LafargeHolcim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Lafarge)
Skocz do: nawigacja, szukaj

LafargeHolcim – międzynarodowa firma produkująca materiały budowlane (głównie cement, beton oraz kruszywa). LafargeHolcim zatrudnia na całym świecie 115 000 pracowników i posiada ponad 2500 zakładów, oferując usługi oraz rozwiązania m.in. dla budownictwa, infrastruktury, przemysłu paliwowego i gazownictwa[1].

Historia[edytuj]

Historia Lafarge[edytuj]

Firma Lafarge rozpoczęła działalność w 1833 r., w którym Auguste Pavin de Lafarge uruchomił we Francji kopalnię wapienia[2]. Dzięki nabyciu licznych spółek produkujących wapno i cement położonych na terenie Francji, pod koniec lat 30. XX w. Lafarge stał się największym producentem cementu w tym kraju[2].

Spółka rozpoczęła swoją działalność międzynarodową w 1864 r. poprzez realizację kontraktu na dostawy 200 000 ton wapna hydraulicznego do budowy pirsów Kanału Sueskiego. Dzięki kontraktowi firma zaczęła rozwijać swoją działalność w krajach basenu Morza Śródziemnego. Kolejne kraje, w których firma rozpoczęła działalność to Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Brazylia i Kanada.

W 1887 r., w pobliżu francuskiego miasta Le Teil, firma Lafarge uruchomiła pierwsze na świecie laboratorium przeznaczone do badania cementu[2].

Pod koniec XX wieku firma przeprowadzała liczne akwizycje, które umacniały jej pozycję jako lidera na rynku materiałów budowlanych. W 1980 r. spółka nabyła Coppée, belgijskiego dostawcę koksu, węgla i nawozów. Dzięki kupnie firmy General Portland Inc. w 1981 r., Lafarge stał się największym producentem cementu na terenie Ameryki Północnej. W 1997 r. Lafarge dokonał ogromnego kroku naprzód dzięki nabyciu firmy Redland[3], będącej ówcześnie jednym z największych producentów betonu i kruszyw na świecie. W 1999 r. Lafarge nabył 100% udziałów w Hima Cement Limited[4], drugim co do wielkości producentem cementu w Ugandzie, o mocy produkcyjnej 850 000 ton rocznie. W ten sposób wzmocnił swoją obecność w Afryce.

Dalsza ekspansja na arenie międzynarodowej nastąpiła w wyniku zakupu w 2001 r. firmy Blue Circle Industries[5], która była szóstą największą firmą cementową na świecie oraz dzięki nabyciu spółek w rejonie śródziemnomorskim, w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji. W 2008 roku Lafarge kupił Orascom Cement, czołowego producenta cementu na Bliskim Wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego, numer jeden na ważnych rynkach Egiptu, Algierii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Iraku.

W kwietniu 2013 roku firma przyjęła nową strategię komunikacyjną marki zakładającą zwiększony wkład Lafarge w "budowanie lepszych miast".

W 2014 r., gdy ogłoszone zostało połączenie Lafarge oraz Holcim, firma zajmowała pozycję lidera światowego przemysłu cementowego.

Historia Holcim[edytuj]

Firma Holcim została założona przez Adolfa Gygi w 1912 roku jako "Aargauische Portlandcementfabrik Holderbank-Wildegg"[2]. Pierwotna siedziba firmy znalazła się w szwajcarskim Holderbank (około 40 km od Zurychu). W 1914 roku firma połączyła się z "Rheintalischen Cementfabrik Rüthi", której właścicielem był Ernst Schmidheiny. Po połączeniu firm, Schmidheiny przejął obowiązki kierownicze i rozpoczął rozwój firmy.

W latach 1922-1931 firma rozpoczęła działalność i inwestycje na rynkach zagranicznych w Europie (Francja, Belgia, Holandia, Niemcy), a także w Egipcie, Libanie i Republice Południowej Afryki. Po śmierci Ernsta Schmidheiny’ego obowiązki kierownicze przejęło jego dwóch synów: Ernst Junior oraz Max, którzy podzielili firmę na dwie dywizje. Ernst przejął nadzór nad produkcją materiałów budowlanych, podczas gdy Max nadzorował inne linie.

Po II wojnie światowej, kierownictwo nad firmą przejął Hans Gygi, syn Adolfa Gygi. Do jego największych sukcesów należały m.in. rozwój firmy podczas szwajcarskiego boomu mieszkaniowego z 1950 roku oraz ekspansja Holderbank do Kanady, a następnie w Ameryce Północnej i Południowej. W 1958 firma weszła na giełdę roku w celu pozyskania dodatkowego kapitału. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych firma dalej umacniała swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Firma połączyła się także z Schweizerischen Cement-Industrie-Gesellschaft. Dzięki fuzji, Holderbank stał się jedną z największych firm przemysłowych na świecie.

W 1974 r. firma rozpoczęła inwestycje na Filipinach. W latach 90., wśród innych nowych rynków znalazły się również kraje Europy Wschodniej, Chin, Indii i Azji Południowo-Wschodniej, później również Australii. W 2001 roku, w głosowaniu na walnym dorocznym zgromadzeniu udziałowców, nazwa spółki została zmieniona na Holcim.

W 2014 r. kierownictwo firmy podjęło decyzję o połączeniu z firmą Lafarge[6].

Powstanie LafargeHolcim[edytuj]

Firma LafargeHolcim powstała w wyniku równorzędnej fuzji spółek Lafarge i Holcim. Oficjalne połączenie firm odbyło się 15 lipca 2015 r.[7]

Obecność w 90 krajach na świecie oraz koncentracja na branży cementu, kruszyw i betonu sprawiła, że LafargeHolcim stał się liderem w przemyśle materiałów budowlanych[8]. Obecnie grupa zatrudnia 115 000 pracowników na całym świecie i posiada ponad 2500 zakładów, oferując usługi oraz rozwiązania m.in. dla budownictwa, infrastruktury, przemysłu paliwowego i gazownictwa.

Wraz z powstaniem LafargeHolcim ogłoszonych zostało 5 filarów strategicznych firmy:

 • zaspokajanie potrzeb deweloperów i prywatnych inwestorów;
 • zostanie preferowanym partnerem w inwestycjach budowlanych i infrastrukturalnych;
 • osiągnięcie doskonałości operacyjnej przez stały rozwój i tworzenie wartości;
 • zaangażowanie w powstanie zrównoważonych ekonomiczno-środowiskowo rozwiązań;
 • zaangażowanie w dostarczanie najwyższego zwrotu z inwestycji.

LafargeHolcim w Polsce[edytuj]

Firma LafargeHolcim działa w Polsce od 1995 roku (do 2015 r. jako Lafarge Polska). Obecnie posiada ponad 60 zakładów produkcyjnych, m.in.: cementownie, kopalnie, przeładownie kruszyw oraz wytwórnie betonu. Firma zatrudnia 1 600 pracowników[9], jej polska siedziba znajduje się w Warszawie[9]. Do największych zakładów LafargeHolcim w Polsce należą Cementownia Małogoszcz oraz Cementownia Kujawy w Bielawach.

Od lipca 2015 r. firma wprowadziła nowy podział organizacyjny, który obecnie obejmuje:

 • Segment Budynki – obejmuje rozwiązania dla klientów uczestniczących aktywnie w procesie budowy zarówno budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych, jak i użyteczności publicznej;
 • Segment Infrastruktura – rozwiązania skierowane do wykonawców, projektantów i inwestorów w zakresie realizacji kontraktów infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej i hydrotechnicznej. Obejmują one: technologię betonów konstrukcyjnych mostowych, drogowych i specjalistycznych, technologię kruszyw do podbudów drogowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów konstrukcyjnych, stabilizacji i warstw technologicznych, podsypek i podbudów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych, technologię spoiw hydraulicznych do ulepszania podłoża gruntowego, wykonywania warstw związanych spoiwami, zastosowań specjalistycznych;
 • Kanał B2B – obejmuje rozwiązania przeznaczone do dalszego przetworzenia i rozwiązań dla produkcji przemysłowej. Są one skierowane do producentów prefabrykatów, producentów betonu towarowego oraz producentów suchych mieszanek, a także do innych specjalistycznych segmentów rynku wykorzystujących w procesie produkcji cement, spoiwa hydrauliczne, kruszywa, mączkę wapienną czy też popiół.
 • Kanał B2C – obejmuje rozwiązania przeznaczone do odsprzedaży, którą realizują dystrybutorzy i sklepy kanału nowoczesnego. W ten sposób LafargeHolcim w Polsce prowadzi m.in. sprzedaż cementu workowanego i nawozów.

Inne usługi:

 • doradztwo techniczne – pracownicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu technologii betonu oraz właściwości cementu, betonu i kruszyw;
 • badania laboratoryjne – udostępnienie sieci laboratoriów zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Małogoszczu i na Kujawach, w których wykonywane są badania stwardniałego betonu i świeżej mieszanki betonowej, kruszyw oraz badania geotechniczne;
 • transport i logistyka – dostawy zamówień specjalistycznym taborem samochodowym oraz kolejowym.

Zrównoważony rozwój w LafargeHolcim w Polsce[edytuj]

LafargeHolcim realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, łączącą działalność przemysłową z dbałością o środowisko naturalne, pracowników i lokalnych społeczności. Wartością firmy jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników, klientów oraz kontrahentów.

W ramach działalności tego typu, LafargeHolcim prowadzi następujące inicjatywy:

 • „WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim”[10] – zadaniem fundacji jest edukacja w zakresie architektury, kształtowania krajobrazu i estetyki miejsc. Fundacja działa w porozumieniu ze społecznościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi i kulturalnymi, szkołami, uczelniami i innymi organizacjami, a także wolontariuszami[11];
 • „Plan 2030” – plan przedstawia wysiłki podejmowane w celu poprawy wydajności zrównoważonego rozwoju działalności LafargeHolcim oraz koncentruje się na rozwoju zrównoważonych rozwiązań w biznesie. Przykładowe cele zawarte w planie:
  • zmniejszenie o 40% netto produkowanego CO2 w tonie cementu, w porównaniu z rokiem 1990;
  • zmniejszenie o 30% ilości wody słodkiej użytej dla każdej wyprodukowanej tony cementu;
  • wspomaganie 75 milionów ludzi w stworzeniu lepszych warunków życia za pośrednictwem naszych niedrogich rozwiązań mieszkaniowych, integracyjnych inicjatyw biznesowych oraz inwestycji społecznych.
 • Kodeks postępowania w biznesie[12] – wytyczne LafargeHolcim dotyczące prawa konkurencji (ang. LafargeHolcim Competition Law Directive).

Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy w LafargeHolcim w Polsce[edytuj]

Ze względu na działanie w branży budowlanej, LafargeHolcim wprowadza rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Firma realizuje na każdym etapie swojej działalności - począwszy od codziennej pracy w zakładach, przez współpracę z podwykonawcami, aż po dbanie o otoczenie - rozwój miast i ochronę środowiska naturalnego. Celem firmy jest tworzenie bezpiecznych warunków dla pracowników, wykonawców, społeczności lokalnej oraz klientów.

Zobowiązania LafargeHolcim dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia:

 • realizować działania w oparciu o cel „zero wypadków”[13];
 • zapewnić pracownikom i wykonawcom bezpieczne i zdrowe warunki pracy;
 • wdrażać w skali globalnej System Zarządzania Bezpieczeństwem stworzony w celu zapewnienia nieustannej poprawy efektywności działań i aktywnego zarządzania ryzykiem w firmie;
 • przestrzegać przepisów, rozporządzeń oraz wymogów branżowych i korporacyjnych;
 • otwarcie informować wszystkie zainteresowane podmioty o istniejących problemach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Inicjatywy i partnerstwa LafargeHolcim[edytuj]

Grupa LafargeHolcim podjęła szereg inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cele w tym zakresie osiągane są również dzięki współpracy ze światowymi organizacjami pozarządowymi.

Inicjatywy LafargeHolcim na świecie[edytuj]

 • Inicjatywa na rzecz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw United Nations Global Compact podjęta w 2003 r.
 • Członkostwo w Globalnej Koalicji ds. HIV/AIDS od chwili jej powstania w 2002 r.
 • Działania w ramach Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development) – Grupa LafargeHolcim była liderem zapoczątkowanej w 2002 r. Inicjatywy Zrównoważenia Produkcji Cementu, czyli międzynarodowego planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju branży
 • Współlider projektu „Energy Efficiency in Buildings" („Efektywność energetyczna w budownictwie")
 • W ramach WBCSD: opracowanie rozwiązań umożliwiających projektowanie budynków o zerowym zużyciu energii netto
 • Uczestnik programu Globalne Obywatelstwo Korporacyjne (Global Corporate Citizenship) od 2001 r.

Inicjatywy LafargeHolcim w Polsce[edytuj]

 • WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim
 • Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego
 • Członkostwo w Koalicji „Bezpieczni w Pracy”
 • Członkostwo w Partnerstwie na Wszystkich Etapach Powstawania Zrównoważonej Inwestycji Budowlanej

LafargeHolcim w Polsce prowadzi liczne projekty mające na celu zwrócenie uwagi na jakość przestrzeni publicznej. W 2014 r. była ona współorganizatorem konkursu na zagospodarowanie terenu wokół Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK. Innymi organizatorami były Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Miasto Stołeczne Warszawa[14].

Linki zewnętrzne[edytuj]

Przypisy

 1. Nowy lider dla nowego świata: oficjalna światowa premiera Grupy LafargeHolcim, www.lafarge.pl [dostęp 2016-09-14].
 2. a b c d Historia firmy, www.lafarge.pl [dostęp 2016-09-14].
 3. Artykuł dotyczący inwestycji Lafarge w USA, www.indepedent.co.uk [dostęp 2016-09-14].
 4. Lafarge kupuje Hima Cement Limited [dostęp 2016-09-14].
 5. Lafarge kupuje Hima Cement Limited [dostęp 2016-09-14].
 6. Producenci cementu Lafarge i Holcim łączą się [dostęp 2016-09-14].
 7. Nowy lider dla nowego świata - LafargeHolcim oficjalnie połączony [dostęp 2016-09-14].
 8. Lafarge i Holcim dogadały się w sprawie fuzji, pb.pl [dostęp 2016-09-14].
 9. a b LafargeHolcim w Polsce, www.lafarge.pl [dostęp 2016-09-14].
 10. Strona fundacji [dostęp 2016-09-14].
 11. W pojedynkę jesteśmy tylko kroplą. Wspólnie tworzymy ocean. Fundacja LafargeHolcim, www.kieruneksurowce.pl [dostęp 2016-09-14].
 12. Kodeks postępowania w biznesie, www.lafarge.pl [dostęp 2016-09-14].
 13. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, www.lafarge.pl [dostęp 2016-09-14].
 14. Startuje konkurs na zagospodarowanie terenu wokół pawilonu Zodiak [dostęp 2016-09-14].