Bundeswehra

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bundeswehra
Bundeswehr
Bundeswehra
znak Bundeswehry - „Krzyż Żelazny”
Państwo  Niemcy
Historia
Sformowanie 5 maja 1955
Dane podstawowe
Wiek poboru 17–49 (służba: 9 mies.)
Obecny dowódca Volker Wieker
Liczebność 180 143 (31 lipca 2015)[1]
Wojskowy budżet
Kwota 31,68 mld euro (2012)

Bundeswehra (niem. Bundeswehr) – nazwa federalnych sił zbrojnych Niemiec. Za datę utworzenia Bundeswehry uznaje się 5 maja 1955. Bundeswehra wchodzi w skład sił zbrojnych NATO, uczestniczy więc w NATO-wskich akcjach (np. IFOR, SFOR, potem EUFOR w Bośni-Hercegowinie, KFOR w Kosowie i in.), a także w akcjach humanitarnych ONZ (np. UNOSOM w Somalii)[2].

Według portalu Global Firepower, jest to ósme najpotężniejsze wojsko świata (stan na 15.09.2015 r.)[3].

Struktura Bundeswehry[edytuj | edytuj kod]

Bundeswehra składa się z trzech rodzajów sił zbrojnych:

Do roku 2011 nabór do Bundeswehry opierał się na zasadzie obowiązkowego poboru. W szczytowym okresie zimnej wojny jej liczebność sięgała blisko pół miliona żołnierzy, natomiast na koniec grudnia 2004 już tylko ok. 250 tys.

Insygnia Bundeswehry

Historia[edytuj | edytuj kod]

Po zjednoczeniu Niemiec Bundeswehra wchłonęła ok. 20 tys. żołnierzy armii NRD oraz cały jej sprzęt. Część tego sprzętu jako przestarzały wkrótce zniszczono, część odsprzedano lub oddano bezpłatnie innym armiom (np. czołgi – Turcji, helikoptery Mi-24 i ostatnie 22 MiG-29 – Polsce).

Łączna liczba żołnierzy wynosiła w 2000 r. ok. 308,4 tys.; zasadnicza służba wojsk. we wszystkich rodzajach wojsk trwa 9 mies.; siły lądowe liczą 211,8 tys. żołnierzy, marynarka – 26 tys., lotnictwo – 70,5 tys.; od 1955 czł. NATO.

Po zjednoczeniu Niemiec (1990) rozpoczął się proces włączania Narodowej Armii Ludowej NRD (wraz z jej uzbrojeniem) do Bundeswehry. Podpisany w 1990 r. w Moskwie układ między Niemcami a ZSRR o ostatecznej regulacji, zwany układem „2+4”, określił stan sił zbrojnych zjednoczonych Niemiec na poziomie 370 tys. (łącznie siły lądowe, morskie i powietrzne) i zobowiązał ZSRR do wycofania swoich wojsk z terenu Niemiec do końca 1994 r.

Niemcy są sygnatariuszem układu w sprawie konwencjonalnych sił zbrojnych z 1990 r. i układu o liczbie żołnierzy z 1992 r., zgodnie z którymi liczebność wojsk będzie wynosić 350 tys. żołnierzy. Niemcy będą mogły posiadać: 4166 czołgów bojowych, 3446 bojowych wozów opancerzonych, 2707 jednostek artylerii o kalibrze powyżej 100 mm, 900 samolotów bojowych, 306 helikopterów uderzeniowych. W realizowanej od 1992 r. reformie, p.n. Bundeswehra 2000, siły zbrojne Niemiec będą się składać z 2 kategorii: większej części przeznaczonej do obrony terytorium Niemiec i obszaru NATO oraz mniejszej – maksymalnie mobilnych i utrzymujących stałą gotowość bojową sił szybkiego reagowania (7 brygad lądowych, część sił powietrznych i morskich). Budżet wojsk. wynosi 1,5% PKB (2003). W skład wyposażenia wchodzą np. uznane za jedne z najlepszych na świecie czołgi Leopard 2A6.

Po wojnie w NRD i RFN utworzono nowe siły powietrzne (Luftwaffe). Ich rozwój był głównie podporządkowany zimnej wojnie. Zachodnie siły powietrzne zostały powołane do życia w roku 1950. Niemcy z obu stron muru wykorzystywali samoloty zaprojektowane przez obie strony zimnej wojny. Jedyną zbrojną akcją Luftwaffe po wojnie była przeprowadzona w roku 1999 r. operacja pokojowa w Kosowie. Samoloty NATO bombardowały Serbię, a niemieckie maszyny zwiadu elektronicznego zapewniały im bezpieczeństwo. Mimo że siły Luftwaffe nikogo nie zabiły, użycie ich w konflikcie wywołało w RFN spore kontrowersje.

Budżet niemieckiego resortu obrony na 2007 rok wynosi 28,4 mld euro.

Stopnie wojskowe w niemieckich siłach zbrojnych[edytuj | edytuj kod]

Wojska lądowe (Heer) i lotnicze (Luftwaffe)[edytuj | edytuj kod]

Korpus oficerski
Naramiennik Dienstgrad Bundeswehr Heer 341 General.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 331 Generalleutnant.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 321 Generalmajor.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 311 Brigadegeneral.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 271 Oberst.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 261 Oberstleutnant.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 251 Major.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 241 Stabshauptmann.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 231 Hauptmann.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 221 Oberleutnant.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 211 Leutnant.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 154 Oberfaehnrich.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 134 Faehnrich.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 114 Fahnenjunker.svg
Stopień General Generalleutnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstleutnant Major Stabshauptmann Hauptmann Oberleutnant Leutnant Oberfähnrich Fähnrich Fahnenjunker
Skrót Gen GenLt/GL GenMaj/GM BrigGen/BG O Oberstlt/OTL Maj/M StHptm/SH Hptm/H OLt/OL Lt/L OFähnr/OFR Fähnr/FR Fhj/FJ
kod NATO OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Cadet
Korpus podoficerów starszych
Naramiennik Dienstgrad Bundeswehr Heer 171 Oberstabsfeldwebel.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 161 Stabsfeldwebel.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 151 Hauptfeldwebel.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 141 Oberfeldwebel.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 131 Feldwebel.svg
Stopień Oberstabsfeldwebel Stabsfeldwebel Hauptfeldwebel Oberfeldwebel Feldwebel
Skrót OStFw/OSF StFw/SF HptFw/HF OFw/OF Fw/F
kod NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-6
Korpus podoficerów młodszych
Naramiennik Dienstgrad Bundeswehr Heer 121 Stabsunteroffizier.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 111 Unteroffizier.svg
Stopień Stabsunteroffizier Unteroffizier
Skrót StUffz/SU Uffz/U
kod NATO OR-5 OR-5
Korpus szeregowych
Naramiennik Dienstgrad Bundeswehr Heer 051 Oberstabsgefreiter.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 041 Stabsgefreiter.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 031 Hauptgefreiter.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 021 Obergefreiter.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 011 Gefreiter.svg Dienstgrad Bundeswehr Heer 001 Soldat.svg
Stopień Oberstabsgefreiter Stabsgefreiter Hauptgefreiter Obergefreiter Gefreiter Soldat
Skrót OStGefr/OSG StGefr/SG HptGefr/HG OGefr/OG Gefr/G S
kod NATO OR-4 OR-4 OR-3 OR-3 OR-2 OR-1
Stopień szeregowego może występować pod wieloma nazwami, w zależności od specjalizacji danego żołnierza, jak np.: Grenadier (Gren, S), Funker (Fu, S), Flieger (Flg, S), Jäger (Jg, S), Kanonier (Kan, S), Panzerkanonier (PzK, S), Panzerfunker (PzFu, S), Panzergrenadier (PzGren, S), Panzerjäger (PzJg, S), Panzerpionier (PzPi, S), Panzerschütze (PzSchtz, S), Panzersoldat (PzSdt, S), Pionier (Pi, S), Sanitätssoldat (SanS, S)

Marynarka Wojenna (Marine)[edytuj | edytuj kod]

Korpus oficerski
Dystynkcja GE-NAVY-OF-9 Adm.svg GE-NAVY-OF-8 VAdm.svg GE-NAVY-OF-7 KAdm.svg GE-NAVY-OF-6 FltlAdm.svg GE-NAVY-OF-5 KptzS.svg GE-NAVY-OF-4 FKpt.svg GE-NAVY-OF-3 KKpt.svg GE-NAVY-OF-2b StKptLt.svg GE-NAVY-OF-2a KptLt.svg GE-NAVY-OF-1b OLtzS.svg GE-NAVY-OF-1a LtzS.svg GE-NAVY-OF(D)b OFähnrzS.svg GE-NAVY-OF(D)a FähnrzS.svg GE-NAVY-Cadet SKad.svg
Stopień Admiral Vizeadmiral Konteradmiral Flottillenadmiral Kapitän zur See Fregattenkapitän Korvettenkapitän Stabskapitänleutnant Kapitänleutnant Oberleutnant zur See Leutnant zur See Oberfähnrich zur See Fähnrich zur See Seekadett
Skrót Adm VAdm/VADM KAdm/KADM FltlAdm/FADM Kpt. zS/KZS FKpt/FK KKpt/KK StKptLt/SKL KptLt/KL OLt zS/OLZS Lt zS/LZS OFähnr zS/OFRZS Fähnr zS/FRZS SKad
kod NATO OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Cadet
Korpus podoficerów starszych
Dystynkcje GE-NAVY-OR-9 OStBtsm.svg GE-NAVY-OR-8 StBtsm.svg GE-NAVY-OR-7 HptBtsm.svg GE-NAVY-OR-6b OBtsm.svg GE-NAVY-OR-6a Btsm.svg
Stopień Oberstabsbootsmann Stabsbootsmann Hauptbootsmann Oberbootsmann Bootsmann
Skrót OStBtsm/OSB StBtsm/SB HptBtsm/HB OBtsm/OB Btsm/B
kod NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-6
Korpus podoficerów młodszych
Dystynkcje GE-NAVY-OR-5b OMaat.svg GE-NAVY-OR-5a Maat.svg
Stopień Obermaat Maat
Abkürzung OMaat/OMT Maat/MT
kod NATO OR-5 OR-5
Korpus szeregowych
Dystynkcje GE-NAVY-OR-4b OStGefr.svg GE-NAVY-OR-4a StGefr.svg GE-NAVY-OR-3b HptGefr.svg GE-NAVY-OR-3a OGefr.svg GE-NAVY-OR-2 Gefr.svg GE-NAVY-OR-1 Matr.svg
Stopień Oberstabsgefreiter Stabsgefreiter Hauptgefreiter Obergefreiter Gefreiter Matrose
Skrót OStGefr/OSG StGefr/SG HptGefr/HG OGefr/OG Gefr/G Matr/S
kod NATO OR-4 OR-4 OR-3 OR-3 OR-2 OR-1

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

  1. Die Stärke der Streitkräfte (niem.). bundeswehr.de, 31 lipca 2015. [dostęp 2015-08-27].
  2. Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1997, s. 114.
  3. http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.