Technik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Technik (gr. technikos – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.

Zdobycie tytułu technika[edytuj]

By otrzymać tytuł technika w Polsce, należy spełnić następujące warunki:

Lista tytułów techników w Polsce[edytuj]

 1. Technik administracji
 2. Technik agrobiznesu
 3. Technik analityk
 4. Technik analityki medycznej
 5. Technik architekt
 6. Technik architektury krajobrazu
 7. Technik archiwista
 8. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 9. Technik awionik
 10. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 11. Technik budownictwa
 12. Technik budownictwa okrętowego
 13. Technik budownictwa wodnego
 14. Technik ceramik
 15. Technik chemik
 16. Technik cyfrowych procesów graficznych
 17. Technik dentystyczny
 18. Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego
 19. Technik drogownictwa
 20. Technik dróg i mostów kolejowych
 21. Technik dźwięku
 22. Technik ekonomista
 23. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 24. Technik elektronik
 25. Technik elektroniki medycznej
 26. Technik elektroradiolog
 27. Technik elektryk
 28. Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 29. Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 30. Technik energetyk
 31. Technik farmaceutyczny
 32. Technik fizjoterapii
 33. Technik fotografii
 34. Technik garbarz
 35. Technik gazownictwa
 36. Technik geodeta
 37. Technik geofizyk
 38. Technik geolog
 39. Technik górnictwa odkrywkowego
 40. Technik górnictwa otworowego
 41. Technik górnictwa podziemnego
 42. Technik handlowiec
 43. Technik hodowca koni
 44. Technik hodowca zwierząt
 45. Technik hotelarstwa
 46. Technik hutnik
 47. Technik hydrolog
 48. Technik informacji naukowej
 49. Technik informatyk
 50. Technik instrumentów muzycznych
 51. Technik inżynierii środowiska i melioracji
 52. Technik księgarstwa
 53. Technik kelner
 54. Technik kucharz
 55. Technik leśnik
 56. Technik logistyk
 57. Technik masażysta
 58. Technik mechanik
 59. Technik mechanik lotniczy
 60. Technik mechanik okrętowy
 61. Technik mechanizacji rolnictwa
 62. Technik mechatronik
 63. Technik meteorolog
 64. Technik metrolog
 65. Technik nawigator morski
 66. Technik normowania pracy
 67. Technik obsługi turystycznej
 68. Technik obuwnik
 69. Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 70. Technik ochrony środowiska
 71. Technik odlewnik
 72. Technik ogrodnik
 73. Technik optyk
 74. Technik organizacji produkcji
 75. Technik organizacji reklamy
 76. Technik organizacji usług gastronomicznych
 77. Technik ortopeda
 78. Technik papiernictwa
 79. Technik pojazdów samochodowych
 80. Technik poligraf
 81. Technik położnictwa
 82. Technik pożarnictwa
 83. Technik prac biurowych
 84. Technik przeróbki kopalin stałych
 85. Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
 86. Technik pszczelarz
 87. Technik rachunkowości
 88. Technik rolnik
 89. Technik rybactwa śródlądowego
 90. Technik rybołówstwa morskiego
 91. Technik spedytor
 92. Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
 93. Technik technologii ceramicznej
 94. Technik technologii chemicznej
 95. Technik technologii drewna
 96. Technik technologii materiałów budowlanych
 97. Technik technologii odzieży
 98. Technik technologii szkła
 99. Technik technologii wyrobów skórzanych
 100. Technik technologii żywności
 101. Technik technologii żywności – cukrownictwo
 102. Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza
 103. Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych
 104. Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska
 105. Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności
 106. Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne
 107. Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
 108. Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne
 109. Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie
 110. Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne
 111. Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne
 112. Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich
 113. Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe
 114. Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane
 115. Technik teleinformatyk
 116. Technik telekomunikacji
 117. Technik transportu kolejowego
 118. Technik tyfloinformatyk
 119. Technik urządzeń audiowizualnych
 120. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 121. Technik urządzeń ruchu lotniczego
 122. Technik urządzeń sanitarnych
 123. Technik usług fryzjerskich
 124. Technik usług kosmetycznych
 125. Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 126. Technik weterynarii
 127. Technik wiertnik
 128. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 129. Technik włókiennik
 130. Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
 131. Technik żeglugi śródlądowej
 132. Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Przypisy

 1. O egzaminie (pol.). cke.edu.pl. [dostęp 2014-12-01].