Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo i poprzednio - ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Opis[edytuj]

Ewidencja działa od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829). Umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych była wprowadzona przez ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r. (tzw. ustawa Wilczka (Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324), ministra przemysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego) i była prowadzona jako jawna przez właściwe dla miejsca prowadzenia działalności urzędy samorządowe. Do końca grudnia 2011 r. do centralnej zostały przeniesione wpisy prowadzone przez samorządy.

Zadania CEIDG :

  • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
  • dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie
  • umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
  • możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, które je wprowadził.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne[1].

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek[edytuj]

Wniosek CEIDG – dokument (wniosek) wypełniany przez osobę fizyczną zakładająca własną działalność gospodarczą. Złożenie wniosku powoduje wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek składany jest w dowolnej gminie.

Wniosek musi być złożony z identyfikacją tożsamości osoby składającej. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana do podpisania wniosku w wybranej gminie lub użycia podpisu elektronicznego – jeżeli dany dokument zostaje złożony (przesłany) przez internet. Jeżeli wniosek składany jest po raz drugi (do wniosku pierwotnego, w sprawie zmiany, zawieszenia, czy wznowienia) – niezbędny będzie numer NIP.

We wniosku obowiązkowo uzupełnia się pole z datą założenia działalności. Data nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym zostaje złożony dany wniosek, ale może być późniejsza.

Wraz z wnioskiem składane jest również oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek jest jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.[2]

Rejestracja[edytuj]

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG wybierając jedną z czterech dostępnych możliwości:[3]

Wejście na stronę www.ceidg.gov.pl (www.firma.gov.pl)[4]
Zalogowanie się do systemu CEIDG Bez logowania się do systemu CEIDG
Założenie konta + aktywowanie konta (poprzez link potwierdzający otrzymany na podany adres e-mail)

i zalogowanie się do systemu

Przygotowanie wniosku, w trybie anonimowym, bez logowania się do systemu
Wypełnienie wniosku online Pobranie wniosku on-line
Wysłanie wniosku online Wydruk wniosku
złożenie (podpisanie) go elektronicznie złożenie (podpisanie) go elektronicznie podpisanie go osobiście w dowolnej gminie przygotowanie wniosku online przesłanie wniosku do gminy złożenie wniosku osobiście w gminie
Podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym Podpisanie

profilem zaufanym

podpisanie go osobiście w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku!). podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku). Podpisanie i wysłanie pocztą. Dodatkowo podpis musi być notarialnie potwierdzony.

(wymagane notarialne poświadczenie).

Podpisanie i osobiste zaniesienie do urzędu gminy (gmina przekształca go na wniosek elektroniczny).

UWAGA! Od 2017 roku można zakładać własną działalność przez telefon. Poprzez połączenie z konsultantem nastąpi procedura wpisu podatnika do CEIDG.[5]== Przypisy ==

  1. Informacja ze strony głównej CEIDG
  2. Portal, Portal księgowy, podatkowy http://www.ksiegowoscspolki.pl/co-to-jest-wpis-ceidg/, 22 sierpnia 2017.
  3. Portal, Portal księgowy, podatkowy http://www.ksiegowoscspolki.pl/w-jaki-sposob-zlozyc-wniosek-ceidg/, 22 sierpnia 2017.
  4. CEIDG, www.ceidg.gov.pl, 22 sierpnia 2017.
  5. Deklaracje.pl, http://www.e-deklaracje.pl/zakladanie-wlasnej-firmy-przez-telefon/, 22 sierpnia 2017.

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]