Bank Pekao

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy banku założonego w 1929. Zobacz też: PKO Bank Polski.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 18 października 1929
Państwo  Polska
Siedziba ul. Grzybowska 53–57
00-844 Warszawa
Numer KRS 0000014843
Prezes Luigi Lovaglio
Rodzaj banku bank uniwersalny
Kapitał własny 262 470 034 zł (2012)
Strona internetowa
Bank Pekao

Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao, Pekao) – polski bank uniwersalny założony w 1929 r. jako państwowy bank komercyjny, od 1998 spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, od 1999 kontrolowany przez UniCredit; od 2011 prezesem banku jest Luigi Lovaglio.

Historia[edytuj]

Okres międzywojenny[edytuj]

W 1929 roku ówczesny Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, Henryk Gruber zwrócił uwagę na fakt, że istnieje zapotrzebowanie na bank, który będzie w stanie świadczyć usługi finansowe dla ośmiu milionów Polaków żyjących poza granicami kraju. Wychodząc z tych założeń 17 marca 1929 roku Ministerstwo Skarbu powołało Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 29 października tego samego roku Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki S.A. do rejestru handlowego. Akcjonariuszami spółki zostały: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny.

Pierwsze placówki zostały otwarte we Francji, Argentynie, USA i w Tel Awiwie, a w roku 1939 Pekao miało już przedstawicielstwa w stolicach większości państw, w których osiedlała się polska emigracja[1].

PRL[edytuj]

Po roku 1946 bank zajął się obsługą międzynarodowych operacji finansowych prowadzonych przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z jego pomocą Polacy na emigracji mogli wspierać swoje rodziny za żelazną kurtyną. W 1968 minister finansów zezwolił na zakładanie w Banku Pekao rachunkówdewizowych” dla osób fizycznych pracujących za granicą. Monopol na ich prowadzenie Pekao utracił dopiero w 1989 r.

W latach 70. rachunki walutowe w Pekao zostały podzielone na trzy kategorie: konta A dla osób wpłacających waluty o udokumentowanym pochodzeniu, konta B dla wpłat o nieudokumentowanym pochodzeniu, i konta C dla cudzoziemców. Środków z kont B nie można było legalnie wywozić za granicę, jednak już w 1976 uprawnienia kont A i B zostały zrównane. W 1974 w banku zarejestrowano około 91 tys. rachunków „walutowych” na których zdeponowano 52,5 mln dol. W 1979 na prawie milionie kont znajdowało się 437,7 mln. dolarów zaś pod koniec lat 80. łączna wartość rachunków dewizowych wynosiła 3,3 mld dol.[2]

Znacznie wcześniej, bo już w 1960 r. bank rozpoczął emisję własnych „bonów towarowych PeKaO” nominowanych w dolarach amerykańskich. Początkowo za bony te (jak również bezpośrednio za waluty wymienialne wpłacane w krajowych i zagranicznych przedstawicielstwach banku) można było kupować zarówno zagraniczne, jak i deficytowe towary krajowe w sieci sprzedaży dewizowej prowadzonej bezpośrednio przez PeKaO SA. W ofercie banku dla klientów indywidualnych znajdowała się różnorodna gama towarów obejmująca m.in. artykuły spożywcze (na czele z szynką „Krakus” i zachodnią gumą do żucia), alkohole, kosmetyki, tkaniny, sprzęt AGD, rowery, motory, samochody, ciężarówki, ciągniki, maszyny rolnicze, opał, materiały budowlane, urządzenia instalacyjno-sanitarne, a także mieszkania i meble[3]. Ta sieć sprzedaży detalicznej została wraz z utworzeniem w 1972 przedsiębiorstwa „eksportu wewnętrznegoPewex wyprowadzona ze struktur banku.

Po 1989[edytuj]

Po powrocie do gospodarki rynkowej w 1989 roku, Bank Pekao rozpoczął realizowanie strategii rozwoju banku uniwersalnego z ofertą bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Był też odpowiedzialny za stworzenie pierwszego w powojennej Polsce biura maklerskiego, które swoją działalność rozpoczęło 1 marca 1991 roku i wprowadzało na giełdę pierwsze prywatyzowane spółki.

W Pekao wydano również pierwszą kartę kredytową w Polsce. Dostawał ją klient, który musiał złożyć w skarbcu depozyt 20 000 dolarów w gotówce.[4]

W lipcu roku 1996 rząd, chcąc zwiększyć wartość banku przed planowaną prywatyzacją, zdecydował o utworzeniu Grupy Pekao SA. Poza bankiem Pekao SA w jej skład weszły: Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. z Lublina, Powszechny Bank Gospodarczy S.A. z Łodzi oraz Pomorski Bank Kredytowy S.A. ze Szczecina (należały one do tzw. komercyjnej dziewiątki, czyli banków wydzielonych ze struktur Narodowego Banku Polskiego w lutym 1989). W 1997 r. nowym, wspólnym logo grupy stał się charakterystyczny żubr. W 1998 r. banki Grupy Pekao SA rozpoczęły łączenie, zakończone 1 stycznia 1999 r.

W czerwcu 1998 rozpoczęła się prywatyzacja Pekao S.A., kiedy Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 15% akcji Banku. Debiut Pekao S.A. na GPW nastąpił 30 czerwca 1998. W połowie 1998 roku akcjonariuszem Banku został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął nową emisję akcji wartości 100 mln dol., tj. 5,29% kapitału. W 1999 Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało na inwestora strategicznego włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz AG, które 3 sierpnia 1999 r. objęło pakiet 52,09% akcji banku. Tym samym Pekao S.A. stał się członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI). UCI zapłaciło za bank 1 mld dolarów(wówczas 3,93 mld złotych) [5]

W roku 2005 UniCredito połączył się z HypoVereinsbank, posiadającym pakiet kontrolny Banku BPH. W marcu 2006 roku UniCredito wystąpił o prawo głosu z akcji BPH, aby móc dokonać fuzji BPH oraz Pekao. Po kilkumiesięcznym sporze między głównym właścicielem a polskim rządem i ostrzeżeniach Komisji Europejskiej niewyrażającej zgody na zablokowanie fuzji w Polsce, polski rząd 5 kwietnia 2006 parafował, a 19 kwietnia podpisał umowę z UniCredito, w której wyraził zgodę na fuzję pod pewnymi warunkami, m.in. odsprzedaży 200 oddziałów BPH. Do przeprowadzenia podziału Banku BPH i przyłączenia jego wydzielonej większej części do Pekao niezbędna była zmiana w polskim prawie bankowym, co stało się 19 października 2006 r.

3 października 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na podział BPH i przyłączenie jego wydzielonej części do Pekao. Tym samym 30 listopada mogła dojść do planowanej fuzji. W jej wyniku wszyscy klienci korporacyjni BPH stali się klientami nowego Banku Pekao SA. Przeniesienie oddziałów z banku BPH do Pekao w 2007 roku wiązało się z koniecznością dokonania istotnych zmian w systemie informatycznym. W tym czasie zmieniona została numeracja rachunków prowadzonych w oddziałach, które weszły do Pekao.

Od 2009 roku centrala banku znajduje się w Lipowy Office Park w Warszawie, gdzie zebrano wszystkie jednostki, dotychczas mieszczące się w różnych lokalizacjach.

W listopadzie 2009 roku, po ponad 6 latach pracy, Jan Krzysztof Bielecki złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu oraz ze wszystkich zajmowanych stanowisk w Grupie UniCredit i jej spółkach zależnych. Zakończył urzędowanie w styczniu 2010. Nowym prezesem zarządu została Alicja Kornasiewicz, którą Rada Nadzorcza banku powołała 13 stycznia 2010 r. Do czasu uzyskania zgody KNF, Kornasiewicz była członkiem zarządu pełniącym obowiązki prezesa zarządu, a w tym czasie obowiązki prezesa banku pełnił Luigi Lovaglio, dyrektor generalny i I wiceprezes Pekao.

19 lipca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Luigi Lovaglio na funkcję prezesa zarządu banku Pekao.

W czerwcu 2012 r. ogłoszono rebranding banku. Nowe barwy Pekao to biała „jedynka” na czerwonym tle. Pierwsze oddziały z nowym oznakowaniem zostały odsłonięte 8 czerwca wraz z rozpoczęciem UEFA EURO 2012[6], którego bank był sponsorem.

W roku 2013 Bank Pekao wprowadził system płatności i akceptacji płatności mobilnych PeoPay[7].

W roku 2014 decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Bank Pekao przejął SKOK Kopernik. W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła testy warunków skrajnych oraz przegląd jakości aktywów banków w Polsce. Bank Pekao SA został uznany przez KNF za najlepiej skapitalizowany bank w sektorze.

W 2016 roku bank został wystawiony na sprzedaż za kwotę 3,5 mld euro. Potencjalny kupiec - PZU oferuje 3 mld euro co jest ponad 3 krotnością kwoty zakupu przez UniCredit. Szacuje się także, że za ponad 15 lat UniCredit zebrał 11,7 mld zł z dywidend od Pekao(dywidenda łączna od 2001 do 2015 wyniosła 22,1 mld zł). Dodatkowo dzięki sprzedaży małych pakietów akcji Pekao zarobił kilka dodatkowych miliardów złotych.[8]

Grupa kapitałowa[edytuj]

Grupę Banku Pekao S.A. współtworzą instytucje finansowe i niefinansowe, współpracujące z bankiem uniwersalnym jako podmiotem dominującym. Oferują one pełen zakres dostępnych w Polsce usług finansowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych[9].

W skład Grupy wchodzi Bank Pekao S.A. jako jednostka dominująca oraz następujące spółki zależne (wg stanu na 31 grudnia 2015 roku):

 • Centralny Dom Maklerski Pekao SA (maklerska)
 • Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (call center)
 • Pekao Leasing Sp. z o.o. (leasingowa)
 • Pekao Investment Banking S.A.
 • Pekao Leasing Holding S.A. (w likwidacji), w tym:
 • Pekao Leasing Sp. z o.o. (leasingowa)
 • Pekao Faktoring Sp. z o.o. (finansowa)
 • Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (finansowa)
 • Centrum Kart S.A (finansowa pomocnicza)
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A. (działalność bankowa)
 • Pekao Financial Services Sp. z o.o. (usługi finansowe)
 • Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (finansowa)
 • Pekao Property S.A. (działalność deweloperska), w tym:
 • FPB – Media Sp. z o.o.

Prezesi Pekao[edytuj]

Prezesi banku Pekao od roku 1989:

 1. Marian Kanton od czerwca 1989 do sierpnia 1996 (zginął w wypadku samochodowym)[10]
 2. Andrzej Dorosz od 30 sierpnia 1996 do 4 lutego 1998 (odwołany przez radę nadzorczą)[11][12]
 3. Maria Pasło-Wiśniewska od 26 lutego 1998 do 30 września 2003 (rezygnacja ze stanowiska)[13]
 4. Jan Krzysztof Bielecki od 1 października 2003 do 10 stycznia 2010 (rezygnacja ze stanowiska)[14]
 5. Alicja Kornasiewicz od 11 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2011 (rezygnacja ze stanowiska)[15]
 6. Luigi Lovaglio od 1 maja 2011[16]

Akcjonariat[edytuj]

Struktura akcyjna to: UniCredit S.p.A. 105 250 485 akcji (40,10%), pozostali inwestorzy 157 219 549 (59,90%). Razem 262 470 034 akcji (100,00%)[17].

Wyróżnienia i nagrody[edytuj]

 • Trzykrotny zdobywca Złotego Bankiera w kategorii Innowacja: za kartę wielowalutową (2016), płatności mobilne PeoPay (2015), biometryczną metodę uwierzytelniania klientów korporacyjnych (2011)[18];
 • Most innovative Bank in CEE & CIS (2015)[19]
 • Contactless & Mobile Awards (2016, 2015)[20]
 • Innowator Roku 2016 i 2015 magazynu Global Finance (bankowość korporacyjna)[21]
 • Najlepszy Dostawca Usług Finansowania Handlu magazynu Euromoney (2015)[22]
 • „Financing Provider of the Year, Poland” miesięcznika Eurobuild[23].
 • Najlepszy Private Banking w Polsce wg magazynów The Banker i Global Finance (2015)[24]
 • Diamenty Private Equity (2015)[25]

Inne: Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 1 kwartału 2016 r. na poziomie 18,4%). Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Inne[edytuj]

12 lipca 2008 odkryto, że dane osób starających się o staż w Pekao stały się publicznie widoczne w Internecie[26]. Kontrola GIODO zakończyła się stwierdzeniem naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych i wnioskiem „o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych naruszenia wewnętrznych procedur obowiązujących w Banku, gwarantujących poszanowanie zasad ochrony danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa.”[27]. 19 maja 2012 poinformowano, że prawomocnym wyrokiem warszawskiego Sądu Apelacyjnego, jedna z ok. 1700 osób, których CV wyciekły z banku, dostała 10 tys. zł odszkodowania[28].

Siedziby oddziałów Banku[edytuj]

Przypisy

 1. HISTORIA BANKU PEKAO SA (pol.). [dostęp 2014-08-26].
 2. Witold Gadomski (2013), Podwójne życie dolarów, Alehistoria, Tygodnik Historyczny, dodatek do Gazety Wyborczej, 10 czerwca 2013, s. 14–15.
 3. Cennik Nr 44 w dolarach obowiązujący od 1 października 1972. Bank Polska Kasa Opieki SA Centrala, Warszawa.
 4. http://natemat.pl/126835,kupowali-lokalny-bank-w-biednym-kraju-dzis-pekao-to-wyjatkowo-zyskowna-czesc-wloskiego-unicredit
 5. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,20717072,unicredit-juz-zarobil-na-pekao-miliardy.html
 6. UEFA EURO 2012 i nowe logo filarami dalszego rozwoju Banku Pekao. Bank Pekao SA, 2012-06-04. [dostęp 2013-12-18].
 7. Na rynku płatności mobilnych pojawił się nowy gracz. Pekao wprowadził PeoPay. Gazeta Prawna, 2013-06-06. [dostęp 2013-12-18].
 8. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,20717072,unicredit-juz-zarobil-na-pekao-miliardy.html
 9. BankB. Pekao BankB., Raport Roczny 2015 str. 146, 2015.
 10. Prezes Pekao S. A. zginął w wypadku (pol.). archiwum.rp.pl, 16 sierpnia 1996. [dostęp 7 maja 2011].
 11. Andrzej Dorosz prezesem Pekao SA (pol.). archiwum.rp.pl, 31 sierpnia 1996. [dostęp 7 maja 2011].
 12. Maria Wiśniewska kandydatem na prezesa (pol.). archiwum.rp.pl, 5 lutego 1998. [dostęp 7 maja 2011].
 13. Biuro Prasowe Pekao S.A., Zmiany w Zarządzie Banku Pekao SA, 25 lipca 2003.
 14. Jan Krzysztof Bielecki rezygnuje ze stanowiska prezesa banku Pekao S.A (pol.). Forsal.pl, 24 listopada 2009. [dostęp 7 maja 2011].
 15. Alicja Kornasiewicz została nowym prezesem Pekao S.A (pol.). Forsal.pl, 12 stycznia 2010. [dostęp 7 maja 2010].
 16. Nieoczekiwana zmiana na stanowisku prezesa Pekao, „Rzeczpospolita”, 2011-04-15, s. 1.
 17. http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/stockexchange/sklad.
 18. {{{tytuł}}}, http://www.zlotybankier.pl/.
 19. EMEA FinanceE. F. Magazine EMEA FinanceE. F., http://media.pekao.com.pl/pr/295048/bank-pekao-najbardziej-innowacyjnym-bankiem-w-regionie-cee-wedlug-magazynu-emea-finance.
 20. http://media.pekao.com.pl/pr/320626/bank-pekao-nagrodzony-za-system-peopay-w-tym-platnosci-mobilne-na-windows-10-mobile.
 21. Global FinancialG. F. Magazine Global FinancialG. F., https://www.gfmag.com/media/press-releasess/global-finance-names-innovators-2016, https://d2tyltutevw8th.cloudfront.net/media/document/the-innovators-2016-transaction-services-1461775167.pdf.
 22. MagazineM. Euromoney MagazineM., http://media.pekao.com.pl/pr/292628/bank-pekao-sa-podwojnie-nagrodzony-za-najlepsze-uslugi-finansowania-handlu.
 23. Eurobuild, http://eurobuildawards.com/?page=awards_competitor&id_competitor=8008#page_top.
 24. MagazineM. TheBanker MagazineM., http://media.pekao.com.pl/pr/303395/wedlug-magazynu-the-banker-najlepszy-private-banking-w-polsce-oferuje-bank-pekao-sa.
 25. http://diamentyprivateequity.pl/, http://www.executive-club.com.pl/konferencje/private/8-czerwca-2015/kategorie-nagrod/lista-laureatow-z-zeszlego-roku/.
 26. Jak PeKaO S.A. chroni prywatne dane osobowe? – vBeta.pl – blog o internecie, baza wiedzy o nowych programach, Web 2.0.
 27. Oficjalna informacja GIODO: http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/2270/j/pl.
 28. Kosztowne skutki internetowego wycieku – Banki – WP.PL.