Polska w organizacjach międzynarodowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Polska w organizacjach międzynarodowych – Lista międzyrządowych organizacji międzynarodowych oraz politycznych grup nieformalnych, do których formalnie lub nieformalnie przystąpiła III Rzeczpospolita lub jest ich obserwatorem.

Organizacje ułożono chronologicznie względem dat polskiej akcesji.

Organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Polska[edytuj | edytuj kod]

Nazwa organizacji Data powstania organizacji Data polskiej akcesji Strona internetowa Uwagi
Światowy Związek Pocztowy
UPU
9 października 1874 1 maja 1919 roku[1][2] www.upu.int/
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
ITU
17 maja 1865[3] 1 stycznia 1921[4] www.itu.int
Organizacja Narodów Zjednoczonych
ONZ
24 października 1945 www.un.org Polska jest członkiem założycielskim
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
UNESCO
4 listopada 1946[5] 6 listopada 1946[6] www.unesco.org
Światowa Organizacja Zdrowia
WHO
7 kwietnia 1948 www.who.org Polska jest członkiem założycielskim
Światowa Organizacja Meteorologiczna
WMO
23 marca 1950 public.wmo.int Polska jest członkiem założycielskim
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
IAEA
29 lipca 1957 www.iaea.org Polska jest członkiem założycielskim
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
FAO
16 października 1945 9 listopada 1957[7][8] www.fao.org W latach 1945-1951 Polska była członkiem założycielskim. Wystąpiła 25 kwietnia 1951 r.
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ICAO
4 kwietnia 1947 20 listopada 1958[9] www.icao.int
Międzynarodowa Organizacja Morska
IMO
17 marca 1959[10] 16 marca 1960[11] www.imo.org
Inicjatywa Środkowoeuropejska
ISE
11 listopada 1989[12] 1991 www.cei.int
Europejska Organizacja Telekomunikacji Satelitarnej
EUTELSAT IGO
13 maja 1977 20 grudnia 1991 www.eutelsatigo.int Od 2 lipca 2017 na czele Organizacji stoi Polak - Sekretarz Wykonawczy Piotr Dmochowski-Lipski
Rada Europy
5 maja 1949 26 listopada 1991 www.coe.int
Rada Państw Morza Bałtyckiego
CBSS
1992 www.cbss.org Polska jest członkiem założycielskim
Światowa Organizacja Handlu
WTO
1 stycznia 1995[13] www.wto.org Polska jest członkiem założycielskim
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
OBWE
1 stycznia 1995 www.osce.org Polska jest członkiem założycielskim
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OECD
30 września 1961 22 listopada 1996[14] www.oecd.org
Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście[15]
IHRA
7 maja 1998[16] 1999[17] holocaustremembrance.com
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
NATO
24 sierpnia 1949 12 marca 1999[18] www.nato.int
Wspólnota Demokracji
WD
27 czerwca 2000[19] community-democracies.org Polska jest członkiem założycielskim
Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku
HELCOM
17 stycznia 2000 [20][21] wwww.helcom.fi Polska jest członkiem założycielskim
Unia Europejska
UE
1 stycznia 1958[22] 1 maja 2004 europa.eu Polska była stowarzyszona od 1 marca 1992
Fundacja Azja-Europa

ASEF

15 lutego 1997 7 października 2004[23] https://www.asef.org/
Europejski Obszar Gospodarczy
EOG
1 stycznia 1994 6 grudnia 2005 -
Międzynarodowa Agencja Energetyczna
IEA
19 listopada 1974 25 września 2008[24] www.iea.org
Europejska Agencja Kosmiczna
ESA
30 października 1980[25] 19 listopada 2012[26] www.esa.int Polska współpracowała z ESA jako Europejski Kraj Współpracujący od 2007.[27]

Grupy nieformalne których członkiem jest Polska[edytuj | edytuj kod]

Nazwa organizacji Data powstania organizacji Data polskiej akcesji Strona internetowa Uwagi
Grupa Wyszehradzka
V4
15 lutego 1991 www.visegradgroup.eu Polska jest członkiem założycielskim. Przed 1993 Trójkąt Wyszehradzki
Trójkąt Weimarski 28 sierpnia 1991[28] - Polska jest członkiem założycielskim
G6 maj 2003[29] 2006 -
Trójkąt Kaliningradzki 21 maja 2011 - Polska jest członkiem założycielskim
16+1 2012 [1]
Bukaresztańska Dziewiątka 2015 -
Trójmorze
25 sierpnia 2016 www.three-seas.eu Polska jest członkiem założycielskim.
Trójkąt Lubelski L3
28 lipca 2020 - Polska jest członkiem założycielskim.

Organizacje międzynarodowe których obserwatorem jest Polska[edytuj | edytuj kod]

Nazwa organizacji Data powstania organizacji Data polskiej akcesji Strona internetowa Uwagi
Rada Arktyczna 19 września 1996 19 września 1998[30] www.arctic-council.org Polska jest wśród grupy czterech państw (obok Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii), które jako pierwsze uzyskały taki status.[31]
Międzynarodowa Organizacja Frankofonii
MOF
20 marca 1970[32] 1997[33]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Tomasz Chronowski: Organizacja Poczty Polskiej w latach 1918-28. Poczta Polska S.A.. [dostęp 2010-11-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-11-27)]. (pol.).
 2. Poland. Światowy Związek Pocztowy. [dostęp 2010-11-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-07-12)]. (ang.).
 3. Jako Międzynarodowy Związek Telegraficzny.
 4. ITU: List of Member States
 5. Milestones | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, www.unesco.org [dostęp 2017-11-19] (ang.).
 6. Anguilla |, www.unesco.org [dostęp 2017-11-19] (ang.).
 7. Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisana w Quebec dnia 16 października 1945 r, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2018-04-09] (pol.).
 8. Ralph W. Phillips: FAO: its origins, formation and evolution 1945-1981. Rome: FAO, 1981, s. 15-17. [dostęp 2019-07-31]. (ang.).
 9. ICAO, www.msz.gov.pl [dostęp 2017-12-03] (pol.).
 10. Jako Międzyrządowa Morska Organizacja Doradcza.
 11. Oświadczenie Rządowe z 19 października 1960 r. (Dz.U. 1961 nr 14 poz. 75)
 12. Pod obecną nazwą od 20 marca 1992
 13. World Trade Organization. Who we are
 14. Konwencja została podpisana 11 lipca 1996 przez wicepremiera Grzegorza Kołodkę. Na podstawie ustawy z 27 września 1996 r. o ratyfikacji, która weszła w życie 15 listopada 1996 (Dz.U. 1996 nr 128 poz. 603) 19 listopada 1996 Prezydent RP Kwaśniewski ratyfikował Konwencję. 22 listopada 1996 przedstawiciel RP złożył rządowi francuskiemu będącemu depozytariuszem dokumenty ratyfikacyjne i z tym dniem RP przystąpiła do konwencji i organizacji.(Dz.U. 1998 nr 76 poz. 490)
 15. Do stycznia 2013 Grupa Robocza do Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem
 16. Grupa Robocza do Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem
 17. Spotkanie Prezydenta RP z Grupą Roboczą ds. Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem, www.prezydent.pl [dostęp 2019-02-07] (pol.).
 18. Dz.U. 2000 nr 87 poz. 970
 19. Warsaw Declaration 27 June 2000
 20. Poprzednia konwencja została podpisana 22 marca 1974, weszła w życie w Polsce 3 maja 1980
 21. Inne formy współpracy regionalnej, www.msz.gov.pl [dostęp 2019-05-15] (pol.).
 22. Jako EWG. Unia Europejska 1 listopada 1993. Jednolita organizacja 1 grudnia 2009
 23. Zenon Kosiniak-Kamysz: 20 lat ASEF (Asia-Europe Foundation). www.msz.gov.pl/, 2017-01-13. [dostęp 2020-02-27].
 24. Polska pełnoprawnym członkiem MAE. [dostęp 2014-12-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-14)].
 25. Data wejścia w życie konwencji ustanawiającej. Faktycznie zaczęła działać w 1974 roku.
 26. ESA: Polish flag raised at ESA. 2012-11-19. [dostęp 2012-11-19]. (ang.).
 27. Polska dołączy do Europejskiej Agencji Kosmicznej - Polska, ESA | media2.pl, media2.pl [dostęp 2017-11-19] (pol.).
 28. Unauthorized Request Blocked, www.msz.gov.pl [dostęp 2019-07-11].
 29. Jako G5
 30. Deklaracja z Iqaluit. [dostęp 2021-04-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-03-25)].
 31. Unauthorized Request Blocked, www.msz.gov.pl [dostęp 2019-07-11].
 32. Jako Agencja Współpracy Kulturalnej i Technicznej. Obecna nazwa i struktura od 2005
 33. Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2014-12-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-14)].