Logistyka wojskowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Logistyka (wojsko))
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Logistyka wojskowa (ang. military logistics) – część logistyki obronnej[1], służba powołana do organizowania i realizacji dostaw zaopatrzenia[2] i świadczenia usług związkom operacyjnym, związkom taktycznym oraz pozostałym jednostkom i instytucjom sił zbrojnych.

Każde państwo ponosi z zasady odpowiedzialność za zabezpieczenie logistyczne swoich sił zbrojnych, a także wraz z właściwym dowództwem NATO odpowiada wspólnie za wielonarodowe operacje NATO. Ułatwia to standaryzacja oraz zamienność sprzętu (zamienność części i podzespołów, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, paliwa oraz głównych środków bojowych), a także zastosowanie odpowiednich procedur. Jednak wykonywanie wspólnych zadań, jak również sytuacje nadzwyczajne, mogą wymusić wzajemną pomoc logistyczną – w tym także w zakresie uzupełnienia środków bojowych i materiałowych.

Zabezpieczenie logistyczne wojsk[edytuj | edytuj kod]

Proces dostaw zaopatrzenia oraz świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczo-bytowych niezbędnych wojskom do szkolenia i walki to zabezpieczenie logistyczne wojsk[3].

Celem zabezpieczenia logistycznego jest utrzymanie wysokiej zdolności bojowej wojsk, w określonym czasie, pozwalającym na osiągnięcie zamierzonych celów. Nakierowane ono jest na zaspokojenie potrzeb wojsk w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych i materiałowych niezbędnych do szkolenia i walki, utrzymanie w sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego w okresie pokoju oraz zachowanie zdolności stanów osobowych sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego do prowadzenia działań bojowych.

Zabezpieczenie logistyczne obejmuje[edytuj | edytuj kod]

 • Przedsięwzięcia logistyczne
  • zabezpieczenie materiałowe
   • gromadzenie, przechowywanie, wydawanie i dostarczanie środków bojowych i materiałowych
   • wykorzystanie zasobów miejscowych i zdobyczy wojennej
   • świadczenie usług gospodarczo-bytowych
  • zabezpieczenie transportu i ruchu wojsk
   • przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne związane z realizacją przewozów wojskowych oraz towarzyszących im prac przeładunkowych
   • przedsięwzięcia przygotowania utrzymania sieci transportowej znaczenia obronnego
   • kierowanie ruchem wojsk.
  • zabezpieczenie techniczne
   • obsługiwanie techniczne (w tym usługi metrologiczne i specjalne urządzeń poddozorowych)
   • rozpoznanie techniczne
   • ewakuację techniczną
   • remont uzbrojenia i sprzętu wojskowego
   • zaopatrywanie w techniczne środki materiałowe
  • infrastruktura
  • inne
   • zaspokojenie potrzeb bytowych jeńców wojennych – polega na zapewnieniu im wyżywienia i pomocy medycznej do czasu ewakuacji do obozów dla jeńców wojennych
   • zabezpieczenie techniczno-lotniskowe
   • grzebanie poległych i zmarłych – organizuje szef logistyki zgodnie z wytycznymi dowódcy związku taktycznego (oddziału). Uroczystościom pogrzebowym nadaje się oprawę zgodną z ceremoniałem wojskowym. Miejsca pochówku powinny odpowiadać wymaganiom sanitarnym i przeciwepidemicznym. Ewidencję poległych i zmarłych żołnierzy, ze wskazaniem miejsc pochowania, prowadzi sztab związku taktycznego (oddziału)
 • Zabezpieczenie medyczne
  • przedsięwzięcia profilaktyki zdrowotnej
  • przedsięwzięcia leczniczo-ewakuacyjne
  • przedsięwzięcia sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne
  • ochronę sanitarną żołnierzy przed skutkami użycia broni masowego rażenia
  • zaopatrywanie w sprzęt i materiały medyczne
 • Przedsięwzięcia personalno-administracyjne

System logistyczny[edytuj | edytuj kod]

System logistyczny tworzą logistyczne organy kierowania oraz jednostki logistyczne dysponujące potencjałem: materiałowym, technicznym, medycznym i transportowym. Ponadto w procesie dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług walczącym wojskom wykorzystywany jest również terenowy potencjał logistyczny.

Logistyczne organy kierowania pod względem kompetencyjnym dzielą się na koncepcyjno-planistyczne oraz organizacyjno-wykonawcze.

Terenowy potencjał logistyczny – to zakłady, urządzenia i instalacje świadczące usługi specjalistyczne i gospodarczo-bytowe oraz sprzęt techniczny i środki materiałowe znajdujące się na obszarze prowadzonych działań, które w ramach współdziałania wojskowo-cywilnego mogą być wykorzystane w zabezpieczeniu logistycznym walczących wojsk.

Mobilne jednostki logistyczne to pułki, bataliony i kompanie logistyczne posiadające w swojej strukturze organizacyjnej pododdziały zaopatrzenia, remontowe lub medyczne, a także samodzielne oddziały i pododdziały: zaopatrzenia, transportowe, remontowe, ewakuacji sprzętu, wzmocnienia medycznego, samochodów sanitarnych, masowego tankowania, rurociągów dalekosiężnych oraz rurociągów przeprawowych.

Stacjonarne jednostki logistyczne to rejonowe bazy materiałowe, okręgowe warsztaty techniczne i rejonowe warsztaty techniczne oraz wojskowe rejony lecznicze, samodzielne bazy amunicji, stacjonarne kompanie remontowe i wojskowe komendy transportu.

Współczesne jednostki logistyczne WP[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008. s. 68. [dostęp 2015-11-16].
 2. Jacek Solarz: Doktryny militarne XX wieku. s. 508.
 3. Ściborek (red.) 1995 ↓, s. 23.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]