Instytut Chemii Fizycznej PAN

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Siedziba Instytutu przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

Historia[edytuj | edytuj kod]

IChF PAN został powołany uchwałą Prezydium Rządu PRL 19 marca 1955 i był pierwszym instytutem chemicznym PAN. Określono wówczas jego zadania: "Instytut Chemii Fizycznej obejmuje swoją działalnością prowadzenie badań nad aktualnymi zagadnieniami chemii fizycznej ważnymi z punktu widzenia rozwoju nauk chemicznych i potrzeb gospodarki narodowej".

W początkach działalności głównym zadaniem było przygotowanie kadry naukowej, która zdolna byłaby prowadzić badania naukowe z zakresu fizykochemii. Rozwojowi kadry naukowej sprzyjał fakt, że zatrudnieni pracownicy naukowi nie mieli obciążeń dydaktycznych obowiązujących w szkołach wyższych.

Pierwszy dyrektor IChF PAN – prof. Wojciech Świętosławski

Pracownikami Instytutu w momencie jego utworzenia zostali: członkowie Polskiej Akademii Nauk: prof. W. Świętosławski, prof. St. Bretsznajder, prof. B. Kamieński, prof. M. Śmiałowski, prof. W. Trzebiatowski; profesorowie: W. Kemula, St. Minc, K. Gumiński, J. Kamecki; czterej docenci (J. Berak, Z. Szklarska-Śmiałowska, J. Wojciechowska, J. Minczewski) oraz pomocniczy pracownicy naukowi w tym: 12 adiunktów, 11 starszych asystentów, 13 asystentów, 15 pracowników naukowo-technicznych.

Powołano wówczas do życia 7 zakładów: I. Zakład Badań Strukturalnych (kierownik: prof. Włodzimierz Trzebiatowski) we Wrocławiu – badania nad strukturą materiałów ognioodpornych, półprzewodników, stopów metalicznych i katalizatorów kontaktowych;

II. Zakład Fizykochemicznych Metod Analitycznych (prof. Wiktor Kemula) – opracowanie szybkich metod kontroli surowców i produktów;

III. Zakład Fizykochemii Podstawowych Surowców Organicznych (prof. Wojciech Świętosławski) – opracowywanie fizykochemicznych charakterystyk surowców organicznych, poszukiwanie dróg rozdzielania mieszanin wieloskładnikowych;

IV. Zakład Fizykochemii Zjawisk Powierzchniowych (prof. Bogdan Kamieński) w Krakowie, z pracownią w Lublinie (prof. A. Waksmundzki) – opracowanie podstaw flotacyjnego rozdzielania i wzbogacania minerałów i rud, a także badania z zakresu adsorpcji i wymiany jonowej;

V. Zakład Fizykochemii Procesów Elektrodowych (prof. Michał Śmiałowski) – badania nad mechanizmem procesów elektrochemicznych, katalizą oraz korozji tworzyw;

VI. Zakład Elektrochemii (prof. Stefan Minc) – opracowywanie podstawowych zagadnień z zakresu elektrolizy, badanie potencjałów kontaktowych i struktury elektrolitów;

VII. Zakład Fizykochemicznych Podstaw Technologii (prof. Stanisław Bretsznajder) z pracownią we Wrocławiu (prof. W. Bobrownicki) – opracowywanie podstawowych zagadnień z zakresu inżynierii i budowy aparatury chemicznej oraz z zakresu procesów technologicznych.

Pierwszym Dyrektorem Instytutu i równocześnie Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu został prof. Wojciech Świętosławski, a jego zastępcą został prof. M. Śmiałowski. Po przejściu prof. Świętosławskiego na emeryturę (w roku 1960) kolejnymi dyrektorami instytutu byli: prof. Michał Śmiałowski (1960–1973), prof. Wojciech Zielenkiewicz (1973–1990), prof. Jan Popielawski (1990–1992), prof. Janusz Lipkowski (1992–2003), prof. Aleksander Jabłoński (2003–2011), prof. Robert Hołyst (od 2011).

W czasie kolejnych lat zmieniała się struktura IChF, nastąpił wzrost liczby pracowników a także pojawienie się nowych tematów badawczych, co znajduje odzwierciedlenie w obecnej strukturze instytutu.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

IChF jest podzielony na zakłady naukowe, w ramach których działają zespoły badawcze[1]:

  • Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych (kierownik: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski)
Kierownicy zespołów: prof. dr hab. M. Wojtkowski i dr. Jan Guzowski
  • Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii (kierownik: prof. dr hab. Robert Hołyst)
Kierownicy zespołów: dr. hab. Jacek Gregorowicz, dr. hab. Volodymyr Sashuk, prof. dr hab. R. Hołyst, prof. dr. hab. Piotr Garstecki, dr. hab. Marcin Fiałkowski i dr hab. Anna Ochab-Marcinek
Kierownicy zespołów: dr. hab. Jacinto Sa, dr hab. Z. Kaszkur, dr hab. Rafał Szmigielski i dr hab. Juan Carlos Colmenares Quintero
Kierownicy zespołów: dr. hab. Martin Jönsson-Niedziółka (2 zespoły), dr Wojciech Nogala i prof. dr hab. M. Opałło
  • Zakład Układów Złożonych i Chemicznego Przetwarzania Informacji (kierownik: prof. dr hab. Jerzy Górecki)
Kierownicy zespołów: dr. hab. Wojciech Góźdź i prof. dr hab. J. Górecki
  • Zakład Fotochemii i Spektroskopii (kierownik: prof. dr hab. Jacek Waluk
Kierownicy zespołów: dr. hab. Agnieszka Michota-Kamińska, dr hab. Gonzalo Angulo Nunez, prof. dr hab. Robert Kołos, prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz, prof. dr hab. Czesław Radzewicz i prof. dr hab. J. Waluk
  • Zespoły samodzielne
Kierownicy: prof. dr hab. Janusz Lewiński, dr Piyush Sindhu Sharma, dr hab. Piotr Zarzycki i prof. dr hab. Robert Nowakowski
  • Zakład Doświadczalny Chemipan

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Zakłady, IChF PAN [dostęp 2019-08-31].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

W. Zielenkiewicz "Kronika – 50 lat IChF PAN"

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]