Euroclear

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Euroclear
Ilustracja
Ilustracja
Siedziba główna Euroclear w Brukseli
Data założenia

grudzień 1968 r.

Państwo

 Belgia

Siedziba

Bruksela

Rodzaj banku

bank depozytariusz

Strona internetowa
Siedziba Euroclear Bank w centrum biurowym Bonarka for Business w Krakowie

Euroclear – międzynarodowa instytucja finansowa z siedzibą w Brukseli specjalizująca w obsłudze transakcji na rynkach kapitałowych.

Podmioty z grupy Euroclear działają głównie w dziedzinie świadczenia usług potransakcyjnych, dotyczących papierów wartościowych jako instytucje pośredniczące i organizujące działanie rynku oraz jako bank depozytariusz i międzynarodowy lub krajowe centralne depozyty papierów wartościowych.

Euroclear rozlicza transakcje lokalnymi i międzynarodowymi papierami wartościowymi obejmującymi akcje, obligacje, derywaty i jednostki funduszy inwestycyjnych.

Jako światowy lider w dziedzinie świadczenia usług potransakcyjnych Euroclear świadczy usługi dla instytucji finansowych w ponad 90 krajach świata. Roczny obrót grupy wynosi ponad 500 bilionów euro.

Euroclear zdefiniowało swoją główną misję jako „Post-trade made easy” (w wolnym tłumaczeniu: „Aby uczynić rozliczenia potransakcyjne prostszymi”).

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Głównym polem działalności Euroclear jest obsługa potransakcyjna rynku papierów wartościowych.

Euroclear Bank jest wiodącym międzynarodowym centralnym depotem papierów wartościowych zapewniającym różnorodne usługi związane z rozliczaniem transgranicznych transakcji krajowych i międzynarodowych akcji, obligacji, derywatów i jednostek funduszy inwestycyjnych z ponad 40 rynków. Dodatkowo bank zapewnia obsługę aktywów – od emisji po usługi w zakresie powiernictwa oraz usługi związane z dystrybucją, kupnem, sprzedażą i rozliczeniami funduszy.

Na terenie Belgii, Francji, Holandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz Szwecji i Finlandii spółki Euroclear pełnią role krajowych centralnych depozytów papierów wartościowych świadcząc usługi związane z rozliczeniami, zarządzaniem i nadzorem na danych rynkach. Platforma rozliczeniowa ESES (The Euroclear Settlement of Euronext-zone Securities ) jest jedyną na świecie platformą rozliczeniową stosowaną w trzech krajach – Belgii, Francji i Holandii, gdzie obowiązują takie same zasady i koszty transgranicznych transakcji są porównywalne do kosztów krajowych. Euroclear jest również właścicielem EMXCo czołowej brytyjskiej firmy rozliczającej fundusze inwestycyjne[1]

Działalność grupy Euroclear charakteryzuje się znaczną awersją do ryzyka. Euroclear Bank jest systematycznie wysoko oceniany w branży finansowej otrzymując rating AA+ od Fitch Ratings i AA od Standard & Poor's.

Klienci[edytuj | edytuj kod]

Euroclear obsługuje klientów z ponad 90 krajów świata, głównie banki (centralne, komercyjne i inwestycyjne), firmy maklerskie, instytucje nadzoru finansowego i inne instytucje profesjonalnie zajmujące się emisją papierów wartościowych, ich obrotem lub posiadające szeroką gamę papierów wartościowych. Posiadanie kont przez klientów indywidualnych w krajach gdzie Euroclear działa jako centralny depozyt papierów wartościowych (Belgia, Finlandia, Francja, Irlandia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania) zależy od rozwiązań przyjętych na każdym z rynków krajowych.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początkowo handel papierami wartościowymi opierał się na fizycznej wymianie gotówki i certyfikatów. By zwiększyć szybkość i zmniejszyć ryzyko transakcji, początkowo na rodzącym się wtedy rynku euroobligacji, powstał Euroclear System. Od swojego powstania w grudniu 1968 r. do 2000 r. Euroclear System działał w obrębie belgijskiego oddziału Morgan Guaranty Trust Company z Nowego Jorku (część J.P. Morgan & Co.). W 2000 r. w Brukseli został założony Euroclear Bank SA/NV, który jako osobna instytucja przejął od Morgan Guaranty Trust Company zadania związane z Euroclear System. Kolejnym kamieniem milowym było powołanie w 2005 r. do życia nowej belgijskiej spółki Euroclear SA/NV, która jako jednostka dominująca skupiła kontrole nad Euroclear Bankiem i poszczególnymi krajowymi spółkami Euroclear.

W międzyczasie firma Euroclear poszerzała zakres swojej działalności. Od grudnia 2000 r., po decyzji irlandzkiego rządu i Banku Centralnego Irlandii, Euroclear jest odpowiedzialna za rozliczenia irlandzkich obligacji rządowych. Współpraca z Euronext zaowocowała nabyciem w 2001 r. przez Euroclear 100% udziałów w Sicovam (francuski CDPW), w 2002 r. 100% udziałów w Necigef (holenderski CDPW), w 2007 100% udziałów w Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de Titres (CIK; belgijski CDPW), które zostały przemianowane na Euroclear France, Euroclear Netherlands i Euroclear Belgium. Ewenementem na skalę światową jest to, że obsługa transakcyjna w tych trzech krajach od 2009 r. odbywa się w ramach jednej platformy. W 2002 r. Euroclear przejął CRESTCo (brytyjski i irlandzki CDPW), który od tej pory działa jako Euroclear UK & Ireland. W 2007 r. Euroclear nabywa EMXCo. W 2008 r. przejęte zostały fiński CDPW (Suomen Arvopaperikeskus Oy) i szwedzki CDPW (VPC AB) działające od tego czasu jako Euroclear Finland i Euroclear Sweden. Euroclear jest również właścicielem 20% udziałów w LCH.Clearnet – angielsko-francuskiej spółki odpowiedzialnej za rozliczenia m.in. Euronext i na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2013 r. Euroclear odpowiada za obsługę potransakcyjną rosyjskich obligacji rządowych.

Zarządzanie i struktura[edytuj | edytuj kod]

Pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad wszystkimi firmami z grupy Euroclear posiada zarejestrowana w Anglii spółka holdingowa Euroclear plc. Bezpośrednio od niej jest zależna belgijska spółka Euroclear SA/NV. Obie spółki dzielą między siebie odpowiedzialność za całą grupę Euroclear. Obie spółki są kontrolowane przez przedstawicieli firm, które korzystają z usług Euroclear.

Euroclear SA/NV jest właścicielem (spółką dominującą) wszystkich międzynarodowych i krajowych spółek Euroclear, a także technologii i usług dostarczanych do każdego z centralnych depozytów papierów wartościowych Euroclear. Oprócz centrali w Brukseli Euroclear SA/NV ma trzy oddziały: w Londynie, Paryżu i Amsterdamie. Euroclear SA/NV sprawuje kontrolę nad spółkami Euroclear pełniącymi rolę krajowych centralnych depozytów papierów wartościowych (Euroclear Belgium, Euroclear France SA, Euroclear Nederland (razem tzw. ESES entities), Euroclear UK & Ireland Limited, Euroclear Sweden AB i Euroclear Finland Oy), a także nad belgijską spółką Euroclear Bank SA/NV. Euroclear Bank posiada oddziały w Hongkongu i w Krakowie, a także biura w Pekinie, Tokio, Singapurze, Nowym Jorku, Dubaju i Frankfurcie.

W Euroclear stosuje się lean management (tzw. szczupłe zarządzanie), polegające na ciągłym doskonaleniu procesów i eliminacji wszelkich działań niedodających wartości.

Euroclear SA/NV jako firma belgijska podlega belgijskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Usług Finansowych (fr. L’Autorité des services et marchés financiers) i Bankowi Narodowemu Belgii (fr. Banque nationale de Belgique). Euroclear plc jest upoważniona do działalności obsługi rynków finansowych przez Urząd Nadzoru Finansowego (ang. Financial Conduct Authority) Wielkiej Brytanii. Każdy z krajowych centralnych depozytów papierów wartościowych Euroclear jest nadzorowany przez odpowiednie instytucje w poszczególnych krajach.

Euroclear w Polsce[edytuj | edytuj kod]

W 2013 r. Euroclear Bank SA/NV zdecydował otworzyć swój oddział w Polsce. Został on zlokalizowany w kompleksie biurowym Bonarka for Business w Krakowie i pod koniec 2017 r. ma liczyć ok. 500 pracowników. Oddział będzie największą placówką firmy poza centralą w Belgii. Pracownicy będą się zajmować przede wszystkim rozliczaniem międzynarodowych operacji finansowych, w podobnym zakresie co pracownicy w Brukseli[2][3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Reuters: Euroclear buys EMXCo to automate fund settlement. Reuters, 2006-12-11. [dostęp 2015-03-15]. (ang.).
  2. PAP: Euroclear Bank przenosi miejsca pracy do Krakowa. pb.pl, 2013-05-22. [dostęp 2015-03-15]. (pol.).
  3. Bloomberg: Euroclear Bank SA/NV Plans to Transfer 500 Job Positions to its Newly Opened Branch in Krakow. Bloomberg Business, 2013-05-22. [dostęp 2015-03-15]. (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]