Rada pedagogiczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele. Na posiedzenia rady pedagogicznej mogą być zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej lub wicedyrektor, w sytuacji gdy dyrektor nie posiada uprawnień pedagogicznych[1]. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole. Może też ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Pojęcie „rada pedagogiczna” jest często mylone z pojęciem „posiedzenie rady pedagogicznej”.

Rada jest organem placówki oświatowej, tymczasem posiedzenia są obradami, w których bierze udział ten organ.

Przypisy

  1. Art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).