Przejdź do zawartości

Computer Graphics Metafile

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Computer Graphics Metafile (CGM) – format pliku grafiki wektorowej 2D, grafiki rastrowej i tekstu.

CGM jest nazwą oficjalnego standardu zdefiniowanego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organisation for StandarisationISO) i Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (International Electrotechnical CommissionIEC) w dokumencie ISO/IEC 8632 oraz Narodowy Instytut Standardów i Technologii (National Institute of Standards and Technology) w dokumencie FIPS (Federal Inforrmation Processing Standard) 128 -1.

CGM jest formatem wymiany danych graficznych niezależnym od systemu operacyjnego. Standard posiada elementy do reprezentacji zarówno zawartości grafiki geometrycznej (np. okręgi, wielokąty), jak i grafiki rastrowej (np. tablica pikseli).

Na wygląd elementów mają wpływ atrybuty (np. zakończenie linii, połączenia linii, wzorce wypełnień). Standard obsługuje różne modele reprezentacji barw (RGB, CMYK i inne). CGM jest szeroko wykorzystywany w przemyśle wydawniczym.

Elementy zawarte w zbiorze CGM reprezentują szeroki zakres typów obrazów graficznych. Elementy są podzielone na grupy funkcjonalne, wyznaczające główne struktury, które:

  • definiują reprezentację danych za pomocą postaci meta-zbioru,
  • sterują wyświetlaniem obrazu graficznego,
  • realizują podstawowe funkcje rysunkowe,
  • sterują atrybutami podstawowych działań graficznych,
  • zapewniają dostęp do urządzeń niestandardowych.