Czeska Izba Architektów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czeska Izba Architektów – Izba Architektów Republiki Czeskej (czes. Česká komora architektů – ČKA, ang. Czech chamber of architects) samorząd zawodowy architektów w Czechach. Działa na podstawie ustawy z dnia 12 maja 1992[1] r .o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów[2].

Cele[edytuj | edytuj kod]

Nadrzędnym celem statutowym IARC (ČKA) jest ochrona ładu przestrzeni publicznej, przez sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez wszystkich swoich członków. Działania samorządu architektów zmierzają w kierunku zagwarantowania najwyższej jakości usług wykonywanych na rzecz klientów (inwestorów), przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowych i ładu przestrzennego, jako dobra publicznego.

Rejestr publiczny[edytuj | edytuj kod]

Przynależność do IARC (ČKA) jest warunkiem legalnego wykonywania zawodu architekta, przede wszystkim w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej do celów uzyskania pozwolenia na budowę. Zlecając architektowi prace projektowe – jego aktualne członkostwo w Czeskiej Izbie Architektów można zweryfikować na specjalnej stronie internetowej[3]

Struktura[edytuj | edytuj kod]

W strukturze organizacyjnej Czeskiej Izby Architektów działają organy

 • Valná hromada (Walne Zgromadzenie)
 • Představenstvo (Zarząd, 12 członków)
 • Předseda (Przewodniczący – który jest jednocześnie rzecznikiem Izby i reprezentuje ją na zewnątrz)
 • Dozorčí rada (Rada Nadzorcza, 9 członków)
 • Stavovský soud (Sąd Dyscyplinarny, 9 członków)
 • Autorizační rada (Komisja Kwalifikacyjna, 8 członków)

z siedzibą w Pradze oraz biuro filialne v Brnie.

Izba wydaje dwumiesięcznik "Bulletin ČKA".

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zákon o výkonu povolání architektů a...č.360/92 Sb. v platném znění-Ustawa Czeska o samorzadach zawodowych architektów [1]
 2. Těsnopisecká zpráva o 37. schůzi České národní rady dne 12.5.1992 [2]
 3. strona internetowa [3]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Zdeněk Koudelka: Samospráva, Linde: Praha 2007, 399 s., ​ISBN 978-80-7201-665-5
 • Telec, I, Tůma P., Autorský zákon-komentář. Praha Beck 2007
 • Svoboda Petr: Ústavní základy správního zřízení. Praha Linde 2007
 • Markéta Pražanová (eds.): Ročenky ČKA,: Praha, ČKA 2005 – 2010, ​ISBN 80-86790-08-8
 • ČNR: Těsnopisecká zpráva o schůzi 37 České národní rady 12.5.1992,: Praha, ČNR 1992, str. 59-97
 • Václav Pavlíček: Ústava a ústavní řád české republiky,: Praha, Linde 1999, ​ISBN 80-7201-170-7​. str. 227 – komentář k ČL 26 odst. (2) Listině základních práv a svobod