2. List do Tesaloniczan: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
(odn.)
# Podobnie sceptycznie odnoszą się do wyolbrzymianych ich zdaniem różnic pomiędzy obydwoma listami. 2 List do Tesaloniczan posiada liczne cechy charakterystyczne dla stylu Pawła. 90 % słownictwa z obydwu listów do Tesaloniczan występuje również w tzw. ''listach wielkich'' i ''listach więziennych''. W oparciu o analizę stylu Drugi List do Tesaloniczan lepiej mieści się w ''corpus Paulinum'' niż Pierwszy. Wreszcie podobne różnice jak pomiędzy 1 Tes a 2 Tes występują także pomiędzy innymi autentycznymi pismami Pawła, np. pomiędzy 1 i 2 Listem do Koryntian. Dlatego wydaje się bezcelowe kładzenie zbyt dużego nacisku zarówno na podobieństwa jak i na różnice między obydwoma listami<ref>{{Cytuj książkę |nazwisko= Bednarz |imię= M. |autor link= Michał Bednarz|tytuł=1-2 List do Tesaloniczan |strony=68}}</ref>.
# 2 Tes nie jest niewątpliwie tak wylewny jak 1 Tes. Trudno jednak nie dostrzegać przejawów serdeczności i ciepła znajdujących się w tekście: w dwóch początkowych wersetach, we fragmentach 2 Tes 3, 7-10; 1, 7; 1, 10; 2, 14<ref group="od.">{{Biblia|księga = 2Tes |rozdział =3 |wersety =7-10}} {{Biblia|księga = 2Tes |rozdział =1 |wersety =7}} {{Biblia|księga = 2Tes |rozdział =1 |wersety =10}} {{Biblia|księga = 2Tes |rozdział =2 |wersety =14}}</ref>, w ciągłym zwracaniu się do adresatów słowem: ''bracia''. Jednocześnie nie dziwi fakt, że w sytuacji, gdy Tesaloniczanie nadal trwają w swych błędach stanowiących zagrożenie dla młodego Kościoła, stosunek Apostoła do nich stał się bardziej powściągliwy<ref>{{Cytuj książkę |nazwisko= Bednarz |imię= M. |autor link= Michał Bednarz|tytuł=1-2 List do Tesaloniczan |strony=69}}</ref>.
# Sprzeczność pomiędzy eschatologią 1 i 2 Listu do Tesaloniczan jest tylko pozorna. W 1 Liście Paweł podkreśla, konieczność czuwania, ponieważ dzień Pański przyjdzie niespodziewanie. Jednak z faktu, że w 2 Tes Apostoł pisze o znakach poprzedzających przyjście Pana, nie wynika bynajmniej, że czas nadejścia paruzji jest znany. Oba ujęcia nie wykluczają się, poruszają tylko różne aspekty zagadnienia. Paweł rozwija tu zresztą nauczanie samego Jezusa, który głosił, że nikt nie wie, kiedy nadejdzie dzień Pański i wzywał do czujności (Mt 24, 36-42)<ref group="od.">{{BibliaT||Mt|24|36|42}}</ref>, choć jednocześnie mówił o znakach, które poprzedzą paruzję (Mt 24, 6-14)<ref group="od.">{{Biblia|księga = Mt |rozdział =24 |wersety =6-14}}</ref><ref>{{Cytuj książkę |nazwisko= Bednarz |imię= M. |autor link= Michał Bednarz|tytuł=1-2 List do Tesaloniczan |strony=70}}</ref>.
# Podobnie jest z innnymiinnymi tematami teologicznymi. Nieprawdą jest, że koncepcja tradycji pojawia się tylko w 2 Tes, występuje bowiem także w 1 Kor 11, 2<ref group="od.">{{Biblia|księga = 1Kor |rozdział =11 |wersety =2}}</ref>, a także w 1 Tes 2, 13 i 4, 1-2<ref group="od.">{{Biblia|księga = 1Tes |rozdział =2 |wersety =13}} {{Biblia|księga = 1Tes |rozdział =4 |wersety =1-2}}</ref>. Tytułu ''Pan'' używa Paweł również w 1 Tes 1, 3 i 2, 15<ref>{{Cytuj książkę |nazwisko= Bednarz |imię= M. |autor link= Michał Bednarz|tytuł=1-2 List do Tesaloniczan |strony=71}}</ref>.
# Paweł tak mocno podkreśla swój autorytet apostolski i zwraca taką uwagę na autentyczność podpisu, ponieważ w Tesalonice pojawił się list rzekomo od niego pochodzący – zwracając uwagę na swój podpis Paweł chce zdemaskować oszustwo<ref>{{Cytuj książkę |nazwisko= Bednarz |imię= M. |autor link= Michał Bednarz|tytuł=1-2 List do Tesaloniczan |strony=72}}</ref>.
 

Menu nawigacyjne