Przejdź do zawartości

Wojna indyjsko-pakistańska (1965)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Druga wojna indyjsko-pakistańska
Spór o Kaszmir
Ilustracja
Zniszczony pakistański czołg M4 Sherman
Czas

sierpień – 23 września 1965

Miejsce

Pakistan, Kaszmir, Bengal

Wynik

zawieszenie broni przy udziale ONZ

Strony konfliktu
 Indie  Pakistan
Dowódcy
Joyanto Nath Chaudhuri
Harbaksh Singh
Arjan Singh
Ayub Khan
Musa Khan
Tikka Khan
Siły
nieznane ok. 150 samolotów
Straty
Źródła niezależne:
3000 ludzi,
ok. 175 czołgów straconych,
60–75 samolotów straconych
Źródła indyjskie:
59 samolotów straconych
Źródła pakistańskie:
110 samolotów straconych
Źródła niezależne:
3800 ludzi,
200 czołgów straconych,
20 samolotów straconych
Źródła pakistańskie:
19 samolotów straconych
Źródła indyjskie:
73 samoloty stracone,
280 czołgów straconych
brak współrzędnych

Druga wojna indyjsko-pakistańska (również II wojna o Kaszmir) – wojna pomiędzy Indiami a Pakistanem, trwająca między sierpniem a wrześniem 1965 roku. Wojna była wynikiem licznych incydentów granicznych, a jej bezpośrednią przyczyną była, zakończona porażką, próba wzniecenia antyindyjskiego powstania w Kaszmirze, przez pakistańskie grupy dywersyjne.

Wojna zakończyła się zawieszeniem broni osiągniętym przy udziale ONZ oraz podpisaniem 10 stycznia 1966 roku deklaracji taszkienckiej, w której obie strony zobowiązały się do wycofania wojsk poza linię demarkacyjną oraz do pokojowego rozwiązania sporu o Kaszmir.

Podłoże

[edytuj | edytuj kod]
Mapa terenu działań z angielskimi nazwami (stan granicy na 2004)

Przyczyną wojny był spór o Kaszmir, sięgający korzeniami 1947 roku, kiedy po dekolonializacji podzielono Indie Brytyjskie na niepodległy Pakistan oraz Indie[1]. Brytyjska koncepcja podziału posiadłości kolonialnych zakładała utworzenie dwóch państw w miarę jednolitych religijnie. Indie miały być w większości hinduistyczne, a Pakistan muzułmański. Głównym problemem był dokonany podział Pendżabu oraz kwestia Kaszmiru, będącego niezależnym księstwem, z dominującą ludnością muzułmańską, które nie podjęło decyzji o przyłączeniu do Indii ani Pakistanu[1]. W Kaszmirze doszło rewolty ludności wspieranej zbrojnie przez Pakistan w celu zmuszenia maharadży do przyłączenia się do Pakistanu, czego efektem stała się jednak jego decyzja o przyłączeniu Kaszmiru do Indii i następująca interwencja wojsk indyjskich i pakistańskich[1]. Doprowadziło to nierozstrzygniętej pierwszej wojny indyjsko-pakistańskiej w latach 1947–1948[2]. 5 stycznia 1949 roku zawarto rozejm w oparciu o propozycje Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Indii i Pakistanu, która wyznaczyła linię demarkacyjną pomiędzy siłami obu stron w Kaszmirze[2]. Kaszmir został podzielony na część południowo-wschodnią w składzie Indii, oraz północno-zachodnią, gdzie utworzono formalnie niezależny kontrolowany przez Pakistan Azad Kaszmir[3]. Rozejm zakładał stopniowe wycofanie wojsk obu stron, a następnie przeprowadzenie plebiscytu, jednakże spór trwał nadal i obie strony ostatecznie pozostały na zajętym przez siebie terytorium, a Indie podjęły działania zmierzające do integracji swojej części Kaszmiru[2]. W 1956 roku Indie zaproponowały podział spornego terenu według linii demarkacyjnej, co zostało odrzucone przez Pakistan, uznający cały Kaszmir za terytorium sporne[3]. W tym czasie Pakistan wspierał zwolenników secesji Kaszmiru od Indii i uzyskał wsparcie polityczne Chin, wrogich wobec Indii[3].

W międzyczasie oba państwa starały się wzmocnić i rozbudować swoje siły zbrojne. Początkowo armie obu państw wywodziły się z podzielenia Brytyjskiej Armii Indii pod kątem wyznaniowym, w której Hindusi mieli przewagę 3:1[4]. Indie miały przekazać Pakistanowi również część uzbrojenia, lecz w obliczu narastającego konfliktu, pod koniec 1947 zaprzestały jego przekazywania[5]. Indie miały również przewagę w postaci pozostawienia na jej terytorium wszystkich fabryk zbrojeniowych, produkujących amunicję, broń strzelecką i artylerię[4]. W 1954 roku Pakistan przystąpił do sojuszu wojskowego SEATO, co pociągnęło pomoc amerykańską w uzbrajaniu jego armii[2]. W dziedzinie broni pancernej, Pakistan otrzymał nowe amerykańskie czołgi M47 Patton i M48 Patton (9 pułków), podczas gdy Indie miały mniejszą liczbę nowych brytyjskich Centurionów (4 pułki)[4]. Oprócz tego, oba państwa używały czołgów M4 Sherman z demobilu II wojny światowej i czołgów lekkich, a ogółem Pakistan miał 765 czołgów, a Indie 720[4]. W dziedzinie artylerii polowej i górskiej Indie miały ponaddwukrotną przewagę liczebną, przy tym podstawowym działem była brytyjska haubicoarmata 25-funtowa (87,6 mm); w dziedzinie cięższej artylerii potencjały obu państw były podobne[4]. W dziedzinie lotnictwa przewagę liczebną miały Indie; oba państwa używały głównie odrzutowców z lat 50. (Indie: francuskich i brytyjskich, Pakistan: amerykańskich), aczkolwiek Pakistan posiadał też dywizjon nowych myśliwców przechwytujących Lockheed F-104 Starfighter[4]. Ogólna liczebność sił zbrojnych odpowiadała proporcji ludności i Indie miały armię ok. 700-tysięczną, a Pakistan wraz z Azad Kaszmir – 290-tysięczną, ale w zakresie liczby zdolnych do walki związków taktycznych przewaga Indii była mniejsza[4].

Potencjały morskie obu stron były w praktyce zbliżone; Indie posiadały w składzie floty lotniskowiec, lecz Pakistan jako jedyny dysponował jednym okrętem podwodnym „Ghazi”, stwarzającym zagrożenie dla marynarki Indii; ponadto Indie miały z większych okrętów dwa krążowniki lekkie i 14 niszczycieli i fregat, a Pakistan jeden krążownik przeciwlotniczy i siedem niszczycieli i fregat[4]. Indyjski lotniskowiec „Vikrant” znajdował się jednak w remoncie w Bombaju i nie wziął udziału w działaniach w 1965 roku[6].

Preludium wojny

[edytuj | edytuj kod]

Punktem zapalnym stała się granica w regionie Kaććh nad Morzem Arabskim, która nie została dokładnie wytyczona przez brytyjską komisję Cyrila Radcliffe′a w 1947 roku z uwagi na jego niewielkie znaczenie[7]. Spór dotyczył 2500 km² terenu, pokrytego w większości słonymi bagnami (Wielki Rann) i niezamieszkałego[7]. Na początku 1965 roku wojska pakistańskie posunęły się kilkanaście kilometrów w głąb spornego terenu, zajmując wzgórza[7]. 9 kwietnia wojska indyjskie podjęły próbę ich wyparcia, po czym 30 czerwca doszło do przerwania walk[7]. Strony zgodziły się wycofać wojska na pozycje wyjściowe i powołać dwustronną komisję do spraw wytyczenia granicy oraz ewentualnie poddać sprawę pod rozstrzygnięcie Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości[7]. Skłoniło to jednak muzułmanów w Kaszmirze do ponownego podniesienia kwestii plebiscytu, przy poparciu Pakistanu, co skutkowało aresztowaniem w maju przywódcy muzułmanów szejka Abdullaha i zamieszkami oraz atakami terrorystycznymi[7]. Władze Azad Kaszmir ogłosiły na początku sierpnia, że w indyjskiej części Kaszmiru wybuchła rewolucja i powołały Radę Rewolucyjną, mającą wspierać walkę muzułmanów zza granicy[7]. Jednocześnie na teren indyjskiego Kaszmiru zaczęły przenikać pakistańskie siły dywersyjne, w ogólnej sile ok. 8000 ludzi, z zadaniem destabilizacji prowincji i wywołania powstania (pod kryptonimem planu Gibraltar)[7]. Wobec interwencji armii indyjskiej i sił bezpieczeństwa, zamiar ten nie powiódł się, lecz doprowadziło to do dalszej eskalacji działań[7].

Przebieg działań

[edytuj | edytuj kod]
Natarcie pakistańskie z czołgiem Sherman

22 sierpnia 1965 roku do konfliktu w Kaszmirze, włączyły się regularne jednostki pakistańskiej armii, z moździerzami i bronią maszynową, wspierając siły nieregularne, początkowo mało intensywnie[7]. 24 sierpnia indyjska armia przekroczyła linię demarkacyjną w rejonie Punchu, zajmując przełęcz Hadzi Pir, kontrolującą główny szlak przerzutu sił z pakistańskiej części[7].

1 września 1965 roku armia pakistańska rozpoczęła działania na szeroką skalę w ramach operacji Grand Slam, atakując brygadą piechoty z pułkiem czołgów na płaskowyżu Chhamb na kierunku miasta Dżammu, grożąc przecięciem drogi jedynej drogi łączącej region z Indiami[8]. Działania te zagroziły odcięciem całego północno–zachodniego Kaszmiru ze Śrinagarem od Indii. Indusi zlekceważyli wcześniejsze informacje o koncentracji wojsk i posiadali w tym rejonie tylko lekką piechotę, wspartą lekkimi czołgami AMX-13, które poniosły spore straty w walce z pakistańskimi Pattonami 2 września[8]. Po wzmocnieniu sił, do 4 września Pakistańczycy wdarli się na ok. 20 km za granicę i zajęli miejscowość Dżaurian[8]. Ich postępy udało się powstrzymać 5 września i obie strony przeszły do walk pozycyjnych, nie mogąc uzyskać decydującego przełamania[9].

6 września dla odciążenia frontu w Kaszmirze, armia indyjska podjęła ofensywę na południu w Pendżabie, na kierunku miast Lahaur (Lahore) i Sialkot, wdzierając się na kilkanaście kilometrów w głąb Pakistanu[9]. Ofensywa została powstrzymana napotykając silny opór wzdłuż kanału Ichhogil[9]. Na skutek ofensywy indyjskiej rząd Pakistanu ogłosił stan wyjątkowy i mobilizację[9]. 8 września armia indyjska rozpoczęła także ofensywę na drugim kierunku pomocniczym dalej na południe, zajmując przygraniczną miejscowość Gadra na kierunku Hajdarabadu[10]. W tym czasie zaangażowanych w walce po stronie Pakistanu było około trzech przeliczeniowych dywizji, a po stronie Indii – czterech[10]. Wojna przeszła w fazę statyczną, w której intensywniej działało lotnictwo obu stron, a także grupy dywersyjno-rozpoznawcze[10]. Armia indyjska powoli zdobywała przewagę w Kaszmirze, wypierając przeciwnika kosztem znacznych strat i przekraczając około 12 września linię demarkacyjną i zajmując miasto Mirpur[10]

Do ciężkich walk, w tym pancernych z udziałem ponad 300 czołgów, dochodziło też w Pendżabie w rejonie Lahaur[11]. Duże straty w czołgach ponieśli Pakistańczycy 10 września pod Asal Uttar, a następnie 14-15 września Indusi pod Chawindą[11]. Po 15 września intensywność ataków z obu stron zmalała[12].

Koniec wojny

[edytuj | edytuj kod]

22 września obie strony zgodziły się na zawieszenie broni na apel Rady Bezpieczeństwa ONZ[12]. Obie strony pozostawały jednak na zajętych pozycjach, a Indie nie wyrażały zgody na powiązanie negocjacji z uregulowaniem kwestii Kaszmiru[12]. Po propozycji mediacji ze strony ZSRR, dopiero 3 stycznia 1966 roku delegacje obu państw przybyły do Taszkentu, gdzie po negocjacjach 10 stycznia 1966 roku podpisały deklarację taszkiencką, w której obie strony zobowiązały się do wycofania wojsk na pozycje sprzed 5 sierpnia 1965 roku oraz do pokojowego rozwiązywania sporów[13]. Deklaracja ta stanowiła kompromis, nie usuwający przyczyn sporu i w 1971 roku doszło do kolejnej wojny indyjsko-pakistańskiej[14]. Na podstawie doświadczeń, Indie jednak lepiej przygotowały swoje wojsko do kolejnej wojny[14].

Wojna nie zakończyła się jednoznacznym zwycięstwem żadnej ze stron. Brak jest również ustalonych obiektywnie strat, a podawane przez obie strony informacje diametralnie się różnią. Według strony indyjskiej, Pakistan stracił 3840 zabitych, 464 czołgi oraz 70 samolotów, a własne straty wyniosły 1157 zabitych, 100 czołgów i 35 samolotów[13]. Według Pakistanu, Indie miały stracić 7000 zabitych, 827 wziętych do niewoli, 516 czołgów, 111 zniszczonych i 17 uszkodzonych samolotów, natomiast Pakistan nie ujawnił strat własnych[13]. Po wojnie, deklaracja taszkencka przewidywała wymianę jeńców wojennych obu stron[13].

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b c Kubiak 2009 ↓, s. 62-63.
 2. a b c d Kubiak 2009 ↓, s. 64-65.
 3. a b c Kubiak 2009 ↓, s. 66.
 4. a b c d e f g h Kubiak 2009 ↓, s. 68.
 5. Kubiak 2009 ↓, s. 68-69.
 6. Kaszejew 2014 ↓, s. 15.
 7. a b c d e f g h i j k Kubiak 2009 ↓, s. 67.
 8. a b c Kubiak 2009 ↓, s. 69.
 9. a b c d Kubiak 2009 ↓, s. 70.
 10. a b c d Kubiak 2009 ↓, s. 71.
 11. a b Kubiak 2009 ↓, s. 72.
 12. a b c Kubiak 2009 ↓, s. 73.
 13. a b c d Kubiak 2009 ↓, s. 74.
 14. a b Kubiak 2009 ↓, s. 74-75.

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]
 • L. Kaszejew. Wojenno-morskoj fłot w Indo-Pakistanskich konfliktach. „Morskaja Kollekcyja”. Nr 9(180)/2014, 2014. Moskwa. (ros.). 
 • Krzysztof Kubiak. Druga wojna pakistańsko-indyjska 1965. „Poligon”. Nr 1(12)/2009, styczeń – luty 2009. Magnum-X. 

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]