Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

Siedziba GUGiK znajduje się przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie.

Urząd[edytuj | edytuj kod]

Rys historyczny[edytuj | edytuj kod]

GUGiK został utworzony na mocy zapisów dekretu z dnia 30 marca 1945 jako Główny Urząd Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów. Główny Urząd Pomiarów Kraju, dekretem z dnia 24 kwietnia 1952, przekształcono w Centralny Urząd Geodezji i Kartografii podległy premierowi. Jego działalność była w dużym stopniu niejawna[1]. Kolejną dużą zmianą było zlikwidowanie w 1956 Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii i powołanie w zamian Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jako pionu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W kolejnych latach GUGiK kilkakrotnie zmieniał resorty, a w 1987 został rozwiązany (jego funkcję przejął Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa).

Główny Urząd Geodezji i Kartografii został ponownie powołany w styczniu 1997, jako jednostka podległa Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Następnie, do 2005, GUGiK podlegał Ministerstwu Budownictwa, od 2007 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od 2011 – Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

GUGiK wykonuje zadania powierzone Głównemu Geodecie Kraju[2], czyli:

Struktura[edytuj | edytuj kod]

W skład GUGiK-u wchodzi sześć departamentów oraz trzy biura:

 • Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
 • Departament Informacji o Nieruchomościach
 • Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych
 • Departament Prawno–Legislacyjny
 • Biuro Współpracy Zagranicznej
 • Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej
 • Biuro Obsługi Urzędu

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

Przy GUGiK-u działa Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii są realizowane w części 17 budżetu państwa – Administracja publiczna, której dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji.

W 2013 wydatki GUGiK wyniosły 36,1 mln zł[3]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 123 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6517 zł[4].

W ustawie budżetowej na 2014 wydatki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaplanowano w wysokości 41,2 mln zł[5].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. jw., Likwidacja CUGiK, w: Czasopismo Geograficzne, tom XXVIII, zeszyt 2, PWN, Warszawa-Wrocław, 1957, s.221
 2. art. 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052402027 Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)] PDF
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (Druk nr 2445). Tom I. sejm.gov.pl, 30 maja 2014. [dostęp 2014-09-18]. s. 2/20.
 4. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 17 – Administracja publiczna oraz wykonania planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2014. [dostęp 2014-09-18]. s. 17.
 5. Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.. W: Dz. U. poz. 162 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 3 lutego 2014. [dostęp 2014-07-25]. s. 33.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]