Skrót: WP:RED

Wikipedia:Redaktorzy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Redaktorzy – grupa użytkowników, którzy mają uprawnienia do oznaczania stron jako przejrzane, czyli wolne od wandalizmów i zgodne z podstawowymi zasadami edytowania Wikipedii. W polskojęzycznej Wikipedii obecnie takie uprawnienia ma 3421 użytkowników (Odśwież). Wszyscy użytkownicy mają uprawnienia redaktora znajdują się na generowanej przez oprogramowanie Wikipedii liście.

Uprawnienia redaktorów

Przeglądanie i oznaczanie stron

Do uprawnień i zadań redaktorów należy przeglądanie i oznaczanie stron. Redaktorzy poprzez oznaczenie weryfikują wersje stron pod kątem braku wandalizmów i większych błędów technicznych. Edycje dokonywane przez tych użytkowników są automatycznie oznaczane jako przejrzane, o ile strona ma starszą oznaczoną wersję. W pozostałych przypadkach redaktorzy mogą dokonać ręcznego oznaczenia strony.

Osoby mające uprawnienia redaktora mogą także, w przypadku stwierdzenia błędnego oznaczenia wersji, wycofać oznaczenie edycji jako przejrzanej. Uprawnienia redaktora nie dają jednak mającemu je wikipedyście przyzwolenia na sprawowanie merytorycznej kontroli nad stroną.

Redaktorzy mają dostęp do strony specjalnej pokazującej strony nieposiadające jeszcze wersji przejrzanej.

Cofanie edycji

 Osobna strona: Pomoc:Cofanie zmian.

Użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia redaktora, mają dostęp do narzędzia umożliwiającego szybkie cofanie ostatnich edycji. Mogą z niego korzystać w celu szybkiego przywrócenia przejrzanej wersji strony w przypadku dokonania wandalizmu. Dostęp do narzędzia można uzyskać poprzez:

 • stronę historii edycji danej strony,
 • stronę pokazującą różnice pomiędzy wersjami,
 • stronę specjalną Obserwowane, jeśli strona znajduje się na liście obserwowanych,
 • stronę specjalną Ostatnie zmiany, jeśli zmiana wykonana została w okresie, który ta strona obejmuje.

Edytowanie stron zabezpieczonych

Redaktorzy mają możliwość edycji stron zabezpieczonych na poziomie średnim. Zgodnie z przypowieścią strony powinny być zabezpieczane na najniższym sensownym poziomie, dlatego z reguły strony wymagające szczególnych umiejętności są zabezpieczane właśnie na poziomie średnim.

Nadawanie uprawnień

Większość aktywnych użytkowników zostaje redaktorami na podstawie wniosku złożonego na stronie Wikipedia:Wersje przejrzane/Przyznawanie uprawnień. Podstawowym warunkiem jest wykonanie co najmniej 150 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej i posiadanie konta od co najmniej 1 miesiąca. W takim samym trybie przebiega ponowne ubieganie się o uprawnienia.

Jeżeli użytkownik nie otrzymał uprawnień na podstawie wniosku, otrzymuje je automatycznie po 90 dniach od zarejestrowania konta, po osiągnięciu co najmniej 500 nieusuniętych edycji lub 200 oznaczonych edycji w przestrzeni głównej, pod warunkiem braku blokad na swoim koncie[1].

Uprawnienia można się zrzec, należy wówczas zwrócić się do dowolnego aktywnego administratora. Jeśli użytkownik zauważy nieprawidłowe działania redaktora, powinien o tym fakcie powiadomić również administratora, który może podjąć decyzję o odebraniu uprawnień.

Kontakt

Jeśli chcesz poprosić o przejrzenie edycji dokonanej w artykule, umieść wpis na stronie Prośby o przejrzenie edycji. Jeżeli masz uwagi do działania któregoś z redaktorów, zauważyłeś naruszenie zasad lub zaleceń edycyjnych Wikipedii, lub chcesz poprosić określonego redaktora o przejrzenie Twojej edycji, skontaktuj się z nim przy użyciu jego strony dyskusji. W przypadku braku odpowiedzi poszukaj pomocy u innego redaktora lub jednego z administratorów Wikipedii.

Zobacz też

Przypisy

 1. Pełna lista wymagań do automatycznego otrzymania uprawnień redaktora to:
  • konto zarejestrowane od co najmniej 90 dni,
  • wykonanie co najmniej 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej lub 200 edycji oznaczonych jako przejrzane w przestrzeni głównej,
  • wykonanie co najmniej 5 edycji w przestrzeni głównej widocznych na stronie Ostatnie zmiany,
  • wykonanie w ciągu trzech dni przynajmniej 15 edycji,
  • wykonanie edycji w przynajmniej 10 różnych artykułach,
  • użycie opisu dokonywanych zmian przynajmniej 30 razy,
  • czysty rejestr blokad.
  Lista została zdefiniowana na stronie konfiguracji wersji przejrzanych.