Radosław Zenderowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
To jest stara wersja tej strony, edytowana przez Niegodzisie (dyskusja | edycje) o 15:40, 24 mar 2019. Może się ona znacząco różnić od aktualnej wersji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Radosław Zenderowski
Ilustracja
Radosław Zenderowski (18.10.2018)
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 28 października 1974
Cieszyn
Profesor nauk
humanistycznych
Specjalność:
europeistyka, geopolityka, stosunki międzynarodowe, kwestie etniczne
Alma Mater Akademia Teologii Katolickiej
Doktorat 11 czerwca 2001 – socjologia
UKSW
Habilitacja 12 grudnia 2008 – nauki o polityce
Polska Akademia Nauk
Profesura 9 września 2013
Polska Akademia Nauk
Status Członek Komitetu Nauk Politycznych
Profesor zwyczajny
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Jednostka Instytut Politologii UKSW
Stanowisko Dyrektor (od 2012)
Zastępca dyrektora (2008–2012)
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich UKSW
Stanowisko Kierownik
Okres zatrudn. od 2014
Katedra Teorii Państwa i Polityki Międzynarodowej UKSW
Stanowisko Kierownik
Okres zatrudn. 2009–2014
Odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej
Strona domowa

Radosław Damian Zenderowski (ur. 28 października 1974 w Cieszynie) – polski socjolog i politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik tej katedry. Ponadto profesor nadzwyczajny w Katedrze Stosunków Międzynarodowych (Wydział Zarządzania) Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (od 2006). W latach 2008–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a od 2012 dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Życiorys

Absolwent Technikum Hotelarskiego w Wiśle (1994). W latach 1994–1999 studiował nauki polityczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2001 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie na podstawie pracy Problem reintegracji miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna i Českého Těšína napisanej pod kierunkiem Henryka Skorowskiego. W 2008 obronił rozprawę habilitacyjną z nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy Nad Tatrami błyska się... Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989–2004). 9 września 2013 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[1].

Od 2001 zatrudniony w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2006 jest pracownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych i Ekonomii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Zajmuje się naukowo Europą Środkową (w tym problematyką tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej oraz kwestiami integracyjnymi), ze szczególnym uwzględnieniem Słowacji. Inne pola zainteresowań badawczych: konflikty etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, polityka etniczna, relacje polityka - religia, teoria stosunków międzynarodowych.

Był prezesem warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2006–2009). Od 2014 członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Wypromował co najmniej ośmioro doktorów[2].

Mieszka w Cieszynie. Z żoną Agnieszką ma dwoje dzieci: Marcela Cyryla (ur. 2007) i Aleksandrę Konstancję (ur. 2012).

Odznaczenia

Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi[3].

Wybrane publikacje

Podręczniki i monografie

 • Rudowski A., Zenderowski R., Integracja europejska. Geneza – funkcjonowanie – perspektywy. Skrypt, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002. Rozdziały: 1,2,3,6,7, ss. 165.
 • Sowiński S., Zenderowski R., Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002/03. Rozdziały: 1 i 2, ss. 318.
 • Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004, ss. 130.
 • Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Uczestnicy – ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, ss. 237.
 • Zenderowski R. (red.), Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004, ss. 248.
 • Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005, ss. 141.
 • Cebul K., Zenderowski R., Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Wyd. UKSW, Warszawa 2006. Rozdziały: I-V, ss. 158.
 • Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wyd. Atla2, Wrocław 2006, ss. 669.
 • Zenderowski R., Nad Tatrami błyska się... Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989–2004), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, ss. 590.
 • Rudowski A., Zenderowski R. (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 441 (książka otrzymała pozaregulaminową nagrodę dziennikarzy w ramach XIII Dni Książki Naukowej w Poznaniu).
 • Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 424.
 • Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, ss. 180.
 • Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 315.
 • Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 227. 
 • Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 329. 
 • Zenderowski R. (red.), My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, Wyd. Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2012, ss.  489.
 • Zenderowski R., Koziński B., Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, ss. 247.
 • Baluk W., Chałupczak H., Zenderowski R. (red.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 578.
  • Baluk W., Chałupczak H., Zenderowski R. (red.), Ethnic policy in contemporary East Central European countries, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 536.
 • Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 2: Od końca XVIII wieku do Jesieni Narodów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, ss. 316.
 • Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 3: Jesień Narodów i jej konsekwencje, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, ss. 197.
 • Rydliński B., Sowiński S., Zenderowski R. (red.), Wolność: wieczne wyzwanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2018, ss. 826.

Przypisy

 1. Postanowienie Prezydenta z dnia 9 września 2013 r. nr 115-10-13 w sprawie nadania tytułu profesora
 2. System Wspomagania Wyboru Recenzentów, recenzenci.opi.org.pl [dostęp 2019-01-29].
 3. Odznaczenia państwowe z okazji Święta UKSW, prezydent.pl z 26 maja 2011 [dostęp: 31 maja 2011]

Bibliografia