Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym została wprowadzona w maju 2006 roku przez Radę Gmin i Regionów Europy. Karta ta adresowana jest do władz lokalnych i regionalnych Europy. Władzom zaproponowano podpisanie niniejszego dokumentu i tym samym wprowadzenie jego postanowień na ich terytorium. Kartę od momentu jej opracowania podpisało 1514 gmin w 33 państwach (stan na 8 marca 2016)[1].

Sześć podstawowych zasad[edytuj | edytuj kod]

  • Równość kobiet i mężczyzn w poszanowaniu podstawowych praw;
  • W celu zapewnienia równości kobiet i mężczyzn poruszane muszą być kwestie różnorodnej dyskryminacji opartej na uprzedzeniach rasowych, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii i sytuacji społeczno-ekonomicznej;
  • Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji w demokratycznym społeczeństwie;
  • Należy wykluczyć wszelkie stereotypy dotyczące płci oraz stosunki i uprzedzenia z nich wynikające
  • Władze lokalne i samorządowe przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji powinny brać pod uwagę potrzeby obu płci w równym stopniu;
  • Wykorzystanie środków powinno być odpowiednio zaplanowane i wprowadzone w życie.

Początki karty[edytuj | edytuj kod]

Rada Gmin i Regionów Europy od dawna pracowała nad wyeliminowaniem wszelkiej dyskryminacji, także tej związanej z płcią. W 2005 roku, przy współfinansowaniu Komisji Europejskiej, prowadziła projekt Miasto dla równości. Nadrzędnym celem tego projektu było zbieranie informacji o rzeczywistych przypadkach równouprawnienia płci wśród władz lokalnych w Europie, jak również stworzenie metodologii mającej pomóc lokalnym urzędnikom w osiągnięciu rzeczywistego równouprawnienia w gminach. W końcowej fazie projektu, Rada Gmin i Regionów Europy, korzystając ze środków finansowych Komisji Europejskiej, zaangażowała się w nowy projekt mający na celu stworzenie karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Przedsięwzięcie to dążyło do zachęcenia lokalnych polityków do podpisania dokumentu i tym samym do wprowadzenia postanowień karty w życie.

Karta w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Nysa jest pierwszą gminą w Polsce, która podpisała Kartę i wdraża ją, przyjmując „Równościowy plan działania dla gminy Nysa na lata 2008–2010”[2].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. The Charter in figures, Observatory. European Charter for Equality of Women and Men in Local Life (www.charter-equality.eu) [dostęp: 8.03.2016]
  2. Nysa: Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym