Łańcuch (teoria mnogości)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Łańcuchy – w teorii częściowych porządków i w teorii mnogości podzbiory porządku, na których relacja porządkująca jest spójna.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Przy określonym częściowym porządku zbiór nazywamy łańcuchem wtedy i tylko wtedy, gdy

Innymi słowy zbiór jest łańcuchem wtedy i tylko wtedy, gdy relacja porządkuje go liniowo, czyli jest ona relacją spójną w

Intuicyjnie, zbiór jest łańcuchem, gdy da się porównać każde dwa jego elementy.

Przykłady i własności[edytuj | edytuj kod]

  • Zauważmy, że każdy zbiór jednoelementowy jest łańcuchem (i jednocześnie jest też antyłańcuchem).
  • Rozważmy płaszczyznę z porządkiem częściowym zdefiniowanym przez
wtedy i tylko wtedy, gdy i
(Powyżej, jest standardową nierównością na prostej rzeczywistej ) Wówczas każda prosta pionowa i każda prosta o nieujemnym współczynniku kierunkowym jest łańcuchem w Także wykres dowolnej funkcji rosnącej jest łańcuchem w tym porządku.
  • Rozważmy zbiór wszystkich skończonych ciągów zero-jedynkowych uporządkowany (częściowo) przez relację wydłużania ciągów. Dla ciągu nieskończonego połóżmy Wówczas jest łańcuchem w Ponadto każdy łańcuch w tym porządku częściowym jest zawarty w zbiorze dla pewnego
  • Twierdzenie Dilwortha mówi, że częściowy porządek jest sumą łańcuchów wtedy i tylko wtedy, gdy nie zawiera elementowych antyłańcuchów (w sensie teorii posetów).

Warunki łańcucha[edytuj | edytuj kod]

W teorii porządków częściowych rozważa się czasami dwie własności porządków bezpośrednio związane z łańcuchami. Niech będzie zbiorem częściowo uporządkowanym.

  • Powiemy, że spełnia warunek rosnących łańcuchów lub ACC (od ang. ascending chain condition), jeśli każdy rosnący łańcuch jest od pewnego miejsca stały.
  • Podobnie mówimy, że spełnia warunek malejących łańcuchów lub DCC (od ang. descending chain condition), jeśli każdy malejący łańcuch jest od pewnego miejsca stały.

W teorii forsingu rozważa się własność określaną czasami jako warunek przeliczalnego łańcucha. Własność ta bezpośredniego związku z łańcuchami nie ma i lepszą nazwą dla niej jest warunek przeliczalnych antyłańcuchów (jako że ta własność postuluje że każdy antyłańcuch w rozważanym pojęciu forcingu jest przeliczalny). Użycie słowa łańcuch było prawdopodobnie spowodowane pewnym zamieszaniem w stosowanym nazewnictwie w początkowych latach rozwoju teorii. Innym możliwym wytłumaczeniem jest fakt, że jeśli jest zupełną algebrą Boole’a, to każdy antyłańcuch w jest przeliczalny wtedy i tylko wtedy, gdy w algebrze nie istnieje nieprzeliczalny ściśle malejący ciąg

Funkcje kardynalne[edytuj | edytuj kod]

W porządkach skończonych wprowadza się długość porządku (czasami zwaną też wysokością porządku) jako ilość elementów w najdłuższym łańcuchu w tym porządku. Dwie funkcje kardynalne na algebrach Boole’a, głębokość i długość są bezpośrednio związane ze strukturą łańcuchów w rozważanej algebrze. Niech będzie algebrą Boole’a. Określamy

jest łańcuchem
jest dobrze uporządkowanym łańcuchem

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]