Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(5/2014) Bosyantek – Lalit

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie Bosyantek – Lalit

Informacje wstępne

Pragnę przedłożyć Komitetowi Arbitrażowemu wniosek o rozstrzygnięcie sporu jaki ma miejsce pomiędzy mną, wnioskodawcą (Bosymantkiem (dyskusja)) a wikipedystą Lalitem (dyskusja). Konflikt z przerwami trwa od 6-ciu miesięcy. Komitet proszę o adekwatną reakcję.

Stan faktyczny i dowody

Aktywnie, jako zarejestrowany użytkownik edytuję od mniej więcej 2 lat i początkowo moje relacje z wyżej wymienionym wikipedystą układały się bez większych zgrzytów, a nawet przyjaźnie [1], [2]. Problem rozpoczął się od artykułu „Wczesny buddyzm”, z powodu którego w październiku 2013 wybuchł pomiędzy nami spór. Lalit oskarżył mnie na stronie wikiprojektu „Czy wiesz...” o tendencyjność i brak obiektywizmu [3], a ponieważ nie chciał komentować swoich oskarżeń w przestrzeni głównej, wymianę zdań kontynuowaliśmy na jego stronie dyskusji. Dodatkowo na stronie dyskusji artykułu zaczął domagać się umieszczenia w haśle informacji źródłowej, która zgodnie z moją najlepszą wiedzą podlega naukowej krytyce oraz oskarżył mnie o ewolucjonizm [4]. W tej sytuacji poprosiłem o opinię administratora specjalizującego się w tej tematyce Bacusia15 [5], który obiecał przyjrzeć się problemowi [6].
Po miesiącu Lalit opatrzył wzmiankowany artykuł szablonem „dopracować” ignorując całą dotychczasową wymianę zdań [7]. Ponieważ Bacus15 nie podjął się mediacji, sprawę poruszyłem w kawiarence [8]. W dyskusji stwierdzono, że szablon wstawiono wbrew regułom i zasugerowano samodzielne dopracowanie hasła przez Lalita. Zaproponowałem również rozwiązanie kompromisowe zaakceptowane przez doświadczonych użytkowników. Ku mojemu zaskoczeniu Lalit odrzucił wszelką mediację, a jego postawa sprawiła, że poczułem się całkowicie bezradny. W mojej ocenie jeden user swoim niezrozumiałym uporem zakwestionował cały system, na jakim opiera się projekt, czyli wypracowywanie wspólnych rozwiązań w drodze dyskusji. Postanowiłem odetchnąć nieco od Wikipedii i zrobiłem sobie przerwę [9]. Po odpoczynku wróciłem do edytowania.

Napisałem niedawno artykuł o V Dalajlamie Lobsangu Gjaco. Podchodziłem do tematu dwukrotnie, a ponieważ tematyka jest wyjątkowo złożona, pisanie zajęło mi prawie miesiąc.
Kilka tygodni temu Lalit, user z kilkuletnim doświadczeniem, napisał artykuł Turrell Wylie. Hasło, które jest stubem zawierało błąd w tytule [10], brak źródeł [11] i brak kategorii co zostało od razu dostrzeżone i wytknięte.
Obydwie sprawy łączę dlatego, że krótko po tym Lalit postanowił udowodnić, że napisany przeze mnie artykułu o V Dalajlamie zawiera błąd i to o dziwo w jego tytule! Co więcej podstawowym argumentem Lalita była jego własna znajomość tybetańskiego (Dyskusja:Lobsang Gjaco). Pomimo tego, iż nagłówek posiada przypis, zarzuty zostały przedstawione w przestrzeni głównej na stronie wikiprojektu [12] [13].
W tej sytuacji odniosłem wrażenie, że Lalit czując się skompromitowany własną wpadką postanowił wyładować własną frustrację na użytkowniku, którego już raz wcześniej pognębił.

Po jakimś czasie podjąłem się kolejnego zadania, poprawy biogramu Atiśy, indyjskiego uczonego i mnicha buddyjskiego. Biogram rozszerzyłem m.in. o nauczanie, w której to części Lalit dopatrzył się „kompletnych bzdur” [14] i zagroził wstawieniem kolejnego szablonu [15]. Przyznam szczerze, nie rozumiałem o co mu chodzi, dlatego poprosiłem o reakcję administratorów [16]. W toku dalszej dyskusji w końcu doprecyzowałem sporny fragment [17]. Lalit ku mojemu zdziwieniu triumfował. Byłem zdziwiony i zły ponieważ odniosłem wrażenie, że osiągnął pełną satysfakcję zmuszając mnie do dopisania w obszernym artykule dwóch wyrazów, zajmując mi w tym celu cały świąteczny wieczór (chociaż mógł to zrobić sam) [18]. Znikomość korekty, którą spokojnie można nazwać doprecyzowaniem, nie przeszkadzała Lalitowi nazwać sytuacji „pomyłką uwłaczającą buddyzmowi” [19]. Stał się również w dalszej dyskusji arogancki i wszystko wskazuje na to, że czerpał z sytuacji wyraźną przyjemność [20] (oraz zapowiedział dalsze działania [21]). Ponieważ stałem się celem ataku usera, który własne niepowodzenia odreagowywał na mojej osobie i dodatkowo próbował stawiać się w roli autorytetu, przyznaję, że nie wytrzymałem i zwyczajnie mnie poniosło[22].

Brak reakcji administratorów upewnił mnie, że jestem z tą sytuacją całkowicie sam. Doświadczenie sprzed kilku miesięcy podpowiadało, że nie ma sensu próbować z Lalitem mediacji. Ponieważ stałem się obiektem aroganckich docinków spowodowanych poczuciem bezkarności, a moje wcześniejsze działania uznane zostały za wynik słabości (o czym jestem przekonany), zacząłem sprawdzać jego artykuły i wstawiać szablony [23], [24]. Doprowadziło to oczywiście do wojny edycyjnej oraz zdjęcia przeze mnie szablonu z artykułu „Wczesny buddyzm” [25], na co administratorzy w końcu zareagowali. Jest mi przykro i przepraszam wszystkich za to działanie, ale to była obrona własnej godności! zwykłe zademonstrowanie, że wcale nie jestem bezradny i nie można mnie bezkarnie obrażać. Przyznam szczerze, że mam w tej sytuacji pretensje do administracji, bo wikietykieta i zasada nie przeszkadzania są filarami Wikipedii.

Po raz kolejny spytałem społeczność co mam w tej sytuacji zrobić (Kawiarenka/Wikipedyści). Uznano, że zgłosić sprawę do arbitrażu, co sugerowano mi również poza mechanizmem Wiki. W zaistniałych okolicznościach proszę o ocenę i reakcję adekwatną do sytuacji. Bosyantek (dyskusja) 22:52, 5 maj 2014 (CEST)

Aneks

Przeglądając po raz kolejny wniosek i sprawdzając zawarte w nim diffy, postanowiłem dołączyć listę ataków osobistych, których byłem obiektem w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W trakcie pierwszej mediacji w „kawiarence” zostałem oskarżony „o wybiórcze i stronnicze zastosowanie przypisów” [26]. Moje żądanie szczegółowego odniesienia się do zarzutów pozostało bez odpowiedzi. Po czasie Lalit zarzucił mi stosowanie „obcodźwiecznych nazwy "z kosmosu", których potem nie można w żaden sposób zidentyfikować czy to nie bzdury” [27], „kompletne bzdury” po raz drugi [28], „przeinaczanie buddyzmu” [29], „uprzedzenie do buddyzmu” [30], „"znawca buddyzmu"” [31], a w końcu zostałem oskarżony o publiczne kłamstwo [32], co miało być komentarzem do prywatnej rozmowy, w której mój rozmówca stwierdził fakt niskiej aktywności Lalita w pisaniu nowych haseł. Ten zobaczył w tym stwierdzeniu to co chciał zobaczyć. Stwierdzam z przykrością, że to nagminne. Bosyantek (dyskusja) 18:42, 7 maj 2014 (CEST)

Podjęte środki przedarbitrażowe

 • prośba o mediację [33] i jej potwierdzenie [34]
 • poinformowanie Społeczności o problemie w „kawiarence” [35] (po raz pierwszy), [36] (po raz drugi)

Potwierdzenie

Poinformowana strona sporu: wikipedysta Lalit [37]

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć do rozpatrzenia wniosek o arbitraż. Członkowie Komitetu uznali, że zakres wniosku mieści się w kompetencjach Komitetu do jego rozpatrzenia, a wnioskodawca podjął wystarczające wysiłki przedarbitrażowe, zmierzające do rozwiązania sporu. Wnioskodawca nawiązał bezpośredni dialog z oponentem, a także podjął próby mediacji polegające na dwukrotnej dyskusji w Kawiarence oraz zainteresowaniu sprawą administratora.

Oceniając wniosek członkowie Komitetu doszli do przekonania, że pierwotny spór o charakterze merytorycznym przekształcił się w długotrwały spór o charakterze personalnym, w którym podejmowane działania, oskarżenia o manipulowanie i stronniczość, komentowanie poszczególnych edycji oraz przesadne wytykanie błędów pokazują brak zakładania dobrej woli i chęci współpracy przez adwersarzy. W ocenie Komitetu długotrwały konflikt personalny między stronami może być zażegnany wyłącznie poprzez arbitraż.

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 arbitrów, przeciw przyjęciu nie był żaden arbiter, żaden arbiter nie wstrzymał się od głosu. 1 arbiter nie wziął udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu, Ented (dyskusja) 22:16, 12 maj 2014 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia to otwarty projekt, w którym każdy użytkownik może stworzyć nowe hasło lub wprowadzić zmiany do już istniejących. Zainteresowanie tą samą tematyką przez kilku użytkowników jest w Wikipedii powszechne, co powinno przekładać się na wyższy poziom merytoryczny haseł. Jednak sposób wprowadzania zmian wymaga uszanowania wypracowanych przez społeczność Wikipedii zasad, w tym tych, które regulują komunikację między wikipedystami. Spory merytoryczne w hasłach, a także wątpliwości oraz kontrowersje powstałe wokół ich kształtu winny być rozwiązywane poprzez konstruktywną dyskusję, podczas której należy przedstawić wiarygodne, rzetelne źródła i w oparciu o nie ustalić treść haseł. Nie są dopuszczalne w Wikipedii sytuacje, w których zmiany są wprowadzane siłowo. Za niedopuszczalne należy uznać te zmiany, w których jedynym argumentem jest wiedza własna adwersarzy, a komentarze przy i po wprowadzeniu zmian (również poza tzw. przestrzenią główną Wikipedii) mogą być potraktowane jak ataki osobiste skierowane przeciwko dyskutantom.

Odzwierciedleniem przedstawionych powyżej problemów są relacje edycyjne wikipedystów Bosyantka oraz Lalita, którzy swe zainteresowania w Wikipedii zogniskowali w głównej mierze wokół tematów związanych z historią religii Dalekiego Wschodu. Oceniając wniosek członkowie Komitetu stwierdzili, że brak zgody na zmiany wykonane przez adwersarzy, a przede wszystkim sposób oceny tych zmian spowodował, że spór merytoryczny o treść haseł przekształcił się w spór personalny, a podjęte próby mediacji przedarbitrażowej zakończyły się niepowodzeniem. W związku z powyższym uznano za zasadne przeanalizowanie konfliktu przez arbitrów.

Materiał dowodowy i jego ocena

W celu przeanalizowania konfliktu członkowie Komitetu przejrzeli interakcje między Bosyantkiem i Lalitem w czasie toczenia sporów merytorycznych oraz personalnych.

Spór wokół hasła Wczesny buddyzm

Konflikt merytoryczny wokół hasła Wczesny buddyzm, napisanego przez Bosyantka, rozpoczął się 2 października 2013 roku od krytyki czywieszowego pytania (na właściwej podstronie wikiprojektu Czy wiesz), które Lalit uznał z punktu widzenia hinduizmu za tendencyjne i nie obiektywne ([38]). Po tym komentarzu rozpoczęła się dyskusja na stronie dyskusji Lalita, w której (poza merytorycznym sporem) Bosyantek podniósł kwestię sposobu wyrażenia przez Lalita opinii na stronie wikiprojektu. Pomimo zapewnień Lalita kończących dyskusję, że stwierdzenie o tendencyjności oraz braku obiektywizmu nie odnosiło się to [do] twojego osobistego punku widzenia, Bosyantek uznał je za obraźliwe w stosunku do jego osoby, podobnie jak stwierdzenie o jego hinduistycznym punkcie widzenia ([39]). Po dyskusji na stronie Lalita doszło do interakcji merytorycznej pomiędzy użytkownikami w dyskusji przedmiotowego hasła ([40]), w której Lalit zarzucił, że nie jest ono pełne i nie porusza pewnych aspektów (głównie, że nie ma w nim nic o "anatmanie", kluczowej idei buddyzmu), a następnie skonkludował, że jest to artykuł tylko o niespójnych teoriach różnych współczesnych ewolucjonistów, co zostało odebrane przez wnioskodawcę jako oskarżenie mnie o ewolucjonizm. Oprócz przedstawienia swojego stanowiska w opozycji do adwersarza, Bosyantek stwierdził: nie jestem specjalistą w tej dziedzinie a zajmuje się nią jedynie hobbystycznie. Dlatego jeżeli te teorie są według Ciebie niespójne, to rozbuduj hasło pamiętając o źródłach i wskazał jednocześnie na źródło, z którego korzystał ([41]). Ponadto zwrócił się do Bacusa15 (jako wikipedysty znającego się na tej tematyce) z prośbą o mediację ([42]), której to Bacus15 jednak nie zdecydował się podjąć. 2 listopada hasło pojawiło się, jako zajawka, na stronie głównej Wikipedii w sekcji "Czy wiesz" w niezmienionym po dyskusji kształcie ([43]).

17 listopada Lalit wstawił na stronie hasła szablon "dopracować" o treści: uwzględnić kluczowy pogląd buddyjski o anatmanie i uzasadnić czy on ewoluował z przed-buddyjskich poglądów ([44]), co spowodowało anulowanie tej edycji przez Bosyantka z odnośnikiem opis w dyskusji ([45]), a to anulowanie z kolei wycofał Lalit ([46]) oraz krótką wymianę zdań na stronie dyskusji hasła, w której Lalit zarzucił artykułowi, że jego treść jest napisana z naruszeniem zasady neutralnego punktu widzenia ([47]). Odpowiedzią na wzajemne rewerty szablonu i zarzuty Lalita było zainicjowanie 18 listopada przez Bosyantka dyskusji w Kawiarence na temat przedmiotowego hasła.

Podczas dyskusji w Kawiarence ([48]), oprócz oponentów, wypowiedział się merytorycznie Hoa binh, posiadający wiedzę związaną z religiami Dalekiego Wschodu, który przyznał rację Bosyantkowi i wskazał na brak chłodnego nastawienia w tematyce buddyjskiej Lalita: artykuł ma referować fakty i poglądy opisane w literaturze naukowej, a nie stać na gruncie objawionego charakteru religii i odwieczności oraz niezmienności jej dogmatów i obrzędów. Odnoszę wrażenie, że koledze Lalit brak chłodnego nastawienia w tematyce buddyjskiej. Ponadto zakwestionowano wstawienie w takim kształcie szablonu "dopracować", zaproponowano przeniesienie artykułu pod inną nazwę oraz zadano pytanie Lalitowi, dlaczego on sam nie rozbudował artykułu skoro upomina się o jego rozszerzenie, a autor twierdzi, że tego zrobić nie potrafi. Lalit podczas dyskusji nie przyjął żadnej propozycji rozwiązania sporu oraz wyjaśnił, że sam nie może rozwinąć tematu, gdyż wczesnym buddyzmem zaj-muje/mował się wikipedysta Siristru. Dla przykładu ja to zajmuje się tylko buddyzmem tybetańskim ([49]), choć zarzucił Bosyantkowi, że artykuł jest błędny, oraz że wybiórczo i stronniczo zastosowano przypisy ([50]). Dyskusja zakończyła się 19 listopada bez osiągnięcia konsensusu.

4 maja doszło w haśle do wzajemnych rewertów związanych z szablonem "dopracować". Krótką wojnę edycyjną zakończyło prewencyjne zabezpieczenie artykułu przez Einsbora z prośbą w dyskusjach stron o zaprzestanie wojny edycyjnej w tym haśle i podjęcie zamiast tego dyskusji – rzeczowej bez argumentów ad personam.

Ocena sporu

Oceniając spór, który był zarzewiem konfliktu, członkowie Komitetu stwierdzili, że określenia użyte w dyskusji merytorycznej przedmiotowego hasła przez Lalita i przedstawione przez wnioskodawcę nie mogą być uznane za ataki osobiste. Nie można uznać w tym wypadku, że opinia na temat treści pytania z zajawki hasła w wikiprojekcie jest jednocześnie opinią o wikipedyście i jego poglądach. Podobnie nie sposób uznać, że zdania mówiące o hinduistycznym punkcie widzenia czy o niespójnych teoriach różnych współczesnych ewolucjonistów są atakami, które mają na celu oskarżenie wnioskodawcy o ewolucjonizm lub o inny, prywatny punkt widzenia, gdyż istnieje diametralna różnica pomiędzy merytoryczną krytyką treści hasła, które zostało napisane na podstawie posiadanych źródeł, a krytyką autora artykułu.

Analizując dyskusję hasła, Komitet stwierdził, że u Lalita zabrakło założenia, iż treści wprowadzane przez Bosyantka w przestrzeni głównej stanowią działanie w dobrej wierze i nie mają na celu obniżenie wiarygodności projektu. Wskazuje na to przyznanie wnioskodawcy, że nie jest on specjalistą w dziedzinie buddyzmu, lecz zajmuje się nią jedynie hobbystycznie i prosi o rozbudowę artykułu, co powinno być czytelną informacją dla interlokutora, że edycje Bosyantka mogą zawierać nieścisłości i hasło może wymagać poprawy. W tym wypadku dyskusja, której celem jest wspólne rozwiązanie problemów, winna mieć formę udzielenia pomocy, a nie przesadnej krytyki i wytykania błędów. W opinii członków Komitetu, wstawienie przez Lalita szablonu „dopracować” o treści wskazującej na niedociągnięcia merytoryczne w artykule było podjęciem niewspółmiernych środków, tym bardziej, że wstawiający szablon prowadził w tym samym czasie polemikę na stronie dyskusji tego hasła z jego autorem. W pierwszym komentarzu dyskusji Lalit powołał się na sutty palijskie (Pisze się tu wręcz tylko o wyzwoleniu transmigrującej duszy z cyklu wcieleń [51]). Takie podejście do źródeł jest niedozwolone w Wikipedii, gdyż zgodnie z zasadą Nie przedstawiamy twórczości własnej artykuły winny być pisane w oparciu o dostępne, opublikowane źródła pierwotne i wtórne. Odnosząc się do dyskusji należy również stwierdzić, że zarzut postawiony Bosyantkowi przez Lalita o złamaniu przez niego neutralnego punktu widzenia przy redakcji hasła był błędny. Neutralny punkt widzenia to bezstronne prezentowanie różnych poglądów bez wskazywania, który z nich jest słuszny. Trudno uznać, że w tym wypadku brak wyczerpującego omówienia tematu był złamaniem powyższej zasady, tym bardziej że ów brak nie był pominięciem innego stanowiska w danej sprawie. Członkowie Komitetu równie negatywnie oceniają postawę Lalita, który stwierdził podczas dyskusji w Kawiarence, że w artykule wybiórczo i stronniczo zastosowano przypisy, traktując je en bloc bez uzasadnienia, które z przypisów nie potwierdzają treści hasła i są stronnicze.

W treści wniosku Bosyantek przyznał, że jego działania doprowadziły oczywiście do wojny edycyjnej oraz zdjęcia przeze mnie szablonu z artykułu „Wczesny buddyzm”, co było podyktowane obroną własnej godności! zwykłe zademonstrowanie, że wcale nie jestem bezradny i nie można mnie bezkarnie obrażać, ale przyjęcie tezy, że uprawnionym jest żonglowanie szablonami w przestrzeni głównej Wikipedii dla zwrócenia uwagi innych użytkowników na problem konfliktu personalnego, było całkowicie błędne. I choć wnioskodawca wyraził skruchę, nie umniejsza to wagi przewinienia.

Spory wokół innych haseł wskazanych we wniosku

Do sporu merytorycznego o tytuł hasła Lobsang Gjaco doszło 18 kwietnia 2014 roku w dzień po jego utworzeniu przez Bosyantka. Lalit nie edytował artykułu, ale wyraził się krytycznie na stronie dyskusji ([52]) oraz na podstronie wikiprojektu "Czy wiesz" wskazując na błędne tłumaczenie tytułu hasła ([53]). Podczas dyskusji na stronie hasła Lalit powoływał się przede wszystkim na zasady transkrypcji oraz sugerował Bosyantkowi naukę wymowy znaków tybetańskich: radzę, abyś zamiast tego pochopnego zarzutu, zasięgnął może rady u jakiegoś nauczyciela j. tybetańskiego? Nauka wymowy znaków tybetańskich zajmuje tylko ok. 4 godziny. Podobnie na stronie wikiprojektu stwierdził pod adresem Bosyantka: kiedy się pisze mnóstwo takich rzeczy w stylu obcodźwieczne nazwy "z kosmosu", że potem nie można w żaden sposób zidentyfikować czy to nie bzdury oraz na naukę nigdy nie za późno ([54]).

Do kolejnego sporu merytorycznego, który szybko przeistoczył się w spór personalny, doszło 1 maja w dyskusji hasła Atiśa ([55]). Podobnie jak w artykule Lobsang Gjaco, Lalit nie edytował przedmiotowego hasła, lecz skrytykował edycje Bosyantka. Pomimo sporu merytorycznego, który dotyczył doprecyzowania (dwoma słowami) jednego zdania w haśle, adwersarze nie szczędzili sobie wycieczek osobistych: Lalit wskazywał, że miałem tą wątpliwą przyjemność czytać jak przeinaczasz buddyzm, np. w twoim eksperymencie zwanym Wczesny buddyzm i jestem bliski również tu wstawić podobny szablon, ale to kompletne bzdury, użył protekcjonalnego w tym wypadku, określenia kolego, sugerował uprzedzenie do buddyzmu Bosyantka oraz w sposób mentorski stwierdził, że każde takie przeinaczenie będę niestety zauważać, czy się to tobie podoba czy nie. To samo dotyczy innych "znawców buddyzmu", natomiast Bosyantek użył również protekcjonalnego w tym wypadku, określenia człowieku oraz ale co ty możesz o tym wiedzieć oraz sugerował: po prostu odczep się ode mnie z łaski swojej /.../ jeszcze raz przyczepisz się do mnie, a zacznę sprawdzać twoje artykuły, wytykać brak źródeł (a jest tego mnóstwo) i wklejać szablony /.../ dosyć twojej upierdliwości. W trakcie dyskusji Bosyantek zgłosił konflikt administratorom ([56]). W odpowiedzi administrator PG zasugerował stronom poszukanie mediatora, najlepiej kogoś obeznanego z tą tematyką. W tym samym dniu Bosyantek napisał prośbę do Hoa binh: rzucił byś oko na zmiany w tym arcie? Lalit znowu szaleje ([57]).

Efektem sporu personalnego było wstawienie przez Bosyantka 2 maja dwóch szablonów "dopracować" (z odniesieniem do uzupełnienia brakujących źródeł oraz usunięcia prawdopodobnej twórczości własnej) w haśle Filozofia buddyjska ([58]), które zostało przez Lalita znacznie rozbudowane. Lalit hasło uzupełnił i dwa dni później usunął szablon. Na kanwie wstawienia szablonu doszło w dyskusji hasła do dyskursu merytorycznego ([59]), w którym nastawienie Bosyantka do interlokutora było nacechowane emocjonalnie, co uwidoczniło się w przesadnym wytykaniu błędów oraz m.in. w stwierdzeniach: autor rozdziału używa zwrotów których nie rozumie i widzę, że z angielskim też masz problem. Chłodnego nastawienia również zabrakło Lalitowi, który napisał się w dyskusji Bosyantka: dziękuję za twoje uwagi, które niby miały pomóc merytorycznie. Pokazują one niestety tylko twój brak zrozumienia buddyzmu ([60]). Drugim, w którym Bosyantek wstawił dwa szablony "dopracować" (OR z opisem najprawdopodobniej twórczość własna oraz "źródła"), było hasło Język tybetański ([61]). 9 maja Lalit doprecyzował istniejący przypis poprzez zastosowanie szablonu "cytuj książkę" ([62]) pozostawiając jednocześnie szablony "dopracować" w treści hasła.

Ocena sporów

Oceniając dyskusję stron, członkowie Komitetu stwierdzili, że przytoczone w materiale dowodowym wypowiedzi adwersarzy nie są zgodne z Wikietykietą – nie zakładają dobrej woli interlokutora. Strony nie kierowały się chłodnym nastawieniem co doprowadziło do wzajemnych ataków. Wypowiedzi Lalita i Bosyantka nie przekraczają co prawda dopuszczalnej granicy, poza którą powinno nastąpić zablokowanie użytkowników w celu uspokojenia emocji, ale wyraźnie oddalają one wikipedystów od osiągnięcia podstawowego celu dyskusji: wypracowania jak najlepszego merytorycznie kształtu poszczególnych artykułów.

Członkowie Komitetu równie negatywnie oceniają ton prośby Bosyantka (Lalit znowu szaleje [63]) do Hoa binh oraz jego odpowiedź na stronie dyskusji wnioskodawcy: Ten koleś ma jakiś problem z sobą /.../ po prostu go olej. Czy przy V Dalajlamie zaproponował coś konstruktywnego lub chociażby wniósł jakieś poprawki? Nie, po prostu było bicie piany, bo w końcu ktoś zajął się tematem i byłeś to TY a nie jego-nie-pisząca-żadnych-haseł-wybitność ([64]), która zamiast prowadzić do załagodzenia sporu jeszcze bardziej podgrzała atmosferę pomiędzy stronami konfliktu. Wypowiedź Hoa binh, która była we wskazanej części niezgodna z wikietykietą, zawierała również nieprawdziwe stwierdzenie o braku wkładu Lalita w tworzenie nowych artykułów w Wikipedii, co było deprecjonowaniem jednego z adwersarzy w oczach drugiego. Odpowiedź Bosyantka na sugestię Hoa binh wskazuje, że pomimo użytej emotikony wnioskodawca zdecydował się na ignorowanie adwersarza: Chyba zrobię jak mówisz. Szczególnie z tym olewaniem ;) ([65]). Efektem tej wymiany zdań było wstawienie przez Lalita odpowiedzi @Hoa binh i @Bosyantek, nie życzę sobie abyście publicznie mnie bezkarnie obrażali i okłamywali, że jakoby nie pisałem z tej tematyki w Wikipedii, zarówno na stronie dyskusji Hoa binh ([66]) jak i Bosyantka ([67]). Ponadto za nieuprawnione działanie, w świetle zalecenia dotyczącego netykiety stron dyskusyjnych a znajdującego się na stronie Pomoc:Strona dyskusji, członkowie Komitetu uznali kilkukrotne rewertowanie przez Bosyantka wspomnianej odpowiedzi Lalita. Polemika z nieprawdziwymi stwierdzeniami nie może być w żadnym wypadku uznana za wtrącanie się do prywatnych rozmów ([68]). Zgodnie z zaleceniem wikietykiety oraz netykiety stron dyskusyjnych polemika Lalita mogłaby zostać usunięta, ale tylko i wyłącznie w przypadku równoczesnego usunięcia obraźliwych komentarzy Hoa binh i Bosyantka przy zastosowaniu metody wybacz i zapomnij.

Na negatywną ocenę zasługuje również wypowiedź Lalita skierowana do Bosyantka podczas drugiej dyskusji w Kawiarence ([69]): Ufam, że takich artykułów jak twoje będzie coraz więcej a twoja wiedza o buddyzmie będzie się pogłębiać. Będą one coraz lepsze, bez potrzeby jakichkolwiek uwag w ich dyskusji, z korzyścią dla wszystkich /.../ Super będzie, jeśli również pogłębisz swoją wiedzę o buddyzmie na tyle by również znajdować jakieś błędy merytoryczne również w moich artykułach. Póki co proszę ciebie o poprawki w moich artykułach tylko w formatowaniu przypisów, aby lepiej wyglądały, np. w buddyzm tybetański, gdyż jak słusznie zauważyłeś nie umiem jeszcze tego robić ([70]). Dyskusja zainicjowana przez Bosyantka miała na celu zainteresowanie społeczności konfliktem personalnym i próbę jego rozwiązania. Przytoczony komentarz Lalita był nacechowany tonem mentorskim i w swej istocie powodował deprecjację wiedzy Bosyantka w oczach innych wikipedystów, co mogło zostać odebrane przez wnioskodawcę jako brak chęci dojścia do porozumienia.

Edycje Lalita niezgodne z podstawowymi zasadami

W związku przedstawieniem przez Bosyantka, we wniosku i w dyskusji w Kawiarence, Lalitowi zarzutu, że adwersarz dodaje hasła oraz treści z naruszeniem podstawowych zasad Wikipedii, członkowie Komitetu zdecydowali o sprawdzeniu wkładu Lalita w szczególności pod kątem przestrzegania przez niego zasad: weryfikowalności oraz neutralnego punktu widzenia, co jest zgodne z Polityką arbitrażu: Komitet może rozpoznawać wyłącznie spory, w sprawach których zwrócono się do niego z wnioskiem o arbitraż. Jeżeli jednak w opinii Komitetu stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest jedynie wycinkiem szerszej sprawy, Komitet nie jest związany zakresem wniosku i ma prawo dokonać oceny całej sprawy, w tym również przyjąć środki zapobiegawcze i przymusowe wobec wszystkich osób zaangażowanych w nią.

Wikipedysta Lalit edytuje Wikipedię od 10 listopada 2006 roku. Pobieżna lektura strony dyskusji Lalita wskazuje na liczne wpisy przypominające o dodawaniu źródeł do wstawianych treści w hasłach ([71]). Łącznie na 55 artykułów utworzonych przez Lalita ([72]) 17 haseł zostało napisanych bez podania źródeł lub zostały one podane po komunikacie o ich braku ([73], [74], [75] [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], [87], [88]). Ostatnie z utworzonych przez Lalita haseł (17 kwietnia 2014 roku), Turrell Wylie, również nie zawierało źródeł ([89]), a po dodaniu przypisu, do wstawionego w tej samej edycji cytatu, autor usunął szablon informujący o braku uźródłowienia treści ([90]).

Brak podawania źródeł informacji miało również miejsce przy rozbudowie artykułów. Przykładowo w haśle Filozofia Lalit dodał nagłówek "Buddyzm" ([91]) bez podania bibliografii. Nagłówek ten, wraz z innymi, usunął Tomasz Raburski z uzasadnieniem: zastąpienie nieuźródłowionej, POViastej sekcji, sekcją uźródłowioną, krótszą i treściwszą ([92]). Podobnie w artykule Antropologia filozoficzna Lalit dodał nieuźródłowioną sekcję "Antropologia filozoficzna orientu", w której zajął się wyłącznie buddyzmem tybetańskim bez jakichkolwiek odniesień do innych odmian buddyzmu oraz innych systemów filozoficznych orientu (filozofia indyjska, konfucjanizm, taoizm) ([93]).

Wikipedysta trzykrotnie zgłaszał do wyróżnienia mianem "dobry artykuł" hasło Buddyzm tybetański (6 paź 2009, 6 marca 2013 oraz 10 kwietnia 2013). Opiniujący artykuł wikipedyści wskazali, że hasło napisane zostało w oparciu o nienaukowe źródła, posiadało niejednolitą transkrypcję, problemy z terminologią, a przy jego pisaniu złamano zasady neutralnego punktu widzenia oraz weryfikowalności (w licznych miejscach brakowało przypisów).

Pomimo długiego stażu w projekcie oraz licznych edycji w przestrzeni głównej ([94]) zdarza się, że Lalit nieprawidłowo rozbudowuje hasła poprzez dodawanie informacji, które powinny znaleźć się w innych artykułach. Przykładem na takie działanie może być hasło Grabnik, w którym zamieszczono szczegółowy opis i działalność Centrum Buddyjskiego Bencien Karma Kamtsang oraz rozbudowano sekcję "zobacz też", zamiast powyższe informacje umieścić jako uzupełnienie artykułu Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang, którego Lalit był autorem. Przykładem na utworzenie nagłówka "zobacz też" niezgodnie z obowiązującym zaleceniem edycyjnym jest hasło Kuchary. Zgodnie ze stroną Pomoc:Zobacz też, opisującą zalecenie polskojęzycznej Wikipedii, sekcja ta służy do umieszczenia linków (odsyłaczy), które nie znajdują się w treści artykułu i kierują czytelnika do artykułów w jakiś sposób blisko związanych z danym artykułem, a więc są jego odmianą, przeciwieństwem lub pozwalają na umiejscowienie hasła w szerszym kontekście.

Analizując wkład Lalita stwierdzono również, że wikipedysta tłumacząc na język polski materiały źródłowe nie zawsze stosuje poprawnie brzmiące polskie terminy, np. warunkowalność, niesubstancjalność, pojedynczość, pozbawioność, dualność. Używanie takich terminów w hasłach wysoce specjalistycznych może wprowadzać w błąd nieobeznanych z tematem użytkowników Wikipedii, którzy mogą przyjmować słownictwo za prawidłowe i podparte literaturą fachową. Wprowadzanie do Wikipedii własnego słownictwa jest złamaniem zasady Nie przedstawiamy twórczości własnej.

Podsumowanie

Przestrzeganie zasad Wikietykiety, a w szczególności zakładania dobrej woli, chłodnego nastawienia, otwartości i wzajemnego zrozumienia podczas dyskusji nad merytorycznym kształtem artykułów, jest obowiązkiem nałożonym na wszystkich wikipedystów. Po przeanalizowaniu sprawy Komitet nie ma wątpliwości, że spór merytoryczny zaistniały pomiędzy Bosyantkiem i Lalitem w obrębie tematyki związanej z religiami Dalekiego Wschodu z czasem przekształcił się w spór o charakterze personalnym, który był zaprzeczeniem zalecanego ducha współpracy przy tworzeniu i rozbudowie haseł. Konflikt między adwersarzami: oskarżenia o manipulowanie i stronniczość, sposób komentowania poszczególnych edycji w tym emocjonalne uwagi, mentorski ton wykazujący podczas dyskusji niewiedzę i brak kompetencji drugiej strony, oraz przesadne wytykanie błędów, doprowadził do wyraźnego naruszenia wzajemnego zaufania, a nawet wrogości.

W ocenie Komitetu obie strony sporu dopuściły się naruszeń zasad Wikietykiety oraz zaleceń, które znajdują się na stronach przywołanych w nagłówkach werdyktu dotyczących oceny sporów. Taki sposób wyrażania poglądów nie jest akceptowany w Wikipedii, gdyż nie wpływa na prawidłowy rozwój projektu oraz znacząco pogarsza atmosferę współpracy. Członkowie Komitetu kolejny raz przypominają, że właściwą postawą w dyskusjach nad treścią artykułów jest przyjęcie założenia, iż interlokutor jest partnerem, któremu również zależy na merytorycznie wysokim poziomie haseł, i który również dąży do realizacji tego celu.

Równie negatywnie Komitet ocenia wypowiedź wikipedysty Hoa binh, który sugerując Bosyantkowi zignorowanie Lalita, doprowadził do utrwalenia konfliktu i pogłębienia wzajemnej niechęci.

Oceniając edycje Lalita należy stwierdzić, że jego działalność ma charakter misyjny, a hasła pisane są z punktu widzenia osoby praktykującej buddyzm tybetański. Światopogląd, wyznawana religia czy przekonania, oraz wiedza własna na dany temat, mogą stanowić punkt wyjścia do pisania artykułów w Wikipedii, ale nie mogą zastępować źródeł i nie mogą być usprawiedliwieniem prezentacji twórczości własnej. Kształt haseł i ich zawartość merytoryczna nie może być podyktowana własnymi przekonaniami czy twierdzeniami.

Komitet pragnie odnieść się do kwestii braku pytań, które winny być zadane stronom, tak aby adwersarze na chłodno mogli przeanalizować eskalację konfliktu i dojść do konstruktywnych wniosków. W pierwszej kolejności członkowie Komitetu poprosili Lalita o ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych we wniosku w formie komentarza do drugiej strony sporu, jednak do czasu zakończenia procedowania Komitet nie otrzymał odpowiedzi. W związku z powyższym uznano, że Lalit zrezygnował także z tej formy zbliżania się do konsensu, co uniemożliwiło zainicjowanie dialogu. Tym samym Bosyantek nie mógł zostać poproszony o ustosunkowanie się do ewentualnego komentarza Lalita.

Zalecenia dla stron o charakterze ogólnym

Członkowie Komitetu Arbitrażowego zalecają stronom konfliktu przypomnienie sobie zasad, których źródłem jest filar Wikipedii traktujący o przestrzeganiu netykiety oraz bezwzględne stosowanie wynikających z tego filaru reguł w kontaktach wzajemnych i z innymi wikipedystami. Ponadto Komitet Arbitrażowy zaleca wikipedyście Bosyantek i wikipedyście Lalit, by – w przypadku zaistnienia różnic zdań z edytującym to samo hasło co do merytorycznego kształtu artykułu – dążyli do uzyskania konsensu powołując się przy tym na publikacje naukowe. Komitet zobowiązuje obu uczestników niniejszego postępowania, by w sytuacji zaistnienia sporu poddawali się (zgodnie z metodą zaproponowaną na stronie Wikipedia:Wojna edycyjna) ograniczeniu dokonywania tylko jednej edycji na dzień w kontrowersyjnym artykule, z jednoczesnym, jednym na dzień uzasadnieniem tej edycji w dyskusji.

Środki

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Komitet postanawia:

 • wobec Lalita
  1. udzielić upomnienia za wypowiedzi niezgodne z wikietykietą. W przypadku stwierdzenia w ciągu roku od ogłoszenia werdyktu zachowania wnioskodawcy łamiącego wskazane przez Komitet zalecenie administratorzy nałożą na użytkownika blokadę możliwości edycji na okres 1 miesiąca.
  2. zakazać prawa do edytowania artykułów utworzonych przez Bosyantka przez okres 2 lat od ogłoszenia werdyktu za liczne edycje niepoparte źródłami. Złamanie zakazu będzie skutkowało blokadą przez okres 1 miesiąca.
 • wobec Bosyantka
  1. udzielić upomnienia za wypowiedzi niezgodne z wikietykietą oraz za nieuzasadnione usuwanie wpisów ze swojej strony dyskusji. W przypadku stwierdzenia w ciągu roku od ogłoszenia werdyktu zachowania wnioskodawcy łamiącego wskazane przez Komitet zalecenie administratorzy nałożą na użytkownika blokadę możliwości edycji na okres 1 miesiąca.
 • wobec Hoa binha
  1. udzielić upomnienia za wypowiedź niezgodną z wikietykietą.

Za przyjęciem werdyktu głosowało dziewięciu arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Ented (dyskusja) 23:36, 17 cze 2014 (CEST)