Baza (przestrzeń liniowa)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Baza – pojęcie będące przeniesieniem oraz rozwinięciem idei układu współrzędnych kartezjańskich w przestrzeniach euklidesowych na abstrakcyjne przestrzenie liniowe.

Uwaga: Bazy w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach nazywane są czasami bazami Hamela (jest to częsty zwyczaj w analizie funkcjonalnej). Z drugiej strony niektórzy matematycy rezerwują nazwę baza Hamela dla dowolnej bazy przestrzeni liczb rzeczywistych jako przestrzeni liniowej nad ciałem liczb wymiernych[1].

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie przestrzenią wektorową. Zbiór wektorów nazywany jest bazą przestrzeni gdy

Twierdzenie o warunkach równoważnych na bazę przestrzeni wektorowej[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie przestrzenią wektorową. Niech wektory należą do tej przestrzeni.

Następujące warunki są równoważne:

 1. to baza przestrzeni
 2. ma jednoznaczne przedstawienie jako kombinacja liniowa wektorów
 3. to minimalny układ wektorów generujących
 4. to maksymalny układ liniowo niezależny[4].

Dowód[5][edytuj | edytuj kod]

Aby udowodnić twierdzenie, wystarczy pokazać, że z warunku 1 wynika 2, z 2 wynika 3, z 3 wynika 4 i z 4 wynika 1.

1 ⇒ 2[edytuj | edytuj kod]

Przeprowadźmy dowód nie wprost. Załóżmy prawdziwość 1 i postawmy hipotezę, że przedstawienie pewnego wektora jako kombinacji liniowej wektorów bazy nie musi być jednoznaczne. Zatem istnieje taki że:

Zatem odejmując powyższe równania stronami i grupując współczynniki, korzystając z własności przestrzeni wektorowej, otrzymamy, że:

Stąd jasno wynika, że (ponieważ układ jest liniowo niezależny z definicji bazy), co doprowadza do sprzeczności.

2 ⇒ 3[edytuj | edytuj kod]

Przeprowadźmy dowód nie wprost. Załóżmy prawdziwość 2 i postawmy hipotezę, że istnieje mniejszy układ wektorów, który generuje przestrzeń i oznaczmy go:

Skoro jest to układ generujący całą przestrzeń, to dowolny wektor tej przestrzeni może być zapisany jako kombinacja liniowa wektorów bazy. W szczególności:

Możemy jednak również wektor zapisać jako:

Zauważmy jednak, że Zatem wektor został przedstawiony na 2 sposoby jako kombinacja wektorów co stoi w sprzeczności z jednoznacznością przedstawienia wektora

3 ⇒ 4[edytuj | edytuj kod]

Przeprowadźmy dowód nie wprost. Załóżmy prawdziwość 3 i postawmy hipotezę, że układ jest liniowo zależny.

Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że

Weźmy dowolny wektor Wtedy:

Zatem otrzymaliśmy mniejszy układ generujący od co jest sprzeczne z 3. Stąd wynika, że minimalny układ generujący przestrzeń jest liniowo niezależny. Trzeba jeszcze wykazać jego maksymalność.

Przeprowadźmy dowód nie wprost. Postawmy hipotezę, że istnieje większy układ liniowo niezależny. Ustalmy, że układ jest liniowo niezależny. Ponieważ układ generuje całą przestrzeń oraz to:

Stąd wynika, że:

a to jest sprzeczne z liniową niezależnością układu

4 ⇒ 1[edytuj | edytuj kod]

Przeprowadźmy dowód nie wprost. Załóżmy prawdziwość 4 i postawmy hipotezę, że układ nie generuje przestrzeni wektorowej

Zatem istnieje taki wektor który nie jest kombinacją liniową wektorów wspomnianego układu.

Rozważmy przypadek:

Gdyby to byłby kombinacją liniową pozostałych wektorów, co jest sprzecznością z hipotezą.

Gdyby to równanie uprościłoby się do postaci

co z liniowej niezależności wektorów spowoduje, że a ponieważ to układ byłby liniowo niezależny, co jest sprzeczne z 4.

Definicja ogólna[edytuj | edytuj kod]

Baza przestrzeni to maksymalny, liniowo niezależny, podzbiór wektorów tej przestrzeni, tzn. jeśli nie można do niego dołączyć żadnego wektora przestrzeni w taki sposób, aby otrzymany zbiór był liniowo niezależny[6][7][8].

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

 • Zbiór pusty jest bazą jednoelementowej przestrzeni {0}.
 • Dany jest zbiór wektorów w przestrzeni euklidesowej Wektor można przedstawić jako:
Wynika stąd, że nie jest bazą przestrzeni
Z drugiej strony, niech i niech będzie dowolnym wektorem Szukając przedstawienia wektora jako kombinacji liniowej wektorów zbioru mamy:
skąd i
Zatem przedstawienie wektora jako kombinacji liniowej elementów zbioru jest jednoznaczne, co oznacza, że zbiór jest bazą przestrzeni
 • Niech oznacza przestrzeń liniową złożoną ze wszystkich ciągów o wyrazach rzeczywistych, których co najwyżej skończenie wiele wyrazów jest niezerowych. Wówczas zbiór jest bazą przestrzeni przy czym jest wektorem, który na -tej współrzędnej przyjmuje wartość 1 oraz 0 na pozostałych.

Współrzędne wektora w bazie. Funkcjonały stowarzyszone z bazą[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie bazą przestrzeni liniowej Ponieważ każdy element może być przedstawiony jednoznacznie w postaci kombinacji liniowej elementów bazy

gdzie:

oraz więc dla każdego odwzorowanie
– współczynnik stojący przy w zapisie jako kombinacji liniowej elementów z

jest liniowe (formalnie, gdy nie pojawia się w zapisie). W szczególności, odwzorowania są elementami przestrzeni sprzężonej i nazywane są funkcjonałami stowarzyszonymi z bazą Funkcjonały te tworzą bazą przestrzeni wtedy i tylko wtedy, gdy jest skończeniewymiarowa, tj. wtedy i tylko wtedy, gdy jest zbiorem skończonym.

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Współrzędnymi wektora w bazie przestrzeni są liczby oraz

Ciągłość funkcjonałów stowarzyszonych z bazą w przestrzeniach Banacha[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie przestrzenią Banacha oraz niech będzie jej bazą (Hamela). W przypadku, gdy jest skończeniewymiarowa, to funkcjonały stowarzyszone z bazą ciągłe i tworzą bazę przestrzeni Gdy jest nieskończeniewymiarowa, to sytuacja zmienia się diametralnie i zachodzi następujące twierdzenie: co najwyżej skończenie wiele spośród funkcjonałów stowarzyszonych z jest ciągłych.

Dowód. Niech będzie bazą nieskończeniewymiarowej przestrzeni Banacha Wówczas zbiór też jest bazą oraz funkcjonały stowarzyszone z bazami i różnią się odpowiednio między sobą tylko o stałą – bez straty ogólności można więc założyć, że każdy wektor z ma normę równą 1. Załóżmy nie wprost, że funkcjonały są ciągłe dla pewnego różnowartościowego ciągu z Z zupełności przestrzeni wynika, że suma szeregu
należy do Niech będzie ciągiem sum częściowych szergu tj.
Z ciągłości wynika, że
co prowadzi do sprzeczności bo ma tylko skończenie wiele niezerowych współczynników w bazie tj. zbiór jest skończony. □

Istnienie bazy[edytuj | edytuj kod]

Każda przestrzeń liniowa ma bazę. Dowód tego faktu przebiega różnie w zależności od tego, czy w danej przestrzeni istnieje skończony zbiór generujący tę przestrzeń, czy nie. W tym drugim przypadku należy odwołać się do lematu Kuratowskiego-Zorna. Dowód istnienia bazy nie jest konstruktywny, tzn. nie daje żadnego algorytmu na otrzymanie wektorów tworzących bazę.

Każdy zbiór liniowo niezależnych wektorów można uzupełnić tak, by otrzymać bazę przestrzeni (twierdzenie Steinitza). Na odwrót, z każdego zbioru wektorów generującego przestrzeń, można wybrać podzbiór, który jest jej bazą.

Andreas Blass udowodnił w 1984[9], że powyższe twierdzenie (każda przestrzeń liniowa ma bazę) jest równoważne z aksjomatem wyboru.

Dowód istnienia bazy[edytuj | edytuj kod]

Nietrudno zauważyć, że liniowo niezależny zbiór jest bazą przestrzeni wtedy i tylko wtedy, gdy dodanie do zbioru dowolnego nowego elementu powoduje utratę liniowej niezależności. A zatem baza to element maksymalny rodziny

uporządkowanej przez inkluzję. Użyjemy więc Lematu Kuratowskiego-Zorna, aby wykazać istnienie elementu maksymalnego zbioru W tym celu wystarczy stwierdzić, że każdy łańcuch jest w ograniczony z góry. Niech więc będzie łańcuchem w i niech Pokażemy, że zbiór jest liniowo niezależny.

Istotnie, przypuśćmy, że gdzie Skoro wektory należą do łańcucha to każdy z nich należy do pewnego składnika. Stąd wynika, że dla pewnych Rodzina zbiorów jest skończona i liniowo uporządkowana przez inkluzję, ma więc element największy. To znaczy, że dla pewnego mamy a przecież zbiór jest liniowo niezależny. Stąd kombinacja liniowa musi być trywialna i mamy

Ponieważ jest liniowo niezależny, więc a przy tym oczywiście zawiera wszystkie elementy jest więc ograniczeniem górnym naszego łańcucha w zbiorze Spełnione jest więc założenie Lematu Kuratowskiego-Zorna i musi istnieć element maksymalny.

Wymiar przestrzeni liniowej[edytuj | edytuj kod]

H. Löwig jako pierwszy udowodnił, że wszystkie bazy danej przestrzeni liniowej są równoliczne[10] (krótszy dowód został podany przez H.E. Laceya[11]). Fakt ten pozwala określić wymiar przestrzeni liniowej jako moc jej dowolnej bazy. Tak określony wymiar przestrzeni liniowej nazywa się często wymiarem Hamela, w odróżnieniu od innych pojęć wymiaru stosowanych w matematyce.

Przestrzeń, która ma bazę skończoną nazywana jest przestrzenią skończeniewymiarową, w przeciwnym wypadku mówimy o przestrzeni nieskończenie wymiarowej. Nieskończenie wymiarowe przestrzenie Banacha mają wymiar Hamela co najmniej continuum[12]

Przestrzenie euklidesowe[edytuj | edytuj kod]

Dowolna przestrzeń kartezjańska jest z określenia skończenie wymiarowa. Jej baza złożona z wektorów nazywana jest bazą kanoniczną lub standardową. Układ współrzędnych dowolnego wektora w bazie kanonicznej pokrywa się z jego współrzędnymi w sensie przestrzeni euklidesowej.

Orientacja bazy[edytuj | edytuj kod]

Dwie bazy uporządkowane w rzeczywistej przestrzeni liniowej są nazywane zgodnie zorientowanymi, jeśli macierz przejścia między od jednej bazy do drugiej ma dodatni wyznacznik. Bazy które nie są zgodnie zorientowane, nazywane są bazami o przeciwnej orientacji.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. baza Hamela, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-12-03].
 2. baza, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-02].
 3. D. Farenick, Algebras of Linear Transformations, Springer 2001, s. 2.
 4. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 62, Twierdzenie 4.4.
 5. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7, s. 62–63, Twierdzenie 4.4 – dowód.
 6. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7, s. 62, Definicja 4.5.
 7. Bolesław Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004, ISBN 978-83-89020-35-2, s. 94, Definicja 6.7.
 8. Andrzej Białynicki-Birula, Algebra, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ISBN 978-83-01-15817-0, s. 65–66, Definicja 5.1.
 9. A. Blass, Existence of bases implies the axiom of choice. Axiomatic set theory (Boulder, Colo., 1983), 31-33, Contemp. Math., 31, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1984.
 10. H. Löwig, Über die Dimension linearen Räume, Studia Mathematica, 5 (1934), 18-23.
 11. H.E. Lacey, The Hamel Dimension of any Infinite Dimensional Separable Banach Space is c, Amer. Math. Mon. 80 (1973), 298.
 12. G.W. Mackey, On infinite-dimensional linear spaces, Trans. Amer. Math. Soc., 57 (1945), s. 155–207.