Strofa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Strofa (z łac. stropha, pot. zwrotka) – zestaw pewnej liczby wersów (wyodrębnionych w całość i oddzielonych przerwą graficzną od innej całości), który jest elementem wierszotwórczym. Strofa występuje tylko w utworze lirycznym, pełni istotną funkcję w rytmice i intonacji. Strofy mogą występować w wierszach każdego rodzaju: białym, wolnym, sylabicznym, tonicznym, sylabotonicznym, ale w wierszu wolnym mogą nie mieć charakteru regularnego. Ze względu na liczbę wersów, które wchodzą w skład strofy, dzielimy je na:

 • Dystych – strofę budują tylko dwa wersy, najkrótsza z możliwych, pochodzi z antyku, popularna w poezji ludowej, układ rymów: aa
 • Tercyna – strofa składająca się z 3 wersów
 • Tetrastych – strofa składająca się z 4 wersów
 • Pentastych – strofa składająca się z 5 wersów
 • Sekstyna – strofa składająca się z 6 wersów, o układzie rymów: ababcc
 • Septyna – strofa składająca się z 7 wersów
 • Oktawa – strofa złożona z 8 wersów, najczęściej o układzie rymów abababcc

Kryterium otwartości bądź zamknięcia strof jest: obraz, temat i myśl.

Strofa zamknięta - powstała już w średniowieczu. Stanowi pod jakimś względem wyraźnie zamkniętą całość składniowo intonacyjną. Strofa ta wywołuje wrażenie silnego wyodrębnienia w stosunku do strofy, która po niej następuje.

Strofa otwarta – najpopularniejsza od XIX wieku. W XIX wieku strofy liczyły z reguły 2 lub 3 wersy. Strofa otwarta to taka, która nie stanowi całości intonacyjno-składniowej. Temat nie zostaje wyraźnie zamknięty. Ta strofa (otwarta) łączy się bezpośrednio pod jakimś względem ze strofą, która po niej następuje.

Podział strof pod względem kompozycyjnym:

 • otwarte
 • zamknięte
 • izometryczne – wersy mają ten sam kształt metryczny tzn. tę samą liczbę sylab, ten sam rytm
 • heterometryczne – poszczególne wersy są układem o różnym rozmiarze (różna liczba sylab)