Wspólnota energetyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wspólnota Energetyczna (określana w przeszłości jako Wspólnota Energetyczna Południowo-Wschodniej Europy (Energy Community of South East Europe, ESCEE) i Europejska Wspólnota Energetyczna (European Energy Community, EEC)) to wspólnota ustanowiona pomiędzy Unią Europejską i państwami trzecimi dla rozszerzenia unijnego wewnętrznego rynku energii na Europę Południowo-Wschodnią i inne obszary. Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną został podpisany w Atenach, dnia 25 października 2005 roku i wszedł w życie dnia 1 lipca 2006 roku. Strony umowy zobowiązały się do wdrożenia dorobku unijnego w tej dziedzinie, w celu rozwinięcia adekwatnych ram regulacyjnych i liberalizacji ich rynków energii w zgodzie z dorobkiem Traktatowym.

Członkami Wspólnoty Energetycznej są: Unia Europejska, Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Tymczasowa Misja Administracyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie, zgodnie z rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Mołdawia i Ukraina. Ponadto jedno lub kilka państw członkowskich Unii Europejskiej może uczestniczyć we Wspólnocie Energetycznej na wniosek Rady Ministerialnej. Państwa trzecie mogą być przyjmowane jako obserwatorzy. Obecnie Komisja Europejska prowadzi negocjacje z Gruzją ws. przystąpienia.

Traktat stosuje się do terytorium stron oraz do terytorium podlegającym jurysdykcji Tymczasowej Misji Administracyjnej Narodów Zjednoczonych w Kosowie.


Zadania Wspólnoty Energetycznej:

  • stworzenie stabilnych ram prawnych i handlowych sprzyjających inwestycjom w celu umożliwienia stabilnych i stałych dostaw energii,
  • stworzenie jednolitej przestrzeni regulacyjnej dla wymiany energii sieciowej,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw w tym obszarze i rozwijanie stosunków z krajami sąsiadującymi,
  • poprawienie efektywności energetycznej i ochrony środowiska związanych z energią sieciową oraz rozwijanie odnawialnych źródeł energii,
  • zwiększanie konkurencji na rynkach energii sieciowych.