Metoda gradientu sprzężonego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Porównanie zbieżności metody gradientu prostego (na zielono) i sprzężonego gradientu (na czerwono) dla minimalizacji formy kwadratowej powiązanej z zadanym układem równań liniowych. Metoda sprzężonego gradientu zbiega w co najwyżej n krokach, gdzie n jest rozmiarem macierzy zadanego układu (tutaj n=2).

Metoda gradientu sprzężonego jest algorytmem numerycznym służącym do rozwiązywania niektórych układów równań liniowych. Pozwala rozwiązać te których macierz jest symetryczna i dodatnio określona. Metoda gradientu sprzężonego jest metodą iteracyjną, więc może być zastosowana do układów o rzadkich macierzach, które mogą być zbyt duże dla algorytmów bezpośrednich takich jak np. rozkład Choleskiego. Takie układy pojawiają się często w trakcie numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.

Metoda gradientu sprzężonego może również zostać użyta do rozwiązania problemu optymalizacji bez ograniczeń.

Opis metody[edytuj | edytuj kod]

Rozpatrzmy rozwiązania poniższego układu równań:

Ax = b

gdzie macierz A n na n jest symetryczna, rzeczywista i dodatnio określona.

Oznaczmy rozwiązanie tego układu przez x*.

Bezpośrednia metoda gradientu sprzężonego[edytuj | edytuj kod]

Mówimy, że dwa niezerowe wektory u i v są sprzężone (względem A) jeśli

Ponieważ A jest symetryczna i dodatnio określona, lewa strona definiuje iloczyn skalarny:

Więc, dwa wektory są sprzężone jeśli są ortogonalne względem tego iloczynu skalarnego. Sprzężoność jest relacją symetryczną.

Przypuśćmy, że {pk} jest ciągiem n wzajemnie sprzężonych kierunków. Wtedy pk tworzą bazę Rn, wektor x* będący rozwiązaniem Ax = b możemy przedstawić w postaci:

Współczynniki otrzymujemy w następujący sposób:

Co daje nam następującą metodę rozwiązywania równania Ax = b. Najpierw znajdujemy ciąg n sprzężonych kierunków, następnie obliczamy współczynniki αk.

Metoda gradientu sprzężonego jako metoda iteracyjna[edytuj | edytuj kod]

Jeśli właściwie dobierzemy sprzężone wektory pk, możemy nie potrzebować ich wszystkich do dobrej aproksymacji rozwiązania x*Więc chcielibyśmy spojrzeć na CG jak na metodę iteracyjną. Co więcej, pozwoli nam to rozwiązać układy równań, gdzie n jest tak duże, że bezpośrednia metoda zabrałaby zbyt dużo czasu.

Oznaczmy punkt startowy przez x0. Bez starty ogólności możemy założyć, że x0 = 0 (w przeciwnym przypadku, rozważymy układ Az = bAx0). Zauważmy, że rozwiązanie x* minimalizuje formę kwadratową:

Co sugeruje, by jako pierwszy wektor bazowy p1 wybrać gradient f w x = x0, który wynosi Ax0b, a ponieważ wybraliśmy x0 = 0 otrzymujemy −b. Pozostałe wektory w bazie będą sprzężone do gradientu (stąd nazwa metoda gradientu sprzężonego).

Niech rk oznacza rezyduum w k-tym kroku:

Zauważmy, że rk jest przeciwny do gradientu f w x = xk, więc metoda gradientu prostego nakazywałaby ruch w kierunku rk. Tutaj jednak założyliśmy wzajemną sprzężoność kierunków pk , więc wybieramy kierunek najbliższy do rk pod warunkiem sprzężoności. Co wyraża się wzorem:

Wynikowy algorytm[edytuj | edytuj kod]

Upraszczając, otrzymujemy poniższy algorytm rozwiązujący Ax = b, gdzie macierz A jest rzeczywista, symetryczna i dodatnio określona. x0 jest punktem startowym.

repeat
if rk+1 jest "wystarczająco mały" then exit loop end if
end repeat
Wynikiem jest

Przykład metody gradientu sprzężonego w Octave/MATLAB[edytuj | edytuj kod]

function [x] = conjgrad(A,b,x0)
r = b - A*x0;
w = -r;
z = A*w;
a = (r'*w)/(w'*z);
x = x0 + a*w;

for i = 1:size(A,1);
  r = r - a*z;
  if( norm(r) < 1e-10 )
    break;
  end
  B = (r'*z)/(w'*z);
  w = -r + B*w;
  z = A*w;
  a = (r'*w)/(w'*z);
  x = x + a*w;
end

end

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Metoda gradientu sprzężonego została zaproponowana w:

Opisy meteody można znaleźć w:

 • Kendell A. Atkinson (1988), An introduction to numerical analysis (2nd ed.), Section 8.9, John Wiley and Sons. ​ISBN 0-471-50023-2​.
 • Mordecai Avriel (2003). Nonlinear Programming: Analysis and Methods. Dover Publishing. ​ISBN 0-486-43227-0​.
 • Gene H. Golub and Charles F. Van Loan, Matrix computations (3rd ed.), Chapter 10, Johns Hopkins University Press. ​ISBN 0-8018-5414-8​.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]