Wykształcenie średnie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wykształcenie średniewykształcenie, jakie zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe[1] – posiada osoba, która:

  • ukończyła liceum ogólnokształcące (profilowane), technikum albo branżową szkołę II stopnia;
  • uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty;
  • ukończyła szkołę ponadpodstawową z wyjątkiem szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. i 1 września 2017 r., z wyjątkiem branżowych szkół I stopnia, lub innych równorzędnych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]