Przejdź do zawartości

Kazimierz Łatak (historyk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Kazimierz Łatak
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

17 stycznia 1955
Lubsko

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: nauki pomocnicze historii, paleografia, historia Kościoła, archiwistyka
Alma Mater

Watykańska Szkoła Archiwistyki i Paleografii

Doktorat

1989 – nauk teologicznych

2. doktorat

1997 – nauk humanistycznych
Akademia Teologii Katolickiej

Habilitacja

2003 – nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Profesura

2012

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan
Wydział

WNHiS

Okres spraw.

2012

Dyrektor
Instytut

Instytut Nauk Historycznych

Okres spraw.

2006

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

Kazimierz Łatak (ur. 17 stycznia 1955 w Lubsku[1]) – polski historyk, teolog i archiwista, profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kanonik regularny laterański[2][3].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Jest absolwentem Watykańskiej Szkoły Archiwistyki i Paleografii. Po ukończeniu studiów pracował jako archiwista Archiwum Generalnego Zgromadzenia Kanoników Laterańskich w Rzymie, później dyrektor Archiwum Zgromadzenia Księży Kanoników Laterańskich w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk teologicznych uzyskał w 1989, a w 1997 obronił kolejny stopień – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii na ATK (specjalność – historia Kościoła), gdzie później pracował jako adiunkt Katedry Archiwistyki. Habilitował się w 2003 na UKSW, po czym rozpoczął tam pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Od 2006 dyrektora Instytutu Historycznego. W 2008 jako członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej był przewodniczącym Zespołu Kierunków Humanistycznych. 22 lutego 2012 otrzymał tytuł profesora, a jesienią tego roku objął stanowisko dziekana WNHiS UKSW[2][4][5][6].

Piastuje również stanowisko dyrektora Instytutu Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich[3] i konsultanta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego[7].

Specjalizuje się w archiwistyce, naukach pomocniczych historii, paleografii i historii Kościoła, a w kręgu jego zainteresowań naukowo-badawczych leżą ponadto: historia średniowieczna Polski, genealogia, sfragistyka, hagiografia polska, monasteriologia chrześcijańska zachodnia (szczególnie: kanonikat regularny). Członek wielu stowarzyszeń naukowych m.in. w Wiedniu, Paryżu i Rzymie, a także Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i kilku innych w Polsce[2].

Został członkiem Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010[8].

W 2007 za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi[9].

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • Przyczynek do dziejów łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej Mstowskiej. Mstów 1996
 • Die Regularkanoniker in Polen. Krakau-Kazimierz. Die bestehemden Stifte der Augustiner-Chorherren in Osterreich, Sudtirol und Polen, Klosterneuburg-Wiedeń 1997.
 • Archivio Storico di San Pietro in Vincoli. Schedario, Rzym 1998
 • Kamień. Studium z dziejów wsi i parafii, Ełk 1999
 • Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999
 • Obraz Matki Boskiej Mstowskiej i jego kult, Kraków 1999
 • Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej, Ełk 2000
 • La formazione iniziale alla vita religiosa presso i canonici regolari lateranensi di Cracovia prima, Rzym 2000
 • Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002
 • Kościół starożytny, Ełk 2004
 • Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku dawniej i dziś, Kraków 2005
 • La vocazione e missione dei canonici regolari della prevostura del Corpus Christi di Cracovia nel periodo pretridentino alla luce delle consuetudines e dei trattati di Pietro Clareta di Rudnice, Kraków 2005
 • Poczet rządców opactwa Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich w Krakowie, Kraków 2005
 • Łaskami słynący obraz Matki Boskiej Opieki w Kamieniu, Kamień 2006
 • Polska heraldyka kościelna. Tradycja i współczesność, Kraków-Kamień 2007
 • Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, Kraków 2009
 • Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku, Kraków 2009.
 • Przywilej lokacyjny wsi Kamień. Privilegium villae Kamień, Kraków 2009
 • Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433–1489). Postać-Środowisko-Kultura-Dziedzictwo, Kraków 2010
 • Dzieje parafii i kościoła Opieki Matki Bożej w Kamieniu, Kraków 2010
 • Ksiądz Stefan Ranatowicz CRL (1617–1694). Barokowy kronikarz i pisarz klasztorny, Kraków 2010
 • Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim, Łomianki 2012

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Stan na 31 grudnia 2001 roku, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 2002, s. 752.
 2. a b c Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak. [w:] Pracownicy Instytutu [on-line]. Instytut Nauk Historycznych, WNHiS UKSW. [dostęp 2013-05-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-08-20)].
 3. a b Kazimierz Łatak CRL. Kanonicy Regularni Laterańscy. [dostęp 2013-05-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-03)].
 4. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2013-05-26].
 5. Bohdan Ryszewski. Od redaktora. „Echa przeszłości III”, s. 7, 9, Olsztyn 2002. Instytut Historii UWM. ISSN 1509-9873. 
 6. M.P. z 2012 r. poz. 75.
 7. Ks. Kazimierz Łatak CRL Profesorem Nauk Humanistycznych. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. [dostęp 2013-05-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
 8. Warszawski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. jaroslawkaczynski.info. [dostęp 2017-09-19].
 9. M.P. z 2008 r. nr 2, poz. 21.