Heglizm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jakob Schlesinger, Portret Georga Wilhelma Friedricha Hegla, 1831.

Pojęcie to używane jest w różnych znaczeniach:

 1. w ścisłym sensie oznacza system filozoficzny G.W.F. Hegla[1];
 2. w szerszym znaczeniu oznacza szkoły i nurty filozoficzne kontynuujące filozofię Hegla[2];
 3. w najszerszym znaczeniu oznacza jakąkolwiek filozofię nawiązującą (świadomie lub nie), bądź wykazującą cechy charakterystyczne dla poglądów Hegla lub heglistów.

Filozofia Georga Wilhelma Friedricha Hegla[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Heglizm jako nurt filozoficzny[edytuj | edytuj kod]

Podczas swojego życia Hegel zyskał duże uznanie i znaczne grono uczniów i kontynuatorów. Różnice w interpretacji, skala inspiracji czy dalsze kierunki rozwoju filozofii stały się już w kilka lat po śmierci Hegla (w 1831) źródłem rozpadu heglizmu na różne nurty. Dlatego też, "heglizm" zwykle występuje ze słowem dookreślającym[2].

Ortodoksyjny (lub wczesny) heglizm, to pierwsze pokolenie heglistów, w wielu przypadkach jego bezpośrednich uczniów. Rozwijało jego nauki w mało krytyczny sposób i bez rewizji, broniąc je przed zarzutami krytyków, oskarżających je o reakcjonizm i antyliberalizm. Przedstawicielami wczesnego heglizmu byli: Karla Rosenkranza, Karla von Prantla, Johanna Eduarda Erdmanna, Kuno Fischera, Eduarda Zellera. Część z tych autorów w późniejszym okresie współtworzyła inne nurty heglizmu[2].

Prawica i lewica heglowska[edytuj | edytuj kod]

Ludwig Feuerbach, (grafika Augusta Wegera).

,

W drugiej połowie lat 30. XIX w. doszło do wytworzenia się w filozofii niemieckiej 3 nurtów heglizmu.

Kwestią, która wywołała ten podział była dyskusja wokół książki Davida Friedricha Straußa Das Leben Jesu. Kritisch bearbeitet (t. 1: 1835, t. 2: 1836), dotyczącej prezentująca Biblię Ewangelię jako zbiór mitów. Dyskusja wokół tej książki dotyczyła kwestii religii (głównie chrześcijaństwa), interpretacji Hegla (w dużej mierze jego pojęcia Absolutu) i społecznych konsekwencji tej filozofii. Prawica heglowska stała na stanowisku chrześcijańskim i konserwatywnym, utożsamiając Absolut Hegla z Bogiem i podkreślając rolę silnego państwa. Przez pewien czas heglizm był półoficjalną doktryną Prus. Odwoływali się do niej apologeci tego państwa. Była to też filozofia wykładana na uniwersytetach[3].

Z kolei lewica heglowska dążyła do przekształcenia filozofii w krytykę, była antyreligijna i dążyła do radykalnych przemian społecznych, także rewolucyjnych[2].

Z tradycji prawicy heglowskiej czerpać potem będą nacjonalizm, imperializm i faszyzm. Lewica heglowska będzie miała szeroki wpływ na wiele nurtów myśli lewicowej i liberalnej. Młodoheglistami byli Karl Marx i Friedrich Engels, którzy później zastąpili idealizm obiektywny Hegla skrajnym materializmem, przekształcając także jego metodę dialektyczną[4].

Podział na prawicę i lewicę heglowską unaocznił napięcie pomiędzy dwoma tendencjami filozofii Hegla. Z jednej strony była ona wyraźnie antyutopijna, podkreślając znaczenie konieczności dziejowej i rzeczywistych procesów historycznych, przeciwstawianych ułudom podejścia moralizatorskiego. Metoda filozoficzna Hegla polegała na analizie dziejów i stanowiła ich apologię. Z drugiej jednak strony Hegel podkreślał rolę rozumu w historii i ten postulat rozumności mógł stanowić postulat do realizacji[5]. Stąd interpretacje staroheglowskie skłaniały ku akceptacji procesu dziejowego i istniejących instytucji, a interpretacje młodoheglowskie ku ich krytyce i podważaniu[3].

Heglizm poza Niemcami[edytuj | edytuj kod]

August Cieszkowski (grafika Maksymiliana Fajansa).

Filozofia Hegla spotkała się z szerokim odbiorem również poza krajami niemieckojęzycznymi. Znalazła tam kontynuatorów w odrębnych odłamach heglizmu.

W filozofii angielskiej myśl Hegla stała się podstawą brytyjskiego idealizmu połowy XIX w. i początku XX w. Zalicza się do niego np. Jamesa Hutchisona Stirlinga, Francisa Herberta Bradley'a, Bernarda Bosanqueda, Andrew Setha Pringle-Pattisona, Johna McTaggarta, Edwarda Cairda czy Johna Cairda[6].

W filozofii i kulturze włoskiej połowy XIX w. heglizm reprezentowali tacy autorzy jak Augusto Vera, Bertrando Spaventa czy Francesco De Sanctis[7]. Następnie zaś heglizm stał się inspiracją dla włoskiego idealizmu połowy XIX w. i początku XX w., którego reprezentantami byli Benedetto Croce i Giovanni Gentile[8].

W filozofii polskiej do przedstawicieli heglizmu zalicza się Augusta Cieszkowskiego, Karola Libelta czy Bronisława Trentowskiego. Wątki heglowskie były popularne wśród polskich demokratów (np. u Edwarda Dembowskiego czy Henryka Kamieńskiego)[6]. Cieszkowski swoje wczesne pisma publikował w języku niemieckim, uczestnicząc w dyskusjach niemieckich heglistów i mając duży wpływ na kształtowanie myśli młodoheglowskiej (szczególnie Karola Marksa)[9].

Dużą rolę odegrał heglizm w filozofii i kulturze rosyjskiej. Czołowymi heglistami połowy XIX w. byli Wissarion Bielinski, Michaił Bakunin i Aleksandr Hercen[6]

Heglizm XX i XXI wieku[edytuj | edytuj kod]

Alexandre Kojève.

Wpływ filozofii Hegla na myśl XIX i XX wieku był ogromny. Wiele nurtów myśli odwoływało się do niej lub było jej przekształceniem. Formami heglizmu były różne nurty idealizmu przełomu XIX i XX w. (nazywane czasami neoheglizmem[6]), w szczególności: idealizm brytyjski i włoski[6].

Na początku XX w. w Niemczech odżyło zainteresowanie Heglem (niemiecki neoheglizm). Zapoczątkował je Wilhelm Dilthey, które prace pociągnęły szereg opracowań i wydań krytycznych dzieł Hegla[6].

W latach 1933-1939 w paryskiej École pratique des hautes études swoje wykłady na temat Heglowskiej Fenomenologii ducha prowadził Alexandre Kojève (publikacja wykładów w 1947). Uczestniczyło w nich wielu intelektualistów, m.in. Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Georges Bataille, Alexandre Koyré, Emmanuel Levinas, Éric Weil, Jacques Lacan. Prezentowane na tych wykładach odczytanie Hegla (kładące nacisk na dialektykę pana i niewolnika) stało się bardzo wpływowe w filozofii francuskiej i zapewniło Heglowi stałe miejsce we francuskich dyskusjach filozoficznych[10].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. heglizm, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-03-18].
 2. a b c d e f g Chojnicka 1999 ↓, s. 370.
 3. a b Kołakowski 2009 ↓, s. 80.
 4. Chojnicka 1999 ↓, s. 370-371.
 5. Kołakowski 2009 ↓, s. 79-80.
 6. a b c d e f Chojnicka 1999 ↓, s. 371.
 7. Eugenio Garin, History of Italian Philosophy, New York: Rodopi, 2008, s. 961-964.
 8. Eugenio Garin, History of Italian Philosophy, New York: Rodopi, 2008, s. 995-1066.
 9. Kołakowski 2009 ↓, s. 83-86.
 10. Melamed 2005 ↓, s. 976-977.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Krystyna Chojnicka, Heglizm, [w:] Michał Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1999, s. 370-371.
 • Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 1, Warszawa: PWN, 2009.
 • Yitzhak Y. Melamed, Hegelianism, [w:] Maryanne Cline Horowitz (red.), New Dictionary of the History of Ideas, t. 2, 2005, s. 975–977.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]