Wykształcenie średnie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wykształcenie średnie – wykształcenie, jakie zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1], posiada osoba, która:

  • ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem:
  1. zasadniczej szkoły zawodowej,
  2. szkoły zasadniczej lub
  3. innej szkoły im równorzędnej,
  1. zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających
  2. trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)