Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential) – wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. Porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. GWP jest przeliczany dla określonego przedziału czasu, zwykle 20, 100 lub 500 lat. GWP dla dwutlenku węgla wynosi z definicji 1.

Na przykład GWP metanu dla czasu 20 lat wynosi 86, co oznacza, że w przypadku gdy takie same masy metanu i dwutlenku węgla byłyby wprowadzone do atmosfery, w ciągu następnych 20 lat metan zatrzymałby 86 razy więcej ciepła niż dwutlenek węgla. Do związków o dużym GWP należą freony, np. dla freonu R-12 (CFC-12) wynosi on 10 600.

Wartość współczynnika GWP zależy od:

Wartości GWP dla wybranych substancji (według IPCC)[1][edytuj]

Substancja Czas życia w atmosferze (lata) GWP100*
Dwutlenek węgla (CO2) 7 1
Metan (CH4) 12 23
Podtlenek azotu (N2O) 144 296
Heksafluorek siarki (SF6) 3200 22 200
Czterofluorek węgla (CF4) 50000 5700
Chlorofluorowęglowodory
CFC-11 (CCl3F) 45 4600
CFC-12 (CCl2F2) 100 10 600
CFC-13 (CClF3) 640 14 000
CFC-113 (CCl2FCClF2) 85 6000
CFC-114 (CCl2CClF2) 300 9800
CFC-115 (CF3CClF2) 1700 7200
Wodorochlorofluorowęglowodory
HCFC-21 (CHCl2F) 2 210
HCFC-22 (CHClF2) 11,9 1700
HCFC-123 (CF3CHCl2) 1,4 120
HCFC-124 (CF3CHClF) 6,1 620
HCFC-141b (CH3CCl2F) 9,3 700
HCFC-142b (CH3CClF2) 19 2400
HCFC-225ca (CF3CF2CHCl2) 2,1 180
HCFC-225cb (CClF2CF2CHClF) 6,2 620
Wodorofluorowęglowodory
HFC-23 (CHF3) 260 12 000
HFC-32 (CH2F2) 5 550
HFC-41 (CH3F) 2,6 97
HFC-125 (CHF2CF3) 29 3400
HFC-134 (CHF2CHF2) 9,6 1100
HFC-134a (CH2FCF3) 13,8 1300
HFC-143 (CHF2CH2F) 3,4 330
HFC-143a (CF3CH3) 52 4300
HFC-152 (CH2FCH2F) 0,5 43
HFC-152a (CH3CHF2) 1,4 120
HFC-161 (CH3CH2F) 0,3 12
HFC-227ea (CF3CHFCF3) 33 3500
HFC-236cb (CH2FCF2CF3) 13,2 1300
HFC-236ea (CHF2CHFCF3) 10 1200
HFC-236fa (CF3CH2CF3) 220 9400
HFC-245ca (CH2FCF2CHF2) 5,9 640
HFC-245fa (CHF2CH2CF3) 7,2 950
HFC-365mfc (CF3CH2CF2CH3) 9,9 890
HFC-43-10mee (CF3CHFCHFCF2CF3) 15 1500
Chlorowęglowodory
CH3CCl3 4,8 140
CCl4 35 1800
CHCl3 0,51 30
CH3Cl 1,3 16
CH2Cl2 0,46 10
Bromowęglowodory
CH3Br 0,7 5
CH2Br2 0,41 1
CHBrF2 7 470
Halon-1211 (CBrClF2) 11 1300
Halon-1301 (CBrF3) 65 6900
Jodowęglowodory
CF3I 0,005 1
*GWP100 – GPW dla okresu 100 lat.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy