Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ujednoznacznienie Ten artykuł dotyczy ministerstwa działającego do listopada 2011. Zobacz też: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2011) – nowy resort utworzony w miejsce tego ministerstwa.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Godło
Minister Jerzy Miller
Wiceminister Włodzimierz Karpiński
Adam Rapacki
Piotr Stachańczyk
Piotr Kołodziejczyk
Data utworzenia 1997
Adres ul. Stefana Batorego 5
PL-02-591 Warszawa
http://www.mswia.gov.pl
Gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ulicy Rakowieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji[1], właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych[2]. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011[3]. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Na mocy ustawy z dnia 1 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 491) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stał się, z dniem wejścia w życie tej ustawy, określonym przez przepisy wprowadzające na dzień 1 stycznia 1997 roku[4], właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochrony granic państwa i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, stosunków państwa z Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz w sprawach z zakresu państwowego nadzoru budowlanego. Zgodnie z ustawą, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji miał wykonywać powyższe zadania przy pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego organizację miał określić statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów. W wykonaniu tej dyspozycji, rozporządzeniem z 24 grudnia 1996 r.[5] Prezes Rady Ministrów nadał MSWiA statut.

1 kwietnia 1999 roku weszła w życie ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943). Ustawa określała działy administracji rządowej oraz nowy sposób ustalania zakresu działania ministrów. W konsekwencji wprowadzonych nią zmian, ustalenie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odbywa się już nie w drodze ustawy, ale rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji kierowali kolejno następującymi działami administracji rządowej[a]:

 • administracja publiczna, architektura i budownictwo, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (1999-2000)[6],
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (2000-2005)[7][8][9][10][11]
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005)[12]
 • administracja publiczna, informatyzacja, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (od 2005)[13][14][1]

Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011[15]. Komórki organizacyjne obsługujące działy: administracja, informatyzacja i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zostały wydzielone do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji[16], zaś komórki organizacyjne obsługujące dział sprawy wewnętrzne wydzielono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych[17].

Pierwsza struktura organizacyjna Ministerstwa[edytuj | edytuj kod]

Jednostki organizacyjne:[5]

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Departament Nadzoru i Kontroli
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Wyznań
 • Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii
 • Departament do Spraw Migracji i Uchodźstwa
 • Departament Prawno-Organizacyjny
 • Departament Finansów
 • Departament Łączności i Informatyki
 • Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
 • Biuro do Spraw Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Administracyjno-Gospodarcze
 • Biuro Spraw Obronnych
 • Biuro Skarg i Wniosków
 • Centralne Archiwum

Centralne organy administracji rządowej nadzorowane lub podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:[5]

 • Komendant Główny Policji
 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Geodeta Kraju

Inne organy i jednostki organizacyjne podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:[5]

Zmiany statutu[edytuj | edytuj kod]

W ciągu kolejnych lat nowy statut ministerstwa był nadawany na mocy następujących dokumentów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 listopada 1999 r.[18]
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2000 r.[19]
 • Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 2002 r.[20]
 • Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z 1 kwietnia 2004 r.[21]
 • Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z 8 listopada 2005 r.[22]
 • Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z 23 stycznia 2006 r.[23]
 • Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z 14 marca 2007 r.[24]
 • Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z 25 marca 2008 r.[25]

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji[edytuj | edytuj kod]

Bartłomiej Sienkiewicz Jacek Cichocki Jerzy Miller (polityk) Grzegorz Schetyna Władysław Stasiak Janusz Kaczmarek Jarosław Kaczyński Ludwik Dorn Ryszard Kalisz Jerzy Szmajdziński Józef Oleksy Krzysztof Janik Marek Biernacki Janusz Pałubicki Janusz Tomaszewski Leszek Miller

Kierownictwo ministerstwa (stan na dzień zniesienia Ministerstwa)[edytuj | edytuj kod]

Komórki organizacyjne Ministerstwa:[1]

 • Biuro Administracyjno-Finansowe
 • Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
 • Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • Biuro Ministra
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Analiz i Nadzoru
 • Departament Budżetu
 • Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki
 • Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Departament Obywatelstwa i Repatriacji
 • Departament Polityki Migracyjnej
 • Departament Prawny
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Departament Zezwoleń i Koncesji
 • Departament Zdrowia
 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego

Organy podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:[2]

 • Komendant Główny Policji
 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • Główny Geodeta Kraju
 • Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:[28]

 • Biuro Ochrony Rządu
 • Centrum Projektów Informatycznych MSWiA
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA
 • Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:[28]

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 • Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA (29)

Uwagi

 1. W przypisach wymieniono wszystkie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nawet jeśli nie wnosiły one zmian w stosunku do stanu poprzedniego, oraz wyłącznie te rozporządzenia zmieniające, które dotyczyły zmian w zakresie ustalenia właściwości Ministra SWiA (zmiany przypisanych mu działów). Pominięto natomiast, jako nic nie wnoszące do sprawy, rozporządzenia zmieniające dotyczące organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych albo zmian w zakresie części budżetowych.

Przypisy

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Zobacz hasło MSWiA w Wikisłowniku