Przejdź do zawartości

Jan Biedroń

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jan Biedroń
Prałat Dziekan Sandomierskiej Kapituły Katedralnej
Ilustracja
Kraj działania

Polska

Data i miejsce urodzenia

18 kwietnia 1963
Frysztak

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu
Okres sprawowania

2004–2016

Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu
Okres sprawowania

Od 25.06.2016

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Inkardynacja

Diecezja sandomierska

Prezbiterat

24 czerwca 1988

Jan Biedroń (ur. 18 kwietnia 1963 we Frysztaku) – polski duchowny katolicki, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, doktor nauk teologicznych, prałat, dziekan Sandomierskiej Kapituły Katedralnej[1].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W latach 1970-1978 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Stępinie, a po jej ukończeniu do Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1982. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1988 obronił pracę magisterską z liturgiki napisaną na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Józefa Kopcia CP.

Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1988 w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka. W latach 1988-1993 pracował jako wikariusz w Gorzycach Tarnobrzeskich. Po reorganizacji diecezji w 1992 został inkardynowany do diecezji sandomierskiej. W 1992 biskup Wacław Świerzawski mianował go diecezjalnym duszpasterzem rodzin. Funkcję tę pełnił do 1994. W 1993 został przeniesiony z Gorzyc Tarnobrzeskich do Sandomierza – parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła. Tam pracował na pół etatu jako wikariusz i jako diecezjalny duszpasterz rodzin. W 1994 został skierowany na specjalistyczne stacjonarne studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kierunkiem studiów była specjalizacja duszpasterstwo rodzin w ramach teologii pastoralnej. W 1996 zdał egzamin licencjacki, natomiast w 1998 zakończył studia doktoranckie, przedstawiając pracę doktorską pt. „Małżeństwo chrześcijańskie jako komunia osób w świetle posoborowych dokumentów Kościoła”. W listopadzie 1999 został mianowany prorektorem w Wyższym Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Od tegoż roku jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym i w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu, natomiast od września 2000, został mianowany ojcem duchownym kleryków na jeden rok, do czerwca 2001. Funkcję prorektora Seminarium objął na nowo w czerwcu 2001 i pełnił do czerwca 2004. Od 25 czerwca 2004 do 24 czerwca 2016 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie promował 25 prac magisterskich, a w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 40 prac magisterskich. 25 czerwca 2016 roku został proboszczem w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

Praca[edytuj | edytuj kod]

Duszpasterstwo[edytuj | edytuj kod]

Dydaktyka[edytuj | edytuj kod]

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu:

Instytut Teologiczny w Sandomierzu:

Podyplomowe Studium Pastoralno – Katechetyczne w Sandomierzu:

Zgromadzenie Sióstr Św. Franciszka Serafickiego w Sandomierzu:

Obecne funkcje[edytuj | edytuj kod]

 • Delegat Biskupa Sandomierskiego do oceny treści książek religijnych
 • Delegat Biskupa Sandomierskiego do spraw Towarzystwa Przyjaciół KUL w Diecezji Sandomierskiej
 • Członek Rady Kapłańskiej w Sandomierzu
 • Członek Rady Ekonomicznej
 • Proboszcz w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu

Dorobek naukowy[edytuj | edytuj kod]

Artykuły naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • Zagrożenia wspólnoty małżeńskiej oraz rola duszpasterstwa rodzin wobec tych zagrożeń, „Studia Sandomierskie” 7(1997-2000), s. 9-22.
 • Trójca Święta źródłem komunii małżeńskiej, „Studia Sandomierskie” 8(2001), s. 177-187.
 • Bóg jako cel w urzeczywistnianiu się komunii osób, „Studia Sandomierskie” 9(2002), s. 25-35.
 • Realizacja zadań duszpasterskich w służbie komunii małżeńskiej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 96(2003), s. 241-248.
 • Komunia osób zbudowana na Eucharystii siłą rodziny, „Studia Sandomierskie” 10(2003), s. 117-130.
 • Małżeństwo i rodzina wspólnota ewangelizacyjną, „Studia Sandomierskie” 11(2004), z. 1, s. 71 –83.
 • Małżeństwo jako wspólnota osób służąca życiu i wychowująca, Studia Catholica Podoliae, 2(2004), nr. 3, s. 405-427.
 • Osoba jako podmiot komunii małżeńskiej, w: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Lublin 2004, s. 227-242.
 • Oczekiwania Kościoła wobec osób konsekrowanych, Życie konsekrowane 3(53)2005, Warszawa 2004, s. 86-94.
 • Struktura i elementy komunii osób w małżeństwie, Studia Catholica Podoliae, 1(2005), nr. 1, s. 402-418.
 • Uwarunkowania – komunii osób w małżeństwie, Społeczeństwo i rodzina, Stalowowolskie Studia KUL 1(2007), nr.10, r.4, s.108-118.
 • Służba społeczeństwu – budowaniem cywilizacji miłości, Foramtio Catholica św. Pawła, red. J. Zimny, Stalowa Wola-Sandomierz 2008, s. 159-171
 • Elementy teologii pastoralnej w Kronice Diecezji Sandomierskiej na przestrzeni stu lat, w: 100lecie periodyku diecezjalnego, Kronika diecezji sandomierskiej, red. J. Krasiński, Sandomierz 2009, s. 269-287
 • Małżeństwo obrazem przymierza Chrystusa z Kościołem, (w druku)
 • Małżeństwo jako wspólnota wiary, (w druku)
 • Rola rodziny w życiu religijnym człowieka, (w druku)

Artykuły popularnonaukowe i prasowe[edytuj | edytuj kod]

 • Dekalog. Pamiętaj abyś dzień święty święcił, „Powołanie” 9(2001), nr 25, s. 11-12.
 • Dekalog. Nie cudzołóż, „Powołanie” 9(2001), nr 26, s. 15-17.
 • Dekalog. Nie pożądaj żony bliźniego swego, „Powołanie” 9(2001), nr 27, s. 62-63.
 • Przykazanie miłości. Miłość względem Boga, „Powołanie” 9(2001), nr 28, s. 74-76.
 • Podstawowe problemy psychospołeczne osób uzależnionych od alkoholu, „Powołanie” 10(2002), nr 29, s. 56-58.
 • Proces wychowania człowieka w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, „Powołanie” 10(2002), nr 30, s. 50-52.
 • Błogosławieni którzy płaczą, albowiem będą pocieszeni, „Powołanie” 10(2002), nr 30, s. 76-78.
 • Podstawowe problemy psychospołeczne osób uzależnionych od narkotyków, „Powołanie” 10(2002), nr 32, s. 51-53.
 • Manipulacja a kierownictwo duchowe, „Powołanie” 11(2003), nr 33, s. 41-42.
 • Podstawowe problemy psychospołeczne osób uzależnionych od nikotyny, „Powołanie” 11(2003), nr 34, s. 50-52.
 • Kościół i rodzina wobec problemu sekt, „Powołanie” 11(2003), nr 34, s. 53-54.
 • Cechy specyficzne dla sekty oraz przyczyny atrakcyjności i powodzenia sekty, „Powołanie” 11(2003), nr 35, s. 39-41.
 • Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, „Powołanie”,11(2003), nr 35, s. 59-61.
 • Sekty wyzwaniem dla duszpasterstwa, „Powołanie”,11(2003), nr 36, s. 48-50.
 • Sekty zagrożeniem dla rodzin, „Powołanie”,12(2004), nr 37, s. 44-47.
 • Odpowiedzialność Kościoła za świat, „Powołanie”,12(2004), nr 38, s. 51-53
 • Wspomnienie o Śp. Ks. Ryszardzie Stanickim, „Powołanie”,12(2004), nr 39, s. 13-15.
 • Nauka Chrystusa o małżeństwie, „Powołanie”,12(2004), nr 40, s. 45-49.
 • Ustanowione przez Kościół dni święte święcić, „Powołanie”,12(2004), nr 40, s.59-61.
 • Liturgia Kościoła Domowego, „Powołanie”,12(2004), nr 41, s. 44-47.
 • Rozmowa z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Powołanie”,12(2004), nr 41, s. 40-42.
 • Dla Was jestem Biskupem, N 2004, nr 40, s. III
 • Zasady duszpasterstwa Rodzin, „Powołanie”,13(2005), nr 42, s. 47-50.
 • Duchowość kapłańska, „Powołanie”, 13(2005), nr 43, s. 22-24.
 • Santo Subito, „Powołanie”, 13(2005), nr 44, s. 14.
 • Serce diecezji dla Jana Pawła II, GN 2005, nr 17, s. VI – VII.
 • To szczególny czas, N 2005, nr 18, s. I, II.
 • Tradycja św. Benedykta, GN 2005, nr 19, s. VIII.
 • Tę łaskę wyjednał mu Czcigodny Poprzednik, N 2005, nr 20, s. I, II.
 • Rodzina – fundament społeczeństwa, N 2005, nr 23, s. I, II.
 • Wakacje kleryków w WSD w Sandomierzu, N 2005, nr 34, s. I, IV.
 • Stawać się światłem i solą… GN 2005, nr 42, s. VI.
 • Kapłan jest człowiekiem ofiary, „Powołanie”, 13(2005), nr 45, s. 36-37.
 • Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła, „Powołanie”, 13(2005), nr 45, s. 67-68.
 • Dla dobra rodziny, „Powołanie”, 14(2006), nr 46, s. 50-51.
 • Miejsce i zadania świeckich w Kościele, „Powołanie”, 14(2006), nr 47, s. 51-52.
 • Rozesłanie diakonów na praktykę duszpasterską, N 2006, nr 11, s. I, II.
 • Wielki Post, N 2006, nr 13, s. I.
 • Dzień Otwartej Furty w Seminarium Duchownym, N 2006, nr 18, s. I, II.
 • Otwarci na dar wspólnoty, GN 2006, nr 20, s. VI.
 • „Niedziela” zwierciadło Kościoła, N 2006, nr 40, s. III.
 • Formacja ku świętości, N 2006, nr 43, s. VI.
 • „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”, „Powołanie”, 14(2006), nr 48, s. 36-37.
 • Chrześcijańskie sumienie małżeńskie, „Powołanie”, 14(2006), nr 48, s. 44-45.
 • Psychologiczne podstawy rozwoju religijności człowieka, „Powołanie”, 15(2007), nr 49, s. 44-47.
 • Bądźmy świadomi zadań, które stoją przed nami, N 2007, nr 41,s. VI.
 • Prenatalna wartość osoby, „Powołanie”, 15(2007), nr 50, s. 48-49.
 • Bądźmy uczniami Chrystusa, „Powołanie”, 15(2007), nr 51, s. 36-38.
 • Sakrament Kapłaństwa – Teologiczne podstawy tożsamości prezbitera, „Powołanie”, 15(2007), nr 51, s. 66-67.
 • Znamiona kultury śmierci w dzisiejszym świecie, „Powołanie”, 16(2008), nr 52, s. 52-54.
 • Cierpienie płynące z krzyża ma moc zbawczą, „Powołanie”, 16(2008), nr 53, s. 44-46.
 • Santo Subito – Był wielkim i świętym człowiekiem, „Nasz dziennik”, 2008, nr 65 (3082), s. 16.
 • Jan Paweł II, N 2008, nr 13, s. 16.
 • Przyjaciele seminarium, N 2008, nr 15 (184), s. IV
 • Ziarna w ziemię wrzucane…, N 2008, nr 19 (188), s. V.
 • Kapłańskie „tak”, N 2008, nr 22 (191), s. I.
 • Witaj Królowo, Matko i Nadziejo nasza, „Powołanie”, 16(2008), nr 54, s. 36-38.
 • Kim jest dziecko?, „Powołanie”, 17(2009), nr 55, s. 44-47.
 • Trudna droga odczytywania dziecka, „Powołanie”, 17(2009), nr 56, s. 45-47.
 • Dzień Otwartej Furty, „Powołanie”, 17(2009), nr 57, s. 3-5.
 • Jubileuszowa, 10 otwarta furta, GN 2009, nr 17, s. VII.
 • Furta otwarta dla Przyjaciół, N 2009, nr 17, s. VI- VII.
 • Dzień otwarty Seminarium w Sandomierzu, N 2009, nr 18, s. 23.
 • „Nasz dziennik”, 2009, nr 65 (3082), s. 16.
 • Wierność Chrystusa-Wierność kapłana, „Powołanie”, 17(2009), nr 58, s. 36-37.

Sprawozdania[edytuj | edytuj kod]

 • Magisteria 9 maja 2002 roku, „Powołanie” 10(2002), nr 31, s.52.
 • 60 rocznica śmierci błogosławionego Antoniego Rewery, „Powołanie” 11(2003), nr 33, s.48-49.
 • Magisteria 9 maja 2003 roku, „Powołanie” 11(2003), nr 35, s. 52-53.
 • Magisteria 20 maja 2004 roku „Powołanie”,12(2004), nr 40, s. 43-44.
 • Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 2004 roku, „Studia Sandomierskie” 11(2004), z 2, s. 177 –178.
 • Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2003/2004, „Studia Sandomierskie” 11(2004), z. 4, s. 202 – 207.
 • Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 2005 roku „Studia Sandomierskie” 13(2005), z. 3, s. 115- 116.
 • Magisteria 7 marca 2005 roku, „Powołanie” 13(2005), nr 43, s. 65.
 • Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2004/2005, „Studia Sandomierskie” 13(2005), z. 3, s. 109-113.
 • Słowo powitania ks. Rektora Kronika diecezjalna
 • Życzenia Bożonarodzeniowe, Powołanie” 14 (2006), nr 46, s. 44.
 • Obrona prac magisterskich, „Powołanie”, 14(2006), nr 47, s. 60.
 • Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 2006 roku „Studia Sandomierskie” 13(2006), z. 2, s. 149-150.
 • Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2005/2006, „Studia Sandomierskie” 13(2006), z. 3, s. 154-159.
 • Życzenia dla Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Powołanie”, 15(2007), nr 49, s. 62.
 • Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego, „Powołanie”, 15(2007), nr 50, s. 62.
 • Życzenia Bożonarodzeniowe, Powołanie” 16 (2008), nr 52, s. 66-67.
 • Życzenia dla Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Powołanie”, 16(2008), nr 53, s. 58.
 • Życzenia dla Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Powołanie”,17(2009), nr 55, s. 66.
 • Życzenia dla Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Powołanie”, 17(2009), nr 56, s. 65.
 • Życzenia dla Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Powołanie”, 18(2009), nr 59, s. 66-67.
 • Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 2007-2008 roku „Studia Sandomierskie” 15(2008), z. 1, s. 159-160.
 • Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2006/2007, „Studia Sandomierskie” 15(2008), z. 1, s. 153-158.
 • Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2007/2008, „Studia Sandomierskie” 15(2008), z. 4, s. 163-169.
 • Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 2009 roku „Studia Sandomierskie” 16(2009), z. 3-4, s. 285-286.
 • Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2008/2009, „Studia Sandomierskie” 16(2009), z. 3-4, s. 287-296.

Materiały duszpasterskie[edytuj | edytuj kod]

 • Duszpasterstwo Rodzin „Informator Diecezji Sandomierskiej”, 1(1996/97), nr 1, s. 24-25.
 • Toż, IDS 1(1996/97), nr 3, s. 14-16.
 • Toż, IDS 1(1996/97), nr 4, s. 22-24.
 • Toż, IDS 2(1997/98), nr 5, s. 13-15.
 • Toż, IDS 2(1997/98), nr 6, s. 22-29.
 • Toż, IDS 2(1998), nr 7, s. 20-21.
 • Toż, IDS 2(1998), nr 8, s. 24-28.
 • Toż, IDS 3(1999), nr 9, s. 42-45.
 • Toż, IDS 3(1999), nr 10, s. 22-25.
 • Toż, IDS 3(1999), nr 11, s. 49-52.
 • Sandomierskie Pomoce Homiletyczne, Sandomierz 2005, z. 2, s. 46-49.

Referaty na sympozjach naukowych[edytuj | edytuj kod]

 • „Oczekiwania Kościoła wobec osób konsekrowanych”, Częstochowa 2003. Organizatorzy. Ogólnopolski zjazd Sióstr Zakonnych posługujących w Dziełach Miłosierdzia
 • Organizator sesji naukowej, Święty Tomasz dziś, Sandomierz, 5 marca 2004, 3 marca 2005, 10 marca 2006
 • Uczestnictwo w sympozjum teologiczno – pastoralnym, Przygotowanie do sakramentalnego małżeństwa, Kazimierz Biskupi, 3-4 lutego 2005
 • Uczestnictwo w sympozjum, „Wiarygodna jest tylko miłość” Miłość jako forma podstawowa wiary, Kościoła i teologii według Hansa Ursa von Balthasar, Radom, 15 lutego 2005
 • XXXVI sympozjum józefologiczne, Kalisz, 22 kwietnia 2005

Konferencje dla alumnów – 2005 rok

 • Rodzina w oczekiwaniu na adopcję
 • Znaczenie pełnej rodziny dla rozwoju i osobowości człowieka
 • Duszpasterstwo powołań a rodziny rozbite
 • Sakrament małżeństwa jako podstawa życia rodziny chrześcijańskiej
 • Rodzina jako miejsce poznawania i realizowania wartości
 • Duchowość rodziny chrześcijańskiej
 • Rodzina w planie Bożym (teologia rodziny)
 • Pojęcie życia rodzinnego w Kościele (rodzicielstwo, ojcostwo, macierzyństwo)

Konferencje dla alumnów – 2006 rok

 • Kapłańska formacja liturgiczna
 • Teologiczne podstawy tożsamości prezbitera
 • Rola liturgii na różnych płaszczyznach formacji kapłańskiej
 • Formacja intelektualna i liturgia
 • Formacja pastoralna i liturgia
 • Wolność w blasku prawdy
 • Duchowość Eucharystyczna w nauczaniu Jana Pawła II
 • organizator sesji naukowej, Święty Tomasz dziś, Sandomierz, 10.03.2006

Konferencje dla alumnów – 2007 rok

 • U źródeł humanizmu Jana Pawła II
 • Duchowość Eucharystyczna w nauczaniu Jana Pawła II
 • Kapłańska formacja liturgiczna
 • Formacja intelektualna i liturgia
 • Formacja pastoralna
 • Wolność w blasku prawdy
 • Zadania kapłanów w świetle adhortacji Ecclesia In Europa
 • organizator sesji naukowej, Święty Tomasz dziś, Sandomierz, 10.03.2007

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Sandomierska Kapituła Katedralna, „Diecezja Sandomierska”, 23 lutego 2017 [dostęp 2018-06-16] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]