Związek Młodzieży Wiejskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Związek Młodzieży Wiejskiej – organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Na 2019 liczyła ok. 10 tysięcy członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Młodych Rolników i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Członkowie zrzeszeni są w kołach wiejskich, szkolnych oraz akademickich. Praca kół wspierana i koordynowana jest przez Zarządy Gminne, Wojewódzkie i Regionalne oraz Zarząd Krajowy. Stowarzyszenie jest organizacją jednolitą, jednak wojewódzka organizacja może nosić nazwę własną, np. ZMW „Wici”. Zarząd Gminny może nosić nazwę własną „Rodło”, a koło w tej gminnej organizacji może nazywać się ZMW „Znicz”. Jest to wyraz dążeń działaczy ZMW do zachowania odrębności programowych, podkreślenia różnorodności regionalnej, oraz manifestowania autonomii organizacyjnej. Władze centralne Związku decydują o kształtowaniu ideologii Związku, określaniu głównych obszarów aktywności i strategicznych celów do jakich zmierzają działania ZMW, konstruowaniu składów osobowych władz związku i kontroli wewnątrzorganizacyjnej. Funkcję we władzach można sprawować między 18. a 35. rokiem życia.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Związek Młodzieży Wiejskiej działał nieprzerwanie w latach 1928–1939. Od 1931 związany był ze Stronnictwem Ludowym. Prowadził działalność kulturalno-oświatową oraz wychowawczą, m.in. poprzez uniwersytety ludowe. W 1935 wielu działaczy związku weszło w skład władz naczelnych SL. Członkowie związku opracowali zasady agraryzmu, który stał się podstawą ideologii ZMW oraz SL. W sierpniu 1944 został reaktywowany pod nazwą Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. W 1948 związek wszedł w skład Związku Młodzieży Polskiej, a na fali odwilży październikowej w 1957 ponownie się usamodzielnił. W 1976 wszedł w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, a od 3 grudnia 1980 organizacja ponownie działa samodzielnie.

Prezesi Zarządu Krajowego ZMW[edytuj | edytuj kod]

Cele Związku[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z § 3 statutu

 • umacnianie Rzeczypospolitej Polskiej jej suwerenności i praworządności,
 • współdziałanie w tworzeniu państwa polskiego,
 • wychowywanie młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji, sprawiedliwości i poszanowania prawa
 • realizacja interesów młodzieży wiejskiej
 • rozwój cywilizacyjny, kulturowy i materialny wsi polskiej oraz tworzenie nowoczesnego rolnictwa
 • pomoc w urzeczywistnianiu aspiracji młodzieży wiejskiej w zakresie naukowo-technicznym, oświatowym, oświatowo-wychowawczym, kulturalnym, kultury fizycznej i sportu
 • propagowanie rozwoju kultury wiejskiej w wymiarze ogólnopolskim, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę
 • ochrona środowiska i zasobów naturalnych
 • działalność dobroczynną i charytatywno-opiekuńczą
 • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi
 • budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej

Sztandar ZMW[edytuj | edytuj kod]

Awers sztandaru ZMW – przedni płat: jest zielony, pośrodku znajduje się znak ZMW i napis Związek Młodzieży Wiejskiej oraz nazwa instancji. Rewers – odwrotny płat sztandaru ZMW: jest czerwony, pośrodku biały orzeł i napis „Razem młodzi przyjaciele”. Wykończenie brzegów sztandaru stanowią żółte frędzle, zwieńczenie drzewca stanowi stylizowany kłos.

Odznaczenia nadawane przez ZMW[edytuj | edytuj kod]

 • odznaczenie im. Ignacego Solarza (najwyższe odznaczenie Związku)
 • odznaczenie „Za zasługi dla ZMW”
 • odznaki honorowe: złota i zielona

Hymn Związku[edytuj | edytuj kod]

Tytuł: Do niebieskich pował

Autor: Stanisław Młodożeniec

Quote-alpha.png
Do niebieskich pował, od grud czarnej ziemi,

Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni...

Na sztandarze naszym skrzy się piękno świata.

Wyszedł swymi kolorami chłopskie dusze bratać

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]