Informacja gospodarcza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informacją gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015, ze zm.) są dane dotyczące:

 • podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
  • oznaczenie,
  • siedziba i adres,
  • numer, pod którym podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • numer REGON,
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów zarządzających, prokurentów lub pełnomocników podmiotu,
  • główny przedmiot działalności gospodarczej;
 • osoby fizycznej:
  • imiona i nazwisko,
  • adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń,
  • numer PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • oznaczenie,
  • siedziba i adres,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • numer REGON,
  • numer, pod którym podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
  • imiona i nazwiska pełnomocników, o ile są ustanowieni,
  • główny przedmiot działalności gospodarczej;
 • zobowiązania pieniężnego:
  • tytuł prawny,
  • kwota i waluta,
  • kwota zaległości,
  • termin powstania zaległości,
  • stan postępowań dotyczących zobowiązania, w tym informacja o orzeczeniach sądowych,
  • informacja o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania,
  • data wysłania wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,
  • inne informacje - przekazane w trybie i na zasadach określonych w ustawie
 • posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem:
  • nazwa dokumentu,
  • seria i numer dokumentu,
  • data wystawienia dokumentu,
  • oznaczenie, siedziba i adres podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca,
  • imiona i nazwisko osoby, której dokument dotyczy,
  • okoliczności posłużenia się dokumentem,
  • wskazanie osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy.

Obecnie działają 4 biura informacji gospodarczej. Są to: Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów BIG SA, InfoMonitor BIG SA i ERIF BIG SA (dawniej: KSV BIG SA). W przeszłości istniało jeszcze biuro InFoScore, jednak nie utrzymało się długo na polskim rynku (była to firma pochodzenia niemieckiego).

W celu uzyskania informacji z poszczególnych BIG należy do każdego z osobna się zgłosić, składając odpowiedni wniosek.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015, ze zm.)
Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 23 czerwca 2017. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.