Przejdź do zawartości

Wytyczne techniczne G-3.1 : 2007

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wytyczne techniczne G-3.1 : 2007 – zbiór zasad technicznych dotyczących wykonywania prac geodezyjnych w Polsce, związanych z pomiarami i opracowaniami realizacyjnymi[1], wprowadzony zaleceniem Głównego Geodetę Kraju z 20 września 2007 w sprawie stosowania wytycznych technicznych "G-3.1 : 2007 Pomiary i opracowania realizacyjne". Przepisy tych wytycznych stanowią jednocześnie znowelizowaną wersję wytycznych technicznych G-3.1 "Osnowy realizacyjne" (wydanie 1987) oraz wytycznych technicznych G-3.2 "Pomiary realizacyjne" (wydanie 1987). Wytyczne stanowią uzupełnienie instrukcji technicznej G-3 będącej do 8 czerwca 2012[2] standardem technicznym w geodezji[3].

Zasady określone tymi wytycznymi zostały wprowadzone w celu usprawnienia i ujednolicenia prac związanych z wykonywaniem geodezyjnych pomiarów i opracowań realizacyjnych. Aktualnie obowiązującym wydaniem jest wydanie I z 2007, które opracował zespół w składzie: Zdzisław Adamczewski, Stanisław Czarnecki, Alicja Dorzak, Ryszard Staniszewski zgodnie z zaleceniami Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z ramienia którego nadzór formalno-merytoryczny pełniła Elżbieta Brzostowska[1].

Wytyczne techniczne opisują prace geodezyjne i kartograficzne związane z planowaniem przestrzennym oraz projektowaniem, budową, remontem i utrzymaniem obiektów budowlanych (w rozumieniu przepisów prawa budowlanego). W szczególności wytyczne określają zasady[1]:

 1. opracowania map do celów projektowych
 2. zakładania osnów realizacyjnych
 3. tyczenia obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich
 4. pomiarów powykonawczych
 5. pomiarów i opracowania wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń

Zakres przedmiotowy wytycznych obejmuje m.in[1]:

 • przygotowanie narzędzi pomiarowych
 • dokumentowanie wyników pomiaru
 • mapy do celów planowania przestrzennego
 • mapy do celów projektowych
 • mapa do sporządzenia planu sytuacyjnego budowy przyłącza
 • inne opracowania do celów projektowych
 • analizę i ocenę istniejących materiałów geodezyjnych
 • wywiad terenowy
 • warunki techniczne
 • elementy ewidencji gruntów i budynków
 • pomiar sytuacyjno-wysokościowy i sprawozdanie techniczne
 • wskazówki projektowe
 • utrwalenie punktów
 • wskazówki pomiarowe i obliczeniowe
 • zasady ogólne geodezyjnego opracowania projektu
 • szkic dokumentacyjny
 • dokładności tyczenia
 • standardowe punkty wytyczane
 • tyczenie sytuacyjne i wysokościowe
 • szkic tyczenia i pomiar kontrolny (sprawdzający)
 • etapy obsługi budowy i montażu i pomiary kontrolne (sprawdzające)
 • cel i dokładność pomiarów powykonawczych bieżących i końcowych
 • projekt, dokładności, częstotliwość i pomiar przemieszczeń i odkształceń wraz z wykonaniem dokumentacji

Wytyczne te zawierają również wzory i przykłady wykonywanych podczas, i po zakończeniu, prac dokumentów geodezyjnych (arkuszy, szkiców, rejestrów, opisów, wykazów etc.) w postaci 17 załączników do wytycznych[1].

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b c d e Wytyczne techniczne G-3.1 : 2007 Pomiary i opracowania realizacyjne. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2007.
 2. Dz.U. z 2021 r. poz. 214
 3. Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 297