Umowa o przeniesienie praw autorskich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Umowa o przeniesienie praw autorskich – umowa zawierana między stronami, o przeniesienie praw autorskich. Dotyczy wyłącznie praw autorskich majątkowych co do utworu jako, że prawa autorskie osobiste są niezbywalne oraz wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. (art. 53 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Umowa powinna zawierać następujące elementy:

Zdefiniowanie stron umowy 
jasny i dokładny opis stron z danymi jednoznacznie je identyfikującymi (Imię, Nazwisko, nr. PESEL w przypadku osoby fizycznej, nazwa, reprezentant i nr KRS osoby prawnej).
Przedmiot umowy
dzieło, utwór lub inna rzecz, do której autor przekazuje majątkowe prawa autorskie nabywającemu. Winna zawierać bardzo dokładny opis w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień.
Pola eksploatacji 
określa w jakim zakresie, na jakich płaszczyznach nabywający może rozporządzać utworem; prawo do dzierżawy, najmu, publicznego wystawiania, publikowania, utrwalania i zwielokrotniania etc.
Zakres czasowy umowy 
umowa może być podpisana na czas określony lub nieokreślony; w tym drugim przypadku będzie ważna do czasu rozwiązania lub w przypadku umowy z osobą fizyczną wygaśnie wraz z jej śmiercią jeśli wcześniej nie została rozwiązana.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]