Informacja gospodarcza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informacją gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 681) są dane dotyczące:

 • podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
  • oznaczenie
  • siedziba i adres
  • numer, pod którym podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego
  • numer identyfikacji podatkowej lub inny numer identyfikacyjny w przypadku osoby zagranicznej
  • numer REGON
  • imiona, nazwiska i numery PESEL albo inne numery identyfikacyjne osób wchodzących w skład organów zarządzających, wspólników, prokurentów lub pełnomocników podmiotu
  • główny przedmiot działalności gospodarczej
 • osoby fizycznej
  • imiona i nazwisko
  • adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń
  • numer PESEL
  • seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • oznaczenie
  • siedziba i adres
  • numer identyfikacji podatkowej lub inny numer identyfikacyjny w przypadku osoby zagranicznej
  • numer REGON
  • numeru właściwej ewidencji, wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub numeru właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku osoby zagranicznej
  • imiona i nazwiska pełnomocników, o ile są ustanowieni
  • główny przedmiot działalności gospodarczej
 • zobowiązania pieniężnego:
  • tytuł prawny
  • kwota i waluta
  • kwota zaległości
  • termin powstania zaległości
  • stan postępowań dotyczących zobowiązania, w tym informacja o orzeczeniach sądowych
  • informacja o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania
  • data wysłania wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura
  • informacja o zbyciu wierzytelności
  • informacja o przedawnieniu
  • inne informacje - przekazane w trybie i na zasadach określonych w ustawie
 • posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem:
  • nazwa dokumentu
  • seria i numer dokumentu
  • data wystawienia dokumentu
  • oznaczenie, siedziba i adres podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca
  • imiona i nazwisko osoby, której dokument dotyczy
  • okoliczności posłużenia się dokumentem
  • wskazanie osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy.

Obecnie działają 4 biura informacji gospodarczej. Są to: Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów BIG SA, InfoMonitor BIG SA i ERIF BIG SA (dawniej: KSV BIG SA). W przeszłości istniało jeszcze biuro InFoScore, jednak nie utrzymało się długo na polskim rynku (była to firma pochodzenia niemieckiego).

W celu uzyskania informacji z poszczególnych BIG należy do każdego z osobna się zgłosić, składając odpowiedni wniosek.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 681)
Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 9 października 2018. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.