Przejdź do zawartości

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential) – wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. Porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. GWP jest przeliczany dla określonego przedziału czasu, zwykle 20, 100 lub 500 lat. GWP dla dwutlenku węgla wynosi z definicji 1.

Do związków o dużym GWP należą freony, np. dla freonu R-12 (CFC-12) wynosi on 10 600.

Wartość współczynnika GWP zależy od:

Węgiel uczestniczy w szybkim cyklu węglowym, w którym pojedyncza cząsteczka CO2 jest usuwana z atmosfery i zastępowana inną cząsteczką CO2 nie zmieniając nadwyżki dwutlenku węgla w atmosferze. Jednocześnie CO2 w niewielkich nadwyżkach jest stosunkowo dobrze absorbowany przez przyrodę, natomiast duże nadwyżki CO2 pozostaną w atmosferze przez setki tysięcy lat lub miliony lat[1][a].

Wartości GWP dla wybranych substancji (według IPCC)[2][edytuj | edytuj kod]

Substancja Czas życia w atmosferze (lata) GWP100[b]
Dwutlenek węgla (CO2) (nie został podany) 1
Metan (CH4) 12 (przy rozkładzie w atmosferze pozostaje CO2) 23
Podtlenek azotu (N2O) 144 296
Heksafluorek siarki (SF6) 3200 22 200
Czterofluorek węgla (CF4) 50000 5700
Całkowicie podstawione chlorofluorowe pochodne węglowodorów (freony)
CFC-11 (CCl3F) 45 4600
CFC-12 (CCl2F2) 100 10 600
CFC-13 (CClF3) 640 14 000
CFC-113 (CCl2FCClF2) 85 6000
CFC-114 (CCl2CClF2) 300 9800
CFC-115 (CF3CClF2) 1700 7200
Wodorochlorofluorowęglowodory
HCFC-21 (CHCl2F) 2 210
HCFC-22 (CHClF2) 11,9 1700
HCFC-123 (CF3CHCl2) 1,4 120
HCFC-124 (CF3CHClF) 6,1 620
HCFC-141b (CH3CCl2F) 9,3 700
HCFC-142b (CH3CClF2) 19 2400
HCFC-225ca (CF3CF2CHCl2) 2,1 180
HCFC-225cb (CClF2CF2CHClF) 6,2 620
Wodorofluorowęglowodory
HFC-23 (CHF3) 260 12 000
HFC-32 (CH2F2) 5 550
HFC-41 (CH3F) 2,6 97
HFC-125 (CHF2CF3) 29 3400
HFC-134 (CHF2CHF2) 9,6 1100
HFC-134a (CH2FCF3) 13,8 1300
HFC-143 (CHF2CH2F) 3,4 330
HFC-143a (CF3CH3) 52 4300
HFC-152 (CH2FCH2F) 0,5 43
HFC-152a (CH3CHF2) 1,4 120
HFC-161 (CH3CH2F) 0,3 12
HFC-227ea (CF3CHFCF3) 33 3500
HFC-236cb (CH2FCF2CF3) 13,2 1300
HFC-236ea (CHF2CHFCF3) 10 1200
HFC-236fa (CF3CH2CF3) 220 9400
HFC-245ca (CH2FCF2CHF2) 5,9 640
HFC-245fa (CHF2CH2CF3) 7,2 950
HFC-365mfc (CF3CH2CF2CH3) 9,9 890
HFC-43-10mee (CF3CHFCHFCF2CF3) 15 1500
Chlorowęglowodory
CH3CCl3 4,8 140
CCl4 35 1800
CHCl3 0,51 30
CH3Cl 1,3 16
CH2Cl2 0,46 10
Bromowęglowodory
CH3Br 0,7 5
CH2Br2 0,41 1
CHBrF2 7 470
Halon-1211 (CBrClF2) 11 1300
Halon-1301 (CBrF3) 65 6900
Jodowęglowodory
CF3I 0,005 1

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. „Cykl węglowy poradzi sobie z umiarkowaną ilością dodatkowego węgla, jednak spalenie całości paliw kopalnych możliwych do wydobycia zmieni ten cykl całkowicie. W scenariuszu spalenia całości paliw kopalnych (5000 GtC) z każdej tony wyemitowanego przez nas dwutlenku węgla po tysiącu lat w atmosferze pozostanie 30-50% (Archer 2008). Zintensyfikowane w wysokiej temperaturze wietrzenie skał usunie nadmiar dwutlenku węgla, jednak potrwa to nawet miliony lat”[1].
  2. GPW dla okresu 100 lat

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Doug Mackie: Mit: CO2 ma krótki czas życia w atmosferze. [dostęp 2017-04-10].
  2. 6.12.2 Direct GWPs. [w:] Climate Change 2001: The Scientific Basis [on-line]. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001. [dostęp 2021-04-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-02-22)].