Technikum

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Budynek Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej

Technikumszkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadgimnazjalnej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywna wobec liceum. Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół podstawowych (od reformy w 1968 – ośmioletnich) oraz dla absolwentów ponadpodstawowych dwu- lub trzyletnich, tzw. zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Nauka w technikum trwała lat pięć (jeśli podjęta po Zasadniczej Szkole Zawodowej – trzy lata) i kończyła się tak jak w liceum – egzaminem dojrzałości oraz dodatkowo pracą dyplomową. Dyplom ukończenia technikum upoważniał do posługiwania się tytułem technika. Nie wszystkie średnie szkoły techniczne podlegały Ministrowi Oświaty, liczne z nich były resortowe (podlegające ministerstwom odpowiednich gałęzi przemysłu), niektóre zaś były utworzone przy większych fabrykach.

Po reformie w 1999 naukę w technikach skrócono do 4 lat, przy czym naukę w szkole można podjąć dopiero po ukończeniu najpierw sześcioletniej szkoły podstawowej, a potem trzyletniego gimnazjum.

Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Nauka w technikum (dane na rok szkolny 2012/2013)[edytuj | edytuj kod]

Przedmioty podstawowe i rozszerzone[edytuj | edytuj kod]

Uczeń technikum musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym były nauczane w klasach I i II.

Przedmioty nauczane w technikum[edytuj | edytuj kod]

 1. tylko w zakresie podstawowym przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa;
 2. w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
  • język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego),
  • historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym);
 3. tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Wybrane zawody[edytuj | edytuj kod]

 • Kelner
 • Fototechnik
 • Technik agrobiznesu
 • Technik analityk
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Technik awionik
 • Technik budownictwa
 • Technik budownictwa okrętowego
 • Technik budownictwa wodnego
 • Technik budowy dróg
 • Technik ceramik
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • Technik ekonomista
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik gazownictwa
 • Technik geodeta
 • Technik geolog
 • Technik górnictwa odkrywkowego
 • Technik górnictwa otworowego
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik handlowiec
 • Technik hodowca koni
 • Technik hotelarstwa
 • Technik informatyk
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Technik księgarstwa
 • Technik leśnik
 • Technik logistyk
 • Technik mechanik
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki
 • Technik mechatronik
 • Technik nawigator morski
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik obuwnik
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik ogrodnik
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych
 • Technik optyk
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik papiernictwa
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik prac biurowych
 • Technik przemysłu mody
 • Technik rolnik
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik rybactwa śródlądowego
 • Technik spedytor
 • Technik technologii chemicznej
 • Technik technologii drewna
 • Technik technologii szkła
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik technologii żywności
 • Technik teleinformatyk
 • Technik telekomunikacji
 • Technik tyfloinformatyk
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik weterynarii
 • Technik wiertnik
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 • Technik żeglugi śródlądowej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]