Ministerstwo Infrastruktury

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ministerstwo Infrastruktury
Godło
Data utworzenia 1919, 2001, 2007
Adres ul. Chałubińskiego 4-6
00-928 Warszawa

Ministerstwo Infrastrukturypolskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.

Ministerstwo Infrastruktury zostało ponownie ustanowione 16 listopada 2007 w rządzie Donalda Tuska. Zostało zniesione 21 listopada 2011 w drugim rządzie Donalda Tuska, z mocą od 18 listopada 2011[1]. W jego miejsce utworzone zostało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które przejęło dział - transport, dział - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa oraz dział - gospodarka morska[2], zaś dział - łączność włączono do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji[3].

Resort, którego główną kompetencją był transport funkcjonował od 1919 pod różnymi nazwami, m.in. jako Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

Obecnie rolę Ministerstwa Infrastruktury pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Chronologia nazw ministerstwa[edytuj | edytuj kod]

Ministrowie[edytuj | edytuj kod]

Minister Kolei Żelaznych[edytuj | edytuj kod]

Minister Kolei[edytuj | edytuj kod]

Minister Komunikacji[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Ministerstwo Komunikacji.

Kierownik Resortu Komunikacji, Poczt i Telegrafu[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Ministerstwo Łączności.

Minister Komunikacji[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Ministerstwo Komunikacji.

Minister Kolei[edytuj | edytuj kod]

Minister Transportu Drogowego i Lotniczego[edytuj | edytuj kod]

Minister Komunikacji[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Ministerstwo Komunikacji.

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Ministerstwo Łączności.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej[edytuj | edytuj kod]

Minister Infrastruktury[edytuj | edytuj kod]

Minister Transportu i Budownictwa[edytuj | edytuj kod]

Minister Transportu[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Ministerstwo Transportu.

Minister Infrastruktury[edytuj | edytuj kod]

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej[edytuj | edytuj kod]

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju[edytuj | edytuj kod]

Uprawnienia Ministra Infrastruktury[edytuj | edytuj kod]

Właściwością Ministra Infrastruktury w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011) było kierowanie działami administracji rządowej "transport", "łączność", "budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa" oraz "gospodarka morska".

Transport[edytuj | edytuj kod]

Dział administracji rządowej "transport" obejmuje sprawy:

 • funkcjonowania oraz rozwoju transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych,
 • ruchu drogowego i lotniczego,
 • żeglugi śródlądowej,
 • przewozu osób i rzeczy środkami transportu,
 • transportu zbiorowego w miastach.

Ponadto minister sprawuje nadzór nad Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad oraz Głównym Inspektorem Kolejnictwa. Podlegał mu Generalny Dyrektor Dróg Publicznych oraz organy nadzoru nad lotnictwem cywilnym. Jest również władzą żeglugową w rozumieniu odrębnych przepisów[6].

Łączność[edytuj | edytuj kod]

Dział "łączność" obejmuje sprawy poczty i telekomunikacji. Ponadto minister sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty[7].

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział "budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa" obejmuje sprawy:

 • architektury,
 • geodezji i kartografii,
 • budownictwa,
 • nadzoru architektoniczno-budowlanego,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • wspierania mieszkalnictwa,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • polityki miejskiej,
 • rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej,
 • ogródków działkowych.

Ponadto minister sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast[8] (od 01.01.2004r. zlikwidowano urząd a ministerstwo przejęło jego kompetencje)

Gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Dział "gospodarka morska" obejmuje sprawy:

 • transportu morskiego i żeglugi morskiej,
 • obszarów morskich,
 • portów i przystani morskich,
 • ochrony środowiska morskiego[9].

Kierownictwo ministerstwa (stan na dzień zniesienia Ministerstwa Infrastruktury)[edytuj | edytuj kod]

Gabinet Polityczny Ministra Infrastruktury[edytuj | edytuj kod]

2007-08-05 Ministerstwo Transportu w Warszawie 1.jpg
2007-08-05 Ministerstwo Transportu w Warszawie 2.jpg
2007-08-05 Ministerstwo Transportu w Warszawie 3.jpg

Podział organizacyjny[edytuj | edytuj kod]

 • Biuro Ministra
 • Departament Gospodarki Nieruchomościami
 • Departament Gospodarki Przestrzennej
 • Departament Rynku Budowlanego i Techniki
 • Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa
 • Departament Orzecznictwa
 • Departament Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej
 • Departament Poczty
 • Departament Telekomunikacji
 • Departament Dróg i Autostrad
 • Departament Kolejnictwa
 • Departament Lotnictwa
 • Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych
 • Departament Transportu Drogowego
 • Departament Funduszu Spójności
 • Departament Funduszy UE
 • Departament Budżetu
 • Departament Kontroli
 • Departament Prawny
 • Departament Spraw Obronnych
 • Gabinet Polityczny
 • Biuro Ministra
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Audytu Wewnętrznego
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Finansowe
 • Biuro Informacji i Promocji
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Podległe urzędy i jednostki[edytuj | edytuj kod]

Siedziby[edytuj | edytuj kod]

W latach 1918-1931 siedzibą resortu komunikacji był wybudowany w 1827 budynek mieszczący się na rogu ul. Nowy Świat 14 i al. 3 Maja (obecnie al. Jerozolimskie), w którym wcześniej - po powstaniu listopadowym - zlokalizowana była Izba Obrachunkowa a następnie w okresie I wojny światowej (1915-1918) niemiecka Kolej Przewozów Wojskowych, Dyrekcja Generalna Warszawa (Militäreisenbahn – Generaldirektion Warschau). Ciekawostką może być fakt, że w okresie lat 1947-1951 w tym miejscu powstała siedziba KC PZPR, nazywana też Domem Partii lub Białym Domem, obecnie Centrum Bankowo-Finansowe. W 1932 w większości, w dotychczasowym miejscu pozostało do 1939 szereg komórek organizacyjnych resortu, przeniesiono się do wybudowanego w latach 1929-1931 dla Ministerstwa Robót Publicznych gmachu wg projektu Rudolfa Świerczyńskiego przy ul. Chałubińskiego 4-6, w którym resort zmieniając niejednokrotnie swoją nazwę i kompetencje mieści się do dnia dzisiejszego, z przerwą na okres II wojny światowej (1939-1945), w którym budynek stanowił jedno z centrum zarządzania okupacyjnej Dyrekcji Kolei Wschodnich (Ostbahn-Betriebsdirektion) (1939-1940) a następnie Dyrekcji Rejonowej Kolei Wschodnich (Ostbahn-Bezirksdirektion) (1940-1945). W dniu 5 października 1939 przy budynku na ul. Nowy Świat planowany był przez grono osób skupionych wokół gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, zamach na Adolfa Hitlera, który nie został zrealizowany[10]. W latach 1948-1950 kompleks gmachów znacznie rozbudowano według projektu Bohdana Pniewskiego. Część wysokościową można uznać za pierwszy wieżowiec wybudowany w Warszawie jak i prawdopodobnie w całym kraju po II wojnie światowej. W latach 1951-1956 na trzynastym piętrze budynku było zainstalowanych 12 nadajników zagłuszających wybrane rozgłośnie na falach krótkich. W okresie 1945-2000 z tego budynku zarządzano też Polskimi Kolejami Państwowymi. Obecnie mieści się tu również:

Zobacz też Gmach Ministerstwa Komunikacji.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Dz. U. z 2011 r. Nr 250, poz. 1500
 2. Dz. U. z 2011 r. Nr 250, poz. 1503
 3. Dz. U. z 2011 r. Nr 250, poz. 1501
 4. 4,0 4,1 art. 36 Ustawy o Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996
 5. Powołany postanowieniem prezydenta 8 września 2007, urząd objął po złożeniu przysięgi wobec prezydenta 12 września 2007.
 6. Art. 27 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 7. Art. 16 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 8. Art. 9a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 9. Art. 10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 10. Emilia Kunikowska: Hitler przemknął im koło nosa, [w:] Polityka z 28 września 2011, s. 56-58