Kurs walutowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Kurs dolara i euro 15.11.2004-13.11.2007

Kurs walutowycena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, aby podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.

Minimalną jednostką zmiany kursu jest 1 pip.

Czynniki określające podaż danej waluty i popyt na nią[edytuj | edytuj kod]

 1. Obroty handlowe w stosunkach dwustronnych, wymiana usług, ruch turystyczny, przepływ technologii itp., czyli tzw. bilans płatniczy
 2. Polityka walutowa rządu, która między innymi określa system kursów.

Rodzaje kursów walutowych[edytuj | edytuj kod]

 • Kurs sztywny – ustalony przez organ państwa, nie podlega wahaniom
 • Kurs stały – ulega wahaniom wywołanym grą popytu i podaży, zakres wahań jest ściśle określony
 • Kurs płynny – kształtowany jedynie poprzez popyt i podaż

Zmiany kursów[edytuj | edytuj kod]

 • Kursy stałe
  • dewaluacja – skokowe, administracyjne zmniejszenie międzynarodowej wartości waluty
  • rewaluacja – skokowe, administracyjne zwiększenie międzynarodowej wartości waluty
 • Kursy płynne
  • deprecjacja – spadek międzynarodowej wartości waluty
  • aprecjacja – wzrost międzynarodowej wartości waluty

Funkcje kursu walutowego[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe[edytuj | edytuj kod]

 • Funkcja informacyjna – informuje o cenie walut obcych. Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie.
 • Funkcja cenotwórcza – kurs przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu[1].

Pozostałe[edytuj | edytuj kod]

 • Współczynnika efektywności wymiany – gdy ceny i koszty ustalane są w różnej walucie
 • Regulatora wymiany – zmniejszenie lub zwiekszenie efektywności wymiany łączy się ze zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby i wartości zawieranych transakcji
 • Instrumentu polityki gospodarczej – aby kurs walutowy był instrumentem polityki gospodarczej musi być podatny na wpływy władz publicznych w kraju. Władze monetarne mając możliwość kształtowania kursu walutowego mogą stanowić bądź wspierać określone tendencje zmian
 • Instrumentu gier finansowych – zróżnicowanie kursów walutowych w przestrzeni i w czasie pozwala na dokonywanie różnego rodzaju transakcji walutowych, np. transakcje arbitrażowe, opcje walutowe, transakcje future
 • Kryterium porównywalności gospodarek i dochodów – kursy pełnią funkcję jakby wspólnego mianownika przy porównywaniu wartości wyrażonych w różnych walutach

Czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany kursu[edytuj | edytuj kod]

 • Ekonomiczne
  • podaż walut obcych na krajowym rynku
  • popyt na waluty obce
  • różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym
  • stopień reglamentacji waluty
  • polityka walutowa
  • stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych
 • Polityczne
  • sytuacja międzynarodowa
  • napięcia polityczne
 • Psychologiczne
  • związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłego stanu gospodarki

Przypisy

 1. Propedeutyka finansów. Lech Szyszko (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2004, s. 197-198. ISBN 83-7378-100-5.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]