Genetyka genealogiczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Genealogia genetyczna – jedna z nauk pomocniczych genealogii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych pomiędzy ludźmi poprzez ustalanie pokrewieństwa genetycznego. Przedmiotem zainteresowania genetyki genealogicznej jest ustalanie pokrewieństwa biologicznego w linii żeńskiej (matrylinearny system pokrewieństwa bezpośrednio odpowiada dziedziczeniu mitochondrialnemu) oraz męskiej (patrylinearny system pokrewieństwa bezpośrednio odpowiada dziedziczeniu chromosomu Y) jak również dziedziczenia we wszystkich liniach - autosomalnego. To ostatnie jest jednak ograniczone do kilku (4-5) pokoleń ze względu na proces rekombinacji genetycznej, któremu nie podlega materiał genetyczny analizowany w liniach stricte matczynej i ojcowskiej.

Metody i uzyskiwane wyniki[edytuj | edytuj kod]

Badania w genetyce genealogicznej zawsze polegają na porównaniu wyników standaryzowanych badań od co najmniej dwóch osób.

Stosowane metody są podobne lub takie same jak przy badaniach genetycznych przeprowadzanych w celu ustalania ojcostwa lub macierzyństwa. Są w pewnym sensie ich rozszerzeniem na inne stopnie pokrewieństwa, a tak samo jak one prowadzą do wniosków pozytywnych tylko z dużym prawdopodobieństwem pozytywnego wyniku i pozwalają na wykluczenie bliskiego pokrewieństwa biologicznego z całkowitą pewnością.

Badania genetyczne w celach genealogicznych prowadzi się na podstawie ogólnie dostępnych testów. Obecnie do najbardziej rozpowszechnionych należą testy analizujące:

 • autosomalny DNA (atDNA) - zwykle przy szukaniu krewnych w linii bocznej,
 • mitochondrialny DNA (mtDNA),
 • X-DNA - badany zazwyczaj razem z DNA autosomalnym - ponieważ dziedziczony jest inaczej niż atDNA (mężczyźni dziedziczą chromosom X tylko po matce, a kobiety po obojgu rodziców) - umożliwia badanie pokrewieństwa tylko w niektórych liniach; ze względu na losowość rekombinacji zdarza się, że osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (np. brat i siostra) nie mają wspólnych odcinków DNA na chromosomie X[1],
 • Y-DNA - przekazywany z ojca na syna.

Technologie i teorie leżące u podstaw badań genetycznych są nietrywialne, jednak analiza rezultatów badań Y-DNA w genetyce genealogicznej jest stosunkowo nieskomplikowana. Otrzymane wyniki badania Y-DNA, w postaci tabel zawierających w jednej kolumnie nazwy np. markerów[2], a w drugiej ich wartości, porównuje się dla przebadanych dwóch osób. Uzyskanie dla obu osób takich samych wyników oznacza bliskie pokrewieństwo genetyczne. W przypadku badań mtDNA porównuje się tabele zawierające wykaz zmian w stosunku do standardowych sekwencji CRS (Cambridge Reference Sequence) a obecnie przede wszystkim do RSRS (Reconstructed Sapiens Reference Sequence - wydedukowana pierwotna sekwencja mitochondrialna)[1] jeżeli zaobserwowane mutacje są u obu osób te same oznacza to bliskie pokrewieństwo genetyczne. W obu typach badań zwiększanie się liczby różnic oznacza coraz dalsze pokrewieństwo, aż do momentu gdy statystycznie jest ono możliwe dopiero w czasach przedhistorycznych[3].

Wnioskowanie na podstawie testów Y-DNA oraz mtDNA jest najprostsze, ponieważ ich materiał genetyczny nie ulega rekombinacji podczas mejozy (por. crossing-over oraz haplotyp)[4].

Historia[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz więcej w artykule Family Tree DNA, w sekcji Historia.

Można uznać, że pierwszą szeroko stosowaną metodą genetyki genealogicznej (acz jeszcze wtedy tak nie nazywaną) było wnioskowanie eliminacyjne biorące pod uwagę dziedziczenie grup krwi.

Począwszy od XXI wieku, badania używane w genetyce genealogicznej są szeroko dostępne, gdyż wynaleziono stosunkowo tanie metody sekwencjonowania DNA[5]. Natomiast istotną barierą jest niepełna wiedza o częstości mutacji ludzkiego DNA, dopiero zdobywana – w miarę gdy coraz więcej osób poddaje się testom.

Ograniczenia[edytuj | edytuj kod]

Genetyka genealogiczna umożliwia wyłącznie sprawdzenie pokrewieństwa biologicznego, czyli filiacji.

W przypadku otrzymania takich samych wyników dla dwóch osób ich wzajemne pokrewieństwo można tylko określić, używając statystycznego prawdopodobieństwa dla każdego stopnia pokrewieństwa.

Nieporozumienia[edytuj | edytuj kod]

Jednym z rzadziej używanych znaczeń terminu genealogia[8] jest historia lub rodowód czegoś innego niż rodziny, na przykład: genealogia wojskowa, Genealogia sarmatyzmu[9], Genealogia ziemniaka[10], Genealogia dyskursu[11], Batalia o człowieka: genealogia władzy […][12]. W tym kontekście rozszerzonego znaczenia genealogii może się pojawić utożsamienie genetyki genealogicznej z problematyką pozostającą w zakresie antropologii lub etnogenezy, ponieważ badania mtDNA oraz Y-DNA są bardzo pomocne przy analizie migracji oraz tworzeniu drzew filogenetycznych[13][14].

Nie wszyscy zajmujący się genealogią są świadomi występowania na terenach Polski zwyczaju dziedziczenia nazwiska po chałupie[15] i zakładają powszechny związek Y-DNA z nazwiskiem.

Przypisy

 1. Eryk Jan Grzeszkowiak: Chromosom X - genealogiczne błogosławieństwo czy przekleństwo?. Genealogia genetyczna. [dostęp 2015-09-28].
 2. List of DYS markers (ang.)
 3. Bruce Walsh. Estimating the Time to the Most Recent Common Ancestor for the Y chromosome or Mitochondrial DNA for a Pair of Individuals. „Genetics”. 158, s. 897-912, 2001 (ang.). 
 4. Mark A. Jobling, Chris Tyler-Smith. The human Y chromosome: an evolutionary marker comes of age. „Nature Reviews Genetics”. 4, s. 598-612, August 2003 (ang.). 
 5. Reakcja łańcuchowa polimerazy PCR – Polymerase Chain Reaction (ang.)
 6. http://www.konflikty.pl/artykul-nowozytnosc-717.html Życiorys jego matki Izabeli Czartoryskiej
 7. John P. LeDonne: The grand strategy of the Russian Empire, 1650-1831. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2004, s. 210. ISBN 0195161009. (ang.)
 8. http://sjp.pwn.pl/slownik/2559041/genealogia hasło genealogia w SJP PWN
 9. Tadeusz Mańkowski: Genealogia sarmatyzmu. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Łuk”, 1946.
 10. Halina Budnik, Kazimierz Jastrzębski: Genealogia ziemniaka. Bonin: Instytut Ziemniaka, 1985.
 11. Paweł Bytniewski: Genealogia dyskursu: problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. ISBN 8322716184.
 12. Bartłomiej Błesznowski: Batalia o człowieka: genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. ISBN 9788323504535.
 13. Haplogrupa#Haplogrupy mitochondrialnego DNA
 14. Haplogrupa R1a1 (Y-DNA)
 15. Krzysztof Raniowski: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. Wyd. 2. Wolsztyn: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2006. ISBN 8389208113. cytowane w http://szukajprzodka.pl/n3.php

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]