Technikum

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Budynek Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej

Technikumszkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadgimnazjalnej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywna wobec liceum. Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół podstawowych (od reformy w 1968 – ośmioletnich) oraz dla absolwentów ponadpodstawowych dwu- lub trzyletnich, tzw. zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Nauka w technikum trwała lat pięć (jeśli podjęta po ZSZ – trzy lata) i kończyła się tak jak w liceum – egzaminem dojrzałości oraz dodatkowo pracą dyplomową. Dyplom ukończenia technikum upoważniał do posługiwania się tytułem technika. Nie wszystkie średnie szkoły techniczne podlegały Ministrowi Oświaty, liczne z nich były resortowe (podlegające ministerstwom odpowiednich gałęzi przemysłu), niektóre zaś były utworzone przy większych fabrykach.

Po reformie w 1999 naukę w technikach skrócono do 4 lat, przy czym naukę w szkole można podjąć dopiero po ukończeniu najpierw sześcioletniej szkoły podstawowej, a potem trzyletniego gimnazjum.

Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. Do roku szkolnego 2011/2012 absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogli kontynuować naukę w trzyletnich technikach uzupełniających.

Nauka w technikum (dane na rok szkolny 2012/2013)[edytuj]

Przedmioty podstawowe i rozszerzone[edytuj]

Uczeń technikum musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym były nauczane w klasach I i II.

Przedmioty nauczane w technikum[edytuj]

 1. tylko w zakresie podstawowym przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa;
 2. w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
  • język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego),
  • historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym);
 3. tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Wybrane zawody[edytuj]

 • Asystent operatora dźwięku
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Asystentka stomatologiczna
 • Dietetyk
 • Higienistka stomatologiczna
 • Kelner
 • Kucharz
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa
 • Ortoptystka
 • Położna
 • Protetyk słuchu
 • Ratownik medyczny
 • Technik administracji
 • Technik agrobiznesu
 • Technik analityk
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik archiwista
 • Technik dentystyczny
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Technik awionik
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik budownictwa
 • Technik budownictwa okrętowego
 • Technik budownictwa wodnego
 • Technik chemik
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik drogownictwa
 • Technik dróg i mostów kolejowych
 • Technik ekonomista
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektronik
 • Technik elektroniki medycznej
 • Technik elektroradiolog
 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik fototechnik
 • Technik gazownictwa
 • Technik geodeta
 • Technik geolog
 • Technik górnictwa odkrywkowego
 • Technik górnictwa otworowego
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik handlowiec
 • Technik hodowca koni
 • Technik hotelarstwa
 • Technik informacji naukowej
 • Technik informatyk
 • Technik instrumentów muzycznych
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Technik księgarstwa
 • Technik leśnik
 • Technik logistyk
 • Technik masażysta
 • Technik mechanik
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik mechanik okrętowy
 • Technik mechanik OSN (obrabiarek sterowanych numerycznie)
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik mechatronik
 • Technik nawigator morski
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik obuwnik
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik ogrodnik
 • Technik optyk
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik organizacji usług gastronomicznych
 • Technik ortopeda
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik poligraf
 • Technik pożarnictwa
 • Technik prac biurowych
 • Technik rachunkowości
 • Technik rolnik
 • Technik rybactwa śródlądowego
 • Technik spedytor
 • Technik technologii ceramicznej
 • Technik technologii chemicznej
 • Technik technologii drewna
 • Technik technologii odzieży
 • Technik technologii szkła
 • Technik technologii żywności
 • Technik teleinformatyk
 • Technik telekomunikacji
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik urządzeń audiowizualnych
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 • Technik weterynarii
 • Technik wiertnik
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik żeglugi śródlądowej
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • Technik papiernictwa
 • Terapeuta zajęciowy

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]