Portable anymap

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Program w C++ tworzący plik PGM

PPM (ang. portable pixmap), PBM (ang. portable bitmap) oraz PGM (ang. portable graymap) – formaty zapisu grafiki rastrowej, używane głównie do wymiany danych graficznych między różnymi narzędziami graficznymi. Wszystkie trzy formaty określane są wspólnie jako PNM (ang. portable anymap) i oznaczają:

 • PBM zawiera obraz czarno-biały – 1 bit na piksel;
 • PGM zawiera obraz w odcieniach szarości – 8 bitów na piksel;
 • PPM zawiera obraz kolorowy (RGB) – maksymalnie 24 bity na piksel w trybie binarnym i do 48 bitów w trybie tekstowym.

Opis formatu[edytuj | edytuj kod]

Przykładowy tekstowy plik PBM przedstawiający literę J:

P1
# komentarz
6 10
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Plik zawiera kolejno:

 • nagłówek:
  • P1 lub P4 dla PBM
  • P2 lub P5 dla PGM
  • P3 lub P6 dla PPM
 • szerokość
 • wysokość
 • maksymalną wartość składową koloru (tylko PPM i PGM)
 • wartości kolejnych pikseli (lub ich kolorów składowych dla PPM) zapisane tekstowo (dla P1, P2, P3) lub binarnie (dla P4, P5, P6).

Obowiązuje też kilka zasad odnośnie do zapisu:

Starsze programy mogą nie odczytywać prawidłowo plików PNM o maksymalnej wartości składowego koloru większej niż 255 (48-bitowych) zapisanych binarnie.

Netpbm[edytuj | edytuj kod]

Netpbm to zestaw narzędzi do wsadowej konwersji i przetwarzania grafiki, operujący na plikach PNM. Pakiet składa się z wielu programów wykonujących proste czynności np.:

 • jpegtopnm – konwertuje pliki JPEG na pliki PNM
 • pnmtopng – konwertuje pliki PNM na pliki PNG
 • pnmscale – skaluje pliki PNM
 • pnmrotate – obraca pliki PNM

Aby utworzyć miniaturę pliku JPEG wystarczy wydać polecenie:

jpegtopnm plik.jpeg | pnmscale -xsize 64 | pnmtojpeg > minatura_plik.jpeg

Z pomocą powłoki bash można bardzo prosto utworzyć miniatury wszystkich plików JPEG w bieżącym katalogu:

for plik in *.jpeg *.jpg ; do jpegtopnm ${plik} | pnmscale -xsize 64 | pnmtojpeg > minatura_${plik} ; done

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]