Instytucja finansowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Instytucja finansowapodmiot gospodarczy, którego podstawowym zadaniem jest operowanie zasobami finansowymi, czyli gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych. Do instytucji finansowych należą m.in. banki, kasy oszczędnościowe, zakłady ubezpieczeniowe oraz zakłady reasekuracyjne.

Instytucje finansowe w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Definicja instytucji finansowej na gruncie polskiego prawa nie jest jednolita.

Kodeks spółek handlowych do instytucji finansowych zalicza:

mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Z kolei zgodnie z ustawą Prawo bankowe instytucja finansowa – to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność, będąca źródłem większości przychodów, polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:

 1. nabywania i zbywania udziałów lub akcji,
 2. udzielania pożyczek ze środków własnych,
 3. udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,
 4. świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
 5. świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych,
 6. emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi,
 7. udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie,
 8. obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną:
  1. terminowymi operacjami finansowymi,
  2. instrumentami rynku pieniężnego,
  3. papierami wartościowymi,
 9. uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją,
 10. świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami,
 11. świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,
 12. świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym

Wartość aktywów instytucji finansowych w Polsce stale rośnie i w 2013 roku przekroczyła 2 bln zł, z czego większość (ponad 60%) przypadła na banki komercyjne[2].

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 596).
 2. NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 roku, Warszawa, 2014.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]