Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pekao TFI S.A.
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa, ul. Marynarska 15, bud. NewCity
Data założenia 1992
Forma prawna spółka akcyjna
Prezes Adam Jenkins
Nr KRS 0000016956
Dane finansowe
Kapitał zakładowy 50 504 000
brak współrzędnych
Strona internetowa

Pekao TFI S.A.spółka prowadząca fundusze inwestycyjne w Polsce. Towarzystwo działa od początku istnienia tego rynku w Polsce (1992, początkowo były to fundusze powiernicze).

Obecnie działa pod nazwą: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jest częścią grupy Banku Pekao S.A.[1]

Skala działania[edytuj | edytuj kod]

Pekao TFI S.A. to najstarsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o wartości ponad 19,4 mld zł, a ich udział w rynku wynosi 7,6% (dane na koniec grudnia 2018 r.)[2]. Posiada w ofercie fundusze inwestycyjne i oparte na nich programy oszczędnościowe, w tym także programy oferujące możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego[3]. Współpracuje z jednym z największych banków w Polsce – Bankiem Pekao S.A., który pełni rolę głównego dystrybutora oraz depozytariusza funduszy.

Liczba funduszy (otwartych): 5, w tym 4 z wydzielonymi subfunduszami (‘parasolowe’). Łącznie działa 38 samodzielnych funduszy i subfunduszy zarządzanych przez to TFI (stan na koniec stycznia 2019 r.)[4].

Powstanie[edytuj | edytuj kod]

W roku 1992 amerykańska spółka (Pioneer Investments Management[5][6]), zarządzająca w USA (od 1928 r.) funduszami inwestycyjnymi założyła w Polsce spółkę Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA. Spółka uruchomiła w lipcu 1992 r. pierwszy w Polsce fundusz powierniczy: Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy. Fundusz zmieniał nazwę i formę prawną jednak działa nieprzerwanie do chwili obecnej (przy czym od 2010 r. jako subfundusz Pioneer Zrównoważony – subfundusz wydzielony w funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty).

W 2001 Pioneer TFI (wcześniej Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych) w ramach zmian własnościowych uległo połączeniu (jako spółka przejmowana) z Pekao TFI (działającym w Polsce od 1996)[7]. W chwili łączenia spółek w ofercie tych dwóch towarzystw było 9 funduszy inwestycyjnych (5 funduszy Pioneer i 4 Eurofundusze). Połączenie (lata 2000-2001) było skutkiem przejęcia amerykańskiej grupy kapitałowej Pioneer Group przez włoski bank Unicredito Italiano i odpowiednich zmian własnościowych w Polsce (Pekao TFI SA było własnością Banku Pekao SA, też z grupy UCI).

Pionierzy (w Pioneer): William Smith Jr – kierował przedsięwzięciem od 1992, Krzysztof A. Sikorski – pierwszy zarządzający, Bob Sass – kierujący dystrybucją funduszu, Zbigniew Czumajprokurent spółki, osoba kierująca wyliczeniami wartości funduszy Pioneer od początku ich istnienia (kieruje w Pioneer Pekao TFI SA pionem wycen i operacji funduszy do dziś), Bolesław Meluch (i Tomasz Orlik – od 2010 wiceprezes zarządu spółki) – współtworzyli ramy działania ze strony banku Pekao SA (w tym działanie banku w roli depozytariusza funduszy), kierując następnie działalnością agenta transferowego, Krystyna Kisiel – koordynowała obsługę uczestników, z czasem jako szefowa agenta transferowego.

Prezesi Pioneer w Polsce: William Smith, Jr, Alicja Malecka, Philip White, Marek Żytniewski, Daniel Kingsbury, Zbigniew Jagiełło, Krzysztof Lewandowski (od 2009).

Znaczna część osób kierujących różnymi działaniami funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji finansowych (towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy emerytalnych, ubezpieczyciele, banki) lub kapitałowych przez jakiś czas pracowała w Pioneerze.

Pekao TFI dziś[edytuj | edytuj kod]

W lutym 2018 r. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmieniła nazwę na: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w skrócie: Pekao TFI S.A.). Zmianie uległy również nazwy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Obecnie – zgodnie z tendencją rynkową – towarzystwo w Polsce jest częścią grupy Banku Pekao S.A., w której wyodrębnione są spółki celowo-zadaniowe:[8]

Ponadto fundusze i uczestnicy obsługiwani są przez:

Dla funduszy Pekao depozytariuszem jest Bank Pekao SA. Bank Pekao SA pełni także rolę podstawowego dystrybutora (pośredniczącego w zbywaniu) jednostek uczestnictwa funduszy. Fundusze inwestycyjne Pekao są również dystrybuowane m.in.przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.[10][11]

Historia, statystyki[edytuj | edytuj kod]

Z historii poza Polską[12]:

1928 – założenie w USA funduszu powierniczego Pioneer (13.02.1928) – założyciel: Philip Carret[13] Fidelity Mutual Trust – 3. najstarszego fundusz w USA (dziś: Pioneer Fund) – szczycącego się [do 31.12.2010 r.] wzrostem wartości jednostki o 1 043 985.15%.

1951 – przekroczenie pułapu inwestycji – 1 mln dolarów USA (500 uczestników),

1967 – wejście Pioneer na rynek włoski,

1969 – wejście Pioneer na rynek niemiecki,

2000 – przejęcie przez UniCredito Italiano Group (drugą, co do wielkości, włoską grupę bankową), połączenie z firmą zarządzania aktywami UCI: Europlus,

2002 – przejęcie brytyjskiego zarządzającego funduszami hedgingowymi Momentum,

2003 – wejście na rynek Bułgarii,

2006 – przejęcie przez UCI niemieckiego banku HVB (HypoVereinsbank), czego konsekwencją było połączenie firmy zarządzającej portfelami z portfolio managerem Activest

2010 – informacje ze strony UCI o możliwości połączenia PGAM z innymi porfolio managerami[14][15]. Z planu zrezygnowano w 2011 roku, na rzecz 'rozwoju organicznego’, jednakże w listopadzie 2011 znacznie pogorszyła się sytuacja UCI, co może znaleźć w przyszłości odbicie w sytuacji Pioneera.

Z historii w Polsce:[9][16][17]

1992 – wejście Pioneer na rynek Polski: pierwszy fundusz 'Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy’ (działa do dziś pod nazwą: Pekao Zrównoważony [poprzednio Pioneer Zrównoważony] – subfundusz w Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty), wartość aktywów netto na koniec 1992: 19,93 mld PLZ[18] (wartość na rok 2017 [po denominacji i uwzględnieniu inflacji]: ca. 11,9 mln PLN).

1995 – powstanie drugiego i trzeciego funduszu Pioneer (oba działają do dziś pod nazwami Pioneer Obligacji Plus i Pioneer Akcji Polskich – subfundusze w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym).

1996 i 1997 – powstanie 4 funduszy 'Pekao Alliance’ (później ‘Eurofundusze’ – do dziś działa jeden pod nazwą: Pioneer Stabilnego Wzrostu – subfundusz w Pioneer FIO).

1999 – wprowadzenie do oferty Pracowniczego Programu Emerytalnego.

2001 – połączenie Pioneer TFI S.A. z Pekao TFI S.A.(działającym w Polsce od 1996 roku), zmiana nazwy na Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2003 – uruchomienie Programu Akumulacji Kapitału.

2004 – pierwsze operacje łączenia funduszy, wprowadzenie do oferty Programu Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne.

2005 – dwa nowe programy w ofercie: PAK Pro oraz PAK Junior, 20 funduszy w ofercie.

2006 – powstanie pierwszego funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami – Pioneer Funduszy Globalnych SFIO.

2008 – powstanie funduszu z wydzielonymi subfunduszami Pioneer FIO (powstaje z przekształcenia istniejących 4 samodzielnych funduszy).

2010 – uruchomienie 3 funduszy + 1 subfunduszu. Przekształcenie 8 samodzielnych funduszy w subfundusze wydzielone w Pioneer FIO[19] i połączenie 3 par subfunduszy (4 kwartał) w Pioneer FIO (przejmowane: Mix40, Mix60 i Obligacji[20])

2011 – uruchomienie 3 nowych funduszy, przy 2 połączeniach (fundusz oraz subfundusz zostały przejęte przez inne).

2017 – zamknięcie transakcji sprzedaży przez UniCredit S.p.A. (następcę prawnego Pioneer Global Asset Management S.p.A.) 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. - jedynego akcjonariusza Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  W efekcie Bank Pekao stał się akcjonariuszem posiadającym 100% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz pośrednio udział 100% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.[21]

2018 (luty) - zmiana nazwy Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w skrócie: Pekao TFI S.A.), zmiana nazwy Pioneer Pekao Investment Management S.A. na: Pekao Investment Management S.A. oraz zmiana nazw funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A.[22]

Lista funduszy

Obecnie działa[23] blisko 40 funduszy i subfunduszy Pekao, w tym:

1. Pekao FIO – subfundusze:

 • Pekao Oszczędny
 • Pekao Oszczędny Plus
 • Pekao Obligacji Plus
 • Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
 • Pekao Stabilnego Wzrostu
 • Pekao Stabilnego Inwestowania
 • Pekao Zrównoważony
 • Pekao Akcji Polskich
 • Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
 • Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
 • Pekao Dynamicznych Spółek

2. Pekao Funduszy Globalnych SFIO – subfundusze:

 • Pekao Spokojna Inwestycja
 • Pekao Obligacji i Dochodu
 • Pekao Dochodu USD
 • Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
 • Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
 • Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
 • Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
 • Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
 • Pekao Akcji Rynków Wschodzących
 • Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
 • Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
 • Pekao Obligacji Strategicznych
 • Pekao Surowców i Energii

3. Pekao Strategie Funduszowe SFIO – subfundusze:

 • Pekao Strategii Globalnej
 • Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
 • Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
 • Pekao Zmiennej Alokacji
 • Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
 • Pekao Elastycznego Inwestowania

4. Pekao Walutowy FIO – subfundusze:

 • Pekao Obligacji Europejskich Plus
 • Pekao Akcji Europejskich
 • Pekao Obligacji Dolarowych Plus
 • Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
 • Pekao Akcji Amerykańskich

5. Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO


Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Pekao TFI S.A., www.pekaotfi.pl [dostęp 2017-12-13].
 2. Dane statystyczne zbierane przez IZFiA
 3. Pekao TFI, www.pekaotfi.pl [dostęp 2017-11-26].
 4. Fundusze Inwestycyjne. www.pekaotfi.pl. [dostęp 2017-10-16].
 5. http://www.pioneerinvestments.com – strona domowa Pioneer Investments.
 6. http://www.mfwire.com/fundprofile.asp?fund=25637&template=fundprofile&bhcp=1 Prezentacja grupy funduszy Pioneer Group na www.mfwire.com.
 7. 20 lat historii funduszy Pioneer.
 8. TFI.
 9. a b 23 lata z funduszami.
 10. Pekao TFI. www.pioneer.com.pl. [dostęp 2015-09-15].
 11. Pioneer Pekao Investments. www.pekaotfi.pl. [dostęp 2015-09-15].
 12. Z historii prezentowanej na stronie Pioneer Investments w Austrii.
 13. http://www.oid.com/public/html/CarretMemorial/CarretMem1.html Artykuł 'In memoriam’ / wspomnienie o założycielu Pioneer w USA.
 14. http://www.bloomberg.com/news/2010-10-08/yates-says-pioneer-seeking-partnerships-to-add-markets-video.html Wywiad z szefem Pioneera (Roger Yates).
 15. http://www.parkiet.com/artykul/976628.html Notka prasowa o spekulacjach na temat Pioneera w Polsce w Gazecie Giełdy Parkiet.
 16. http://www.magazyn.pioneer.com.pl/20-lat-historii-funduszy-pioneer-cz-1,rynki,206,11,1,pl.
 17. Ogłoszenia obowiązkowe.
 18. Sprawozdania finansowe roczne 1992, Pekao TFI, s. 4 [dostęp 2018-04-20].
 19. Pioneer FIO – fundusz z subfunduszami 'Pioneer FIO' http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.pioneerfio_ – strona dotycząca funduszu.
 20. http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.oo_14_10_2010 Informacja o zamiarze połączenia – 2010.
 21. Raporty bieżące (ESPI) - Bank Pekao SA, www.pekao.com.pl [dostęp 2017-12-13].
 22. Pekao TFI, www.pekaotfi.pl [dostęp 2018-02-22].
 23. http://www.pekaotfi.pl/tfi/arts.oferta_tfi lista funduszy z odnośnikami do szczegółów oferty.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]