Tytuł naukowy profesora

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Tytuł naukowy)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tytuł naukowy profesora, tytuł naukowy[a] – nadawany w Polsce przez prezydenta Polski osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Prezydent nadaje tytuł naukowy na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (do końca 2020 istnieje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów[1]).

Tytuł naukowy profesora potocznie od 1989 bywa określany jako „profesura belwederska”, z uwagi na dawną siedzibę Prezydenta RP, w której odbywały się uroczystości wręczenia postanowień o nadaniu tytułu profesora. Inne potoczne określenie dla tytułu naukowego to „profesor tytularny”.

Historia[edytuj | edytuj kod]

W poprzednim stanie prawnym (do 1990) istniały tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego nadawane przez Radę Państwa. Tytuł profesora zwyczajnego organ ten mógł nadać osobie posiadającej tytuł profesora nadzwyczajnego, która powiększyła swój dorobek naukowy lub naukowo-dydaktyczny. Po ustanowieniu urzędu Prezydenta PRL i zniesieniu Rady Państwa prawo nadawania tytułu uzyskał prezydent. Zniesiono też podział na tytuł profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego: w to miejsce wprowadzono też jeden tytuł naukowy profesora. Po tych zmianach profesorowie nadzwyczajni uzyskali automatycznie tytuły naukowe profesora. Tytułu naukowego profesora nie należy mylić ze stanowiskami profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

W Polsce zasady nadawania tytułu naukowego profesora są określone w obowiązującej od 1 października 2018 ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2].

Według tej ustawy w Polsce istnieją obecnie tytuł naukowy profesora oraz odpowiadający mu tytuł w zakresie sztuki – profesor sztuki.

Tytuł naukowy a stopnie naukowe i tytuły zawodowe[edytuj | edytuj kod]

Tytułu naukowego nie należy mylić z tytułami zawodowymi ani stopniami naukowymi.

Poziom Tytuł Stopień Wymagania Instytucja nadająca
tytuł zawodowy licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, inżynier, inżynier architekt, inżynier architekt krajobrazu, inżynier pożarnictwa studia I stopnia uczelnia posiadająca odpowiednie uprawnienia
magister, magister inżynier, magister sztuki, magister farmacji, magister analityki medycznej, magister inżynier architekt, magister inżynier architekt krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, magister położnictwa, magister pielęgniarstwa, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie uczelnia posiadająca odpowiednie uprawnienia
stopień naukowy doktor studia III stopnia lub przygotowanie pod nadzorem promotora oryginalnej zrecenzowanej pozytywnie rozprawy doktorskiej i jej publiczna obrona kończąca przewód doktorski uczelnia, placówka naukowa, instytut, jednostka badawczo-rozwojowa posiadające odpowiednie uprawnienia na podstawie własnej decyzji
doktor habilitowany stopień naukowy doktora, znaczący dorobek naukowy, pozytywne recenzje napisanej samodzielnie przez habilitanta dysertacji habilitacyjnej, zdanie kolokwium habilitacyjnego przed komisją, obrona dysertacji habilitacyjnej, wygłoszenie wykładu habilitacyjnego (niepubliczne) uczelnia, placówka naukowa, instytut, jednostka badawczo-rozwojowa posiadające odpowiednie uprawnienia na podstawie własnej decyzji
tytuł naukowy profesor stopień naukowy doktora habilitowanego, znaczący dorobek naukowy, w tym zwyczajowo w niektórych dyscyplinach przygotowanie tzw. książki profesorskiej oraz wypromowanie co najmniej trzech doktorów (niekiedy – na uczelniach artystycznych i technicznych – wymagania te nie muszą być spełnione) Prezydent RP na wniosek macierzystej instytucji po akceptacji Rady Doskonałości Naukowej

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Profesor (stanowisko)

Szkolnictwo wyższe

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. W Polsce istnieje tylko jeden tytuł naukowy.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Art. 189 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
  2. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]