Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Pioneer Pekao TFI S.A.
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 1992
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa, ul. Marynarska 15, bud. NewCity
Numer KRS 0000016956
Prezes Krzysztof Lewandowski
Branża zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
Produkty fundusze inwestycyjne
Kapitał zakładowy 50 504 000
brak współrzędnych
Strona internetowa

Pioneer Pekao TFIspółka prowadząca fundusze inwestycyjne w Polsce. Towarzystwo działa od początku istnienia tego rynku w Polsce (1992, początkowo były to fundusze powiernicze).

Obecnie działa pod nazwą: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jest częścią grupy Banku Pekao S.A.[1]

Skala działania[edytuj | edytuj kod]

Pioneer Pekao to najstarsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o wartości 18 mld zł, a ich udział w rynku wynosi 6,54% (dane na koniec października 2017 r.)[2]. Posiada w ofercie fundusze inwestycyjne i oparte na nich programy oszczędnościowe, w tym także programy oferujące możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego[3]. Współpracuje z jednym z największych banków w Polsce – Bankiem Pekao S.A., który pełni rolę depozytariusza funduszy oraz głównego dystrybutora.

Liczba funduszy: 5, w tym 4 z wydzielonymi subfunduszami (‘parasolowe’). Łącznie działa 37 samodzielnych funduszy i subfunduszy zarządzanych przez to TFI (stan na koniec października 2017 r.)[4].

Powstanie[edytuj | edytuj kod]

W roku 1992 amerykańska spółka (Pioneer Investments Management[5][6]), zarządzająca w USA (od 1928 r.) funduszami inwestycyjnymi założyła w Polsce spółkę Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA. Spółka uruchomiła w lipcu 1992r pierwszy w Polsce fundusz powierniczy: Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy. Fundusz zmieniał nazwę i formę prawną jednak działa nieprzerwanie do chwili obecnej (przy czym od 2010 r. jako subfundusz Pioneer Zrównoważony – subfundusz wydzielony w funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty).

W 2001 Pioneer TFI (wcześniej Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych) w ramach zmian własnościowych uległo połączeniu (jako spółka przejmowana) z Pekao TFI (działającym w Polsce od 1996)[7]. W chwili łączenia spółek w ofercie tych dwóch towarzystw było 9 funduszy inwestycyjnych (5 funduszy Pioneer i 4 Eurofundusze). Połączenie (lata 2000-2001) było skutkiem przejęcia amerykańskiej grupy kapitałowej Pioneer Group przez włoski bank Unicredito Italiano i odpowiednich zmian własnościowych w Polsce (Pekao TFI SA było własnością Banku Pekao SA, też z grupy UCI).

Pionierzy (w Pioneer): William Smith Jr – kierował przedsięwzięciem od 1992, Krzysztof A. Sikorski – pierwszy zarządzający, Bob Sass – kierujący dystrybucją funduszu, Zbigniew Czumajprokurent spółki, osoba kierująca wyliczeniami wartości funduszy Pioneer od początku ich istnienia (kieruje w Pioneer Pekao TFI SA pionem wycen i operacji funduszy do dziś), Bolesław Meluch (i Tomasz Orlik – od 2010 wiceprezes zarządu spółki) – współtworzyli ramy działania ze strony banku Pekao SA (w tym działanie banku w roli depozytariusza funduszy), kierując następnie działalnością agenta transferowego, Krystyna Kisiel – koordynowała obsługę uczestników, z czasem jako szefowa agenta transferowego.

Prezesi Pioneer w Polsce: William Smith, Jr, Alicja Malecka, Philip White, Marek Żytniewski, Daniel Kingsbury, Zbigniew Jagiełło, Krzysztof Lewandowski (od 2009).

Znaczna część osób kierujących różnymi działaniami funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji finansowych (towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy emerytalnych, ubezpieczyciele, banki) lub kapitałowych przez jakiś czas pracowała w Pioneerze.

Pioneer dziś[edytuj | edytuj kod]

Obecnie – zgodnie z tendencją rynkową – towarzystwo w Polsce jest częścią grupy Banku Pekao S.A., w której wyodrębnione są spółki celowo-zadaniowe:[8]

Ponadto fundusze i uczestnicy obsługiwani są przez:

Dla funduszy Pioneer depozytariuszem jest Bank Pekao SA. Bank Pekao SA pełni także rolę podstawowego dystrybutora (pośredniczącego w zbywaniu) jednostek uczestnictwa funduszy. Fundusze inwestycyjne Pioneer są również dystrybuowane m.in.przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.[10][11]

Historia, statystyki[edytuj | edytuj kod]

Z historii poza Polską[12]:

1928 – założenie w USA funduszu powierniczego Pioneer (13.02.1928) – założyciel: Philip Carret[13] Fidelity Mutual Trust – 3. najstarszego fundusz w USA (dziś: Pioneer Fund) – szczycącego się [do 31.12.2010 r.] wzrostem wartości jednostki o 1 043 985.15%.

1951 – przekroczenie pułapu inwestycji – 1 mln dolarów USA (500 uczestników),

1967 – wejście Pioneer na rynek włoski,

1969 – wejście Pioneer na rynek niemiecki,

2000 – przejęcie przez UniCredito Italiano Group (drugą, co do wielkości, włoską grupę bankową), połączenie z firmą zarządzania aktywami UCI: Europlus,

2002 – przejęcie brytyjskiego zarządzającego funduszami hedgingowymi Momentum,

2003 – wejście na rynek Bułgarii,

2006 – przejęcie przez UCI niemieckiego banku HVB (HypoVereinsbank), czego konsekwencją było połączenie firmy zarządzającej portfelami z portfolio managerem Activest

2010 – informacje ze strony UCI o możliwości połączenia PGAM z innymi porfolio managerami[14][15]. Z planu zrezygnowano w 2011 roku, na rzecz 'rozwoju organicznego’, jednakże w listopadzie 2011 znacznie pogorszyła się sytuacja UCI, co może znaleźć w przyszłości odbicie w sytuacji Pioneera.

Z historii w Polsce:[9][16][17]

1992 – wejście Pioneer na rynek Polski: pierwszy fundusz 'Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy’ (działa do dziś pod nazwą: Pioneer Zrównoważony – subfundusz w Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty), wartość aktywów netto na koniec 1992: 1865 tys. zł (wartość sprzed denominacji złotego: ca. 18 656 000 000 PLZ).

1995 – powstanie drugiego i trzeciego funduszu Pioneer (oba działają do dziś pod nazwami Pioneer Obligacji Plus i Pioneer Akcji Polskich – subfundusze w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym).

1996 i 1997 – powstanie 4 funduszy 'Pekao Alliance’ (później ‘Eurofundusze’ – do dziś działa jeden pod nazwą: Pioneer Stabilnego Wzrostu – subfundusz w Pioneer FIO).

1999 – wprowadzenie do oferty Pracowniczego Programu Emerytalnego.

2001 – połączenie Pioneer TFI S.A. z Pekao TFI S.A.(działającym w Polsce od 1996 roku), zmiana nazwy na Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2003 – uruchomienie Programu Akumulacji Kapitału.

2004 – pierwsze operacje łączenia funduszy, wprowadzenie do oferty Programu Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne.

2005 – dwa nowe programy w ofercie: PAK Pro oraz PAK Junior, 20 funduszy w ofercie.

2006 – powstanie pierwszego funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami – Pioneer Funduszy Globalnych SFIO.

2008 – powstanie funduszu z wydzielonymi subfunduszami Pioneer FIO (powstaje z przekształcenia istniejących 4 samodzielnych funduszy).

2010 – uruchomienie 3 funduszy + 1 subfunduszu. Przekształcenie 8 samodzielnych funduszy w subfundusze wydzielone w Pioneer FIO[18] i połączenie 3 par subfunduszy (4 kwartał) w Pioneer FIO (przejmowane: Mix40, Mix60 i Obligacji[19])

2011 – uruchomienie 3 nowych funduszy, przy 2 połączeniach (fundusz oraz subfundusz zostały przejęte przez inne).

2017 – zamknięcie transakcji sprzedaży przez UniCredit S.p.A. (następcę prawnego Pioneer Global Asset Management S.p.A.) 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. - jedynego akcjonariusza Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  W efekcie Bank Pekao stał się akcjonariuszem posiadającym 100% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz pośrednio udział 100% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.[20]

Lista funduszy

Obecnie działają[21] 4 fundusze parasolowe z wydzielonymi subfunduszami (łącznie 36) oraz jeden fundusz inwestycyjny otwarty.

1. Pioneer FIO – subfundusze:

 • Pioneer Pieniężny
 • Pioneer Pieniężny Plus
 • Pioneer Obligacji Plus
 • Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
 • Pioneer Stabilnego Wzrostu
 • Pioneer Stabilnego Inwestowania
 • Pioneer Zrównoważony
 • Pioneer Akcji Polskich
 • Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
 • Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja
 • Pioneer Dynamicznych Spółek

2. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO – subfundusze:

 • Pioneer Gotówkowy
 • Pioneer Obligacji i Dochodu
 • Pioneer Dochodu USD
 • Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
 • Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu
 • Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
 • Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
 • Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
 • Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
 • Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
 • Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
 • Pioneer Obligacji Strategicznych
 • Pioneer Surowców i Energii

3. Pioneer Strategie Funduszowe SFIO – subfundusze:

 • Pioneer Strategii Globalnej
 • Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny
 • Pioneer Strategii Globalnej – dynamiczny
 • Pioneer Zmiennej Alokacji
 • Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
 • Pioneer Elastycznego Inwestowania

4. Pioneer Walutowy FIO – subfundusze:

 • Pioneer Obligacji Europejskich Plus
 • Pioneer Akcji Europejskich
 • Pioneer Obligacji Dolarowych Plus
 • Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
 • Pioneer Akcji Amerykańskich

5. Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Kluczowe osoby[22][23][24]

Krzysztof Lewandowski – Prezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (od jesieni 2009) i Pioneer Pekao Investment Management S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics and Business Administration, a także studiów podyplomowych Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Makler papierów wartościowych (lic. 790). Z branżą funduszy inwestycyjnych związany od 1995 roku (z przerwą do 2001). Od 2009 r. – wiceprezes PPTFI – odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i rozwój produktów.

Tomasz Orlik – Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (od 2010) i Pioneer Pekao Investment Management S.A. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Zdał egzamin dla maklerów papierów wartościowych. 1990 – 1992 w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w Departamencie Rynków Kapitałowych. Od 1992 – w Banku Pekao S.A., w zespole specjalistów ds. funduszy powierniczych. Od 1993 przez 4 lata Dyrektor Działu Konsultingu w Pioneer Financial Services (spółce – agencie transferowym dla polskiego funduszu powierniczego). Od 1997 – Dyrektor Departamentu ds. Funduszy Emerytalnych w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1998 – 2000 w Zarządzie Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., odpowiedzialnym za finanse i administrację.

Péter Bódis – Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A (od roku 2011) odpowiedzialny za pion zarządzania aktywami. Z rynkiem kapitałowym związany od 1997: pracował w CAIB Investment Bank na Węgrzech, potem w Capial Invest w WIedniu, w CAIB Investment Management Poland. Zarządzał funduszami w Pioneer Investments Austria. CFA, absolwent Budapest University of Economic Science, College of Finance and Accountancy.

Michał Stawicki – Dyrektor Zespołu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych (od 2011 r.), zarządzający portfelami kilku funduszy i subfunduszy. Doradca inwestycyjny (lic. 351). Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (Finanse i Bankowość). W PPIM SA od 2001. Wcześniej (1997-2001): CDM Pekao SA.

Maria Maciejec – W latach 1995–2000 główna księgowa w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od stycznia 2001 r. główna księgowa w firmie Pioneer Pekao Investment Management S.A. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministerstwo Finansów.

Zbigniew Czumaj – Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., główny księgowy funduszy. Kieruje obsługą księgowo-administracyjną funduszy Pioneer od roku 1992, czyli od chwili rozpoczęcia działalności przez te fundusze. Od roku 1996 prokurent Spółki. Magister inżynier, absolwent (1986) Politechniki Warszawskiej – Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. 2000 – studia magisterskie w dziedzinie zarządzania w ramach programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois (USA).

Przypisy

 1. Pioneer Pekao TFI S.A., www.pioneer.com.pl [dostęp 2017-12-13].
 2. Dane statystyczne zbierane przez IZFiA
 3. Pioneer Pekao Investments, www.pioneer.com.pl [dostęp 2017-11-26].
 4. Fundusze Inwestycyjne. www.pioneer.com.pl. [dostęp 2017-10-16].
 5. http://www.pioneerinvestments.com – strona domowa Pioneer Investments.
 6. http://www.mfwire.com/fundprofile.asp?fund=25637&template=fundprofile&bhcp=1 Prezentacja grupy funduszy Pioneer Group na www.mfwire.com.
 7. 20 lat historii funduszy Pioneer.
 8. TFI.
 9. a b 23 lata z funduszami.
 10. Pioneer Pekao Investments. www.pioneer.com.pl. [dostęp 2015-09-15].
 11. Pioneer Pekao Investments. www.pioneer.com.pl. [dostęp 2015-09-15].
 12. Z historii prezentowanej na stronie Pioneer Investments w Austrii.
 13. http://www.oid.com/public/html/CarretMemorial/CarretMem1.html Artykuł 'In memoriam’ / wspomnienie o założycielu Pioneer w USA.
 14. http://www.bloomberg.com/news/2010-10-08/yates-says-pioneer-seeking-partnerships-to-add-markets-video.html Wywiad z szefem Pioneera (Roger Yates).
 15. http://www.parkiet.com/artykul/976628.html Notka prasowa o spekulacjach na temat Pioneera w Polsce w Gazecie Giełdy Parkiet.
 16. http://www.magazyn.pioneer.com.pl/20-lat-historii-funduszy-pioneer-cz-1,rynki,206,11,1,pl.
 17. Ogłoszenia obowiązkowe.
 18. Pioneer FIO – fundusz z subfunduszami 'Pioneer FIO' http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.pioneerfio_ – strona dotycząca funduszu.
 19. http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.oo_14_10_2010 Informacja o zamiarze połączenia – 2010.
 20. Raporty bieżące (ESPI) - Bank Pekao SA, www.pekao.com.pl [dostęp 2017-12-13].
 21. http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.oferta_tfi lista funduszy z odnośnikami do szczegółów oferty.
 22. http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.ppim_zarzad Notki o Zarządzie na stronie www.pioneer.com.pl.
 23. http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.zarzadzajacy Zarządzający.
 24. prokura.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]