Sahih al-Buchari

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (arab. ‏.صحيح البخاري‎) – zbiór hadisów autorstwa muzułmańskiego uczonego Al-Buchariego, który sunnici uważają za najbardziej autorytatywne dzieło religijne po Koranie. Hadisy w zbiorze Al-Buchariego pogrupowane są na 93 rozdziały tematyczne – podział ten nie pochodzi wszakże od autora i został wprowadzony, żeby łatwiej było odnaleźć interesujące zagadnienie.

Spis treści[edytuj | edytuj kod]

 1. Objawienie (bid' al-wahi بدء الوحي)
 2. Wiara (al-iman الايمان)
 3. Wiedza (al-ilm العلم)
 4. Ablucje proste (al-wudu الوضوء)
 5. Ablucje całościowe (al-ghusl الغسل)
 6. Okres menstruacji (al-hajd الحيض)
 7. Ablucja symboliczna (at-tajammum التيمم)
 8. Modlitwy (as-salat الصلاة)
 9. Zalety modlitwy w kierunku przegrody (as-sutra)
 10. Pory modlitw (mawakit as-salat مواقيت الصلاة)
 11. Wezwanie na modlitwę (al-azan الاذان)
 12. Szczegóły odprawiania modlitwy
 13. Modlitwa piątkowa (al-dżuma الجمعة)
 14. Modlitwa w czasie trwogi
 15. Dwa święta (ajd al-firt wa-ajd al-adha عيد الفطر وعيدالاضحى)
 16. Modlitwa "nieparzystej raki"/al-witr (صلاة الوتر)
 17. Wzywanie Boga o deszcz (al-istiska الاستسقاء)
 18. Zaćmienie słońca
 19. Prostracja podczas recytacji Koranu
 20. Skracanie modlitw (at-taksir التقصير)
 21. Modlitwy nocne
 22. Czynności w czasie modlitw
 23. Pogrzeby (al-dżana’iz الجنائز)
 24. Obowiązkowy podatek na czele charytatywne (az-zakat الزكاة)
 25. Obowiązkowy podatek na cele charytatywne po ramadanie (zakat al-fitr زكاة الفطر)
 26. „Większa pielgrzymka” do Mekki (al-hadżdż الحج)
 27. „Mniejsza „pielgrzymka” do Mekki (al-umra العمرة)
 28. Przeszkody w dopełnieniu hadżdżu i umry
 29. Kara za polowanie w czasie hadżdżu i umry
 30. Z czego słynie Medyna
 31. Post (as-sawm الصوم)
 32. Modlitwy nocne w czasie ramadanu (Tarawih التراويح)
 33. Wspominanie Boga w meczecie w odosobnieniu (al-i’tikaf الاعتكاف)
 34. Sprzedaże i inne transakcje handlowe (al-buju' البيوع)
 35. Sprzedaże, w których płaci się zaliczkę przed dostarczeniem towarów (as-salam السلم)
 36. Wynajem (al-idżara الاجارة)
 37. Transfer wierzytelności z jednej osoby na drugą (al-hawalat الحوالات)
 38. Upoważnienie, transakcje przez pełnomocnika (al-wikala الوكالة)
 39. Rolnictwo (al-muzara'a لمزارعة)
 40. Dystrybucja wody (al-musaka المساقاة)
 41. Pożyczki, spłaty pożyczek, zamrożenie wkładu, bankructwo (fi-al-istikrad wa-ada' ad-dujun, wa-al-hadżr wa-at-taflis في الاستقرض واداء الديون والحجر والتفليس)
 42. Zagubione rzeczy znalezione przypadkiem (al-lukta اللقطة)
 43. Prześladowanie i nadużywanie władzy (al-mazalim wa-al-ghasb المظالم والغصب)
 44. Zbiorowe inicjatywy wiernych (asz-szirka الشركة)
 45. Zastaw hipoteczny (ar-rahn الرهن)
 46. Wyzwolenie niewolników (al-itk العتق)
 47. Darowizny (al-hiba wa-fadluha wa-at-tahrid alajha الهبة وفضلها والتحريض عليها)
 48. Składanie zeznań przez świadków (asz-szihadat الشهادات)
 49. Arbitraż (as-sulh الصلح)
 50. Warunki umowy (asz-szurut الشروت)
 51. Testament (al-wasaja الوصايا)
 52. Obrona islamu i kampanie wojenne (al-dżihad wa-as-sijar الجهاد والسير)
 53. Obowiązek oddania 1/5 łupów na rzecz wspólnoty (fard al-chums فرض الخمس)
 54. Stworzenie świata (bid' al-chalk بدء الخلق)
 55. Opowieści o prorocy (ahadis al-anbija احاديث الانبياء)
 56. Zasługi Proroka i jego Towarzyszy (manakib rasul allah wa-ashabi-hi مناقب رسول الله واصحابه)
 57. Towarzysze Proroka (ashab rasul allah اصحاب رسول الله)
 58. Zasługi Pomocników w Medynie (manakib al-ansar fi al-madina مناقب الانصار في المدينة)
 59. Wyprawy wojenne Proroka (al-maghazi المغازي)
 60. Komentarze Proroka do Koranu (tafsir al-kuran تفسير القران)
 61. Zalety Koranu (fada'il al-kuran فضائل القران)
 62. Małżeństwo (an-nikah النكاح)
 63. Rozwód (at-talak الطلاق)
 64. Wspieranie rodziny (an-nafakat النفقات)
 65. Żywność, posiłki (al-at'ima الاطعمة)
 66. Składanie ofiary z okazji narodzin (al-akika العقيقة)
 67. Polowanie, ubój (az-zabai'h wa-as-sajd الذبائح والصيد)
 68. Ofiary w święto ofiar (al-adahi fi-ajd al-adha الاضاحي في عيد الاضحى)
 69. Napoje (al-aszriba الاشربة)
 70. Chorzy (al-marda المرضى)
 71. Medycyna (at-tibb الطب)
 72. Ubiór (al-libas اللباس)
 73. Dobre maniery i etykieta (al-adab الادب)
 74. Pytanie o pozwolenie (al-isti'zan الاستئذان)
 75. Inwokacje (ad-da'wat الدعوات)
 76. Od czego robi się cieplej na sercu (ar-rikak الرقاق)
 77. Wola Boska (al-kadar القدر)
 78. Przysięgi i przekleństwa (al-ajman wa-an-nuzur اليمان والنذور)
 79. Ekspiacje za niewypełnione przysięgi (kafarat al-ajman كفارات الايمان)
 80. Przepisy spadkowe (al-fara’id الفرائض)
 81. Kary ustanowione przez Boga (al-hudud الحدود)
 82. Kary dla niewiernych w stanie wojny z Bogiem i jego Wysłannikiem
 83. “Okup krwi” (ad-dijat الديات)
 84. Postępowanie wobec apostatów
 85. Złożenie oświadczenia pod przymusem (al-ikrah الاكراه)
 86. Kruczki prawne (al-hijal الحيل)
 87. Interpretacja snów (at-ta'bir التعبير)
 88. Dopusty boże i koniec świata (al-fitan الفتن)
 89. Wyroki (al-ahkam الاحكام)
 90. Życzenia (at-tamanna التمنى)
 91. Przyjmowanie wiadomości od osoby godnej zaufania (achbar al-ahad اخبار الاحاد)
 92. Ścisłe przestrzeganie Koranu i sunny (al-i'tisam bi-al-kitab wa-as-sunna الاعتصام بالكتاب والسنة)
 93. Monoteizm – dogmat o jedyności Boga (at-tawhid التوحيد)