Związek Młodzieży Wiejskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) – organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, liczący (2019) ok. 10 tysięcy członków. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Młodych Rolników i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Korzenie[edytuj | edytuj kod]

Pod koniec I wojny światowej koła młodzieży wiejskiej zrzeszały się w Sekcji Kół Młodzieży Wiejskiej przy Centralnym Związku Kółek Rolniczych. W 1919 powołany został Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej, również podporządkowany CZKR. W 1928 doszło do rozłamu, w wyniku którego w miejsce CZMW powstały Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” (niezależny od rządzącej sanacji) oraz prosanacyjny Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej „Siew” (który w 1934 współtworzył Centralny Związek Młodej Wsi „Siew”).

Związek Młodzieży Wiejskiej RP działał nieprzerwanie w latach 1928–1939. Jego założycielem był Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Od 1931 związany był ze Stronnictwem Ludowym. Prowadził działalność kulturalno-oświatową oraz wychowawczą, m.in. poprzez uniwersytety ludowe. W 1935 wielu działaczy związku weszło w skład władz naczelnych SL. Członkowie związku opracowali zasady agraryzmu, który stał się podstawą ideologii ZMW RP oraz SL. W sierpniu 1944 został reaktywowany pod nazwą Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. W 1948 związek wszedł w skład Związku Młodzieży Polskiej.

Związek w latach 1957–1976[edytuj | edytuj kod]

Na fali odwilży październikowej, po rozpadzie ZMP w 1957, powstał samodzielny Związek Młodzieży Wiejskiej. Był on powiązany z PZPR i ZSL. Jego prezesami byli działacze PZPR. W 1973 organizacja przyjęła nazwę Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej i weszła w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. W 1975 ZSMW liczył ponad milion członków w 32 tys. kół. 1976 połączył się z ZMS i SZMW, tworząc Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

ZMW od 1980[edytuj | edytuj kod]

3 grudnia 1980 organizacja ponownie podjęła samodzielną działalność (ponownie pod wpływem PZPR i ZSL). W 1982 związek liczył 200 tys. członków. Po 1989 stał się samodzielny politycznie, choć uznał za swoją polityczną reprezentację Polskie Stronnictwo Ludowe, z którym w 1991 i 1993 wystawił wspólne listy w wyborach parlamentarnych. ZMW pełnił rolę nieformalnego młodzieżowego zaplecza PSL do momentu powołania w 2000 młodzieżówki tej partii, Forum Młodych Ludowców. ZMW przekształcił się w nowoczesną organizację trzeciego sektora.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Członkowie zrzeszeni są w kołach wiejskich, szkolnych oraz akademickich. Praca kół wspierana i koordynowana jest przez Zarządy Gminne, Wojewódzkie i Regionalne oraz Zarząd Krajowy. Stowarzyszenie jest organizacją jednolitą, jednak wojewódzka organizacja może nosić nazwę własną, np. ZMW „Wici”. Zarząd Gminny może nosić nazwę własną „Rodło”, a koło w tej gminnej organizacji może nazywać się ZMW „Znicz”. Jest to wyraz dążeń działaczy ZMW do zachowania odrębności programowych, podkreślenia różnorodności regionalnej, oraz manifestowania autonomii organizacyjnej. Władze centralne Związku decydują o kształtowaniu ideologii Związku, określaniu głównych obszarów aktywności i strategicznych celów do jakich zmierzają działania ZMW, konstruowaniu składów osobowych władz związku i kontroli wewnątrzorganizacyjnej. Funkcję we władzach można sprawować między 18. a 35. rokiem życia.

Szefowie ZMW[edytuj | edytuj kod]

Prezesi ZG ZMW w latach 1957–1976 (od 1973 ZSMW)[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący ZG ZMW odrodzonego w 1980[edytuj | edytuj kod]

 • od 3 grudnia 1980 do 7 lutego 1983 – Waldemar Świrgoń (PZPR)
 • od 7 lutego 1983 do 22 listopada 1987 – Leszek Leśniak (PZPR)
 • od 22 listopada 1987 do 23 kwietnia 1988 – Jerzy Głuszyński (PZPR)
 • od 23 kwietnia 1988 do 20 stycznia 1990 – Roman Kupijaj (PZPR)
 • od 20 stycznia 1990 do 16 listopada 1996 – Jan Bury (PSL „Odrodzenie”/PSL)
 • od 16 listopada 1996 do 20 kwietnia 2002 – Karol Dobrowolski (PSL)
 • od 20 kwietnia 2002 do 4 marca 2006 – Artur Ławniczak (PSL)
 • od 4 kwietnia 2006 do 8 grudnia 2012 – Michał Modrzejewski (PSL)
 • od 8 grudnia 2012 do 8 grudnia 2018 – Dariusz Suszyński (PSL)
 • od 8 grudnia 2018 – Adam Nowak (PSL)

Cele Związku[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z § 3 statutu

 • umacnianie Rzeczypospolitej Polskiej jej suwerenności i praworządności,
 • współdziałanie w tworzeniu państwa polskiego;
 • wychowywanie młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji, sprawiedliwości i poszanowania prawa;
 • realizacja interesów młodzieży wiejskiej;
 • rozwój cywilizacyjny, kulturowy i materialny wsi polskiej oraz tworzenie nowoczesnego rolnictwa;
 • pomoc w urzeczywistnianiu aspiracji młodzieży wiejskiej w zakresie naukowo-technicznym, oświatowym, oświatowo-wychowawczym, kulturalnym, kultury fizycznej i sportu;
 • propagowanie rozwoju kultury wiejskiej w wymiarze ogólnopolskim, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 • upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę;
 • ochrona środowiska i zasobów naturalnych;
 • działalność dobroczynną i charytatywno-opiekuńczą;
 • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi;
 • budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej.

Sztandar ZMW[edytuj | edytuj kod]

Awers sztandaru ZMW – przedni płat: jest zielony, pośrodku znajduje się znak ZMW i napis Związek Młodzieży Wiejskiej oraz nazwa instancji. Rewers – odwrotny płat sztandaru ZMW: jest czerwony, pośrodku biały orzeł i napis „Razem młodzi przyjaciele”. Wykończenie brzegów sztandaru stanowią żółte frędzle, zwieńczenie drzewca stanowi stylizowany kłos.

Odznaczenia nadawane przez ZMW[edytuj | edytuj kod]

 • odznaczenie im. Ignacego Solarza (najwyższe odznaczenie Związku)
 • odznaczenie „Za zasługi dla ZMW”
 • odznaki honorowe: złota i zielona

Hymn Związku[edytuj | edytuj kod]

Tytuł: Do niebieskich pował

Autor: Stanisław Młodożeniec

Quote-alpha.png
Do niebieskich pował, od grud czarnej ziemi,

Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni...

Na sztandarze naszym skrzy się piękno świata.

Wyszedł swymi kolorami chłopskie dusze bratać

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]