Ustawa o systemie oświaty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Data wydania 7 września 1991
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425
Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1481
Data wejścia w życie 25 października 1991
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo oświatowe
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2019 r. poz. 730
Wejście w życie ostatniej zmiany 4 maja 2019
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z systemem oświaty. Od 1 września 2017 roku większą cześć tej materii prawnej zawartej wcześniej w tej ustawie normuje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe[1] oraz od 1 stycznia 2018 roku m.in. w kwestii finansowania szkół normuje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2].

Zakres regulacji[edytuj | edytuj kod]

Obecny zakres regulacji[edytuj | edytuj kod]

Od 1 stycznia 2018 r. ustawa ta reguluje:

  • system egzaminów zewnętrznych,
  • pomoc materialną dla uczniów (częściowo, obok ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2]),
  • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.

Od 1 września 2017 r. do 1 stycznia 2018 r.[edytuj | edytuj kod]

Od 1 września 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. ustawa ta regulowała:

  • system egzaminów zewnętrznych,
  • pomoc materialną dla uczniów (część regulacji obowiązywała do 1 stycznia 2018 roku, po tej dacie niektóre kwestie reguluje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2]),
  • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych
  • zasady finansowania szkół i placówek publicznych (regulacje obowiązywały do 1 stycznia 2018 roku, po tej dacie kwestie reguluje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2]).

Zakres regulacji przed 1 września 2017 r.[edytuj | edytuj kod]

Do 31 sierpnia 2017 r. włącznie ustawa ta określała:

Ustawa do 25 stycznia 2017 r. włącznie określała zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół. Po upływie tego dnia zasady te określa ustawa Prawo oświatowe[1].

Nowelizacje i wyroki TK[edytuj | edytuj kod]

Ustawę tę znowelizowano 110 razy w ciągu 28 lat. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2019 roku[3].

Ustawa też była sześciokrotnie uznawana przez Trybunał Konstytucyjny częściowo za niezgodną z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1191), uchylający niektóre przepisy ustawy dotyczące klasyfikowania i oceniania wykonała ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12 (Dz.U. z 2013 r. poz. 87), odnoszący się do rekrutacji do przedszkoli i szkół wykonała ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
  2. a b c d Ustawa z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
  3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).