Przejdź do zawartości

Wzgórza Łomnickie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wzgórza Łomnickie
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Sudety Zachodnie

Mezoregion

Kotlina Jeleniogórska

Mikroregion(y)

Wzgórza Łomnickie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

powiat karkonoski,
Jelenia Góra

Wzgórza Łomnickie – małe pasmo górskie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, stanowiące mikroregion Kotliny Jeleniogórskiej.

Pod względem administracyjnym leży w województwie dolnośląskim, na obszarze powiatu karkonoskiego oraz miasta Jelenia Góra.

Położenie[edytuj | edytuj kod]

Wzgórza położone są w centralnej części Kotliny Jeleniogórskiej pomiędzy Obniżeniem Jeleniej Góry na północy, a Karkonoszami na południu oraz między Obniżeniem Sobieszowskim na zachodzie i Obniżeniem Mysłakowickim na wschodzie, w dorzeczu Bobru i jego lewych dopływów. Pasmo ciągnie się od miejscowości Sosnówka, do doliny rzeki Bóbr w centrum Jeleniej Góry. Od wschodu dolina Łomnicy oddziela wzgórza od Karpnickich Wzgórz. Po stronie zachodniej umowną granicę, oddzielającą je od macierzystej kotliny stanowi dolina Podgórnej i Kamiennej.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Wzgórza Łomnickie są podjednostką Kotliny Jeleniogórskiej. Są regionem wyraźnie wyodrębnionym w krajobrazie Kotliny Jeleniogórskiej. Jest to niewielkie pasmo górskie porośnięte lasami mające strukturę grzbietów i wzgórz wyspowych oraz przedgórzy, złożone z kilkunastu wzniesień nie przekraczających 510 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem wzgórz jest Grodna 506 m n.p.m. Wzgórza tworzą typ krajobrazu gór wyspowych wzniesienia charakteryzują się wyjątkową morfologią i interesującą szatą roślinną. Wzgórz w tak modelowej formie nie spotka się na pozostałym terytorium Polski. Na zboczach i szczytach występują liczne odsłonięcia skałek granitowych z malowniczymi formami wietrzeniowymi. Pasmo ma kształt elipsy ciągnie się południkowo na długości ponad 8 km. Część północna ma charakter wyraźnego grzbietu z kulminacjami o wysokości do 460 m n.p.m. Południowa ma postać dwóch południkowo wyciągniętych grzbietów oddzielonych doliną potoku. W środkowej części znajduje się niewielkie obniżenie.

Budowa geologiczna[edytuj | edytuj kod]

Wzgórza Łomnickie położone są w obrębie jednostki geologicznej blok karkonosko-izerski, a w nim w masywie karkonoskim. Wzgórza zbudowane są z waryscyjskiego granitu karkonoskiego wieku górnokarbońskiego. Niewielki wpływ na rzeźbę terenu miały zlodowacenia plejstoceńskie.

Rzeźba[edytuj | edytuj kod]

Wzgórza Łomnickie pocięte są potokami, które dzielą je na kilka części. Szerokie obniżenie leżące w ich zachodniej części i zajęte przez Podgórzyńskie Stawy i zbiornik "Sosnówka" silnie kontrastuje krajobrazowo z pobliskimi górami Karkonoszami na południu oraz Rudawami Janowickimi na wschodzie. Najwyższe wzniesienia wzgórz nie przekraczają 550 m n.p.m.

Krajobraz[edytuj | edytuj kod]

Krajobraz jest bardzo urozmaicony cały obszar jest górzysty lub pagórkowaty i poprzecinany dolinami rzek na kilka segmentów. Pasmo przedstawia krajobraz niskich gór wyspowych i wysoczyzn z wyraźnie zaznaczonymi wzniesieniami. Szczyty są kopulaste, zalesione, z wyraźnym podkreśleniem stromych zboczy. Obszar średnio zaludniony i słabo zalesiony, poza wzniesieniami. Większość obszaru zajmują łąki i użytki rolne. Krajobraz w większości przeobrażony znacznie przekształcony przez człowieka. Pierwotny podgórski charakter krajobrazu zachowany został w najmniej zaludnionej części.

Wzniesienia[edytuj | edytuj kod]

Wody[edytuj | edytuj kod]

Wzgórza Łomnickie leżą w dorzeczu Bobru, który płynie na północ od Gór Sokolich. Można wyróżnić szereg mniejszych zlewni cząstkowych, oddzielonych grzbietami górskimi. Są to: od wschodu zlewnia Jedlicy, od północy i wschodu zlewnia Bobru, od zachodu zlewnia Podgórnej oraz zlewnia Kamiennej. W południowo-zachodniej części wzgórz część powierzchni zajmują stawy i małe obszarowo podmokłe tereny.

Ludność[edytuj | edytuj kod]

Okolice wzgórz zamieszkuje ludność napływowa. Po wojnie przybyli tu ludzie z centralnej Polski, Polacy z Kresów oraz ludzie powracający z emigracji.

Miejscowości[edytuj | edytuj kod]

Miejscowości: Łomnica, Marczyce, Staniszów, Sosnówka, Miłków, Głębock, Podgórzyn, Mysłakowice.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]