Dochód rozporządzalny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dochód rozporządzalny (dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego, ang. household’s available income) – suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, podatki (np. od dochodów z własności) oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, którą może ono przeznaczyć na wydatki lub przyrost oszczędności.

Składniki dochodu i dochodu rozporządzalnego[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe składniki dochodu gospodarstw domowych to:

 1. wynagrodzenie za pracę:
  • uposażenie,
  • premie i nagrody wypłacane przez pracodawcę,
  • dodatki z tytułu pracy w uciążliwych warunkach,
  • dobra i usługi zapewnione pracownikom w ramach tzw. pakietu socjalnego.
 2. przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek lub z działalności rolniczej:
  • zyski i straty z prowadzonej działalności,
  • dochody z tytułu umów zlecenia,
  • honoraria autorskie.
 3. przychody z majątku trwałego:
  • otrzymane odsetki od kapitału,
  • otrzymane dywidendy,
  • dochody z posiadanego majątku trwałego.
 4. transfery z budżetu państwa:
  • otrzymywane świadczenia z tytułu rent i emerytur,
  • świadczenia otrzymywane z tytułu uczestnictwa w nieobowiązkowych filarach ubezpieczeń,
  • stypendia,
  • kredyty studenckie,
  • pomoc otrzymywana od organizacji charytatywnych.

W celu obliczenia wysokości dochodu rozporządzalnego należy pomniejszyć całkowity dochód o obciążenia finansowe związane z:

 1. podatkami
 2. składkami na ubezpieczenia społeczne
 3. składkami na ubezpieczenia zdrowotne.

Dochód rozporządzalny na poziomie makroekonomicznym[edytuj | edytuj kod]

W modelu gospodarki, w którym pomija się podatki pośrednie, dochód rozporządzalny oblicza się jako:

gdzie:

 • – rozporządzalny dochód osobisty,
 • – dochód narodowy,
 • – podatki,
 • – transfery z budżetu państwa.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]