Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Na mapach: 52°13′44″N 21°01′12″E/52,228889 21,020000

Logo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych. Siedziba GUGiK znajduje się przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie.

Urząd[edytuj | edytuj kod]

Rys historyczny[edytuj | edytuj kod]

GUGiK został utworzony na mocy zapisów dekretu z dnia 30 marca 1945 jako Główny Urząd Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów. Główny Urząd Pomiarów Kraju, dekretem z dnia 24 kwietnia 1952, przekształcono w Centralny Urząd Geodezji i Kartografii podległy premierowi. Jego działalność była w dużym stopniu niejawna[1]. Kolejną dużą zmianą było zlikwidowanie w 1956 Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii i powołanie w zamian Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jako pionu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W kolejnych latach GUGiK kilkakrotnie zmieniał resorty, a w 1987 został rozwiązany (jego funkcję przejął Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa).

Główny Urząd Geodezji i Kartografii został ponownie powołany w styczniu 1997, jako jednostka podległa Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Następnie, do 2005, GUGiK podlegał Ministerstwu Budownictwa, od 2007 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od 2011 – Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

GUGiK wykonuje zadania powierzone Głównemu Geodecie Kraju[2], czyli:

Struktura[edytuj | edytuj kod]

W skład GUGiK-u wchodzi sześć departamentów oraz trzy biura:

 • Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
 • Departament Informacji o Nieruchomościach
 • Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych
 • Departament Prawno–Legislacyjny
 • Biuro Współpracy Zagranicznej
 • Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej
 • Biuro Obsługi Urzędu

Przy GUGiK-u działa Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii są realizowane w części 17 budżetu państwa – Administracja publiczna, której dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji.

W 2011 wydatki GUGiK wyniosły 28,5 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 129 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6 085 zł[3].

W ustawie budżetowej na 2012 wydatki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaplanowano w wysokości 30,7 mln zł[4], a w 2013 – 35,5 mln zł[5].

Przypisy

 1. jw., Likwidacja CUGiK, w: Czasopismo Geograficzne, tom XXVIII, zeszyt 2, PWN, Warszawa-Wrocław, 1957, s.221
 2. art. 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052402027 Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)] PDF
 3. Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 17 - Administracja publiczna, cz. 27 - Informatyzacja i cz. 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa czerwiec 2012, s. 34, 35 [dostęp: 17 lutego 2013]
 4. Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.. W: Dz. U. poz. 273 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 15 marca 2012. [dostęp 2013-02-17]. s. 38.
 5. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.. W: Dz. U. poz. 169 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 5 lutego 2013. [dostęp 2013-02-17]. s. 38.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]