Bartosz Paprocki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Bartosz Paprocki
Data urodzenia

ok. 1540

Data i miejsce śmierci

27 grudnia 1614
Lwów

Zawód, zajęcie

heraldyk, pisarz, genealog, poeta

Jan Matejko Rzeczpospolita Babińska, 1881, Muzeum Narodowe w Warszawie, na obrazie Stanisław Pszonka w koronie ze słoneczników, arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Dzierzgowski siedzi w fotelu, poeta i sekretarz królewski Andrzej Trzecieski z piórem w ręku obok Pszonki, wojewoda lubelski Piotr Firlej siedzi przy stoliku, Andrzej Frycz Modrzewski siedzi obok Firleja, Piotr Kaszowski w słomianym kapeluszu, Mikołaj Rej wsparty o stolik, ksiądz i pisarz Stanisław Orzechowski rozmawia z Rejem, jego żona Magdalena Chełmska huśta się obok, lutnista królewski Valentin Bakfark i lekarz-filozof Sebastian Petrycy siedzą na lewo pod drzewem, Jan Kochanowski z kronikarzem Marcinem Bielskim grają w szachy, heraldyk Bartosz Paprocki siedzi roześmiany za grającymi w szachy, ze wzniesionymi kielichami stoją magnaci: Jan Łaski, Mikołaj Oleśnicki i stolnik sandomierski Stanisław Lupa Podlodowski

Bartłomiej (Bartosz) Paprocki, Bartolomej Paprocký herbu Jastrzębiec (ur. ok. 1540[1] w Paprockiej Woli, (obecnie nazywanej Starą Wolą) koło Sierpca, zm. 27 grudnia 1614 we Lwowie) – podczaszy dobrzyński, heraldyk polski i czeski (nazywany ojcem heraldyki polskiej i czeskiej), autor wielu herbarzy, pisarz, historyk, poeta i tłumacz, wydał liczne prace heraldyczne, wśród nich „Herby rycerstwa polskiego”. Działał w Polsce, a na przełomie XVI i XVII wieku w Czechach i na Morawach. Założył wieś Bartoszowiny w województwie świętokrzyskim.

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Urodził się w rodzinie Paprockich, w Paprockiej Woli w parafii Sierpc[2]. Był synem Jędrzeja Paprockiego, herbu Jastrzębiec i Elżbiety z Jeżewskich. Miał dwóch braci – Rosłańca, późniejszego proboszcza płońskiego i Wojciecha. Studiował na Akademii Krakowskiej, po czym przebywał u zamożnych krewnych m.in. na dworze Modliszewskiego, Gorajskiego[1], Piotra Gorajskiego. Po śmierci rodziców, powrócił do domu i zajął się gospodarowaniem pozostałymi po nich dwiema małymi wsiami – Paprocką Wolą[3] i Głogołami[4]. Ożenił się z bogatą, dwukrotną wdową, Jadwigą, z domu Kossobudzką, córką Mikołaja, kasztelana sierpeckiego, dziedziczką Krajkowa i połowy Lipy koło Raciąża. Po jej śmierci wyjechał do Czech.

Twórczość[edytuj | edytuj kod]

Początkowo pisał wiersze, jednak wkrótce poświęcił się pisarstwu historycznemu oraz heraldyce. Dzięki dziełom poświęconym szlachcie polskiej jak „Gniazdo cnoty” (1578) oraz „Herby rycerstwa polskiego” (1584) pogłębił i przyczynił się do utrwalenia wiedzy o genealogii polskich rodów szlacheckich. Wyjechał do Warszawy na dwór Andrzeja Taranowskiego, sekretarza królewskiego, któremu towarzyszył w jego drugim poselstwie do Stambułu. Po powrocie do kraju dowiedział się o śmierci żony, która nastąpiła w 1572 r. Osiadłszy na swych włościach otrzymał godność podczaszego ziemi dobrzyńskiej.

W 1577 r. wziął udział w gdańskiej wyprawie Stefana Batorego. W latach 80. XVI w. związał się z rodem Zborowskich. Stał się stronnikiem Habsburgów, popierając austriackiego księcia Maksymiliana w nieudanych staraniach o tron polski po śmierci Batorego (1586). Po zwycięstwie zwolenników Zygmunta III w bitwie pod Byczyną (1588) zmuszony został opuścić kraj i udał się na emigrację do Czech i na Morawy, gdzie spędził 22 lata. Przebywał na dworze biskupa ołomunieckiegoStanisława Pawłowskiego w Kromieryżu. Przez ten czas opanował język czeski i oddał się pracy pisarskiej. Wkrótce uzyskał także czeski indygenat. Był autorem historii Moraw, herbarzy szlachty morawskiej i czeskiej oraz tłumaczem wierszy Jana Kochanowskiego na język czeski. Był także autorem wielu utworów poezji okolicznościowej, satyr, panegiryków i pamfletów. Wartością dzieł Paprockiego jest korzystanie z licznych źródeł polskich i czeskich, które nie zachowały się do czasów dzisiejszych.

W 1610 roku u kresu życia powrócił z ogarniętych wojnami religijnymi Czech do Polski. Pozbawiony środków do życia mieszkał u cystersów w Wąchocku oraz Lądzie.

Zmarł nagle we Lwowie w 1614 r. i został pochowany w krypcie u franciszkanów (franciszkański "klasztor i kościół św. Krzyża we Lwowie przy placu Castrum[5] przekształcono w r. 1785 na umieszczenie głównej szkoły normalnej, urzędu mierniczego, teatru miejskiego i sali redutowej")[6].

Dzieła po polsku[edytuj | edytuj kod]

 • Dziesięcioro przykazanie mężowo, Kraków, 1575.
 • Koło rycerskie w którem rozmaite zwierzęta swe rozmowy wiodą, Kraków, 1576.
 • Panosza to jest wysławianie panów i paniąt ziem ruskich i podolskich, Kraków, 1575.
 • Historia żalosna o pratkosci i okrutnosci Tatarskiej, Kraków, 1575.
 • Gniazdo Cnoty, zkąd herby Rycerstwa Polskiego swój początek mają, Kraków, 1578[7].
 • Krótki a prawdziwy wypis z jechania do ziemi Wołoskiej Iwana Wojewody, którego Podkową zowią, Kraków, 1578.
 • Hetman, Kraków, 1578.
 • Król, Kraków, 1578.
 • Testament starca jednego, który miał trzech synow, Kraków, 1578.
 • Historia barzo piekna i zalosna o Ekwanusie Krolu Skockim, Kraków, 1578.
 • Wesele Bogiń, Kraków, 1581.
 • Triumph satyrów leśnych, syren wodnych, planet niebieskich z szczęśliwego zwrócenia króla polskiego Stephana do państw iego z woyny moskiewskiey w roku 1582 wydany, Kraków, 1582[8]
 • Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone, Kraków, 1584.
 • Bartosza Paprockiego Dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588.
 • Pamięć nierządu, 1588.
 • Nauka rozmanitych philosophów obieranie żony, Kraków, 1590
 • Gwałt na pogany, 1595.
 • Próba cnót dobrych, Kraków, kolem 1595.
 • Ogród królewski w którym krótko opisuje historie Cesarzów, Królow Polskich i Czeskich, arcyksiążąt Austryi, książąt Ruskich, Praha, 1599.
 • Cathalogus arcybiskupów, Kraków, 1613.
 • Nauka i przestrogi na różne przypadki ludzkie, Kraków, 1613.
 • Naprawa Rzeczypospoletej, Kraków, 1895.
 • Upominek, Kraków, 1900.
 • Odpowiedź, Kraków, 1910.

Dzieła po czesku[edytuj | edytuj kod]

 • Zrcadlo slavného Markrabství moravského 1593 – Ilustrowana drzeworytami Jana Willenbergera. Dzieło pierwotnie napisane po polsku, przełożył na język czeski Jan Wodiczka, pastor luterański.
 • Kvalt na pohany, 1595,
 • Nová kratochvíle, Praha, 1579-1600,
 • Ecclesia, Praha, 1601,
 • Kšaft, Praha, 1601,
 • Půst tělesný, Praha, 1601,
 • Třinácte tabulí, Praha, 1601,
 • Diadochus, tj. posloupnost knížat a králů českých, biskupů a arcibiskupů pražských a všech třech stavů slavného království českého, to jest panského, rytířského a městského 1602 Praga
 • „O valce Turecké a jiné Přibéhy: vybor z Diadochu”
 • Obora, Praha, 1602.
 • „Panna, zenitba, zena ve staroceskie uprave polskych skladeb Reje z Naglovic” Praha, 1602
 • Historie o příbězích v království uherském, Praha, 1602.
 • Štambuch slezský Brno 1609

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

Jest w Polsce jeszcze jedna wieś związana z nazwiskiem Bartłomieja Paprockiego, którą w roku 1599 obejmuje Stanisław Paprocki, po Bartłomieju, swoim bracie stryjecznym.

W roku 1580 Tomasz Polanowski opat konwentu świętokrzyskiego, pragnąc zwiększyć dochodowość dóbr, zezwala Bartoszowi Paprockiemu lokować w lesie, po wycięciu i wykarczowaniu drzew i krzewów, w miejscu zwanym Mostki, nad strugami Mostki oraz Mostkowy Strumień (obecnie Słupianką), wieś, która nazywać się ma Paprocka Wola. Nadanie miało miejsce w Klasztorze Świętokrzyskim na Łysej Górze, dnia 19 grudnia 1580 roku. Obecni przy tym byli urodzeni i szlachetni: Wojcieeh Gromacki, Jan Suchorabski, Marcin Otwinowski, Krzysztof Maglowski, pisarz opata i kommendarz słupski.

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

Uwieczniony na obrazie Jana Matejki pt. Rzeczpospoiita Babińska.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Julian Ejsmond Antologia bajki polskiej Wyd. Gebethnera i Wolffa Warszawa 1915.
 2. Agnieszka Tułowiecka: Herbarze i quasi-herbarze. Wokół konstrukcji genealogicznych Bartosza Paprockiego. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2009, s. 20. [dostęp 2018-06-08]. (pol.).
 3. Paprocka Wola, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VII: Netrebka – Perepiat, Warszawa 1886, s. 851.
 4. Paprotki (2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VII: Netrebka – Perepiat, Warszawa 1886, s. 852.
 5. od 1991 ul. Низький Замок, za: https://streets.lvivcenter.org/pl/plac-Castrum/
 6. Dawne klasztory we Lwowie | Słowo Polskie [online] [dostęp 2022-05-22] (pol.).
 7. Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584; wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, 1858, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
 8. Polona [online], polona.pl [dostęp 2024-02-22] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]