Przejdź do zawartości

Próg wyborczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Próg wyborczy, zwany również klauzulą zaporową – minimalny procent poparcia wyborców uprawniający komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów.

Występuje on w proporcjonalnych systemach wyborczych.

Sytuacja w Polsce[edytuj | edytuj kod]

W Polsce próg wyborczy został wprowadzony w 1993 w wyborach do Sejmu, od 1998 r. także w wyborach samorządowych.

Jednym z najważniejszych celów wprowadzenia progu wyborczego do ordynacji wyborczej było uniemożliwienie uzyskania mandatów przez ugrupowania marginalne, a co za tym idzie zapobieżenie rozdrobnieniu politycznemu w parlamencie. W wyborach w 1991 do Sejmu weszli kandydaci 29 ugrupowań (przy czym 11 spośród nich uzyskało po 1 mandacie).

Obecnie w Polsce w wyborach do Sejmu stosuje się (w skali kraju) próg 5% głosów dla partii i dla komitetów wyborczych wyborców oraz 8% dla koalicji partii. W wyborach samorządowych w 1998 i 2002 próg wynosił 5% głosów (w skali danej rady); dotyczy to wyborów do sejmików województw, rad powiatów i rad miejskich w miastach na prawach powiatów. W wyborach do Sejmu z progu wyborczego zwolnione są komitety wyborcze wyborców mniejszości narodowych i etnicznych (w wyborach do Sejmu w latach 1993–2019 była to Mniejszość Niemiecka). W związku z tym te komitety nie muszą go przekraczać, by móc znaleźć się w Sejmie.

W związku z dokonaniem zmian w prawie wyborczym ordynacje wyborcze zostały zastąpione w 2011 roku Kodeksem wyborczym.

Po raz pierwszy w wyborach do samorządu terytorialnego radni gmin zostali wybrani w jednomandatowych okręgach wyborczych z wyjątkiem miast na prawach powiatu, gdzie radni zostali obsadzeni zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Wysokość progów wyborczych w wyborach parlamentarnych w poszczególnych państwach[edytuj | edytuj kod]

Państwo Wysokość progu wyborczego
Albania 2,5%, dla koalicji: 4%[1]
Argentyna 3%[2]
Armenia 5%, dla koalicji: 7%[3]
Austria 4%[4]
Belgia 5% (nie obowiązuje w Brukseli, Brabancji Flamandzkiej oraz Brabancji Walońskiej – decyzja Sądu Konstytucyjnego)[5]
Bośnia i Hercegowina 3%[6][7]
Bułgaria 4%, dla koalicji: 8%[8][9]
Chorwacja 5%[10]
Cypr 1,8%[11][12]
Czarnogóra 3%[13][14]
Czechy 5%, koalicja dwupartyjna: 10%, koalicja trójpartyjna: 15%, koalicja czteropartyjna i większa: 20%[15][16]
Dania 2%[17]
Estonia 5%[18][19]
Grecja 3%[20][21]
Gruzja 5%[22]
Hiszpania 3%[23]
Islandia 5%[24]
Izrael 2%[25]
Kazachstan 7%[26]
Kolumbia 2%[27]
Liechtenstein 8%[28]
Litwa 3%, dla koalicji: 5%[29]
Łotwa 5%[30][31]
Mołdawia 5%, dla kandydatów niezależnych: 3%[32]
Niemcy 5% (nie obowiązuje, jeśli przynajmniej 3 przedstawicieli danej partii dostanie się do Bundestagu poprzez bezpośredni wybór w swoim okręgu)[33]
Norwegia 4%[34]
Polska 5%, dla koalicji: 8% (nie obowiązuje, jeżeli dana partia reprezentuje mniejszość narodową)[35][36]
Rosja 5%, do 2013 roku: 7%[37][38]
Rumunia 5%, dla koalicji: 8%[39]
San Marino 3,5%[40][41]
Serbia 5%[42]
Słowacja 5%[43]
Słowenia 4%[44][45]
Szwecja 4% (nie obowiązuje, jeśli partia zdobędzie w przynajmniej jednym okręgu 12 lub więcej procent głosów)[46][47]
Turcja 10%[48][49]
Ukraina 5%[50][51]
Węgry 5%[52][53]
Włochy 4%, dla koalicji: 10%[54][55]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Parties and Elections in Europe – Albania.
 2. David Altman Olin: Argentina: Electoral System.
 3. Armenia concludes registration of candidates for parliament. 2012-03-22. [dostęp 2012-03-22].
 4. Elections in Austria.
 5. Elecion Guide – Belgium.
 6. Election Guide – Bosnia and Herzegovina.
 7. Parties and Elections in Europe – Bosnia and Herzegovina.
 8. Election Resources on the Internet: Elections to the Bulgarian National Assembly, Part I.
 9. Election Guide – Bulgaria.
 10. Election Guide – Croatia.
 11. World Elections – Cyprus 2011.
 12. Parties and Elections in Europe – Cyprus.
 13. Parties and Elections in Europe – Montenegro.
 14. Elecion Guide – Montenegro.
 15. Parties and Elections in Europe – Czech Republic.
 16. Elecion Guide – Czech Republic. [dostęp 2012-04-05].
 17. Parties and Elections in Europe – Denmark.
 18. Elecion Guide – Estonia.
 19. Parties and Elections in Europe – Estonia.
 20. Parties and Elections in Europe – Greece.
 21. Elecion Guide – Greece.
 22. Honouring of obligations and commitments by Georgia.
 23. Parties and Elections in Europe – Spain.
 24. Parties and Elections in Europe – Iceland.
 25. Elecion Guide – Israel.
 26. Elecion Guide – Kazakhstan.
 27. Political Database of the Americas – Republic of Colombia.
 28. Parties and Elections in Europe – Liechtenstein.
 29. Litwa: Sejm obniżył do 3 proc. próg wyborczy w wyborach do parlamentu. wnp.pl, 2019-12-10. [dostęp 2021-10-03].
 30. Parties and Elections in Europe – Latvia.
 31. Elecion Guide – Latvia.
 32. Elecion Guide – Moldova.
 33. Parties and Elections in Europe – Germany.
 34. Parties and Elections in Europe – Norway.
 35. Parties and Elections in Europe – Poland.
 36. Elecion Guide – Poland.
 37. Parties and Elections in Europe – Russia.
 38. Elecion Guide – Russia.
 39. Parties and Elections in Europe – Romania.
 40. Elecion Guide – San Marino.
 41. Parties and Elections in Europe – San Marino.
 42. Parties and Elections in Europe – Serbia.
 43. Elecion Guide – Slovakia.
 44. Parties and Elections in Europe – Slovenia.
 45. Elecion Guide – Slovenia.
 46. Elecion Guide – Sweden.
 47. Parties and Elections in Europe – Sweden.
 48. Parties and Elections in Europe – Turkey.
 49. Elecion Guide – Turkey.
 50. Rada Najwyższa Ukrainy zmieniła prawo wyborcze; skorzysta Janukowycz. 17 listopada 2011. [dostęp 2011-11-17].
 51. Parliament passes law on parliamentary elections. 2011-11-17. [dostęp 2011-11-17].
 52. Parties and Elections in Europe – Hungary.
 53. Elecion Guide – Hungary.
 54. Parties and Elections in Europe – Italy.
 55. Elecion Guide – Italy.