Przejdź do zawartości

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty – rodzaj stażu zawodowego w Polsce, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim / lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu podyplomowego oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego są warunkami koniecznymi w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Staż podyplomowy lekarza[edytuj | edytuj kod]

Staż lekarza trwa 13 miesięcy i obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinach:

 1. orzecznictwa lekarskiego (3 dni)
 2. bioetyki i prawa medycznego (4 dni)
 3. zdrowia publicznego (3 dni)
 4. profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych (1 dzień)
 5. komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (3 dni)
 6. profilaktyki onkologicznej (1 dzień)
 7. leczenia bólu (1 dzień).

Staż lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych obejmuje również szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej oraz z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS.

Staż rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca.

Staż podyplomowy lekarza dentysty[edytuj | edytuj kod]

Staż lekarza trwa 12 miesięcy i obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinach:

 1. orzecznictwa lekarskiego (3 dni)
 2. prawa medycznego i bioetyki (3 dni)
 3. leczenia bólu (1 dzień)
 4. zdrowia publicznego (2 dni)
 5. profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych (1 dzień)
 6. komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym (2 dni)

Staż lekarza dentysty w ramach stażu w dziedzinie stomatologii obejmuje również szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, a w dziedzinie medycyny ratunkowej – kurs z zakresu ratownictwa medycznego.

Zasady zaliczenia stażu podyplomowego[edytuj | edytuj kod]

Staż cząstkowy kończy się złożeniem kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności określonych odpowiednio ramowym programem tego stażu, w terminie przewidzianym w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu. Pozytywny wynik kolokwium jest podstawą zaliczenia stażu i dokonania odpowiedniego wpisu w karcie stażu. Stażysta uzyskuje zaliczenie stażu podyplomowego po zrealizowaniu ramowego programu oraz po złożeniu kolokwiów i sprawdzianów oraz ankiety Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę. Właściwa okręgowa rada lekarska potwierdza zaliczenie stażu.

Dyżury medyczne[edytuj | edytuj kod]

Stażysta będący lekarzem, w ramach odbywania stażu, pełni dyżury medyczne, zwane dalej „dyżurami”, zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem ustalonym przez opiekuna stażu. Stażysta w trakcie stażu pełni dyżur w łącznym wymiarze 40 godzin i 20 minut miesięcznie.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r. poz. 377)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 828)