Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(6/2011) Seibun - Vigilium

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie zachowania wikipedysty Vigilium

Strony: Seibun - Vigilium

1. W edycji haseł dot. Japonii Vigilium stosuje własne kryteria i interpretacje oraz tworzy własne teorie, nie akceptując norm przyjętych w międzynarodowej japonistyce. Prowadzi to do obniżania poziomu Wiki, wprowadzania czytelnika w błąd, konfliktów i wojen edycyjnych.

2. W obcesowy sposób przerywa proces edytowania innym wikipedystom (np. Zamek Hirosaki, Hokkaido).

3. Zamiast pomagać młodym wikipedystom, beszta ich, używając obcesowych słów. Młodym zapaleńcom należy pomagać, a nie zrażać ich.

4. Vigilium dopuścił się ordynarnych wyzwisk wobec innych wikipedystów (np. Seibun, Hoa binh). Słowa zostały wycięte przez administratorów.

5. Myli rodzaje transkrypcji, (w tym zapis długich samogłosek) i języki (np. hasło wakō japońscy piraci).

6. Obchodził blokady, wstawiając m.in. ek, dopisując do haseł uwagi itp.

7. Po dokonaniu edycji w haśle umieszcza w uwagach impertynenckie słowa (np. bzdury).

8. Nie akceptuje jakichkolwiek form dyskusji i współpracy.

Japońskich słów nie tłumaczy się na polski poprzez ich znaczenie w innych językach. Można i trzeba je porównywać, ale encyklopedia i rzetelne tłumaczenie musi się opierać na oryginalnym słownictwie.

9. Brak wiedzy ogólnej i niezrozumienie podstawowych zasad pisowni i nazewnictwa japońskich okrętów (nazwa lotniskowca japońskiego Hosho)

10. Uzłośliwiając swoje postępowanie (przy jednoczesnym brak konsekwencji), Vigilium co pewien czas "zarządza" nowe zasady, które nie są w polskiej japonistyce stosowane, gdyż wprowadziłyby chaos (np. zapis fonetyczny).

11. Zamiast samemu poprawiać dane, domaga się działania od innych. Ustawia się w ten sposób na pozycji "dyrektora".

12. Dot. słowa wāpuro, hasło Transkrypcja Hepburna (Vigilium zaleca: zajrzyj do podanych źródeł). Vigilium zarzuca innym brak źródeł lub przypisów, a sam podaje przypisy, nie rozumiejąc, co jest napisane. Wymienione są tam grupy wiekowe i zainteresowań (dzieci, dorośli, chłopcy itp.), a nie nazwy transkrypcji.

Nie ma stron 37 i 794, na które się powołuje, a na 648 jest zestaw trzech transkrypcji, pokazujący podobieństwa i różnice. Różne typy wāpuro przyjmowały tekst w różny sposób. Widać, że Vigilium nigdy nie posługiwał się takim urządzeniem.

Waapuro rōmaji (ワープロローマ字) ("word processor romaji") is a form of romanized Japanese which resembles the format used to enter Japanese kanji and kana via an intermediate romanized form…

Jest to metoda wprowadzania do maszyny liter naszego alfabetu (a więc fonetycznie) w taki sposób, aby urządzenie potrafiło je zapisać w prawidłowy sposób w języku japońskim. Nie jest to transkrypcja.

Waapuro rōmaji jest źle zapisane. Powinno być wāpuro rōmaji. Znak, że tekst jest niewiarygodny z pewnych względów.

13. W ostatnich tygodniach zamiast poprawiać (jeśli jest źle), wydawał dyspozycje dot. danych o miastach Japonii. Wstawiał masowo szablony o źródła. Miasta japońskie mają swoje oficjalne strony i można z nich korzystać. Spowodował tym bezsensowne dyskusje z kilkoma wikipedystami (Bacus, reagował administrator Gdarin).

14. Opiera się nie na oryginale japońskim, a na karykaturach stosowanych nieprawidłowo przez amatorów w innych językach

Sprawę - w różnym stopniu - znają m.in. Loraine, Bacus 15, Maikking, Mintho, Elfhelm, Pawmak, Lajsikonik, Ziomal, Piwbl, Saper.

Oczekuję, że Komitet Arbitrażowy wpłynie na zachowanie wikipedysty Vigilium i zobowiąże go do stosowania obowiązujących zasad. Jest on na początku drogi i posiada już pewną wiedzę. Błędnie jednak ją interpretuje. Japońszczyzna jest pułapką, która wymaga długiego doświadczenia.

Uzupełnienie z 17 czerwca 2011 r.

 • Stosunek Vigilium do Wikipedii i innych edytorów doskonale pokazuje jego postępowanie w edytowaniu hasła Midori (Jokohama) oraz ironiczne, ale fałszywe, uwagi wobec wikipedystów: Wicki, Anna Bartnik, Seibun, w hasłach dot. miast japońskich.

Potwierdzenie

 • Sprawę dobrze zna wikipedysta Bacus 15.

--Seibun (dyskusja) 11:48, 30 maj 2011 (CEST)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Vigilium#Wniosek_do_Komitetu_Arbitra.C5.BCowego

--Seibun (dyskusja) 11:57, 30 maj 2011 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił rozpatrzyć wniosek (6/2011) Seibun - Vigilium. W ocenie Komitetu spór merytoryczny między dwoma wikipedystami z biegiem czasu przekształcił się w poważny spór personalny z wszystkimi niepożądanymi zachowaniami, takimi jak całkowita negacja stanowiska adwersarza, łamanie Wikietykiety w toku dyskusji oraz niewłaściwy sposób edytowania w przestrzeni głównej. Zachowania te wyczerpują dodatkowo znamiona określonego w Polityce arbitrażu "powtarzającego się i umyślnego łamania zasad Wikipedii". Podjęto wiele prób zażegnania bądź załagodzenia konfliktu. Sprawa była przedmiotem dyskusji na listach dyskusyjnych, wielu administratorów i użytkowników podejmowało również dialog z zainteresowanymi na stronach ich dyskusji, stosowano również środki administracyjne, na stronach dyskusji artykułów miały także miejsce prezentowanie stanowisk i wymiana zdań. Działanie te nie przyniosły jednak w dłuższym okresie oczekiwanego efektu. Przewlekłość konfliktu i brak perspektyw jego zakończenia inną drogą pozwalają uznać przejęcie sprawy przez Komitet Arbitrażowy za właściwy sposób znalezienia jej rozwiązania.

Za przyjęciem wniosku głosowało wszystkich 9 arbitrów.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 16:42, 5 cze 2011 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia jest projektem mającym na celu zgromadzenie w jednym miejscu całości ludzkiej wiedzy i udostępnienie jej wszystkim zainteresowanym do dowolnego wykorzystywania. Uczestnictwo w projekcie jest otwarte dla każdego i wymaga jedynie uszanowania wypracowanych przez społeczność Wikipedii zasad. Ze względu na fakt, że większość artykułów w encyklopedii jest tworzona przez więcej niż jednego użytkownika, wśród wspomnianych zasad istnieją również takie, które regulują sposób interakcji między nimi, w celu niedopuszczenia do powstania konfliktów, które miałyby następnie negatywny wpływ na funkcjonowanie Wikipedii.

Zasady i zalecenia regulujące komunikację między wikipedystami, w tym Wikietykieta, jednoznacznie wskazują, iż jedyną metodą rozwiązywania merytorycznych wątpliwości i kontrowersji, do jakich może dochodzić w toku tworzenia i rozbudowy artykułów jest konstruktywna dyskusja. Zainteresowani użytkownicy powinni opierać się wyłącznie na wiarygodnych źródłach i w oparciu o takowe ustalać kształt artykułów. W razie powstania kontrowersji lub ujawnienia sprzecznych opinii istniejących na dany temat w literaturze, zasady Wikipedii nakazują w rzetelny sposób zreferować wszystkie stanowiska. Całkowicie niedopuszczalne są próby wymuszania na innych użytkownikach przyzwolenia na określoną formę i treść artykułu poprzez toczenie tzw. wojen edycyjnych, czy też ataki osobiste skierowane przeciwko innym dyskutantom.

Komitet Arbitrażowy podkreśla przy tym, że zgodnie ze swoim regulaminem jest organem przeznaczonym do rozwiązywania poważnych konfliktów personalnych. Nie zajmuje się natomiast rozwiązywaniem sporów o charakterze merytorycznym, nie jest zatem władny analizować merytorycznego podłoża konfliktów osobistych ani wskazywać, który (którzy) z zainteresowanych użytkowników miał (mieli) w nim rację. Jedyną przyjętą w Wikipedii drogą rozwiązywania tego typu problemów jest dyskusja z wykorzystaniem źródeł.

Materiał dowodowy i jego ocena

Komitet Arbitrażowy dokonał analizy edycji użytkowników Seibun oraz Vigilium od maja 2009 do lipca 2011. Przeanalizowano zatem zarówno interakcje między wymienionymi wikipedystami (już w kwietniu 2009 miała miejsce pierwsza krótka wymiana zdań między nimi), jak i całość ich wkładu w rozwój Wikipedii.

Strony wniosku miały możliwość odniesienia się do swoich działań będących przedmiotem zainteresowania Komitetu Arbitrażowego. Do stron skierowane zostały pytania. Całość korespondencji znajduje się na stronie Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(6/2011) Seibun - Vigilium/Korespondencja.

Problem weryfikowalności treści

Do głównych zasad obowiązujących w Wikipedii należy zasada weryfikowalności (WER) oraz zasada mówiąca o nieprzedstawianiu twórczości własnej (NOR). Są to dwie z trzech głównych reguł (obok zasady przedstawiania neutralnego punktu widzenia) wyznaczających prawidłową edycję artykułów. Ich zachowania wymaga się od wszystkich użytkowników, w każdym kontekście edycyjnym.

Zgodnie z zasadą weryfikowalności, „osoby dodające do artykułu nowy materiał powinny wskazać wiarygodne źródła, inaczej każdy wikipedysta może ten materiał usunąć”. Ponadto „obowiązek powołania się na wiarygodne źródła spoczywa na dodających nowy materiał, a nie na tych, którzy zamierzają ten materiał usunąć”. Są to kluczowe zapisy w kontekście niniejszego wniosku. Zasada weryfikowalności jest komplementarna z zasadą NOR. Już w pierwszym akapicie informuje ona, iż „cytowanie źródeł jest najlepszą metodą, aby pokazać, iż hasło zostało oparte na materiałach zewnętrznych”. Jako przykład twórczości własnej podaje również „posługiwanie się własnymi argumentami (bez cytowania uznanych źródeł takich argumentów), które mają na celu wsparcie innych pomysłów, teorii, argumentów czy punktów widzenia”.

Szereg merytorycznych edycji Seibuna nie zawiera odnośników do użytych przez niego źródeł. Przykładami z kilkudziesięciu takich edycji są np. edycje w artykułach Dejima, Region Kant, Kōya-san, czy Japonia. Seibun, jeśli podawał źródło zamieszczonych informacji, czynił to w sposób niepełny, nie wskazując pełnej informacji bibliograficznej o wykorzystanej publikacji, jak w haśle Tajwan. Ponadto we wkładzie Seibuna znalazła się edycja, w której usunął on uźródłowioną treść.

Uwagi o konieczności przedstawiania źródeł wprowadzanych informacji kierowali do Seibuna różni użytkownicy, m.in. Nemo5576, TR i Wiktoryn. W odpowiedzi Seibun stwierdził m.in., że „(jego) źródła to ukończone studia japonistyczne, lata doświadczenia i praktyki oraz setki podręczników, słowników i książek na półkach” [1]. Sugerował również drugorzędne znaczenie źródeł wobec własnych doświadczeń. Udzielając merytorycznych odpowiedzi nie przywoływał konkretnych źródeł lecz swoją ogólną wiedzę, podobnie w dyskusji Nemo5576 i Wiktoryna.

Obok swoich wypowiedzi w Wikipedii, także w korespondencji z Komitetem Seibun stwierdził, że jego edycje opierają się na wieloletnim dorobku polskiej japonistyki oraz doświadczeniu, jakie on sam zdobył w czasie studiów w tym kierunku (moje korekty nie tylko są wynikiem moich wieloletnich studiów w Polsce i Japonii oraz długoletniej praktyki w zawodzie „japonisty”, ale przede wszystkim pracy i wiedzy powojennych pokoleń polskich, japońskich i zachodnich japonistów, a więc ostatnich 40-50 lat). Komitet zakłada dobrą wolę Seibuna i nie podważa jego kompetencji. Pragnie jednak podkreślić, że nawet posiadanie głębokiej i specjalistycznej wiedzy w określonym temacie nie zwalnia edytora z wymogu podawania źródeł informacji. Zasada weryfikowalności stanowi jeden z filarów wiarygodności Wikipedii i nie można jej podważać w żadnych okolicznościach.

Osobnym problemem jest stosunek Seibuna do niektórych źródeł, polemizowanie z nimi na łamach Wikipedii i autorytarne ich odrzucanie, czego przykładem jest edycja dotycząca słownika PWN. O ile wikipedyści mogą i powinni selekcjonować wykorzystywane materiały w celu oparcia artykułów jedynie na tych w pełni wiarygodnych, o tyle selekcji tej nie mogą dokonywać na własną rękę i na bazie prywatnych przekonań, a jedynie poprzez analizę literatury przedmiotu. Stwierdzając w dyskusji, że dane opracowanie nie jest wiarygodne, użytkownik musi równocześnie podać źródła, które pozwoliły mu na wyciągnięcie takiego wniosku. W razie kontrowersji i wątpliwości, w przestrzeni głównej prezentowane są różne stanowiska istniejące w danej kwestii, opatrzone stosownymi przypisami.

Problem weryfikowalności treści dotyczy również użytkownika Vigilium. Zwłaszcza w początkowym okresie edytowania tworzył on nowe artykuły bez podawania źródeł w jakiejkolwiek postaci, vide Troje Szlachetnych Dzieci, Realizm wiktoriański lub też wprowadzał zmiany, pomijając zupełnie aspekt weryfikowalności, jak w hasłach Lope de Vega, Yoshimi Ozaki, czy Yoshie Ueno. Uwagi w tym zakresie kierowali do niego różni wikipedyści: [2].

W dalszej części analizy materiału dowodowego przedstawione zostały inne przykłady wprowadzania przez obu użytkowników zmian bez podania jakichkolwiek źródeł.

Interakcje na linii Seibun-Vigilium

Wojny edycyjne, opisy zmian

Wikipedia nie jest polem bitwy. Wikipedia nie jest miejscem na prowadzenie konfliktów personalnych i jakichkolwiek przewlekłych sporów, które zaburzają pracę w projekcie i odciągają użytkowników od jego rozwoju. Projekt opiera się na idei współpracy w ulepszaniu i poszerzaniu jego zawartości. Treść artykułów, w których pojawiają się rozbieżności o charakterze merytorycznym powinna stać się przedmiotem dyskusji, nie zaś wzajemnego rewertowania, czyli wojny edycyjnej. Zgodnie z podstawowymi zasadami Wikipedii, prowadzenie wojen edycyjnych jest sprzeczne z Wikietykietą, więc zachowań takich należy stanowczo unikać.

Komitet Arbitrażowy z przykrością stwierdza, że między użytkownikami Seibun i Vigilium wielokrotnie dochodziło do wojen edycyjnych, zaburzających zgodny z zasadami proces rozwoju Wikipedii. Do pierwszego wzajemnego rewertowania wprowadzanych treści doszło 28 maja 2009 i był to jeden z pierwszych kontaktów obu wikipedystów w głównej przestrzeni projektu. W artykule Azuchi-Momoyama, Vigilium dokonał zmiany szyku nazwisko-imię na imię-nazwisko. Seibun, argumentując, że poprawka (przestawienie imienia w Oda Nobunaga) błędna, wszystkie pozostałe nazwiska są zapisane w szyku japońskim, a więc i to musi, wycofał tę edycję. Nastąpiła dalsza seria rewertów dokonanych przez: Vigiliuma, Seibuna i ponownie Vigiliuma. Użytkownicy podjęli jednak próbę rozwiązania sporu poprzez dyskusję. Seibun dokonał wpisu w dyskusji Vigiliuma z zapytaniem o powód zmiany szyku, na co ten we właściwy sposób odpowiedział, że na pl.wiki stosuje się szyk imię-nazwisko (patrz też ta edycja).

Do kolejnej tego typu sytuacji doszło w sierpniu 2009. Seibun dokonał wówczas nieuźródłowionej edycji hasła Jinmei polegającej na wprowadzeniu informacji o zwiększeniu liczby chińskich znaków. Vigilium wstawił do hasła szablon {{fakt}} z opisem: informacje tego typu zawsze należy potwierdzać źródłem, co było działaniem zgodnym z zasadą weryfikowalności. Seibun podał następnie jako źródło japońską wersję językową Wikipedii, po czym jego edycja została ponownie anulowana przez Vigiliuma: wikipedie w innych językach nie mogą służyć jako pewne źródło informacji. Seibun anulował jednak tę edycję, a następnie, po kolejnych modyfikacjach Vigiliuma, usuwał również wstawiony do artykułu szablon żądający podania źródeł, mimo faktu, że Vigilium poinformował go na stronie dyskusji, jakie jest jego znaczenie. Ostatecznie artykuł: uźródłowił Vigilium. Działanie Seibuna było zdaniem Komitetu całkowicie sprzeczne z zasadami, jako że szablony {{fakt}} i {{źródła}} mają prawo być wstawiane w sytuacji braku odpowiednich źródeł, a żadna z wersji językowych Wikipedii nie może służyć za źródło informacji. W tej sytuacji widać bliższą zasadom Wikipedii postawę Vigiliuma.

W dniu 6 września 2009 doszło do wojny edycyjnej w haśle Kuchnia japońska. Komitet ze szczególną przykrością stwierdza, że konflikt ten wybuchł na tle poprawki redakcyjnej, nie zaś np. interpretacji źródeł, przez co mógł łatwo i bez specjalnych problemów zostać zażegnany poprzez rozmowę między zainteresowanymi wikipedystami. Tymczasem, jak jest to udokumentowane w historii edycji hasła, w ciągu tygodnia obydwaj użytkownicy sześciokrotnie cofali edycje adwersarza, nie kontaktując się ze sobą, a jedynie wymieniając komentarze w opisach zmian (z czego słowa Vigiliuma „lanie wody” były szczególnie nieuprzejme).

Niemal równolegle toczyła się kolejna wojna edycyjna o artykuł Hōshō. Seibun umieścił w tym haśle tłumaczenie japońskiej nazwy okrętu, które Vigilium zmienił. Edycja ta została cofnięta przez Seibuna, który stwierdził, że pojęcie japońskie nie może być przekładane na język polski przy pomocy języka chińskiego. Vigilium dokonał nowej poprawki, tłumacząc dosłownie na język polski wprowadzone wcześniej pojęcie chińskie i zarzucając Seibunowi niechlujne tłumaczenie. Seibun edycję tę zrewertował z uzasadnieniem „japoński okręt nie może mieć w nazwie feniksa chińskiego”; Vigilium ponownie nie zgodził się z jego wersją. Gdy Seibun wycofał i tę zmianę, on i Vigilium kontynuowali wojnę edycyjną już bez uzasadniania swoich działań. Dopiero później Seibun zarzucił adwersarzowi „upolitycznienie hasła”, zarzut ten następnie powtórzył, gdy Vigilium nie zaprzestał wprowadzania nazwy „Chiński Feniks”. Wojna edycyjna trwała z przerwami przez miesiąc, do momentu, gdy edycję Vigiliuma jako twórczość własną wycofał wikipedysta Adi. Dyskusję nad nazewnictwem okrętu rozpoczął następnie, na stronie dyskusji hasła, użytkownik Rdrozd. W dyskusji tej udział wzięli obydwaj uczestnicy wojny edycyjnej, ostatecznie Rdrozd rozsądził spór. Po tym wydarzeniu wojna edycyjna nie powtórzyła się.

Na początku października 2009 między użytkownikami doszło do wojny edycyjnej w artykule Chūhai. Do hasła tego, utworzonego przez Vigiliuma, Seibun wprowadził poprawki w transkrypcji. Vigilium wycofał zmiany Seibuna, używając emocjonalnego w wydźwięku opisu: Na Boga, gdzie widziałeś tu błędy transkrypcji, jak TU NIE MA TRANSKRYPCJI? Wróć do szkoły i zapytaj wykładowcy co to jest transliteracja. Jak wprowadzasz transkrypcję to zmieniaj wszystko. Seibun anulował następnie edycję Vigiliuma. W toku dalszego wzajemnego rewertowania się Seibun oznajmił, iż to on jest tu wykładowcą, na co Vigilium odpowiedział transliteracja, Panie Wykładowco ;) jak nie rozróżniasz tak prostych rzeczy, trzymaj się proszę z daleka od moich artykułów. Wojnę edycyjną zakończył wpis Jitsu na stronie dyskusji, w którym opowiedział się on za wersją Seibuna, stwierdzając jednak, iż wersji Vigiliuma nie można jednoznacznie uznać za błędną, a jedynie za mniej praktyczną. Od tego momentu Seibun dokonał w haśle jeszcze kilku poprawek, na które Vigilium nie reagował. W pewnym momencie trwania wojny edycyjnej uwagę o niestosowności opisu zmian zwrócił Vigiliumowi wikipedysta Awersowy, na co ten odpisując mu stwierdził, że niejaki Seibun sam to prowokuje. Pewnego dnia pojawił się na mojej stronie dyskusji z czymś takim. Niestety takich przejawów „studencikowego snobizmu” tolerować nie potrafię.

W związku z powyższą sprawą, 16 października 2009 Seibun napisał w sprawie działań Vigiliuma do administratora Michała Sobkowskiego. W jego dyskusji stwierdził, że Vigilium z przyczyn, których nie zna stara się prezentować jako ekspert języka japońskiego na łamach Wiki. Wiele już wie o kraju i języku, ale nie ma doświadczenia, które w odniesieniu do tego języka zdobywa się po wielu latach. Chodzi o to, że z dziwacznym uporem, forsuje swoje własne teorie i praktyki, które nie mają wiele z rzeczywistością i negują ustalenia i dokonania pokoleń polskich japonistów. W dalszej części wypowiedzi wymienił sporne kwestie merytoryczne. W odpowiedzi na uwagi Seibuna, Vigilium odpisał Michałowi Sobkowskiemu, że nie ma zbytnio chęci z nim [Seibunem, przyp. KA] rozmawiać w celu rozwiązania problemu (oczywiście jego problemu), bo problem jako taki nie jest tak wielki, jak to Seibun sobie widzi, dopowiadając niejasne filozofie co do jego osoby. Zwrócił również uwagę na atak osobisty, jakiego dopuścił się Seibun względem jego osoby 29 maja 2009. Komitet Arbitrażowy pragnie zauważyć, że w całej wyżej opisanej sprawie konfrontacyjne zachowanie obu wikipedystów po raz kolejny stało w sprzeczności z zasadami projektu. Stosowanie emocjonalnych opisów zmian przez Vigiliuma, zastosowanie przez niego ataku osobistego wobec Seibuna oraz zakładanie u niego złej woli z jednej strony, a z drugiej protekcjonalny stosunek Seibuna do Vigiliuma i niezgodna z zasadami chłodnego nastawienia próba jego etykietowania, zasługują na krytykę ze strony Komitetu.

Do kolejnej wojny edycyjnej między użytkownikami doszło 12 września 2010 w artykule Eri Fukatsu. Po stworzeniu tego dnia artykułu przez Vigiliuma, Seibun dokonał poprawki technicznej. W kolejnych dwóch dniach użytkownicy naprzemiennie zmieniali swoje edycje, dodając ponadto przy tym nowe informacje. Główna oś sporu dotyczyła sposobu zapisu tytułu filmu. W trakcie sporu oponenci nie zawsze stosowali opisy zmian. Vigilium 14 września w opisie zmian powołał się na „wandalizm”, co jest niezgodne z definicją tego pojęcia. Komitet z przykrością podkreśla, że w czasie trzydniowej wojny Seibun i Vigilium nie edytowali stron dyskusji użytkowników ani strony dyskusji przedmiotowego hasła, a zatem nie podjęli żadnych prób rozwiązania sporu poprzez merytoryczną wymianę poglądów i źródeł. Co więcej, wybór rewertu przez zaangażowane strony, jako formy edycji hasła przy sporze merytorycznym, był najgorszym z możliwych rozwiązań. Ponadto oskarżenie Seibuna o wandalizm, jakiego w opisie zmian dopuścił się Vigilium, dowodziło zakładania przez niego złej woli adwersarza i przyczyniło się do podniesienia temperatury sporu, co tym bardziej utrudniło merytoryczne rozwiązanie budzącej kontrowersje kwestii.

28 września 2010 miała miejsce kolejna wojna edycyjna w haśle Kōfu (domena feudalna). Hasło stworzył wikipedysta Aquaren, a rozbudował je Seibun, m.in. dodając do niego nagłówek II stopnia zatytułowany Wyjaśnienie. Vigilium usunął część hasła z opisem Wyjaśnienia na temat inny niż temat artykułu powinny być zwięzłe i znaleźć się w przypisach. Bardziej szczegółowe powinny znaleźć się w odpowiednim artykule, tutaj - tenryō.. Tego samego dnia Vigilium przeniósł hasło pod inny tytuł – Kōfu (han) z opisem Prościej, krócej, łatwiej, lepiej. W odpowiedzi Seibun wycofał zmianę oraz przywrócił sporny nagłówek. Reakcją Vigiliuma była edycja usuwająca powtórnie nagłówek z opisem Encyklopedia nie jest miejscem na dygresje. Seibun nie zrewertował tej edycji, lecz przeniósł hasło pod pierwotny tytuł i usunął część treści wstawionej przez siebie, nie dodając jednocześnie spornego nagłówka. Poza botem, była to ostatnia edycja w tym haśle. Zdaniem Komitetu, Vigilium miał podstawy twierdzić, że właściwszym jest stworzenie nowego hasła wyjaśniającego rozumienie terminu tenryō (gdyż termin ten nie funkcjonuje wyłącznie jako wyjaśnienie do jednego hasła), niż tworzenie nagłówka II stopnia Wyjaśnienie. Równocześnie jednak użytkownik działał w sposób co najmniej wątpliwy, przenosząc hasło pod nową nazwę oraz nie podając dokładniejszego wyjaśnienia powodu. Należy również podkreślić fakt, iż podczas tej interakcji Seibun rewertował zmianę, choć mając do czynienia z edycjami innego, doświadczonego wikipedysty, winien powstrzymać się od takiego działania, tym bardziej, że rewert mógł doprowadzić w tym wypadku jedynie do eskalacji konfliktu w haśle. Z przykrością należy również odnotować brak wpisów Vigiliuma na stronie dyskusji Seibuna w sprawie nagłówka Wyjaśnienie, a jedynie podczas edycji hasła.

28 listopada 2010 Vigilium dokonał zmian w artykule Shōjo-manga, zastępując tę formę zapisu formą skróconą „Shōjo”. Wywołało to kolejną wojnę edycyjną zapoczątkowaną przez Seibuna, vide: [3], [4], [5]. Strony nie podjęły jakiejkolwiek próby dialogu w dyskusji wikipedysty. Sytuację zakończyła dopiero interwencja Sapera – zapoczątkowanie przez niego dyskusji i przywrócenie formy Shōjo-manga, jak tu.

Podsumowanie

Komitet Arbitrażowy uważa za wysoce niewłaściwe podejście obu wikipedystów do kwestii dopuszczalności prowadzenia wojny edycyjnej, wyrażonej w korespondencji z Komitetem. Wojna edycyjna, w przeciwieństwie do tego co twierdzi Seibun (Powyższa wojna, jak kilka innych, była wynikiem: agresywnej impertynencji i forsowania absurdalnych argumentów przez Vigilium; właśnie braku możliwości merytorycznego odwołania się; niemożności rozstrzygnięcia sporu przez administratorów. Trudno jest dyskutować z kimś, kto odrzuca wszelkie argumenty i przedstawia swoje własne „teorie sufitowe”, negujące wiedzę uniwersytetów i ośmieszające Wiki.), nie może być usprawiedliwiana w jakikolwiek sposób. Nie może być w tym względzie żadnych wyjątków, o czym pisze z kolei Vigilium (wikipedysta Seibun dzięki nim skutecznie wprowadził wiele bezsensownych zmian oraz cudacznych teorii czy praktyk, a ustępowanie w tym względzie w stosunku do niego nie ma najmniejszego sensu).

Wojny edycyjne nie są akceptowaną na Wikipedii metodą rozwiązywania konfliktów, z czego obydwaj użytkownicy, jako doświadczeni edytorzy, muszą zdawać sobie sprawę. Zarówno w wypadku sporu o redakcję zdania, jak i w przypadku odmiennej interpretacji źródeł należy podjąć próbę rozwiązania problemu poprzez dyskusję. Można również poprosić o pomoc (mediację) inną osobę – spojrzenie z boku często pomaga w osiągnięciu porozumienia. Seibun i Vigilium prowadzili wojny edycyjne wielokrotnie, i to zdając sobie sprawę z tego, że podobne działania nie przyniosły korzystnych efektów w przeszłości. Co więcej, w miarę pojawiania się kolejnych tego typu sporów narastała wzajemna niechęć między nimi, w atmosferze której wszelka współpraca dla rozwoju Wikipedii jest niemożliwa.

Kultura dyskusji

Wikipedia jest projektem otwartym, który każdy może edytować. W celu zagwarantowania zgodnej współpracy uczestników projektu sformułowane zostały jednak zasady wzajemnego zachowania. Wikipedyści zobowiązani są do przede wszystkim do przestrzegania zasad Wikietykiety. Zgodnie z nią postuluje się zakładanie dobrej woli adwersarza, ograniczanie krytyki do minimum oraz zachowanie chłodnego nastawienia w dyskusji. Stosowanie ataków osobistych jest w Wikipedii zabronione. Do innych użytkowników należy podchodzić z szacunkiem. Nieprawidłowe zachowanie wikipedystów nie może stanowić usprawiedliwienia podejmowania działań i zajmowania stanowisk niezgodnych z wyżej przedstawionymi zasadami.

Wikipedia jest projektem z definicji egalitarnym, który edytować mogą i edytują osoby w różnym wieku, z różnym wykształceniem i doświadczeniem życiowym i zawodowym. Stosowanie zasad przyzwoitego zachowania dotyczy każdej z tych osób. Niezależnie od pozycji społecznej i zawodowej w świecie rzeczywistym, w Wikipedii każdy z użytkowników posiada równe prawa w zakresie edycji artykułów. Użytkownicy, którzy zdecydowali się zainwestować swój czas w rozwój projektu powinni już na wstępie zaakceptować ten fakt.

Do jednej z pierwszych bezpośrednich wymiany zdań między użytkownikami doszło 29 maja 2009, gdy Seibun umieścił na stronie dyskusji Vigiliuma obszerną wiadomość odnoszącą się do ostatnich edycji tego użytkownika. W chwili tej Seibun był użytkownikiem edytującym od nieco ponad 2 miesięcy, a Vigilium od około 2 lat. W zamieszczonej na stronie dyskusji treści znalazły się wyrażenia i stwierdzenia w ocenie Komitetu niezupełnie zgodne z zaleceniami Wikietykiety. Seibun użył wyrażeń nacechowanych emocjonalnie i pejoratywnie (np. Bardzo się cieszę, że złapałeś japońskiego bakcyla, ale skoro już go masz, to wydaje mi się, że byłoby rozsądne, abyś zrozumiał kilka spraw, jeżeli chcesz "zawodowo" podchodzić do tematów - jak sam piszesz - to powinieneś się na tym znać, trudno się dziwić, że nie znasz zasad zapisu transkrypcyjnego języka japońskiego, jeśli masz trudności z językiem polskim, zupełnym cudactwem jest także mylenie języków). Zarzucił również adwersarzowi – bezpodstawnie, gdyż ze strony Vigiliuma takie słowa nie padły – obrażanie go poprzez sugerowanie „wciskania kitu” oraz nierzetelność (Trudno się jednak temu wszystkiemu dziwić skoro w swojej wiki-deklaracji stwierdzasz, że wpadasz na chwilę, aby poedytować i pobawić się językiem japońskim). Komitet nie zgadza się ze zdaniem wyrażonym przez Seibuna w korespondencji z KA, że Powyższe punkty w sposób neutralny, chłodny i rzeczowy wykazały błędy Vigilium i jego stosunek do innych wikipedystów. Nie ma tam nic emocjonalnego, jest natomiast wytknięcie poważnych błędów. Cała wypowiedź tworzy przykre wrażenie pouczania innego, co znamienne bardziej zaawansowanego stażem, wikipedysty. Nie przyczynia się również do budowania podstaw dalszej współpracy dwóch użytkowników zainteresowanych tą samą dziedziną.

Wikipedysta Seibun, odpowiadając na pytanie Komitetu czy w kontakcie z wikipedystą Vigilium występował w roli „eksperta z jedynie słusznym zdaniem”, unikając przy tym dyskusji, o co Vigilium go oskarża, stwierdza, że wykazał jasno, że jest ekspertem, ponieważ nim jest. Jest to jego zawód od wielu lat. Komitet pragnie pochwalić wolę poprawy niskiego poziomu haseł pełnych wszelkich, możliwych błędów wyrażoną przez Seibuna, jednak jest w obowiązku zakomunikować, że w projekcie jakim jest Wikipedia nie istnieje obecnie instytucja eksperta i żaden z jego uczestników nie powinien występować z tejże pozycji w stosunku do innych użytkowników. Komitet Arbitrażowy pragnie również podkreślić, że w Wikipedii nie istnieje pojęcie „jedynie słusznego zdania”, o którym Seibun wspomina w swojej korespondencji. Przywołane przez niego rezultaty pracy pokoleń wielu japonistów i wypracowania międzynarodowych standardów, które obowiązują lub są zalecane muszą za każdym razem znaleźć swoje odzwierciedlenie w zamieszczonych w artykule źródłach.

Wojny edycyjne, interwencje admińskie, blokada Vigiliuma

1 grudnia 2010 Vigilium utworzył nowe hasło Senjafuda. Następnego dnia Seibun zmienił w nim formę zapisu na „Senja-fuda”, co zapoczątkowało trwającą do 12 grudnia 2010 wojnę edycyjną w tej kwestii oraz w kwestii tłumaczenia nazwy. Komitet Arbitrażowy z przykrością musi w tym miejscu podkreślić, iż strony rewertowały w tym czasie swoje edycje aż 48 razy. W międzyczasie, 6 grudnia Seibun zwrócił się z prośbą o interwencję do administratora Mintho prosząc o podjęcie próby przekonania wikipedysty Vigilium do stosowania zasad Wiki i respektowania wiedzy i doświadczenia pokoleń polskich japonistów. Samowolne pomysły (mylące czytelnika, np. wprowadzanie własnych zasad transkrypcji, sprzecznych z przyjętymi powszechnie), impertynencja i pouczanie innych wikipedystów (przy braku wiedzy) powodują niepotrzebne przepychanki i obniżają poziom. Dopiero po kilkudziesięciu rewertach pojawił się pierwszy opis zmian, zamieszczony przez Seibuna i łamiący zasady projektu: "etykietki" są na butelkach, a nie w świątyniach, a następnie język polski też zbyt trudny.

9 grudnia 2010 Mintho dokonał wpisów w dyskusjach obu użytkowników, ostrzegając przed możliwością blokady w sytuacji kontynuacji wojny edycyjnej: [6], [7]. W odpowiedzi Vigilium uzasadnił swoje rewerty brakiem woli dyskusji ze strony Seibuna i niewyjaśnianiem powodów swoich zmian, używając jednak przy tym wyrażenia typu Głupie, bo nieuzasadnione, a że uzasadnić nie chce, no cóż.... Seibun odpowiedział w zdecydowanie ostrzejszym tonie, bez zachowania chłodnego nastawienia (Witam. Będę zobowiązany za niestraszenie mnie i używanie innego tonu. Zapominasz po co jesteś, jakie są Twoje zadania i czemu służy WIKI. Skoro poświęcam swój prywatny czas na reperowanie błędów i niedorzeczności, to wymagam elementarnego poziomu wychowania i szacunku. Dlaczego nie zareagowaliście na moją prośbę? Ja nie mam czasu na wojny i zabawy. Już parę dni temu zwróciłem się z prośbą do Administratorów o wpłynięcie na wikipedystę Vigilium, ale nikt z Was nie zareagował, więc nie masz żadnego tytułu do czynienia jakichkolwiek uwag.: [8]). W drugim wpisie w sposób bardziej wyważony przedstawił swoje stanowisko: [9]. W odpowiedzi 11 grudnia Mintho nie podjął się rozstrzygnięcia sporu, choć częściowo przyznał rację Seibunowi opierając się wyłącznie na swoim przeczuciu. Zasugerował podjęcie rozmowy na ten temat z Vigiliumem i 12 grudnia zabezpieczył artykuł. 11 grudnia 2011 do dyskusji włączył się, poproszony o to przez Seibuna, wikipedysta Hoa binh, który stanął w jego obronie, twierdząc, że widać po jego edycjach że zna się na Japonii jako mało kto, a swoimi edycjami w zakresie nazewnictwa "przestrzega jedynie ustalonych zasad Wikipedii", oskarżając jednocześnie Vigiliuma o szkodzenie Wikipedii i forsowanie jakiś swoich błędnych urojeń: [10]. W odpowiedzi Vigilium zarzucił mu oczernienia go za plecami: [11]. Jednocześnie z wojną edycyjną w artykule Senjafuda, trwała wojna edycyjna tych dwóch użytkowników w istniejącym wówczas artykule Beheiren ([12], [13], [14], [15], [16], [17]), zakończona dopiero interwencją admińską wikipedystki Gythy 8 grudnia 2010.

12 grudnia 2010 Vigilium przeprosił w dyskusji administratora Mintho za „używanie mocnych słów” w czasie dyskusji, nazywając zaistniałą sytuację nagonką: [18], choć jednocześnie wstawił 19 szablonów {{ek}} do napisanych przez siebie artykułów, nie przedstawiając żadnego uzasadnienia swoich działań: [19]. Skutkowało to nałożeniem sześciogodzinnej blokady na jego konto przez administratora Lajsikonika: [20]. Lajsikonik w uzasadnieniu w sposób rzeczowy wyjaśnił powody jej nałożenia. Pomimo blokady Vigilium nie zaprzestał dalszego wandalizowania stron Wikipedii, bo za takie działanie Komitet uznaje kontynuowanie wstawiania szablonu {{ek}} do artykułów spod adresu IP. W rezultacie Lajsikonik tego samego dnia przedłużył blokadę jego konta na okres 14 dni.

Komitet Arbitrażowy uważa zachowanie zarówno Seibuna jak i Vigiliuma za naganne, choć docenia podjęcie przez pierwszego z nich próby wyjaśnienia sytuacji za pośrednictwem interwencji administratora. Jednakże zdaniem Komitetu, obydwóm użytkownikom należała się kara w postaci blokady konta za wielokrotne rewertowanie swoich edycji. Dodatkowo, za naganny należy uznać fakt, że żadna ze stron nie przedstawiła w toku całej dyskusji źródeł popierających ich stanowisko, przedstawiając je wyłącznie na podstawie własnej wiedzy, która w jakikolwiek sposób nie jest weryfikowalna. Komitet kieruje pod adresem Seibuna słowa krytyki za niezachowanie chłodnego nastawienia i za wypowiedzi o pejoratywnym wydźwięku, a także niewłaściwe opisy zmian. Komitet za w pełni słuszną uważa blokadę użytkownika Vigilium, który dopuścił się działań będących w oczywisty sposób wandalizmami. Z przykrością przyjmuje również do wiadomości fakt nieznajomości zasad stosowania szablonu Ekspresowe kasowanie, wyrażony przez Vigiliuma w korespondencji.

Wojna edycyjna, druga blokada Vigiliuma

Vigilium do edytowania Wikipedii powrócił 9 lutego 2011. Komitet Arbitrażowy z przykrością stwierdza fakt, że już w dniu jego powrotu doszło do ponownych sporów i wojen edycyjnych z Seibunem. Vigilium rozpoczął wprowadzanie edycji polegających bądź to na zmianie niedawno wprowadzonych poprawek Seibuna (m.in. [21], [22]), bądź wprost na rewertowaniu jego edycji (np. [23], [24]). W żadnym z powyższych przypadków nie podawał przyczyn swoich działań, czy to w opisie zmian, dyskusji artykułu, czy dyskusji użytkownika. Działania Vigiliuma, a także ich skala i natężenie, zdaniem Komitetu, świadczą o jego złej woli i nieposzanowaniu zasad projektu. Odpowiedzią Seibuna na działania Vigiliuma było cofanie jego edycji, co jednak nakręciło tylko spiralę wojen edycyjnych. Wikipedysta nie próbował podjąć dyskusji z oponentem, nie stosował opisów zmian. Zwrócił się natomiast z prośbą o pomoc do administratorów poprzez stronę Wikipedia:Prośby do administratorów. Postulując o blokadę dla wikipedysty Vigilium, uzasadniał to jego „destrukcyjną działalnością”, „niszczeniem artykułów” i używaniem „ordynarnego słownictwa w języku japońskim”: [25]. Równolegle napisał do administratora Mintho oraz do użytkownika Hoa binh, w którym to tekście zawarł agresywne uwagi: Witam. Cieszę się, że już zauważyłeś. Jak było dla mnie jasne, po powrocie na łamy wiki dostał szału. Mówiąc między nami, ma ona poważne problemy sam ze sobą. Znam to już od dwóch lat. Systematycznie zaczął wszystko po kolei niszczyć /.../: [26], [27]. Interwencji podjął się administrator Bukaj, który poprosił Vigiliuma o zaprzestanie wojen edycyjnych oraz nieuzasadnionych rewertów, a także o, czego Vigilium tego dnia dokonał, nieusuwanie zawartości swojej strony dyskusji: [28]. Pomimo prośby, Vigilium i Seibun kontynuowali wzajemne rewerty, co więcej Vigilium ponownie zblankował swoją stronę dyskusji, wstawiając w zamian ciąg japońskich znaków. W konsekwencji Bukaj zablokował go na tydzień: [29], a administrator Mrug odebrał mu uprawnienia redaktora, uzasadniając to wpisem: wojny edycyjne, stosowanie obraźliwego słownictwa, dziwne edycje itd.: [30]. W kolejnych dniach kilku administratorów resetowało blokadę, ze względu na jej omijanie przez Vigiliuma. Ostatecznie 14 lutego 2011 administrator Bacus15 zresetował i wydłużył ją do 14 dni.

Według Komitetu Arbitrażowego blokada Vigiliuma była w pełni uzasadniona. Powracając po około dwumiesięcznej nieobecności w projekcie, Vigilium swoimi działaniami spowodował odrodzenie sporu z Seibunem. Czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń musiał być świadom, że poprzez swoją postawę stwarza pole dla ponownego rozwoju konfliktu. Seibun miał prawo prosić o pomoc administratorów, choć zwracając się do wikipedysty Hoa binh cytowanymi powyżej słowami, naruszył w swojej wypowiedzi zasady Wikietykiety. Nie spotkało się to z reakcją ze strony innych użytkowników. Obaj wikipedyści, wbrew zaleceniom wybacz i zapomnij, zachowali swoje dawne animozje i nie podjęli próby dialogu.

Wojny edycyjne w artykule Milczenie i ataki osobiste

22 marca 2011 rozpoczęła się pomiędzy użytkownikami wojna edycyjna w artykule Milczenie (powieść Shūsaku Endō): [31]. Rozpoczął ją Seibun, wycofując edycję Vigiliuma polegającą na zmianie zapisu w alfabecie IPA: [32]. 23 marca 2011, po 16 wzajemnych rewertach, artykuł na 24 godziny zabezpieczył administrator Teukros. Tuż po wygaśnięciu zabezpieczenia Seibun na nowo rozpoczął wojnę edycyjną, co 28 marca doprowadziło do drugiego zabezpieczenia artykułu przez administratora Elfhelma na miesiąc. 14 maja 2011 nową wojnę edycyjną rozpoczął z kolei Vigilium. 19 maja 2011 administrator Gdarin zabezpieczył artykuł na tydzień, jednakże już 28 maja 2011 kolejną wojnę edycyjną rozpoczął Seibun. Zakończyła się ona dopiero wycofaniem spornej części tekstu przez Gdarina 30 maja 2011: [33]. Komitet Arbitrażowy za wysoce niewłaściwą uważa postawę Seibuna, który trzykrotnie rozpoczynał wojnę edycyjną w artykule, a także działanie Vigiliuma, również polegające na rozpoczęciu, a następnie kontynuowaniu wzajemnych rewertów.

Seibun już 22 marca podjął interwencje w sprawie artykułu u innych wikipedystów. Jednakże każdy z jego wpisów w dyskusjach użytkowników utrzymany był w ostrym tonie. W dyskusji wikipedysty Ciacho5 pisał: jak pewnie zauważyłeś, znany i wielokrotnie usuwany wandal, Vigilium niszczy znowu naszą pracę, tym razem w ramach Tygodnia. Czy jest możliwość zakończenia jego akcji?, a następnie Przykro mi, ale nie. Jest to tylko nowa metoda. Zobacz "Milczenie" Endo. Nie wiadomo po co pozamieniał Shikoku, Honshu itp. na Sikoku i Honsiu. Ile zadał sobie trudu, aby to zrobić. Z ordynarnym szaleńcem nikt nie będzie już o niczym dyskutował. Albo robimy coś sensownego, albo nie: [34]. Zdaniem Komitetu wypowiedzi tego typu stanowią pogwałcenie zasady chłodnego nastawienia, atak osobisty oraz ocenę sytuacji bez użycia źródeł i dochodzenie racji siłowo, bez merytorycznej argumentacji. Po czwartym z kolei rewercie Seibun napisał z kolei do wikipedysty Pawmaka: Z przykrością zauważam, że poważna choroba wikipedysty Vigilium stale się odnawia. Szkoda, że entuzjastyczna praca zapaleńców japońskich w ramach "Tygodnia japońskiego" jest dewastowana przez zakompleksionego ordynusa, który ma bardzo dużo czasu, aby niszczyć i rozrabiać, a bardzo mało, aby coś mądrego stworzyć lub czegoś się nauczyć: [35]. We wpisie tym nie zawarł konkretów, a wyłącznie ataki osobiste związane z własną oceną działalności Vigiliuma. W drugim wpisie do tego samego administratora posunął się nawet dalej: Jest to zwykły chuligan, który w ordynarny sposób obraża wikipedystów, wstawia złośliwe uwagi i komentarze, był już kilkakrotnie zablokowany: [36]. Dopiero trzeci wpis zawierał próbę merytorycznego wytłumaczenia sytuacji: [37]. Podobnie Seibun odpowiadał na pytania wikipedysty Teukrosa, m.in. Szkoda, że ciągle od początku trzeba wyjaśniać sprawę chuligana, który już był wielokrotnie usuwany z Wiki, m.in. za ordynarne wyzwiska. Byłoby z korzyścią dla Wiki, gdyby administratorzy porozumiewali się ze sobą w takich sprawach. Jak łatwo zauważyć i czego należało się spodziewać, po odzyskaniu dostępu do Wiki, Vigilium wynajduje ciągle nowe metody, aby szkodzić i mącić. O żadnej dyskusji w kawiarni nie ma mowy, ponieważ w świecie japonistycznym (polskim i międzynarodowym) są jasne i znane metody transkrypcji, wymowy itp.: [38]. Kolejny wpis w dyskusji Teukrosa jest w zasadzie w całości atakiem osobistym. Świadczy dodatkowo o niezrozumieniu zasad weryfikowalności i idei projektu opartego na współpracy: Mogę tylko podpowiedzieć, że to właśnie ja jestem jedynym w tej chwili filologiem japońskim, po studiach m.in. w Japonii. Widać to w każdej mojej edycji i w każdym zakresie. Problem polega na tym, że Vigilium próbował ustawiać się w pozycji eksperta i trafił na mnie (potem także na innych), co było dla niego bolesne. Wypisywał niestety takie głupstwa, że nie można tego było już tolerować. Ma on pewne podstawy w japońszczyźnie, ale także brak doświadczenia (jest to bardzo ważne, bo obowiązuje w niej całkowicie odmienne myślenie) i ogromne dziury. Przede wszystkim jednak niebywałe wręcz zarozumialstwo i przekonanie o własnej wszechwiedzy doprowadziły go do absurdalnych teorii, ich pokracznego uzasadniania i oczywiście agresywnej impertynencji wobec innych wikipedystów. Sprawa więc jest prosta, albo będzie stosować się do reguł przyjętych w cywilizowanym świecie wśród wykształconych ludzi oraz do zasad Wiki, albo niech zajmie się czymś innym. Debaty nie będzie, ponieważ są to zasady ustalone przez pokolenia japonistów polskich i zagranicznych. Skoro jesteśmy źródłem informacji nawet dla głów państw i naukowców, to obowiązuje nas dążenie do osiągania możliwie najwyższego poziomu: [39]. Komitet Arbitrażowy pragnie zauważyć, że powyższym wypowiedziom nie towarzyszyły żadne źródła, a wikipedysta nie podjął jakiejkolwiek próby merytorycznego wytłumaczenia w Kawiarence, jakie zasady obowiązują przy transkrypcji nazw japońskich. Wojna edycyjna pojawiała się jako temat wpisów również w dyskusji wikipedysty Marmale: Wczoraj straciłem czas na bezsensowną wojną edycyjną ze znanym wandalem, który już był wielokrotnie usuwany oraz ponowne dyskusje z adm.: [40], a także wikipedysty Bacusa15: Przeczytaj moje opinie u Teukrosa. Ten chuligan Vigilium niech najpierw przeprosi wszystkich, którym naubliżał, następnie weźmie się za naukę japońskiego i dobrego wychowania. Wystarczająco już napsuł w Wiki i niech trzyma się ode mnie z daleka. Kpi sobie ze wszytkich, robiąc takie idiotyzmy jak w Milczeniu, a wy to tolerujecie i nie potraficie sobie z nim poradzić. Ile razy będzie zawieszany jeszcze? Po to, aby powrócić z nowym typem wandalizmu? Po co wiedza kilku uniwersytetów, jeżeli jeden zakompleksiony szaleniec wszystko niszczy?: [41]. W dyskusji wikipedysty Bulwersatora dokonał wpisu: Powyższa uwaga jest wyjątkowo rażącym dowodem nieprawdopodobnej wręcz niewiedzy piszącego lub też raczej skrajny przypadek absurdu i kpiny w Wikipedii: [42]. Po tym wpisie nastąpił kolejny: Będę zobowiązany za używanie wobec mnie form grzecznościowych. Wypraszam sobie jakiekolwiek pouczanie.: [43]. Komitet Arbitrażowy zauważa, że Seibun przed napisaniem powyższego komentarza, sam stosował inwektywy wobec Vigiliuma. Podobną retorykę Seibun utrzymał w dyskusji wikipedysty Tokyotown8: Wydaje mi się, że do tego grochu z kapustą należałoby dodać jeszcze elementy trygonometrii i biologii molekularnej. Z tym nie da się dyskutować.: [44]. Również w pierwszym wpisie Seibuna w dyskusji artykułu obok argumentów merytorycznych znalazły się wyrażenia o charakterze jednoznacznie pejoratywnym (Prezentujący się powyżej "ekspert" kpi sobie z wikipedystów, gdyż przez lata forsował - słusznie zresztą - angielski zapis Hepburna (z rażącymi błędami). Jak wykazała praktyka "ekspert" myli nie tylko transkrypcje, fonetykę, wymowę itp., ale myli język chiński z japońskim (np. piraci "wako"), czy forsuje własne absurdalne tłumaczenia (np. nazywając japoński okręt wojenny "Chińskim Feniksem"). "Ekspertowi" chodzi więc o mącenie i forsowanie własnych, chorobliwych teorii, a nie rozwijanie Wiki.): [45], a następnie: Autor powyższych bzdur jest wyjątkowo bezczelny i źle wychowany. Wikipedia służy mu do leczenia kompleksu niższości, a wrodzony brak godności wpycha go tam gdzie jest niemile widziany. Odpowiedź otrzymali admini i będzie tu przytoczona. Należy przyznać, że autor Vigilium ma wyjątkowy talent do tworzenia absurdów, mylenia pojęć i tworzenia własnych, pokracznych teorii negujących wiedzę naukowców: [46]. W dalszej kolejności, na pytanie wikipedysty Kiciora99, o co chodzi w tej wojnie edycyjnej, odpowiedział: Widzę, że znowu admini nie byli uprzejmi porozumieć się w sprawietego wandala. Czemu do mmnie piszesz, jeśli nie znasz całości sprawy. Porozum się z Tokyotown i Bacusem, a przede wszystkim uzbieraj dokumentację, jeśli chcesz się wypowiadać merytorycznie: [47].

Interwencję u administratorów podjął także 24 marca 2011 Vigilium, który na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów, napisał, że Seibun zamiast przedyskutować problem woli zawzięcie cofać edycje, uciekać się do ataków osobistych na mnie i próby wprowadzenia autokracji decyzyjnej na wikipedii stawiając siebie na podium jedynego słusznego decydenta (Dyskusja wikipedysty:Teukros#Odp:Wojna edycjna). Proszę o przywołanie go do porządku: [48]. Odpowiedzi podjął się Tokyotown8: [49]. Zabierając głos w dyskusji artykułu Vigilium, obok wyłożenia argumentów merytorycznych, nie stronił również od emocjonalnego słownictwa: Zamiast się wywyższać i puszyć jak balon, rozpisywać nie na temat, zajmij się tym, o czym tu mówimy. Albo ewentualnie zabierz się za pisanie książek, a nie wikipedii: [50]. W dyskusji Bacusa15 Vigilium stwierdził: Już od kiedy zawitał na wikipedię pisze tonem bufona (Dyskusja wikipedysty:Vigilium#Japońszczyzna). Wcześniej czy później każdy w dyskusji z nim, przy różnicy zdań, straci panowanie nad sobą, chyba że uzna, że on zawsze ma rację. I na to właśnie Seibun liczy: [51].

Reakcją administratorów na wojnę edycyjną i wzajemne ataki osobiste w czasie trwania dyskusji, oprócz zabezpieczenia artykułu, było zwrócenie uwagi obu użytkownikom przez Teukrosa, jak też tu. Wikipedyści Bulwersator oraz Tokyotown8 upomnieli Seibuna za niestosowność i ton jego wypowiedzi: [52]. Zareagował również wikipedysta Bacus15, który zwrócił uwagę, obydwu użytkownikom. Jednak jego postawa przybierała charakter nieco stronniczy, m.in. patrz wypowiedzi w dyskusji Seibuna (Doskonale rozumiem, że po wyjątkowo nieprzyjemnych przejściach z tym userem nie masz ochoty podejmować z nim dyskusji, Sprawa Vigilium to casus bardzo nieprzyjemny: [53]) oraz brak reakcji (Mnie ów wpis w zupełności przekonuje. Pozdrawiam serdecznie: [54]) na atak osobisty względem Vigiliuma [55].

Po analizie materiału Komitet Arbitrażowy wyraża zbulwersowanie postawą Seibuna i Vigiliuma, polegającą na permanentnym rewertowaniu artykułu i ostrych atakach osobistych. Szczególną krytykę kieruje w stosunku do Seibuna, który zapoczątkował wojnę edycyjną i w którego wypowiedziach znalazła się większa ilość obraźliwych stwierdzeń, o znacznie większym ciężarze gatunkowym. Komitet uważa reakcję administratorów Wikipedii za niedostateczną. Obaj wikipedyści zasłużyli, zdaniem Komitetu, na blokadę konta, dłuższą w przypadku Seibuna.

Trzecia blokada Vigiliuma i pierwsza Seibuna

7 kwietnia 2011 między stronami sporu miała miejsce niezauważona przez administratorów wojna edycyjna w artykule Bungotakada: [56]. Tego dnia Seibun przeniósł artykuł spod nazwy Bungotakada na Bungo-Takada, dokonując także odpowiednich zmian w jego treści. Vigilium poprzez zwykłą edycję zmienił ten zapis, zaznaczając w opisie zmian Zapis niezgodny ze źródłem. W odpowiedzi, Seibun wycofał jego edycję, co zapoczątkowało wojnę edycyjną.

11 kwietnia 2011 doszło do kolejnej wojny edycyjnej, tym razem w artykule Hokkaido: [57]. W tym dniu Seibun wycofał zmiany o charakterze technicznych dokonane przez Vigiliuma oraz usunął wstawione przez niego szablony {{źródła}} i {{Dopracować|źródła danych statystycznych podają wartości z różnych lat}}: [58]. Vigilium poprzez zwykłą edycję przywrócił stan wcześniejszy z opisem bezsensowny rewert. Zapoczątkowało to wojnę edycyjną, w trakcie której wikipedyści spierali się o wspomniane wyżej szablony. Wojna edycyjna doprowadziła do nałożenia jeszcze tego samego dnia trzydniowej blokady na obu użytkowników przez administratora Margoza: [59] i [60]. Komitet powyższe blokady uważa za w pełni uzasadnione. Obaj użytkownicy zamiast podjąć dyskusję, po raz kolejny wybrali metodę forsowania swojego stanowiska poprzez wojnę edycyjną. Komitet pragnie przy tym zauważyć, że wojnę tę rozpoczął wikipedysta Seibun, który zamiast odnieść się do uwag zamieszczonych w treści szablonu wycofał edycję, w której szablony zostały dodane do artykułu. Również Vigilium nie podjął dialogu z Seibunem po tym rewercie, lecz kontynuował wojnę edycyjną.

Czwarta blokada Vigiliuma i druga Seibuna

W kwietniu 2011 Vigilium zaangażował się w dyskusję w sprawie przyznania statusu "Dobrego Artykułu" hasłu Nowaki (1941). 20 kwietnia 2011 artykuł, pomimo jego sprzeciwu, uzyskał wyróżnienie. W czasie dyskusji jego głównym adwersarzem był wikipedysta Pibwl: [61]. 23 kwietnia 2011 Vigilium zamieścił szablon {{fakt}} w tym artykule: [62]. Seibun edycję tę wycofał. Po kolejnej wymianie rewertów między adwersarzami edycję Vigiliuma cofnął wikipedysta Pibwl. Spór zakończył się ostatecznie przeredagowaniem spornego fragmentu przez Pibwla.

Równocześnie z wojną edycyjną w artykule, Vigilium i Pibwl toczyli dyskusję na swoich stronach: [63], [64]. Dyskusja miała charakter merytoryczny, jednakże w jej trakcie Vigilium dopuścił się wypowiedzi o wydźwięku emocjonalnym (Dziwi mnie, że ktoś kogo wybrano na administratora traktuje fakty wybiórczo i ma głęboko w poważaniu wiarygodność źródeł. Może powinieneś już zastanowić się nad weryfikacją własnych uprawnień. Mój głos nad ich odebraniem masz już jak w banku: [65]) i sarkastycznym (Ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą do szanownego pana administratora o podanie źródła, z którego pochodzą informacje zawarte w infoboxie (...): [66]).

Do dyskusji włączył się Seibun, który w wypowiedziach skierowanych do Pibwla, przy okazji merytorycznej argumentacji, dokonał ataków osobistych na Vigiliuma (Ponownie racja jest po Twojej stronie. Jeżeli znawca języka japońskiego widzi jakąś niedoskonałość, to powinien po prostu ją poprawić i już. Są jednak tacy wikipedyści, którzy wolą pouczać, w dodatku nie posiadając do tego kwalifikacji. Z powyższego tekstu wynika, że obok powszechnie stosowanej, zalecanej i właściwie obowiązującej w skali międzynarodowej transkrypcji Hepburna (przyjętej oczywiście także przez Wiki), istnieje transkrypcja wāpuro. Jest to bardzo ciekawa, kolejna teoria stworzona przez tego samego wikipedystę, który poprzez samowolne ich tworzenie "z sufitu" oraz swawolne interpretacje - dogodne dla siebie, ale sprzeczne ze światową japonistyką, słownikami itp. - doprowadza do szkód i konfliktów z innymi edytorami (długa lista) i twórcami haseł. Skala nonsensu zawarta w powyższej uwadze przekroczyła już granice przyzwoitości.: [67], Jak widzisz, chuligaństwo Vigilium trwa nawet w święta, ale to na potem: [68]). W odpowiedzi na wiadomość ze strony wikipedysty Arturo1299 napisał: Brawo, prawdopodobnie uczynię to samo, bo V. doprowadził już do paraliżu edycji najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych wikipedystów. Dopuszcza się ponadto zwykłych oszustw wynikających zarówno z niewiedzy, jak i złośliwości. Zobacz mój wpis o wāpuro w dyskusji Piwbl.: [69]. Rozpoczął też wątek na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów, pisząc Pytanie do Wszystkich Administratorów Kiedy nastąpi koniec wyniszczającej Wikipedię działalności wikipedysty Vigilium?: [70].

26 kwietnia 2011 między Seibunem i Vigiliumem rozpoczęła się wojna edycyjna w haśle Transkrypcja Hepburna. Przedmiotem sporu była edycja Seibuna, w której wprowadził on szereg poprawek merytorycznych bez podania przypisów ani bibliografii: [71]. Vigilium w poprawny sposób wstawił szablon {{fakt}}, prosząc o ich uzupełnienie: [72]. W następnej edycji oskarżył Seibuna o twórczość własną, ironicznie nazywając go panem ekspertem: [73]. Seibun cofnął wszystkie te edycje, a Vigilium odpowiedział mu tym samym. Seria wzajemnych rewertów trwała do zabezpieczenia hasła przez administratora Margoza następnego dnia (w międzyczasie Seibun uzupełniał hasło o dalsze informacje, zaś Vigilium nieodmiennie cofał jego edycje). Po wygaśnięciu tygodniowej blokady edycji artykułu, Seibun 7 maja 2011 wprowadził do niego nowe informacje, ponownie nie bazując na żadnych źródłach: [74]. Następnie Vigilium poszerzył artykuł i uzupełnił brakujące przypisy: [75], jednak Seibun zrewertował tę edycję, co zapoczątkowało nową wojnę. Cofając jego zmianę, Vigilium zwrócił się do niego, by zajrzał do wskazanych źródeł. Seibun dokonał jednak kolejnego rewertu, skłaniając 18 maja 2011 administratora Gdarina do ponownego zabezpieczenia strony: [76].

26 kwietnia, już po rozpoczęciu wojny edycyjnej, Seibun zamieścił nowy wpis na stronie Prośby do administratorów, który w większości przybiera formę ataku osobistego w stosunku do Vigiliuma. Stwierdził w nim, że Jakiekolwiek rozmowy z Vigilium są bezsensowne. Wojny edycyjne to jego hobby i trwają od dwóch lat, a następnie: Vigilium nie edytuje i nie rozwija Wiki, ale wciska się ze swoimi "sufitowymi" teoriami, aby wykazać swoją wyższość i udowodnić innym niewiedzę. Poświęcił na to nawet święta. Sprawa Vigilium jest znana m.in. administratorom: Bacus15, Mintho, Pawmak, Lajsikonik, MZM, Bukaj. Jak słusznie zauważono, Vigilium nie potrafi pracować w zespole, nie uznaje niczyich racji. Przyjmuje różne rodzaje taktyki złośliwych zagrywek. Ostatnio wymyślił bezsensowne wstawianie szablonów. Odrywa innych wikipedystów od pracy, prowokując długie dyskusje, które wykazują wyłącznie jego tupet, brak elementarnych zasad wychowania i oczywiście brak wiedzy, albowiem ignorancja jak zwykle idzie w parze z arogancją. Bardzo źle odnosi się do najmłodszych wikipedystów. Zamiast im pomóc i doradzić, obraża. Z konfliktową osobowością Vigilium zetknęli się już: Byrek, Farary, Jerel, Klondek, DingirXul, Grzegorz Wysocki, PMG, Pur, Bandito, Gdarin, Hoa Binh, Arturo 1299, Wiher, Michał Rosa, Miko101, A.Bronikowski, Aotearoa, Tokyotown8, Joanna Kośmider, Matrek. W całej wypowiedzi nie pojawił się żaden diff, link czy przykład potwierdzający zarzuty. W dalszej części Seibun podjął się uzasadnienia swoich racji. Nie odniósł się jednak do jakichkolwiek materiałów źródłowych. Na koniec tekstu, w którym sam zamieścił obraźliwe sformułowania, zawarł informację Warto przypomnieć, że Vigilium dopuścił się ordynarnych wyzwisk i omijania blokady: [77].

27 kwietnia Vigilium w dyskusji artykułu nazwał Seibuna wandalem (Jak widać, znany wandal Seibun próbuje stworzyć własną rzeczywistość usuwając wszystko, co wskazuje absurdalność jego teorii, choć informacje są poparte źródłem. Mogę podać jeszcze kilka książek potwierdzających wprowadzone przeze mnie zmiany, jeśli jedna nie wystarczy.: [78]). Tego samego dnia administrator Gdarin nałożył na obu użytkowników blokadę. W przypadku Seibuna – sześciodniową z opisem wojna edycyjna w Transkrypcja Hepburna (recydywa), w przypadku Vigilium – dwutygodniową z opisem ataki osobiste: wojna edycyjna (Transkrypcja Hepburna). Jak następnie wyjaśniał, Seibun otrzymał blokadę za kontynuowanie wojny edycyjnej, pomimo zgłoszenia sprawy na stronie Próśb do administratorów: [79], a Vigilium za współuczestnictwo w wojnie i atak osobisty na stronie dyskusji artykułu Transkrypcja Hepburna: [80], [81].

6 maja 2011 Seibun podjął polemikę w dyskusji Gdarina, podważając zasadność nałożonej blokady. W ostrych słowach informował, że czekał cztery dni, ale nikt nie raczył zareagować, pomimo że niszczycielska działalnośc Vigilium trwa od miesięcy i administratorzy wdają się w tym samym czasie z nim w bezsensowne dyskusje. O żadnych dyskusjach z Vigilium nie ma mowy, bo nie przyjmuje on żadnej wiedzy japonistów, słowników, uczelni polskich i zagranicznych. Następnie wyliczył zarzuty względem Vigiliuma, w tym destrukcyjną i niekompetentną działalności, która ośmiesza Wikipedię. Na koniec zwrócił się do Gdarina o nieużywanie względem niego kryminalnych zwrotów jak "recydywa" oraz stwierdził: Wikipedia nie jest Twoja [Gdarina, przyp. KA] prywatną własnością i sugerowałbym zachowanie umiaru, a przede wszytkim elementarnych zasad dobrego wychowania: [82]. Gdarin w spokojnym tonie, w rzeczowy sposób wyjaśnił, że Wojna edycyjna i obrażliwe epitety wgzlędem oponenta nie rozwiążą żadnego konfliktu. Nie możesz wymagać od adminów, że będą blokować wyłącznie Vigiliuma, podczas gdy sam też łamiesz etykietę i rewertujesz wielokrotnie jego edycje. Komitet Arbitrażowy w pełni przychyla się do tychże słów. W dalszej części wypowiedzi zasugerował podjęcie przez Seibuna próby mediacji z udziałem zaufanej osoby trzeciej, a w ostateczności zgłoszenie sprawy do Komitetu Arbitrażowego: [83].

W ocenie Komitetu Arbitrażowego blokady względem Seibuna i Vigiliuma były całkowicie zasadne. Prowadzenie wojny edycyjnej nie stanowi metody rozwiązywania spornych kwestii, a jej kontynuowanie po zwróceniu się z prośbą do administratorów jest naganne i sprzeczne z zasadami mediacji. Komitet zwraca uwagę, że wojnę edycyjną w artykule Transkrypcja Hepburna rozpoczął Seibun. Za niewłaściwe uważa również wprowadzanie przez niego nieuźródłowionych informacji przy dokonywaniu edycji o charakterze merytorycznym. Postawa obu wikipedystów, polegająca na kierowaniu obraźliwych uwag względem siebie, zarówno w bezpośredniej dyskusji, jak również w dyskusjach z innymi użytkownikami, po raz kolejny zasługuje na słowa krytyki.

Edycje i próby mediacji przed zgłoszeniem sprawy do KA

Użytkownicy nie omijali blokady i po jej upływie powrócili do edytowania stron Wikipedii, Seibun – 4 maja, Vigilium – 11 maja. Pierwszą edycją Vigiliuma było wycofanie zmian w haśle Transkrypcja Hepburna i dodanie swojej wersji uzupełnionej źródłem. Pomimo uźródłowienia tej edycji, 14 maja, Seibun wycofał edycję Vigiliuma podając przyczyny takiej decyzji w dyskusji hasła w sposób lakoniczny i jednocześnie nieodnoszący się do wstawionego przez Vigiliuma źródła: Wikipedysta Vigilium myli pojęcia: transkrypcji ich rodzajów, urządzeń do pisania w języku japońskim oraz metod posługiwania się nimi. Równolegle z rewertem poprosił o opinię wikipedystkę Loraine: Witam. Piszę do Ciebie, gdyż jak widzę interesujesz się tematyką japońską, a ponadto mamy podobny "bagaż" językowy. Jak zapewne wiesz, co pewien czas powstają ostre debaty i wojny edycyjne wikipedystów z Vigilium. Chciałbym uniknąć skierowania stosownego wniosku do KA i dlatego zwracam się do Ciebie z pytaniem, czy możliwe jest zastosowanie innych środków, metod przekonywania itp., które mogłyby pomóc wpłynąć na jego postawę i zachowanie? oraz zwrócił się z prośbą o pomoc w rozpoczęciu mediacji: [84]. W odpowiedzi Loraine przedstawiła mu ścieżkę mediacyjną i procedowania przed Komitetem Arbitrażowym. Riposta Vigiliuma na rewert w haśle była natychmiastowa z opisem: zajrzyj do podanych źródeł i jednoczesnym wpisem-odpowiedzią w dyskusji hasła zaakcentowaną atakiem osobistym: I brak zdrowego rozsądku przy wielu edycjach. W tym samym dniu Gdarin, w związku z zagrożeniem wystąpienia kolejnej wojny edycyjnej, wstawił w dyskusji hasła apel o rozstrzygnięcie sporu drogą mediacji z ostrzeżeniem o możliwości zastosowania kolejnej blokady adwersarzy w przypadku kontynuacji wojny: [85]. 18 maja Seibun zrewertował sporną edycję w haśle podając wyjaśnienie na stronie dyskusji hasła i ostrzegając przed oddaniem sprawy do KA: Podane źródła są błędne. Wyjaśniają właśnie coś innego, a numery dwóch stron nie istnieją. Jeszcze jedna zmiana i kieruję sprawę do arbitrażu. Vigilium odpowiedział w dyskusji hasła Seibunowi: Jak możesz mówić, że podanych stron nie ma w książce, którą mam przed sobą? Na dodatek zamieściłem link do wersji elektronicznej tej książki. Wystarczy tam zajrzeć, a na ostrzeżenie oddania sprawy pod osąd Komitetu zareagował stwierdzeniem: Kieruj sprawę gdzie chcesz, jedynie się wygłupiasz. A Twoje wygłupy już od dawna szkodzą wikipedii. Mam wrażenie, że od kiedy tylko się tu pojawiłeś i zacząłeś swoje "szerzenie wieloletnich praktyk ustalonych przez ekspertów", ludzie przestali tworzyć hasła związane z Japonią. Niestety broni Ciebie jedynie to, że administratorzy nie są w stanie merytorycznie ocenić Twoich edycji. Tutaj specjalnie ograniczyłem się do źródeł angielskojęzycznych i ogólnie dostępnych, aby mogli ocenić absurdalność Twojego uporu. Po ostatnim rewercie Seibuna z 18 maja, Gdarin zabezpieczył hasło do 1 czerwca i poprosił obu wikipedystów o nierewertowanie haseł "japońskich" tylko rzeczową dyskusję, ostrzegając przed blokadą kont lub zabezpieczeniem artykułu: [86], [87]. Seibun poprosił Gdarina o pomoc w mediacji, na co ten odmówił z powodu brak dostatecznej wiedzy: [88]. Vigilium w odpowiedzi dokonał ataku personalnego na Seibuna (To nie ja cofam edycje bez sensu, bez podania przyczyny. To nie ja unikam dyskusji. To nie ja mówię, że "tak jest bo ja tak mówię, bo eksperci bla bla bla" bez podania źródła, które każdy mógłby przejrzeć. I oczywiście to nie ja wierzę ludziom, którzy tak robią ;) Natomiast ja jestem w stanie te bzdury zweryfikować, a kłamstw w artykułach nie znoszę: [89]).

Następnego dnia po blokadzie hasła (19 maja) Seibun poprosił o mediację wikipedystę Sapera, informując jednocześnie Gdarina i Loraine o podjętych przez siebie krokach w celu zażegnania tlącego się konfliktu. We wpisie w dyskusji Gdarina, Seibun podał własną charakterystykę Vigiliuma: Vigilium jest na początku drogi i ma pewną wiedzę, ale popełnia ogromne błędy z braku doświadczenia i luk japonistycznych. W mojej ocenie jest samoukiem, który zaraził się japońszczyną poprzez mangę i anime, a to za mało. 21 maja przedstawił Saperowi swoje argumenty (powtórzył je następnie we wniosku do Komitetu Arbitrażowego): [90]. Do mediacji z udziałem Sapera ostatecznie nie doszło.

25 kwietnia, spod adresu IP zostało utworzone hasło o filmie Nie żałuję swojej młodości. 4 maja (jeszcze podczas blokady Vigiliuma) Seibun przeniósł artykuł pod nowy tytuł (Nie mamy żalu do naszej młodości), dodając w kolejnej edycji redakcyjnej przeniesionego hasła opis: błędne tłumaczenie tytułu filmu, drobne redakcyjne, int., nie dodając jednak źródeł, co w kolejnych dniach stało się zarzewiem nowej wojny edycyjnej. 16 maja Vigilium wykonał w treści hasła zmianę tytułu (oficjalny tytuł w Polsce) i przeniósł hasło pod poprzedni tytuł. Dwa dni później Seibun wycofał tę edycję dodając jednocześnie w treści hasła wyjaśnienie: Film pojawił się w Polsce pod nieprecyzyjnie przetłumaczonym tytułem: "Nie żałuję swojej młodości". Nie zanegował zatem istnienia oficjalnego polskiego tytułu filmu, a jedynie jego tłumaczenie. W ocenie Komitetu takie działanie było niewłaściwe i naruszało zasadę Nie przedstawiamy twórczości własnej (NOR), gdyż nazwa strony pod jaką winno pojawić się hasło opisujące film, musi być zgodna ze stanem faktycznym i zamieszczonymi źródłami. Działanie Seibuna wskazywało na brak znajomości zasad Wikipedii, tym bardziej, iż wstawiony przez niego link zewnętrzny prowadził do hasła na portalu filmowym uznanym za wiarygodne źródło, w którym znajduje się opis filmu i posiada nazwę, którą sam zrewertował. Tę niejednoznaczność zauważył również Vigilium wstawiając szablon {{fakt}} z opisem: tytuł jest oficjalny, to jak Ty go byś przetłumaczył nie ma najmniejszego znaczenia; potrzebne źródło na poparcie twórczości właśnej. 28 maja Seibun wstawił opis podważający zasadę NOR: Opisy filmu, które znajdują się w sieci zawierają błędy. /.../ Również tytuł filmu jest nieprecyzyjny i jest prezentowany w różnych tłumaczeniach, zarówno po polsku, jak i po angielsku i podał jednocześnie link do nieuznawanego za wiarygodne źródło portalu, w którym nb. nazwa pliku również była inna niż zaproponowana przez niego samego. W tym samym dniu Vigilium usunął link zewnętrzny i wstawił szablon {{fakt}} na zacytowany pasus Seibuna z opisem: Wikipedia:Twórczość własna, promowanie łamania praw autorskich. 29 maja Seibun wycofał tę zmianę bez opisu i ustosunkowania się do zarzutu Vigiliuma. Reakcją Vigiliuma był rewert z takim samym opisem zmian jak uprzednio. Kolejne dwa wzajemne rewerty doprowadziły do pozostawienia hasła, bez potrzeby interwencji administratorskiej, w pierwotnym kształcie.

Kwestię twórczości własnej poruszył w dyskusji z Seibunem wikipedysta Bacus15, który poprosił go o zaprzestanie wojny edycyjnej i ostrzegł przed możliwością blokady. Poinformował go również, że edycje bez podania źródeł są sprzeczne z zasadami, a sam film nie może być źródłem dla samego siebie. Zacytował kluczowy fragment zasady NOR: Wikipedia nie jest miejscem na prezentację własnych przemyśleń, czy publikację wyników badań po raz pierwszy. Cytowanie źródeł jest najlepszą metodą, aby pokazać, iż hasło zostało oparte na materiałach zewnętrznych: [91]. W odpowiedzi, Seibun zakwestionował sens powyższej zasady, dokonując przy tym ataku na Vigiliuma (A książka o historii Japonii może być źródłem samej siebie? Zaczynamy kontredans absurdu na poziomie Vigilium. Przytoczony przez Ciebie cytat jest zupełnie bez sensu. Czyje tam są przemyślenia!? Jakie tam są wyniki badań!? Czy obejrzałeś ten film? Tam jest dokładnie napisane wielkimi znakami gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach rozpoczyna się akcja. Co ma do tego jakiś chomik? Przecież to jest właśnie cytowanie źródła!! Przecież wszystko to co jest zawarte w tamtym punkcie zasad Wiki odnosi się w całości do działaności dewastacyjnej Vigilium i jego własnych, nonsensownych teorii!): [92].

Kolejnym artykułem w którym doszło do krótkiej wojny edycyjnej była Latynizacja: [93]. 18 maja 2011 Seibun wprowadził do niego nowe, lecz nieuźródłowione informacje, które tego samego dnia zrewertował Vigilium. Wycofując zmianę Seibuna po raz drugi, Vigilium napisał: twórczość własna, naginanie rzeczywistości na potrzeby własnych teorii: [94]. 19 maja 2011, nie chcąc dopuścić do kolejnej wojny edycyjnej, Gdarin zabezpieczył hasło na tydzień: [95]. Ten spór znalazł swoje miejsce we wniosku Seibuna do Komitetu Arbitrażowego.

Zasada nieprzedstawiania twórczości własnej (NOR) jest jedną z trzech fundamentalnych i niepodważalnych zasad obowiązujących w Wikipedii. Odnosi się ona do wszystkich uczestników projektu. Komitet Arbitrażowy z przykrością stwierdza, że Seibun nie przestrzegał zasady NOR podczas dokonywania edycji. Przykładem tego były przedstawione trzy wojny edycyjne. Każda z nich wywołana została działaniami Seibuna niezgodnymi z zasadą NOR (rewert uźródłowionej zmiany bez podania własnych źródeł, przeniesienie artykułu pod nową nazwę bez podania źródeł, wprowadzenie nieuźródłowionych informacji do artykułu). Jawne odrzucanie zasady NOR przez Seibuna w dyskusji z Bacusem15 zasługuje na krytykę. Dwuletni staż na Wikipedii z wieloma edycjami powinien być, w ocenie Komitetu, wystarczającym okresem na zapoznanie się z zasadami projektu i podporządkowanie się im, tym bardziej w sytuacji wyrażonej przez Seibuna woli skorzystania z dostępnych form rozwiązywania sporów. Komitet pragnie zauważyć, że część z wojen edycyjnych miała miejsce już po 19 maja, czyli po podjęciu przez Seibuna decyzji o rozwiązaniu konfliktu za pomocą mediacji, co może stawiać pod znakiem zapytania intencje tego wikipedysty. Jednocześnie Komitet pragnie podkreślić, że Vigilium, jako doświadczony i wieloletni wikipedysta, również powinien mieć świadomość obowiązujących w projekcie zasad, a te nie dają podstaw do stosowania rewertów, jako formy edycji spornych merytorycznie treści haseł.

30 maja wikipedysta Seibun poinformował Vigiliuma o złożeniu wniosku do Komitetu Arbitrażowego, patrz też [96]. We wniosku do Komitetu Arbitrażowego wikipedysta Seibun stwierdził m.in., iż wikipedysta Vigilium stosuje własne kryteria i interpretacje oraz tworzy własne teorie, nie akceptując norm przyjętych w międzynarodowej japonistyce /.../ Nie akceptuje jakichkolwiek form dyskusji i współpracy oraz, że Zamiast samemu poprawiać dane, domaga się działania od innych. Ustawia się w ten sposób na pozycji "dyrektora".

Sytuacja po wpłynięciu wniosku do KA

W czerwcu 2011, już po złożeniu wniosku do Komitetu Arbitrażowego, obie strony nie zaprzestały stosowania wzajemnych ataków osobistych.

Po wstawieniu przez Vigiliuma szablonu {{fakt}} do artykułu Yūki (Ibaraki), Seibun rozpoczął wątek w dyskusji artykułu, zarzucając mu niekompetencję i złą wolę. Stwierdził, że zamiast pracować na rzecz Wikipedii, ustawił się w pozycji Najwyższego Kontrolera, co w połączeniu z brakiem wiedzy i doświadczenia prowadzi do konfliktów i ośmieszania Wikipedii. W nawiązaniu do przejrzenia wersji przez wikipedystę Maikkinga napisał natomiast: Byłoby też z korzyścią dla wszystkich wikipedystów i czytelników Wiki, aby administratorzy i osoby edytujące nie "zaklepywały" tego rodzaju "poprawek" i "pouczeń": [97]. W odpowiedzi Vigilium, zdaniem Komitetu w pełni słusznie, poprosił poprzez stronę Wikipedia:Prośby do administratorów o interwencję, zarzucając Seibunowi, zgodnie z prawdą, stosowanie obraźliwych stwierdzeń. Sam jednakże w dyskusji artykułu zastosował personalne uwagi względem oponenta, zarzucając mu upór i zapatrzenie w siebie. W kolejnym wpisie w dyskusji artykułu Seibun stwierdził, że Vigilium poprzez kuglarskie interpretacje, zmierza ku pozycji Najwyższego Kontrolera. Wypowiadając się w dyskusji wikipedysty Adamta, zarzucił mu ogólną niekompetencję i upór. Z prośbą o przedstawianie merytorycznych uzasadnień swoich racji i zaprzestanie krytyki oraz wzajemnych ocen zwrócił się do obu użytkowników wikipedysta Tokoytown8, a następnie wikipedysta Hoa binh. W odpowiedzi Vigilium stwierdził, że administratorzy są pobłażliwi względem Seibuna (Ja dostałem blokadę za "ataki osobiste", on nigdy i czuje, że może mnie swobodnie obrażać do woli a administratorzy przymkną na to oko. Prawda jest taka, że administracja jest względem Seibuna bardzo pobłażliwa): [98]. To samo powtórzył w dyskusji Adamta oraz wikipedysty Leszka Jańczuka (Przez dyskryminację i celowe ośmieszanie mojej osoby (przede wszystkim ze strony wikipedysty Seibun) działalność na wikipedii ograniczam, od dłuższego już czasu, do usuwania rażących błędów. Szkoda nerwów na udzielanie się w głębszej mierze, jeśli spotyka się to tylko z zachowaniem mającym na celu poniżenie mnie, a administracja nie reaguje i uznaje takie zachowania za właściwe): [99]. Nie omieszkał jednak zarzucić Seibunowi złego wychowania (Seibun w każdej wypowiedzi napisze 1 zdanie na temat i dwa, trzy akapity w celu obrażenia mojej osoby. Nie potrafi inaczej, widocznie tak został wychowany): [100], a kilka dni później prześmiewczego epitetu w opisie zmian: [101]. Seibun, nie pozostając mu dłużnym, oskarżył go o zamieszczanie fałszywych opinii: [102] oraz arogancję amatora (Sprawa prosta. V. próbował tworzyć swój mit jako eksperta, dowolnie tworząc różne, własne (często wręcz absurdalne) teorie i interpretacje, aż trafił na mnie i jest mu to nie w smak. Bywało już tak.): [103].

Interakcje stron sporu z innymi użytkownikami

Wojny edycyjne

W toku edytowania Wikipedii Seibun i Vigilium dopuścili się również kilkakrotnie wojen edycyjnych z pozostałymi uczestnikami projektu, próbując wbrew zasadom i zaleceniom forsować własną wersję treści i formy artykułów.

11 sierpnia 2009 Vigilium przeniósł artykuł o wyspach Goto pod nazwę Gotou: [104], na co 14 sierpnia wikipedysta Rzędzian przywrócił starą nazwę: [105] i zwrócił mu uwagę, że nazwa "Goto" występuje w encyklopediach PWN z 2009 roku i w Encyklopedii Geograficznej Świata z 2005: [106]. W odpowiedzi Vigilium wyjaśnił, że sugerował się formą ustaloną przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych Poza Granicami Kraju (ta forma to jednak nie "Gotou" lecz "Gotō": [107]). Po miesiącu, 12 września 2009, Vigilium przeniósł artykuł ponownie pod nazwę Gotou: [108], odsyłając w opisie edycji do swojego uzasadnienia sprzed miesiąca. 26 września 2009 Rzędzian zmienił nazwę na Goto z opisem poprawki zgodnie z zapisem wedłóg encyklopedIi PWN 2009 oraz Encyklopedia Geograficzna Świata, ISBN 83-85909-23-0: [109]. Tego samego dnia Vigilium anulował zmianę nazwy, w opisie odsyłając do konkretnej strony GUGIK ([110]): [111]. Nazwę Goto przywrócił natychmiast wikipedysta Tenautomatix bez żadnego opisu: [112]. Vigilium anulował edycję Tenautomatixa również bez opisu: [113]. Tenautomatix anulował z kolei edycję Vigiliuma, który dokonał wpisu w dyskusji Tenautomatixa, podając numer strony GUGIK: [114] i raz jeszcze przeniósł nazwę pod Gotou, precyzując także w opisie numer strony wykazu GUGIK: [115]. Tenautomatix odpisał mu w dyskusji, że Encyklopedia PWN podaje nazwę "Goto - Gotō Islands", a podane źródło nie odnosi się do zapisu wysp (co nie było prawdą): [116] i wycofał zmianę nazwy z opisem brak wiarygodnych źródeł: [117]. Na koniec interweniował wikipedysta Paelius, który zabezpieczył artykuł z opisem „konsultacje”: [118]. W międzyczasie Vigilium w dyskusji Tenautomatixa napisał, że „ō” i „ou” to różny zapis tej samej litery i postulował zmianę nazwy artykułu na jedną z tych wersji: [119]. Chwilę później Paelius przeniósł artykuł pod nazwę Gotō (czyli taką, jaka występuje na stronach GUGIK) z opisem „Poprawny zapis”: [120]. Tenautomatix dalej potwierdzał jednak słuszność wprowadzanej przez niego formy „Goto”: [121]. W ocenie Komitetu artykuł bezsprzecznie powinien znajdować się pod nazwą podawaną przez GUGIK („Gotō”). Zarówno Vigilium, jak i Rzędzian oraz Tenautomatix postąpili niewłaściwie cofając wzajemnie swoje edycje, co skutkowało wojną edycyjną. Powinni od razu przystąpić do dyskusji. Dyskusję rozpoczął Vigilium, który słusznie powoływał się na dokument GUGIK. Jego błędem było jednak forsowanie formy z zapisem „ou” zamiast „ō”. Tenautomatix natomiast odrzucił zupełnie argumentację Vigiliuma, nie zadał sobie trudu dotarcia do dokumentu GUGIK i uznał podany przez Vigiliuma link za błędny. Ostatecznie, po wyjaśnieniach, że „ou” i „ō” to zapis tej samej litery, sprawę poprawnie rozstrzygnął Paelius. Stronom zabrakło opanowania, powściągnięcia emocji i rzeczowego dialogu.

19 lipca 2009 Seibun wdał się w krótki konflikt edycyjny w haśle Plac Niebiańskiego Spokoju z wikipedystą Stoigniewem. Seibun wprowadził do wspomnianego hasła zmienione tłumaczenie nazwy placu: [122], co Stoigniew zrewertował. Seibun przywrócił swoją wersję, to samo uczynił następnie Stoigniew, po czym Seibun wycofał się z edytowania artykułu. Jego edycja spotkała się z nieprzychylnym komentarzem Stoigniewa, będącym na granicy wikietykiety: [123], na co Seibun odpowiedział w analogicznym tonie: [124]. W wypowiedzi tej wykazał się ponadto niezrozumieniem zasad weryfikowalności i zakazu przedstawiania twórczości własnej, które wymagają od wikipedystów referowania treści opracowań i zabraniają polemiki z nimi (To jest encyklopedia i tłumaczenia mają być dokładne. W PWN są takie same przedawnione "uproszczenia", jak i w innych przypadkach.).

Kultura dyskusji

Komitet Arbitrażowy, po analizie przeszło dwuletnich działań edycyjnych wikipedystów Seibuna i Vigiliuma, z przykrością musi zauważyć, że dopuszczali się oni edycji niezgodnych z zaleceniami wikietykiety w zakresie kultury wypowiedzi i stosunku do innych użytkowników.

Wikipedysta Vigilium dopuszczał się wypowiedzi przyjmujących formy ataku osobistego bądź będącego często na granicy wikietykiety i ogólnie dobrego smaku. 17 lipca 2009 dokonał wpisu w dyskusji wikipedystki Atee, zawierający zdanie Nikt nie robi z Ciebie spiskującej wariatki, ale rzeczywiście coś w tym musi być. 23 kwietnia 2011 w dyskusji wikipedysty Nedopsa: Czy szanowny pan administrator próbuje mi wmówić, że źródła wydane w 1990 roku zawierają dane potwierdzające obszar, liczbę ludności i gęstość zaludnienia na rok 2009, jak to zostało podane? Czy w atlasach umieszcza się daty powstania miasta? Proszę edytować "z głową": [125].

Komitet zgadza się z opinią wyrażoną przez Vigiliuma w korespondencji, że stosowanie wyrażeń nacechowanych emocjonalnie zaognia konflikty i nie prowadzi do ich rozwiązania, docenia również jego samokrytykę w tym względzie. Niemniej jednak nie może zaakceptować usprawiedliwienia, że Vigilium został do tego sprowokowany nieustającym poniżaniem jego osoby, dyskryminacją, oczernianiem go na stronach dyskusji innych wikipedystów i przypinaniem mu przeróżnych etykietek. Komitet pragnie raz jeszcze podkreślić, że zgodnie z wikietykietą w Wikipedii nie stosujemy metody „oko za oko, ząb za ząb”. Łamanie zasad projektu przez pozostałych użytkowników nie upoważnia nikogo do czynienia tego samego i nie może stanowić dla tego usprawiedliwienia. W sytuacji zaistnienia ataku osobistego bądź innego rodzaju naruszenia zasad, zaleceń i dobrych obyczajów, w przypadku gdy dwustronny dialog okazuje się nieskuteczny, należy zwrócić się do innego użytkownika z prośbą o interwencję.

Seibun w rozmowach z innymi użytkownikami podkreślał posiadaną przez siebie fachową wiedzę, traktując z góry wikipedystów, którzy edytując hasła związane z Japonią popełniali jego zdaniem błędy wynikające z nieznajomości języka. W ten sposób odniósł się do Nemo5576, chociaż początkowo deklarował chęć pomocy.

24 kwietnia 2010 w czasie dyskusji w Poczekalni Seibun odniósł się do użytkownika Andrzeja19 z wyraźnym sarkazmem: [126], co nie jest zachowaniem pozytywnie wpływającym na przebieg dyskusji. Z kolei 7 maja 2010, również w Poczekalni, w czasie dyskusji nad hasłem Jan Paruzel umieścił w swoim komentarzu całkowicie zbędną i nieuprzejmą uwagę odnoszącą się do mangi i anime: [127].

12 maja 2010 dopuścił się ataku osobistego wymierzonego w wikipedystę Cichonh: [128]. Upomniany przez Elfhelma, zwrócił się do wymienionego użytkownika z uwagą bardziej merytoryczną (wymieniającą popełniane przez niego, zdaniem Seibuna, błędy), w dalszym ciągu jednak sformułowaną w sposób nieuprzejmy i nienastawiony na współpracę: [129]. 28 maja 2010 w ostry i nieuprzejmy sposób zagroził wikipedyście Mix321 podjęciem interwencji u administratora: [130]. 11 października 2010 w dyskusji wikipedysty Wiktoryna poczynił ironiczne uwagi: [131].

Analizując wypowiedzi Seibuna w stosunku do innych uczestników projektu, Komitet Arbitrażowy musi przyznać, że część z nich może być potraktowana przez interlokutorów za ataki osobiste. W wypowiedziach Seibuna można dostrzec ton moralizatorski i protekcjonalny stosunek do rozmówców. Tymczasem zalecane w Wikipedii „chłodne nastawienie” w rzeczowy sposób głosi: Nie etykietuj ani nie szufladkuj swojego przeciwnika ani jego edycji. Ataki osobiste są na Wikipedii zabronione. Nawet określenia, które mogą wydawać się niezbyt obraźliwe, takie jak „lewak”, „ignorant”, „dzieciak”, „niedoświadczony autor” prowokują ludzi tak, że czują oni konieczność podjęcia obrony. Gdy dochodzi do takiej sytuacji, rzeczowa dyskusja staje się bardzo trudna.

Opisy zmian

Zgodnie z zapisami na stronie Wikipedia:Opis zmian, przy dokonywaniu wpisów w tym polu m.in. nie należy przesyłać „prywatnych wiadomości” (do dyskusji bądź przesyłania informacji nt. hasła służy jego strona dyskusji); nie należy prowadzić wojen edycyjnych; nie należy także wstawiać żadnych tekstów, które mogą zostać uznane za ataki osobiste lub wandalizmy; w szczególności nie należy stosować słów powszechnie uważanych za obraźliwe. W związku z powyższym Komitet stwierdza, że niektóre ze stosowanych przez Vigiliuma opisów zmian były niewłaściwe i sprzeczne z zaleceniami. Do takich można zaliczyć opisy edycji: zamiana idiotycznego [ło] na [o:]: [132], Jak każdy zacznie dodawać swoje przykłady, to zrobi się śmietnik: [133], >>??Wegług Kroniki Japońskiej autorstwa Nihongi??<< = bzdury. Edykt o reformie Wielkiej Zmiany: [134], warto zajrzeć do encyklopedii tudzież słownika, zanim zaczniesz się upierać, Dodałem źródło: [135], Galerie na commons. Wielkość miniatur ustalana w preferencjach użytkownika. Jakieś bzdury odnośnie 16 roku życia usunięte. W jaki sposób istneinie fanserwisu określa, że odbiorcami są mężczyźni?: [136], bzdurki tego samego typu co w artykułach o reszcie miast Japonii (>^_^)> , WP:SK <(^_^<): [137].

Również niektóre z opisów stosowanych przez Seibuna przybierały nieprawidłową formę: błędna, pomylona transkrypcja, absurdalne poprawki "uu", bł. tłum.: [138], red., int., meryt. po co zmieniać kolejność nazwisko/imię jak się ich nie odróżnia, wszystkie pozostałe są w kolejności japońskiej: [139], dlaczego nędznie, dlaczego zginął i kto kogo obalił? Kto to Ouchi?: [140], tekst nie do przyjęcia - mieszanka bez ładu i składu: [141], same błędy, bałagan, tekst bezwartościowy (np. Sha to rzeka): [142], usunięcie zdjęcia, chyba powinno się wpierw zrozumieć co jest napisane na kamieniu: [143].

Powróciwszy do edytowania po wygaśnięciu blokady 28 lutego 2011, Vigilium przestał opisywać zmiany w swoich edycjach. Opis zmian stosował wyjątkowo, tylko w pojedynczych przypadkach. Komitet Arbitrażowy musi podkreślić, iż niestosowanie opisów zmian jest niewłaściwe i utrudnia pracę w projekcie innym użytkownikom. Zgodnie ze stroną Wikipedia:Opis zmian, zawsze powinno się opisywać dokonywane zmiany. Takie postępowanie pomaga innym użytkownikom w zorientowaniu się, co zostało zmienione. Dodatkowo w przypadku Vigiliuma zachodziła konieczność oznaczania jego edycji, gdyż w dniu 9 lutego 2011 utracił uprawnienia redaktora. Brak opisów przyczyniał się do utrudnień w zatwierdzaniu jego wkładu.

9 i 10 kwietnia wikipedyści Pur i Abronikowski zwrócili użytkownikowi Vigilium uwagę, aby wypełniał opisy zmian. Vigilium powrócił do stosowania opisów zmian w połowie kwietnia, acz niekonsekwentnie, co spowodowało, iż 22 kwietnia prośbę powtórzył administrator Nedops, który następnego dnia zagroził mu zastosowaniem ostrzegawczej blokady w przypadku dalszego niewypełniania opisów zmian. Komitet Arbitrażowy zwraca jednak uwagę, że w opisach zmian Vigilium często pouczał innych i był agresywny m.in.: nic do pobrania, strona oficjalna o ile istniała została przejęta przez inna firmę, filmik z youtube nic nie wnosi: [144], do tego i do tego jak nie wiesz do czego ;): [145], To pokasz mi gdzie na tej stronie jest to, to i tamto ;): [146], wystarczy adres do strony miasta w infoboxie; a dane statystyczne w infoboxie to skąd się wzięły?: [147], Błędy w tłumaczeniu ! Patrz jakie edycje cofasz; dodajesz źródło "na odwal się" i nie czytasz co zawiera; nadal są braki w źródłach, choć już mniejsze; informacje nieuźródłowione zaznaczono: [148], a gdzie źródła?: [149], teraz dopiero poprawiłeś liczbę ludności na tę ze strony, tylko jakim cudem wyszło Ci, że to są dane z 2009? A pokaż mi gdzie ty tam widzisz taką właśnie wartość w polu obszar?: [150], skąd żeś tę liczbę wytrzasnął, zajrzyj najpierw do źródła na które tak uparcie się powołujesz i nie wypisuj bzdur: [151].

Sprawa masowego dodawania szablonu {{źródła}}

23 kwietnia 2011 Vigilium na masową skalę rozpoczął zamieszczanie szablonu {{źródła}} w artykułach nieposiadających jakiegokolwiek uźródłowienia. Działania te kontynuował, już z mniejszą intensywnością, przez kolejne cztery dni. Kilku wikipedystów napisało wówczas do niego z prośbą o zaprzestanie takich masowych edycji, m.in. wikipedysta Bukaj, który wyjaśnił mu bezcelowość tego rodzaju działań (masowe dodawanie szablonu {{źródła}} do każdego szablonu bez źródeł mija się z celem, bowiem widac to i bez szablonu, a kategoria poprzez takie działanie jest zawalona i dawno już przestała by użyteczna. Szablon ten w założeniu służyc ma do oznaczania artykułów, których treśc jest mocno wątpliwa, a nie każdego artykułu bez źródeł): [152]. Stanowisko to powtórzył wikipedysta Jotempe (generalnie, szablon źródła był pomyślany do oznaczania wątpliwych, a nieuźródłowionych informacji, wklejanie go wszędzie gdzie popadnie nie ułatwia, a własnie utrudnia pracę nad Wikipedią, bo nie wiadomo co trzeba pilnie sprawdzić i uźródłowić: [153]) oraz Bacus15, który dodatkowo zarzucił mu przeszkadzanie w pracy Wikipedii, aby coś udowodnić (WP:POINT): [154].

Podejmując polemikę z adwersarzami, Vigilium stwierdził, że nie zamierza poprawiać błędów, a jedynie je wskazać: [155]. Uznał, że nie łamie zapisów ze strony WP:POINT (Nie zauważyłem w żadnej z zasad na wikipedii, aby taką aktywność jaką prowadzę uznano za szkodliwą, sam uważam ją za pożyteczną i z pożytkiem dla wikipedii. Nie zauważyłem, aby gdziekolwiek przysługiwało administratorowi prawo do prób zmuszenia użytkownika do "zastosowania się" do jego zaleceń. Jeśli opierasz się na jakiejkolwiek zasadzie wikipedii, proszę mi ją wskazać. Jeśli nie, to próbujesz nadużywać powierzonego ci przez użytkowników zaufania. Przedstawione przez was argumenty za szkodliwością tego co robię są tak błahe, że aż dziw mnie bierze. Opierasz swoją argumentację na Wikipedia:Nie przeszkadzaj w pracy Wikipedii tylko po to, aby coś udowodnić. Czy szablon wskazujący na to, że artykuł jest, lub jest bardzo prawdopodobne że jest niewiarygodny utrudnia ci pracę? Czy wskazanie w kategorii Artykuły wymagające uzupełnienia źródeł większej ilości takich artykułów utrudnia pracę osób zajmujących się ich uźródłowieniem. Nie sądzę). Powołał się także na zapis ze strony Wikipedia:Weryfikowalność: Gdy hasło nie wzbudza większych wątpliwości, ale nie ma w nim stosownych źródeł, warto do niego dodać szablon {źródła} wpisując w ten sposób {{subst:źd}}. Interpretując go, uznał, że zasada ta popiera dodawanie szablonu, mówi nawet, że warto, jeśli nie wzbudza wątpliwości. Ja na dodatek dodaję go tam gdzie mam wątpliwości. Proszę o link do reguły zabraniającej, jak to kolokwialnie nazwałeś, zapychania kategorii. (...) Ja w tym jasno widzę nawet możliwość wstawienia tego szablonu gdziekolwiek, gdzie nie ma źródeł, bo przecież warto: [156]. W dyskusji z Jotempe dopuścił się przy tym sarkastycznych uwag: A jak i poprawianie ortografii, interpunkcji i gramatyki szanownemu panu administratorowi przeszkadza, to ograniczę się jedynie do dodawania szablonu źródła oraz Dziwne, że pan administrator wierzy tak łatwo we wszystko co spiszą z en wiki, a także: Problemy z uźródłowieniem polegały na tym, że administratorzy nie znając języka, w którym źródło zostało spisane, wolą opierać się na zdaniu demagogów tytułujących się "ekspertami", którzy jednak nie są w stanie przedstawić źródła teorii, które głoszą: [157].

W maju 2011 Vigilium masowo (ponad siedemdziesiąt razy) wstawił szablon {{fakt}} do artykułów związanych z tematyką japońską, dodając czasem komentarz do wstawianego szablonu, np.: Źródła dodane, do źródeł nikt nie zajrzał co w nich faktycznie jest napisane, gratuluję: [158], czy jak w haśle Ama (miasto): źródło dodane na zasadzie dodania byle czego i nie wskazuje zupełnie na nic, Potrzebne źródło: [159]. Jedynie w dyskusji hasła Fukuroi-juku, 22 maja, starał się wyjaśnić kwestię zasadności wstawienia szablonu o braku źródeł. Po 22 maja, w przypadku istnienia źródeł, które zdaniem Vigiliuma nie spełniały swojego zadania, wstawiał szablon {{dopracować}} z opisem W podanych źródłach nie ma danych /.../, np.: [160], [161], [162].

Komitet przyznaje rację wikipedyście Vigilium i potwierdza, że zapisy odnoszące się do używania szablonu {{źródła}} przedstawione na stronie Wikipedia:Weryfikowalność nie zabraniają zamieszczania go w artykułach pozbawionych źródeł. Jednak dokonując tego typu działań należy wziąć również pod uwagę przyjętą w projekcie praktykę. Szablon {{źródła}} powinien być w pierwszej kolejności wstawiany do artykułów budzących uzasadnione podejrzenia co do ich wiarygodności. Komitet Arbitrażowy zwraca też uwagę, że w Wikipedii jak dotąd nie obowiązuje zasada usuwania artykułów pozbawionych źródeł. Z tego powodu znaczna część haseł w dalszym ciągu nie posiada uźródłowienia w jakiejkolwiek postaci. Masowe wstawiane szablonów żądających podania źródeł do takich artykułów nie przyczynia się do ich poprawy. Działania te w większości nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Skuteczniejszą formą dbałości o poziom artykułu jest podjęcie komunikacji, np. poprzez dialog z konkretnymi użytkownikami lub wikiprojektami.

Komitet Arbitrażowy musi również podkreślić, że Wikipedia jest projektem opartym na współpracy, w którym jednostronne forsowanie własnych stanowisk nie jest pożądane ani akceptowane. Swoich racji należy dochodzić w toku dyskusji, o czym traktuje wspomniana już strona Wikipedia:Nie przeszkadzaj w pracy Wikipedii tylko po to, aby coś udowodnić. Komitet docenia udział Vigiliuma w dyskusji z innymi użytkownikami, lecz jednocześnie zauważa, że kontynuowanie wstawiania przez niego szablonu {{źródła}} nie było właściwe w kontekście wspomnianych powyżej sposobów rozwiązywania sporów.

Podsumowanie

Komitet Arbitrażowy dokonał analizy ponad dwuletniej aktywności edycyjnej wikipedystów Seibuna i Vigiliuma. Zebrany materiał dowodowy objął okres od maja 2009 do czerwca 2011. Ponieważ zgodnie z Polityką arbitrażu spory dotyczące kwestii merytorycznych w hasłach (tzw. główna przestrzeń nazw) nie są rozstrzygane przez Komitet Arbitrażowy, skupił się on na analizie działań stron w oparciu o ustalone zasady, zalecenia, zwyczaje i praktyki powszechnie przyjęte w Wikipedii, w tym zalecenia edycyjne i wikietykietę.

Podstawą dla przyjęcia wniosku był punkt Polityki arbitrażu mówiący o sytuacji konfliktu personalnego między użytkownikami. Podłożem dla konfliktu były spory merytoryczne w obrębie artykułów o tematyce japońskiej, a także odmienna interpretacja zasad projektu i przeświadczenie o nieprzestrzeganiu ich przez adwersarza.

W analizowanym czasie obaj wikipedyści wielokrotnie łamali podstawowe zasady obowiązujące w Wikipedii. Wiele razy wprowadzali do artykułów zmiany o charakterze merytorycznym, nie odwołując się przy tym do jakichkolwiek źródeł, lecz opierając się na własnej wiedzy lub mniemaniu. Działaniem takim naruszali zasadę weryfikowalności oraz nieprzedstawiania twórczości własnej. Podejmując z rzadka merytoryczną dyskusję również nie powoływali się na odpowiednie źródła. W jednej z dyskusji Seibun wprost kwestionował drugą z wymienionych zasad.

Wprowadzanie niezweryfikowanych informacji i brak komunikacji między użytkownikami prowadził do powtarzających się wojen edycyjnych. Obok zmian merytorycznych ich przedmiotem były również zmiany redakcyjne. Wzajemne rewertowanie edycji stanowiło zgodnie z podstawowymi zasadami Wikipedii, naruszenie zapisów wikietykiety. Wojny edycyjne nie mogą być metodą na edycję artykułów i forsowanie własnych stanowisk. Nie przyczyniają się do rozwoju treści projektu. W sytuacji spornej należy dążyć do konsensusu przy pomocy dwustronnego lub wielostronnego dialogu bądź mediacji z pomocą osób trzecich. W ostateczności można zwrócić się z prośbą o interwencję do jednego z administratorów.

Rażącym naruszeniem zasad projektu było stosowanie ataków osobistych w formie obraźliwych stwierdzeń, oskarżeń niepopartych żadnymi dowodami, emocjonalnych uwag i uwag o charakterze personalnym. Ataki te dokonywane były zarówno w bezpośredniej wymianie zdań, jak również w konwersacji z innymi wikipedystami. We wzajemnych kontaktach Seibun i Vigilium nie zakładali dobrej woli drugiej strony i nie zachowywali reguł chłodnego nastawienia. Komitet zauważa, że większe natężenie negatywnych uwag występowało po stronie Seibuna. Strony stosowały również niewłaściwe opisy zmian, w których zawierały zbyteczną polemikę lub sarkastyczne komentarze. Wikipedysta Vigilium na pewnym etapie edytowania zupełnie zrezygnował z zamieszczania opisów zmian, co również pozostawało w sprzeczności z zapisami na stronie Wikipedia:Opis zmian.

Seibun i Vigilium dopuścili się również ataków osobistych względem osób trzecich. Prowadzili wojny edycyjne z innymi użytkownikami, choć były to pojedyncze przypadki. Vigilium, wstawiając masowo szablony do artykułów, próbował forsować swoje racje, co było niezgodne z zapisami strony Wikipedia:Nie przeszkadzaj w pracy Wikipedii tylko po to, aby coś udowodnić.

Z biegiem czasu obaj występowali z prośbą o mediację do różnych użytkowników i administratorów. Początkowo czynił tak Seibun, później również Vigilium. Prosząc jednak o interwencję i skarżąc się na naruszanie zasad przez oponenta, sami niejednokrotnie je łamali, nie powstrzymując się od kontynuowania wojen edycyjnych lub stosując obraźliwe komentarze w stosunku do drugiej strony. Wzajemne ataki nie ustały nawet po wpłynięciu wniosku do Komitetu Arbitrażowego. Reakcją społeczności na spór Seibuna i Vigiliuma było kierowanie pod ich adresem pouczeń, próśb o zastosowanie się do przyjętych reguł, zabezpieczanie artykułów, informowanie o możliwości blokady konta, a także blokowanie możliwości edycji. O ile w początkowym okresie edytowania mogli oni nie być w pełni świadomi obowiązujących zasad, o tyle po licznych pouczeniach i wielomiesięcznej aktywności edycyjnej dalsze niestosowanie się do zasad miało charakter w pełni świadomy. Zasady łamali więc w sposób umyślny.

Użytkownicy zostali trzykrotnie zablokowani za prowadzenie wojen edycyjnych i stosowanie ataków osobistych. Dodatkowo Vigilium został zablokowany za wandalizm. Każda z nałożonych blokad w ocenie Komitetu Arbitrażowego była uzasadniona. Co więcej, w wielu przypadkach społeczność Wikipedii nie podjęła należytych środków, widząc ewidentne łamanie zasad projektu przez strony. W tej sytuacji rozwiązanie sporu poprzez instytucję Komitetu Arbitrażowego jest szczególnie uzasadnione.

Komitet z żalem odnotowuje permanentną wzajemną niechęć użytkowników wyrażoną w ostatnim pytaniu korespondencji. Wikipedyści zapytani o dalsze wzajemne kontakty i możliwość współpracy, w zasadzie wykluczyli taką ewentualność. Komitet, wydając werdykt, wziął również i to pod uwagę.

Środki

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Komitet Arbitrażowy postanowił podjąć następujące środki:

 • wobec Seibuna – za wielokrotne naruszenia i odrzucenie zasad weryfikowalności i nieprzedstawiania twórczości własnej, łamanie wikietykiety i dokonywanie ataków osobistych, wszczynanie i prowadzenie wojen edycyjnych, stosowanie nieprawidłowych opisów zmian:
  • udzielić upomnienia
  • nałożyć 9-miesięczną blokadę edycji; w przypadku obchodzenia jej spod innego konta lub adresu IP – blokada liczona będzie od nowa
  • nakazać zamieszczanie źródeł przy każdej edycji merytorycznej w artykułach o tematyce japońskiej
  • zakazać stosowania ataków osobistych względem wikipedysty Vigilium
  • w przypadku niezastosowania się do dwóch wyżej wskazanych środków w okresie roku po zakończeniu blokady nałożyć kolejną, 12-miesięczną blokadę
 • wobec Vigiliuma – za wielokrotnie naruszenia zasad weryfikowalności i nieprzedstawiania twórczości własnej, łamanie Wikietykiety i dokonywanie ataków osobistych, wszczynanie i prowadzenie wojen edycyjnych, niestosowanie bądź stosowanie nieprawidłowych opisów zmian, postawę sprzeczną z zapisem WP:POINT:
  • udzielić upomnienia
  • nałożyć 9-miesięczną blokadę edycji; w przypadku obchodzenia jej spod innego konta lub adresu IP – blokada liczona będzie od nowa
  • nakazać zamieszczanie źródeł przy każdej edycji merytorycznej w artykułach o tematyce japońskiej
  • zakazać stosowania ataków osobistych względem wikipedysty Seibun
  • w przypadku niezastosowania się do dwóch wyżej wskazanych środków w okresie roku po zakończeniu blokady nałożyć kolejną, 12-miesięczną blokadę

Podejmując właściwe środki, Komitet Arbitrażowy pragnie podkreślić, że w projekcie opartym na współpracy i zbiorowej pracy jakim jest Wikipedia, nie może być miejsca na niekończące się spory, powodujące chaos i utrudniające rzeczowe edytowanie. Komitet wyraża zdumienie niebywałym stopniem wzajemnej wrogości, niechęci do współpracy i ostentacyjnym negowaniem całego dorobku adwersarza. Zachowanie, jakie zaprezentowali Seibun i Vigilium nie może być tolerowane, niezależnie od posiadanej wiedzy merytorycznej i jej potencjalnym wykorzystaniem w ramach projektu. Uczestnictwo w nim determinują podstawowe zasady, równe dla wszystkich.

Komitet, decydując się na nałożenie blokad, wziął pod uwagę, obok nieprzejednanej postawy stron, bezskutecznych interwencji społeczności w ich sprawie i dotychczasowych blokad, również wkład merytoryczny użytkowników. Obligując ich do określonych zachowań, pragnie zwrócić szczególną uwagę na popełniane dotąd błędy. Jednocześnie podkreśla, że przestrzeganie zasad projektu jest z definicji powinnością wszystkich jego uczestników. Decydując się na ostatni ze środków, pragnie wyeliminować nieprawidłowe zachowania w przyszłości i uświadomić użytkownikom nieuchronność konsekwencji w razie ich dalszego popełniania. Jednocześnie Komitet wyraża nadzieję na poprawę zachowań wikipedystów po okresie absencji, zachęcając ich do powrotu i wnoszenia wkładu w rozwój projektu.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 8 arbitrów, jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 21:55, 22 sie 2011 (CEST)